Orgelbygger Jann-Magnar Fiskvik

YrkesintervjuOrgelbygger favoritt ikon

Som orgelbygger kombinerer Jann-Magnar Fiskvik interessen for musikk og teknikk.

Jann-Magnar Fiskvik
54 år
Orgelbygger
Brødrende Torkildsen Orgelbyggeri, Levanger
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Det startet med at jeg hadde utplassering på ungdomsskolen på et lite harmoniumverksted i Levanger. Jeg spilte også orgel og piano, men jeg var ikke et spesielt talent. Jeg var mer interessert i det tekniske.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg synes orgelbygger er det mest komplekse håndverket som finnes i Norge i dag. Vi både restaurerer gamle orgler og bygger nye orgler. Vi må ha omfattende kjennskap til mange materialer og teknikker. Det er mye tresløyd og vi jobber med metaller samt lær og skinn. Tegninger av instrumentet gjøres på data. Vi må kunne en del om akustikk og lyd, og ha kjennskap til stilarter innen orgelmusikken. Det er en forutsetning at du er interessert i musikken.

Vi drar jevnlig på studieturer både innen-  og utenlands, og lærer om flere typer kirkeorgel. Du blir aldri utlært i dette faget. Jevnlig har vi også oppdrag med å stemme og vedlikeholde orgler.

Hvilken utdanning og kvalifikasjoner er nødvendig for å bli orgelbygger?

- Utdanningen er tre år på videregående skole og tre år som lærling i bedrift før man kan ta fagbrevet som orgelbygger.

En orgelbygger bør være praktisk anlagt, og ha interesse for tegning, konstruksjon, teknikk og arkitektur. Orgelbyggeren må ha sans for design, og god forståelse for mekanikk.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Jeg liker veldig godt variasjonen. Det er unikt å få jobbe med så mange materialer og typer fag i ett.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Jeg misliker ingenting.

Hvilke andre arbeidsområder og muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- En orgelbygger vil være overkvalifisert til å jobbe i snekkerbedrifter. Det bør også være muligheter som lydtekniker, eller eventuelt ta videreutdanning innen musikk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Det har jeg ingen kommentar til.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Vi lever i et høykostland og konkurrerer med de som har langt lavere pristilbud enn oss. Jeg har tro på at det fortsatt vil være løpende behov for vedlikehold og restaurering av norske kirkeorgel. Jeg er mer usikker når det gjelder bygging av nye orgel, men vi er optimister.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Jeg har tro på at det fortsatt vil være løpende behov for vedlikehold og restaurering av norske kirkeorgler.
    • Det er unikt å få jobbe med så mange materialer og typer fag i ett.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser