Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte yrket på bakgrunn av at jeg interesserte meg for realfag. Det er nok et ganske typisk svar, men liker du matte, kjemi og fysikk så er det fort gjort å ende opp som ingeniør. Grunnen til at jeg valgte petroleumsyrket er at det er en enormt interessant bransje. Det er en bransje med stort omfang, det handler jo om energi, som er helt avgjørende for at vi skal kunne fortsette å leve på den måten vi gjør. I tillegg er petroleumsnæringen i en særegen posisjon her i Norge. Det finnes store, kule prosjekter, samtidig som det er mulighet for å jobbe internasjonalt.

Image
Petroleumsingeniør Kristian Solem på kontoret
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som petroleumsingeniør kan man jobbe på utrolig mange ulike områder, og bransjen er avhengig av mange komponenter. Noen leter etter olje, andre etablerer oljefelt, det er utstyrssiden av det, hvor mye som skal produseres, og mye mer. Min del av dette er at jeg jobber for et selskap som lager software til bore- og brønnoperasjoner. Vi er et techselskap som utfordrer etablerte måter å jobbe på, og det gjør at jeg har en morsom jobb med interessante oppgaver.

I praksis kan du dele jobben min i tre ansvarsområder. Jeg er produkteier for softwaren vi lager, og har domenekunnskap på problemene softwaren skal løse. Derfor jobber jeg med utviklere og programmerere for å spesifisere hvordan vi skal utvikle softwaren. Dette betyr at jeg sitter en del i møter, både med andre boreingeniører, for å definere hva som kan forbedres i løsningen vår, og med utviklerne for å definere utviklingsoppgavene, og forklare hva vi ønsker å oppnå.

Det andre er implementering av software hos kunder. Da svarer jeg på spørsmål om hvordan de skal bruke det, og tilbyr kursing. Kundene våre er i all hovedsak olje- og gasselskap.

Tredje del er at jeg reiser på konferanser og presenterer løsningene vi har. Dette innebærer også salgsmøter, der jeg presenterer det vi driver med, og ser om potensielle kunder har behov for software-løsningene vi tilbyr.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Generelt sett har man en petroleumsrettet utdanning, enten en bachelor eller mastergrad i petroleumsteknologi. Samtidig er det slik at det finnes mange jobber innenfor petroleumsbransjen, ofte rettet mot boring, reservoar eller produksjon av olje og gass. Du kan få disse jobbene med andre utdanninger, men de aller fleste har en ingeniørbakgrunn.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er nesten litt vanskelig å gi et godt svar på. Det finnes så mange ulike yrker i petroleumsverdenen, så jeg tror de fleste mennesketyper vil finne en nisje de trives i. Synes du realfag er kjedelig så er det nok ikke riktig retning, men ellers tror jeg det er en plass for alle i petroleumsindustrien.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med yrket, hvis jeg tar utgangspunkt i min egen stilling, er å ha så mange varierte arbeidsoppgaver. Det er teknologitungt, handler om utvikling av teknologi, og heller enn å jobbe med snevre ting alene, jobber vi ofte i større team og samarbeider med folk med ulike utdanningsbakgrunner, i et multikulturelt miljø. Jeg liker godt å drive prosjekter på tvers av landegrenser og kontinent. I den forbindelse er det også en del reisevirksomhet.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det eneste jeg misliker med denne bransjen, er at det er en syklisk næring. Det er store topper og store bunner på oljeprisen, noe som påvirker arbeidsmengden. Når det går bra, går det skikkelig bra, og når det går dårlig går det skikkelig dårlig. Tidligere var disse syklusene nokså forutsigbare, det gikk cirka syv år før det snudde igjen. De siste årene ser syklusene kortere ut, og etterspørselen og pågangen går opp og ned. Dette gir jo i verste fall permitteringer og gjør at folk mister jobben, så den ustabiliteten er ikke heldig. 

Universitetene som tilbyr petroleumsutdanning ser ut til å ha tilpasset seg denne situasjonen. Mange av disse utdanningene kan brukes til mye annet nå. Med en bachelorgrad i ingeniørfag er størsteparten av fagene matte, kjemi og fysikk, du blir lite spesialisert med bachelorgraden. Universitetene omformer petroleumsutdanningen og retter den mer mot energi generelt, siden det alltid vil være behov for energi i verden. Det gjør disse utdanningene mer matnyttig for andre bransjer. Derfor vil du som petroleumsingeniør ha mulighet innen andre bransjer også. 

Image
Petroleumsingeniør Kristian Solem jobber på kontoret
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Igjen er det vanskelig å si på grunn av mangfoldet i bransjen. De ulike typene petroleumsingeniør, enten du jobber med reservoar, boring, utvikler pumper eller annet utstyr, har egne egenskaper, så det er vanskelig å si noe generelt. Jeg tror man merker det fort når man begynner å jobbe, hva man liker og ikke. Dette er et yrke for de som er glad i teknologi, planlegging og å få ting til å skje. Men det viktigste er at vi i en så sammensatt bransje trenger mange ulike typer personer. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Petroleumsbransjen er kompleks og avhengig av mange ulike selskap og yrker for å finne og produsere olje og gass. Derfor er det mange muligheter for å prøve ut forskjellige jobber. Dersom man prøver ut én stilling og ikke synes det er topp, går det an å søke seg til noe annet etter en stund.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som nyutdannet petroleumsingeniør ligger nok startlønnen med mastergrad i snitt på rundt 530 000, men det er store forskjeller. På grunn av de mange ulike yrkene, er det et stort sprik i startlønningene, men gjennomsnittet ligger nok omtrent der. Vil man sjekke dette selv, vil jeg anbefale Tekna sin lønnsstatistikk. Det er en stor fagforening som baserer seg på faktiske data fra medlemmene.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det har vært litt spesielt i oljebransjen de siste seks årene. Tidlig på 2010-tallet var det relativt lett å få jobb, men på grunn av denne sykliske tendensen er det vanskelig å si noe sikkert om sjansene for å få jobb som nyutdannet. Det er i stor grad oljeprisen som avgjør dette. Jeg var selv ferdig utdannet i 2015, som var et år med få ledige stillinger, likevel har veldig mange i mitt utdanningskull fått seg jobb i oljebransjen. Det kan hende man må ha en annen jobb noen år før det blir bedre tider igjen, og man kan søke seg inn på de jobbene man så for seg i studietiden.

Tekst:
Lena Ramberg
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Petroleumsbransjen er kompleks og avhengig av mange ulike selskap og yrker for å finne og produsere olje og gass. Derfor er det mange muligheter for å prøve ut forskjellige jobber.
Dette er et yrke for de som er glad i teknologi, planlegging og å få ting til å skje.