Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var egentlig en heldig tilfeldighet at jeg ble orgelbygger. Jeg hjalp en bekjent med noen materialer på orgelbyggeriet Ryde og Berg. Jeg syntes det var en spennende bedrift og ble lærling i firmaet. For min del er ikke lidenskapen for orgelmusikk det viktigste, men for selve håndverket. Jeg hadde tenkt på å bli tømrer, elektriker eller mekaniker. Dette faget er mange fag i ett og det er et privilegium å være med å bygge orgel.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Vi bygger orgel for kirker og for konsertformål. Jeg er som oftest på verkstedet og får tildelt diverse ansvarsområder. For det meste jobber jeg med heltre, som furu, eik og bjørk. Jeg får rå plank og forvandler det til en ferdig del som fungerer i instrumentet. Som orgelbygger må jeg kunne mange fag; akustikk, tresløyd, metall, kirkehistorie, pneumatikk, arkitektur, og litt elektronikk. Et typisk kirkeorgel har 15-30 stemmer. Hver stemme (som også kalles et register) har omlag 56 piper. Vi er mange typer orgelbyggere. Jeg er mest interessert i selve håndverket. Andre er mer interessert i musikken. For å lage et godt orgel samarbeider vi og lærer av hverandres spesialinteresser. 

Å bygge et orgel tar fra seks måneder til ett år. Det er avhengig av størrelsen på orglet . Det kan også ta enda mer tid. Det er flere tusen biter i insturmentet og alt må settes sammen for at det skal fungere. Det å bygge nye orgler er bare en del av det vi driver med. Restaurering og reparasjoner av eksisterende instrumenter er en stor del av jobben min. Det er 1620 kirker i Norge og det betyr mange orgler som ikke flytter på seg, men er for evig bosatt der de er montert. Det betyr at en orgelbygger må reise mye.  Et par ganger i året reiser jeg rundt i landet på service eller setter opp et nytt orgel. En reise kan ta opptil fire uker. Andre i firmaet er på reise nesten hele tiden.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg gikk Vg1 Elektro, Vg2 og Vg3 Automasjon. Deretter tok jeg diverse jobber med automasjon og også brannsikring i noen år. Så ble jeg heldigvis jeg lærling i denne bedriften og hadde en lærlingtid på fem år. For to år siden tok jeg svennebrevet og jeg tror jeg er den siste utdannede orgelbyggeren i landet. Det vanlige utdanningsløpet er Vg1 Design og håndverk, Vg2 Design og trearbeid og treårig opplæring i bedrift. Det er en klar fordel å være interessert i orgelmusikk. Jeg jobber i en relativt stor bedrift med plass til ulike spesialfelt. Under utdanningen lærer du både treverk og musikk og får en fot i begge leirer.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Har du ikke teknisk innsikt, forståelse for tegninger og mål da passer ikke dette yrket. Det er mye støv med tre og metall, men godt verktøy og verneutstyr er en god beskyttelse. Det er et fysisk aktivt yrke og du må være i god form. Jeg står det meste av dagen og det må du kunne tåle. Det er lite plass i orgler og du blir utsatt for mange rare arbeidsstillinger.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Selv er jeg gladest i å jobbe med heltre og å sette mitt eget preg på det jeg lager. Det er flott å jobbe sammen med mange gode håndverkere.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg er ikke glad i å reise, men blir vant til det også. En reise kan være alt fra en dag til en måned.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er et komplekst fag. Kanskje det mest sammensatte av alle håndverksfag. Og være tålmodig, nøyaktig og være en god lagspiller er essensielt. Også å være effektiv, ha god teknisk innsikt og kunne se og høre helheten ved orglet. Omfattende kjennskap til mange materialer og teknikker, er en viktig del av yrket.

Hvilke andre muligheter finnes i dette yrket

– Dette er en spisskompetanse og de fleste orgelbyggere jobber med faget. De mest nærliggende yrkene er å jobbe med noe innenfor tre og metall eller videreutdanning innen musikk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen avhenger av hvor mye du reiser. Cirka 400 000 i året er antagelig en vanlig grunnlønn.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det beste er antagelig å få opplæring i bedrift og bli ansatt etter lærlingtiden. Det er ikke mange av oss, og markedet for orgelbyggere er relativt lite, så jeg tror du enten du må starte for deg selv eller reise til andre land.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Det er lite plass i orgler og du blir utsatt for mange rare arbeidsstillinger.
Selv er jeg gladest i å jobbe med heltre og å sette mitt eget preg på det jeg lager.