Hvorfor valgte du dette yrket?

– I dette yrket må man være utdannet sykepleier, og jeg ble ferdig utdannet i 1997. Da jeg jobbet som sykepleier uten spesialisering likte jeg godt praktiske oppgaver, som for eksempel sårstell og andre ting som skulle gjøres sterilt. Jeg bestemte meg for å begynne på videreutdanning som operasjonssykepleier i Ålesund i 2001. Etter at jeg fullførte videreutdanningen, har jeg jobbet på Volda Sjukehus. 

På operasjonsavdelingen blir man i større grad ferdig med en pasient, enn på en sengepost. Når operasjonen er avsluttet, avleverer vi pasienten til oppvåknings- eller intensivavdeling, der de tar over pasientbehandlingen. Når en operasjon er ferdig, må man gjøre seg klar til neste operasjon. Selv om vi møter tøffe situasjoner og store skader, kan det være lettere å legge det fra seg når vi går hjem fra jobb. Det liker jeg.

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som operasjonssykepleier jobber jeg turnus. Vi har dag-, kvelds- og nattevakt. Når jeg har dagvakt kommer jeg til sykehuset klokken åtte, da møtes de ansatte og vi legger opp dagen. På dagvakten gjennomføres planlagt kirurgi og i tillegg er vi i beredskap dersom noen trenger øyeblikkelig kirurgisk hjelp. 

Som operasjonssykepleiere har vi ulike roller inne på operasjonsstuen. For å stå i operasjonsfeltet sammen med kirurgen må vi vaske oss sterilt. Da desinfiserer vi hendene etter alle sterile prosedyrer, og kler på oss steril operasjonsfrakk. Før operasjonen må vi dekke til operasjonsfeltet, slik at ikke mer hud enn det nødvendige vises. Infeksjonsforebygging er en viktig del av yrkesutøvelsen. Under operasjonen gir operasjonssykepleieren riktig instrument til kirurgen, i den rekkefølgen kirurgen trenger dem. Vi prøver å være i forkant av kirurgen under hele operasjonen.

En annen rolle er å gå i hånde. Da legger operasjonssykepleieren pasienten slik pasienten skal ligge på operasjonsbordet, og desinfiserer deretter huden i operasjonsfeltet. En annen oppgave er å koble til alt som skal kobles opp utenfor det sterile feltet. Det kan for eksempel være apparater som er elektrisk drevet. Operasjonssykepleieren som går til hånde, tar seg av dokumentasjonen som foregår på datamaskinene, og finner frem røntgenbilder på dataskjermene.

Man bytter gjerne på disse rollene i løpet av en dag. Dersom jeg står steril under dagens første operasjon, går jeg gjerne som hånde under operasjon nummer to. 

På seinvakt må vi noen ganger ta over operasjoner som ikke er ferdig når vi kommer på jobb. Vi har også en del praktiske oppgaver, som å rydde opp etter det som har blitt gjort på dagtid. Det innebærer å vaske, sterilisere og pakke instrumenter. Vi legger også frem instrumenter som skal brukes til operasjoner neste dag.

Andre arbeidsoppgaver er å bestille inn, og fylle på varer som blir brukt. På kveld og natt må vi være i beredskap for øyeblikkelig hjelp, for eksempel ved ulykker, beinbrudd, akutte keisersnitt, blindtarmsbetennelser eller tarmslyng. 

Noen pasienter er bevisste når de opereres hos oss. Det vil si at de ikke legges i narkose, men kan få lokalbedøvelse eller spinalbedøvelse. Disse pasientene kan ha behov for mer mellommenneskelig omsorg underveis i operasjonen, enn de som har narkose.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det kreves en grunnutdanning som autorisert sykepleier med tre års høgskolestudium i Norge, eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Du må ha minimum to år med praksis. Selve videreutdanningen som operasjonssykepleier var tre semester med teori, praksis og eksamen. I løpet av den tiden besøkte jeg andre sykehus i landet, slik at jeg fikk prøvd meg på ulike operasjoner, blant annet noen typer vi ikke utfører her i Volda. 

Siden jeg begynte å jobbe ved Volda Sjukehus i 2002 er det utviklet stadig nye inngrep og teknikker. Det krever at vi må være åpne for forandring, være nytenkende, fleksible og oppfinnsomme. I slike prosesser er oppdatering av prosedyrer for hvordan vi skal gjennomføre inngrep og hvilke type utstyr vi trenger. Det er viktig for å sikre kvaliteten på arbeidet vi utfører.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Skal du jobbe som operasjonssykepleier, bør du tåle blod, og du bør klare å holde holdet kaldt i stressende situasjoner. Yrket passer ikke for folk som er upraktisk anlagt, ustrukturerte eller unøyaktige. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Som operasjonssykepleiere får vi en følelse av at vi har vært med og gjort en forskjell for noen. Er du så heldig å få være med på å redde et liv, så gir det en god følelse som er vanskelig å beskrive. Jeg liker å jobbe i team og liker å ha muligheten til å forberede meg til å gjøre en god jobb. Det kan vi ved en del inngrep.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Etter hvert som årene går, blir jeg mindre og mindre glad i å jobbe kveld og natt. Når du jobber turnus må du noen ganger jobbe i høytider, som jul og påske. Når voksne barn kommer hjem til jul, er det ikke alltid like kjekt å måtte jobbe disse dagene. Ellers jobber du søndager og andre helligdager, hvor en del andre yrker har fri.

Det gir noen fordeler å jobbe turnus. Du kan gå på fjellet den dagen i uka det er fint vær på Sunnmøre, eller rekke åpningstiden til offentlige kontorer som vanligvis stenger før andre er ferdig på jobb. På helligdager får vi heldigvis en viss lønnskompensasjon. 

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale denne jobben til sykepleiere som liker praktisk arbeid. Hvis du ønsker en jobb hvor du ser problemer og hvordan de løses, så kan dette være en yrkesretning å vurdere. Du må like å jobbe i team og tenke løsninger, og du må være litt spontan. Som operasjonssykepleier bør du være strukturert og systematisk. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Jeg vet om operasjonssykepleiere som har jobbet på båt og i forsvaret. Du kan jobbe på oljeplattform, og du kan være en del av utenlandstjeneste. Det er mulig å ta videreutdanning for å undervise, eller jobbe med sterilforsyning i helsevesenet. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Du kan forvente cirka 500 000 kroner i året. Det er uten tillegg ved høytider eller røde dager. 

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg har et inntrykk av at det gode muligheter for å få seg jobb som operasjonssykepleier, spesielt i større byer. 

Skal du jobbe som operasjonssykepleier, bør du tåle blod, og du bør klare å holde holdet kaldt i stressende situasjoner.
Da jeg jobbet som sykepleier uten spesialisering, likte jeg godt praktiske oppgaver, som for eksempel sårstell og andre ting som skulle gjøres sterilt.