Økonomisjef
Yrkesbeskrivelse

­Økonomi­sjef

favoritt ikon

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter i bedriften.

Vanlige arbeidsoppgaver for en økonomisjef:

  • føre årsregnskap med noter og delårsregnskap
  • utarbeide budsjetter og kalkyler
  • planlegge finansiering, investeringer og skatt
  • ha kontroll over forbruk og lønnsomhet
  • ha opplæring av ansatte i din avdeling
  • rapportere til styret og ledelsen i bedriften/organisasjonen

I tillegg til å være leder for en økonomiavdeling, og ofte også for firmaets regnskapsavdeling, har du som økonomisjef gjerne lederoppgaver og personalansvar.

Andre titler for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, regnskapssjef, regnskapsdirektør og CFO.

Hvor jobber økonomisjefer?

Økonomisjefer jobber i privat næringsliv, organisasjoner eller i offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Du må også ha evne til å lede og administrere.

Utdanning

For å bli økonomisjef kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

Etter- og videreutdanning
Innen økonomifaget finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved de fleste universitet og høgskoler i landet. Her kan du blant annet ta master innen økonomi og administrasjon, siviløkonomi, ledelse og organisasjonspsykologi. Det er også gode muligheter for videreutdanning i utlandet.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for økonomisjefer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Økonomisjef
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
170 personer
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca
72 700 kr
872 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 260 kr
891 120 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 930 kr
899 160 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Privat
310 personer
221 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 471 kr
64 470 kr
76 330 kr
773 640 kr
915 960 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 471 kr
64 470 kr
76 330 kr
773 640 kr
915 960 kr
Ca 510 kr
Ca
Ca 572 kr
82 640 kr
92 640 kr
991 680 kr
1 111 680 kr
Ca 510 kr
Ca
Ca 572 kr
82 840 kr
92 830 kr
994 080 kr
1 113 960 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Alle sektorer
312 personer
223 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 360 kr
92 130 kr
988 320 kr
1 105 560 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 560 kr
92 320 kr
990 720 kr
1 107 840 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
390 personer
191 personer
199 personer
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 340 kr
59 110 kr
63 480 kr
736 080 kr
709 320 kr
761 760 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 830 kr
59 710 kr
63 860 kr
741 960 kr
716 520 kr
766 320 kr
Økonomisjef
Kommunal
405 personer
197 personer
208 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 080 kr
58 950 kr
63 100 kr
732 960 kr
707 400 kr
757 200 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 570 kr
59 560 kr
63 470 kr
738 840 kr
714 720 kr
761 640 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
885 personer
499 personer
386 personer
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 335 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
54 330 kr
62 500 kr
690 000 kr
651 960 kr
750 000 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 130 kr
58 340 kr
77 770 kr
793 560 kr
700 080 kr
933 240 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 480 kr
66 250 kr
58 510 kr
77 830 kr
795 000 kr
702 120 kr
933 960 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
900 personer
505 personer
395 personer
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 810 kr
58 250 kr
76 950 kr
789 720 kr
699 000 kr
923 400 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 940 kr
58 430 kr
77 000 kr
791 280 kr
701 160 kr
924 000 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Privat
4 846 personer
1 568 personer
3 278 personer
Ca 483 kr
Ca 445 kr
Ca 514 kr
78 180 kr
72 010 kr
83 330 kr
938 160 kr
864 120 kr
999 960 kr
Ca 483 kr
Ca 445 kr
Ca 514 kr
78 180 kr
72 010 kr
83 330 kr
938 160 kr
864 120 kr
999 960 kr
Ca 560 kr
Ca 495 kr
Ca 591 kr
90 670 kr
80 120 kr
95 720 kr
1 088 040 kr
961 440 kr
1 148 640 kr
Ca 560 kr
Ca 495 kr
Ca 591 kr
90 900 kr
80 410 kr
95 920 kr
1 090 800 kr
964 920 kr
1 151 040 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Alle sektorer
4 903 personer
1 593 personer
3 310 personer
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 430 kr
79 910 kr
95 490 kr
1 085 160 kr
958 920 kr
1 145 880 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 690 kr
80 250 kr
95 710 kr
1 088 280 kr
963 000 kr
1 148 520 kr
Leder, forsikring eller finans
Privat
5 156 personer
1 657 personer
3 499 personer
Ca 481 kr
Ca 443 kr
Ca 513 kr
78 000 kr
71 720 kr
83 070 kr
936 000 kr
860 640 kr
996 840 kr
Ca 481 kr
Ca 443 kr
Ca 513 kr
78 000 kr
71 720 kr
83 070 kr
936 000 kr
860 640 kr
996 840 kr
Ca 558 kr
Ca 491 kr
Ca 590 kr
90 430 kr
79 560 kr
95 630 kr
1 085 160 kr
954 720 kr
1 147 560 kr
Ca 558 kr
Ca 491 kr
Ca 590 kr
90 660 kr
79 850 kr
95 830 kr
1 087 920 kr
958 200 kr
1 149 960 kr
Leder, forsikring eller finans
Alle sektorer
5 215 personer
1 682 personer
3 533 personer
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 190 kr
79 370 kr
95 390 kr
1 082 280 kr
952 440 kr
1 144 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 450 kr
79 710 kr
95 610 kr
1 085 400 kr
956 520 kr
1 147 320 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
6 982 personer
3 020 personer
3 962 personer
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
85 760 kr
71 070 kr
96 960 kr
1 029 120 kr
852 840 kr
1 163 520 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
86 040 kr
71 480 kr
97 140 kr
1 032 480 kr
857 760 kr
1 165 680 kr
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 542 personer
3 293 personer
4 249 personer
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 240 kr
70 400 kr
94 960 kr
1 010 880 kr
844 800 kr
1 139 520 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 540 kr
70 830 kr
95 160 kr
1 014 480 kr
849 960 kr
1 141 920 kr
Økonomisjef
Privat
7 867 personer
3 519 personer
4 348 personer
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 520 kr
69 980 kr
96 090 kr
1 014 240 kr
839 760 kr
1 153 080 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 790 kr
70 370 kr
96 270 kr
1 017 480 kr
844 440 kr
1 155 240 kr
Økonomisjef
Alle sektorer
8 442 personer
3 798 personer
4 644 personer
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 130 kr
69 430 kr
94 170 kr
997 560 kr
833 160 kr
1 130 040 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 420 kr
69 840 kr
94 360 kr
1 001 040 kr
838 080 kr
1 132 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker