Etterforsker

– Å være etterforsker innebærer mye kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, forteller Laila Kristin Eike.
Portrettfoto av kvinne med politiuniform
Laila Kristin Eike, 42 år
Politioverbetjent og etterforsker
Haugesund politistasjon i Sør-Vest politidistrikt
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Du skal ha samtaler med personer med ulik sinnsstemning, så du bør ha god psyke og evnen til å utvise ro som etterforsker.»
― Laila Kristin Eike
Intervju:
Ingvild Hegge Eriksen
Publisert: 27.08.2021
«Du skal ha samtaler med personer med ulik sinnsstemning, så du bør ha god psyke og evnen til å utvise ro som etterforsker.»
― Laila Kristin Eike
«Det er spennende og varierte arbeidsdager, samt at du får sjansen til å gjøre en forskjell for enkelte.»
― Laila Kristin Eike

Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg jobbet i starten som sivil på Haugesund politistasjon og fikk observere politirollen på nært hold. Politiyrket virket utrolig spennende og variert, og samholdet mellom tjenestepersoner var veldig godt. De hadde det veldig fint på jobb. Det var dette som gjorde at jeg søkte politiskolen. I 2008 startet jeg på Vindafjord lensmannskontor, før jeg året etter søkte meg til Haugesund politistasjon. Jeg jobbet i flere år med vold og sedelighet, og arbeidsgiver gav meg mulighet til å fordype meg på området. Etter mange år innen fagfeltet, fikk jeg i etter hvert jobben som avsnittsleder for et nytt fagfelt, generell etterforskning.

Image
Kvinne i politiuniform sitter ved skrivebord og jobber på datamaskin.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagen min begynner med et Pri-møte, hvor ledelsen på etterforskningsseksjonen møter sakstrekkende jurist. Der går vi kort gjennom dagens saker og finner veien videre for dem. Noen av sakene krever at vi iverksetter etterforskning øyeblikkelig, andre blir satt i kø. Noen av sakene, som er krevende å etterforske, blir satt ut til en politifaglig etterforskningsleder som får hovedansvaret for etterforskningen i saken. Vi jobber tett sammen med etterretning, og har daglig oppdatering med dem. Ikke sjelden har vi også folk i varetekt, og det betinger at vi prioriterer å etterforske disse sakene. Vi har god dialog med påtale under etterforskning, det vil si at politiets jurister vurderer sakene og bestemmer hvordan disse skal avgjøres. For eksempel om saken skal til retten eller avgjøres med et forelegg (bot).

Vi har også såkalt daghavende telefon. Her kommer alle telefoner fra publikum som ønsker å anmelde ulike forhold til politiet. Det er jeg og resten av ledelsen som svarer på disse henvendelsene, og vi gir råd, veiledning og dersom grunnlaget er til stede, time for å inngi anmeldelse.

Samtidig som jeg er avsnittsleder, er jeg også tilrettelagt avhører når det er behov for det. Avsnittet består av to politifaglige etterforskningsledere, samt fire etterforskere. Vi etterforsker saker som omhandler vinning, narkotika, økonomisaker, U-18-saker (saker hvor mistenkte er under 18 år) og trafikk. Det kan være saker som kan være enkle, til de mer komplekse sakene som grove narkotikasaker, bedrageri som omfatter store beløp, eller dødsfall i trafikken. Spennvidden i sakene er stor.

Av og til er det behov for at jeg tar et tilrettelagt avhør. Dette er avhør som tas av barn og unge under 16 år, og som gjennomføres på Statens barnehus. Dette er avhør som er en del av en etterforskning, og gjennomføres på barnehuset for å unngå at disse barna behøver å vitne i retten. Under disse avhørene er det annet fagpersonell som er med for å ivareta barna etter avhørets slutt. Barneavhør har en spesiell plass i hjertet mitt, det er avhør hvor du gir mye av seg selv, og du får mye tilbake. Avhøret er kanskje bare den ene gangen barnet vil fortelle sin historie, og da må du være klar til å ta den imot og stille de riktige spørsmålene.

Hva kreves for å jobbe med dette yrket?

– Å jobbe som etterforsker innebærer mye kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, så du må være glad i å ha kontakt med folk. Du må ellers ha respekt for alle typer mennesker, være nysgjerrig, strukturert og ha evne til å arbeide selvstendig og i team. Du skal ha samtaler med personer med ulik sinnsstemning, så du bør ha god psyke og evnen til å utvise ro som etterforsker.

De etiske retningslinjene for politiet handler om integritet, åpenhet, habilitet, respekt, lederskap og mot. For å komme inn på Politihøgskolen må du i tillegg til å ha generell studiekompetanse, også bestå alle opptaksprøver som innebærer fysiske tester og medisinske krav. Politiskolens opptaksnemnd må også bestemme om du er egnet. I tillegg til dette, er det krav til at du har førerkort klasse B, er norsk statsborger, har minimum 3 i norskkarakter, og har plettfri vandel.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dersom du er asosial, og helst liker å sitte for deg selv, er ikke etterforsker riktig yrke for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er spennende og varierte arbeidsdager, samt at du får sjansen til å gjøre en forskjell for enkelte. Samarbeid med gode kollegaer er også en viktig trivselsfaktor.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg ønsker alltid å hjelpe og utgjøre en forskjell, men noen ganger blir saker henlagt på grunn av ressursmangel, og det synes ingen noe særlig om. Dessverre er det likevel slik det er noen ganger.

Image
Kvinne i politiuniform sitter ved skrivebord og snakker med en mann som har ryggen til kamera,

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Er du nysgjerrig, og liker å lete etter spor og se sammenhenger som kan hjelpe deg videre, tror jeg du kan trives som etterforsker. Jeg anbefaler jobben til personer som liker hektiske dager, å se ting fra ulike sider og som har en positiv holdning.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– I politiet finnes det ulike videreutdanninger du har mulighet til å ta. Det kan være innenfor det operative, eller innenfor etterforskning. Politihøgskolen har også videreutdanninger innenfor ledelse. Personer med politibakgrunn er ofte aktuelle kandidater innenfor bransjer som har med ledelse og kontrollfunksjoner å gjøre, for eksempel i forsikringsbransjen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønna di vil variere ut fra hvilken grad du har.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I de senere år har det vært kamp om å få fast stilling i Politiet. Per i dag er det flere utdannede i Politiet enn hva det er stillinger. Du bør jobbe godt som student på Politihøgskolen, for det er karakterene dine som blir avgjørende når du skal bli ansatt.

Tilhørende utdanninger

Politiutdanning

Politiutdanningen er en treårig bachelorutdanning ved Politihøgskolen. Du lærer om politiets rolle i samfunnet, og om de ulike oppgavene politiet arbeider med. Dette inkluderer alt fra kunnskap om mennesker i sårbare situasjoner, til lovverk og arrestasjonsteknikk.

Finn studier