Kvinnelig NDT-kontrollør i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

NDT-­­kontrollør

favoritt ikon

NDT-kontrolløren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

NDT står for Non Destructive Testing, og er en betegnelse på ikke-ødeleggende metoder for feilsøking.

Som NDT-kontrollør bruker du metoder som ikke ødelegger produktet til å påvise materialfeil, uten derved å redusere delens funksjonsevne eller fysiske egenskaper. Denne testingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller i friluft. I­ noen tilfelle også mens den aktuelle delen er i bruk.

 Vanlige arbeidsoppgaver for en NDT-kontrollør:

  • se etter feil i produktets overflate eller dypere ned i materialet ved hjelp av metoder som radiografi, ultralyd, magnetpulver, akustisk emisjon, virvelstrøm, termovisjon, penetrerende væsker, lekkasjeprøving og visuell prøving
  • vurdere og dokumentere testresultatet
  • vedlikeholde og kontrollere måleverktøy og inspeksjonsutstyr
  • kundekontakt

Risikovurderinger og helse, miljø og sikkerhet ( HMS) er også en viktig del av NDT-kontrollørens ansvar.

Beslektede yrkestitler er sveisekontrollør, kvalitetskontrollør og driftsinspektør.

 

Hvor jobber NDT-kontrollører?

NDT-kontrolløren jobber der produktene blir framstilt, enten i produksjonsanlegget eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg. NDT-kontroll er viktig innenfor fag som sveising og betongarbeid og i olje- og gassbransjen. Som NDT-kontrollør kan du få jobb over hele verden.

Personlige egenskaper

Som NDT-kontrollør må du være nøyaktig og ansvarsbevisst, siden mangelfull inspeksjon kan få alvorlige følger. Du må like å være i kontakt med kunder og ha gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i NDT-kontrollørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sveiser
Heltid
Privat
5 849 personer
155 personer
5 694 personer
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
38 990 kr
39 580 kr
38 970 kr
467 880 kr
474 960 kr
467 640 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
40 450 kr
40 920 kr
40 430 kr
485 400 kr
491 040 kr
485 160 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 280 kr
40 040 kr
40 290 kr
483 360 kr
480 480 kr
483 480 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
43 830 kr
42 810 kr
43 860 kr
525 960 kr
513 720 kr
526 320 kr
Sveiser
Deltid
Privat
1 691 personer
1 649 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 210 kr
36 210 kr
434 520 kr
434 520 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
37 290 kr
37 310 kr
447 480 kr
447 720 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 810 kr
36 880 kr
441 720 kr
442 560 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 930 kr
41 030 kr
491 160 kr
492 360 kr
Sveiser
Heltid
Alle sektorer
5 862 personer
155 personer
5 707 personer
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
38 990 kr
39 580 kr
38 970 kr
467 880 kr
474 960 kr
467 640 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
Ca 241 kr
40 450 kr
40 920 kr
40 430 kr
485 400 kr
491 040 kr
485 160 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
40 280 kr
40 040 kr
40 290 kr
483 360 kr
480 480 kr
483 480 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 249 kr
43 830 kr
42 810 kr
43 860 kr
525 960 kr
513 720 kr
526 320 kr
Sveiser
Deltid
Alle sektorer
1 691 personer
1 649 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 210 kr
36 210 kr
434 520 kr
434 520 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
37 290 kr
37 310 kr
447 480 kr
447 720 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
36 810 kr
36 880 kr
441 720 kr
442 560 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 228 kr
40 930 kr
41 030 kr
491 160 kr
492 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.