Kvalitetssikret av Norges pianostemmer og teknikerforening 21. november 2022

Pianostemmar

Ein pianostemmar utfører stemming og vedlikehald av piano og flygel.

Arbeidsoppgaver

Musikkinstrument må stemmast for å gi dei rette tonane, og når piano eller flygel skal stemmast, trengst det ein pianostemmar. Som pianostemmar har du ferdigheiter innanfor stemming, regulering og intonering av piano og flygel.

Du har kunnskap om pianoteknikk, og kjennskap til både tradisjonelle og nye arbeidsmetodar, teknikkar og verktøy. Du har også kjennskap til produksjon av piano og flygel.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein pianostemmar:

  • stemming og regulering av flygel og piano
  • intonering (justering)
  • feilsøking og rådgiving, blant anna om val og plassering av piano
  • skifting av slitte delar
  • gje prisoverslag på reparasjonskostnader

Ein del av kvardagen til pianostemmaren omfattar også administrative oppgåver, vurdering av instrument og marknadsføring av eiga verksemd. Nokre pianostemmarar utfører også overflatebehandling som voksing, polering og lakking, slik at dei kan tilby kundane totalløysingar ved restaurering av gamle piano og flygel. 

Hvor jobber pianostemmarar ?

Pianostemmaren er oftast sjølvstendig næringsdrivande, og kan få oppdrag i heile musikk- og kulturlivet. Oppdraga kan gå føre seg i private heimar, ved institusjonar, på verkstader eller i pianoforretningar.

Intervjuer

Kvinne smiler på et nærbilde. Hun har på sorte briller, og sitter ved et piano.

Pianostemmer

Kristine Aukner

– Man ender opp med mange historier som pianostemmer, forteller Kristine Aukner.

Viktige egenskaper

Som pianostemmar bør du ha god høyrsel og musikalsk gehør. Pianostemmaren må vere fingernæm, tolmodig og nøyaktig. Kundekontakt krev at du er serviceinnstilt.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Norges musikkhøgskole tilbyr også pianostemmerutdanning på bachelornivå.

De vanligste jobbene blant pianostemmarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 615126 - Høgskolekandidat, pianostemmer, toårig
  • 458314 - Pianostemming og pianoteknikk, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med pianostemmarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7312112 - PIANOSTEMMER
  • 7312107 - STEMMER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.