Operasjonssykepleier

– Dette yrket passer ikke for dem som ikke tåler å se blod eller innsiden av kroppen, sier Heidi Sørum.
Operasjonssykepleier Heidi Sørum portrett
Heidi Sørum, 49 år
Operasjonssykepleier
Operasjonsavdelingen Moss, Sykehuset Østfold
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«For meg gir kunnskap, utvikling og vekst stor motivasjon.»
― Heidi Sørum
Publisert: 25.02.2022
«For meg gir kunnskap, utvikling og vekst stor motivasjon.»
― Heidi Sørum
«Du må ha evnen til å ta raske beslutninger, snu deg rundt fort og være i forkant. »
― Heidi Sørum

Hvorfor valgte du å bli operasjonssykepleier?

– Det bunner nok i interessen for å jobbe teknisk innen sykepleierfaget. Jeg jobbet som sykepleier i mange år, og følte jeg trengte faglig påfyll. Siden jeg liker å planlegge og organisere, falt valget på operasjonssykepleier. Dessuten har jeg alltid vært opptatt av ortopedi. Som sykepleier har man ikke så mye kjennskap til hva som foregår på en operasjonsstue, og jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Men jeg er veldig fornøyd.

Image
Kvinne med munnbind står ved et bord på operasjonsstua, hansker og grønne klær. Hun gjør klart til operasjon.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg arbeider utelukkende på dagtid, siden det bare er planlagte operasjoner på denne avdelingen. Det betyr at jeg ikke behøver å jobbe turnus, slik sykepleiere vanligvis gjør. Arbeidstiden er fra halv åtte om morgenen til halv fire om ettermiddagen. I helgene har vi fri.

Vi starter dagen med et kort morgenmøte på operasjonsstua. Der forbereder vi utstyr og sjekker at vi har alt vi trenger til operasjoner. Det er blant annet hofte- og kneproteser, håndleddproteser, ryggoperasjoner samt mindre ortopediske operasjoner. Vi er to operasjonssykepleiere til stede under hvert inngrep, der den ene koordinerer og den andre sørger for å ivareta sterilitet og assistere kirurgen.

Som operasjonssykepleier har du et stort ansvar. Du skal ivareta pasienten før, under og etter en operasjon. Det innebærer planlegging og tilrettelegging, samt at gjennomføringen skjer på en trygg og sikker måte. Du har også ansvaret for å leire pasienten, det vil si å sikre tilgangen til området som kirurgen skal bruke. Du veileder dessuten kolleger og operasjonssykepleierstudenter, samtidig som du må håndtere avansert medisinteknisk utstyr.

Hva kreves for å kunne jobbe som operasjonssykepleier?

– Jeg har bachelor i sykepleie fra Høyskolen i Østfold. Deretter videreutdannet jeg meg til operasjonssykepleier, som tok ett og et halvt år. Siden tok jeg mastergrad i klinisk sykepleie ved NTNU, som jeg var ferdig med i 2021. I dette yrket må du i tillegg ha gode kommunikasjonsevner, både overfor pasienter og kolleger. Samt gode vurderingsevner og samarbeidsevner.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du må like å jobbe tett med andre i et tverrfaglig team. Være fleksibel, nøyaktig og ha gode praktiske og digitale ferdigheter. Du må også ha evnen til å ta raske beslutninger, snu deg rundt fort og være i forkant. Dette yrket passer ikke for dem som ikke tåler å se blod eller innsiden av kroppen. Du må også kunne håndtere stress. Yrket er dessuten fysisk krevende, med mange tunge løft og statisk arbeid.

Hva liker du best med å være operasjonssykepleier?

– Jeg liker veldig godt å tilrettelegge og planlegge for kirurgiske inngrep, samt å bidra til at pasienter får bedre livskvalitet. Det at jeg jobber så tett med kolleger, gjør noe med trivselen i arbeidet. Mastergraden har dessuten åpnet flere dører for meg. Blant annet har jeg et fagutviklingsansvar innen ortopedi hvor jeg kan bidra med kunnskapsutvikling og forskning, samt noe opplæring av studenter og kolleger. For meg gir kunnskap, utvikling og vekst stor motivasjon.

Hva liker du minst?

– At man jobber med pasientene på en annen måte når man er spesialisert. Man får et langt mer definert arbeidsområde som operasjonssykepleier, og ikke den samme variasjonen i pasientbehandling som en sykepleier.

Image
Kvinne bærer på en kasse med kirurgiske verktøy. Hun er på en operasjonsstue iført munnbind, noe som dekker over håret og sterile klær. Rundt henne er det mye avansert medisinskteknisk utstyr, som er en del av jobben hennes å ha
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Akuttoperasjon, planlagt operasjon, dagkirurgi og poliklinikk er noen av retningene. I tillegg finnes det flere kurs og konferanser å delta på.  

Hva kan man forvente i lønn som operasjonssykepleier?

– Startlønn er på rundt 470.000 kroner uten tillegg. Etter ti års ansiennitet ligger lønnen på omtrent 570.000 kroner uten tillegg.

Hvordan er sjansene for å få jobb som operasjonssykepleier?

– Jobbmulighetene er veldig gode. Det er stor etterspørsel generelt i Norge etter operasjonssykepleiere. Mange står i yrket helt fram til pensjonsalder, og vi ser et generasjonsskifte nå.

Tilhørende utdanninger

Sykepleie

Du lærer å pleie, støtte og veilede mennesker som er syke og skadde, eller som av andre grunner trenger det.

Finn studier