NDT-kontrollør

Jobben til Tomas Harryson er å se det usynlige. Han er en type detektiv i å finne avvik på stålrør som brukes i gass -og oljeindustrien.
En mann med lyst hår ser i kamera. Han sitter i en bil med sikkerhetsbelte.
Tomas Harryson, 40 år
NDT kontrollør
Kiwa, Rygge
«Jobben med å avdekke avvik er kjempeviktig fordi det handler om sikkerhet.»
― Tomas Harryson
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 01.09.2023
«Jobben med å avdekke avvik er kjempeviktig fordi det handler om sikkerhet.»
― Tomas Harryson
«Du må være en type som kan følge regler og standarder.»
― Tomas Harryson

Hvorfor valgte du å bli NDT-kontrollør?

– Jeg utdannet meg først til sveiser, og gjennom jobben ble jeg kjent med yrket NDT-kontrollør. Jeg hadde lyst til å gjøre noe nytt, og syntes det virket interessant og at det ville passe meg godt. Jeg ringte KIWA for 15 år siden fordi jeg ville ha informasjon om yrket. Han jeg snakket med misforsto, og trodde jeg søkte på en stillingm. Det førte til at jeg fikk ny jobb.

Jeg kontrollerer sveis med ulike metoder, så å ha en fortid som sveiser har vært nyttig. Jeg har et stort ansvar for at de rørene jeg kontrollerer er perfekte. I begynnelsen tenkte jeg mye på ansvaret, men etter 15 år i bransjen er jeg tryggere på meg selv. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber på ulike arbeidsplasser i en radius på hundre kilometer rundt Oslo. Jeg jobber for det meste om dagen, men i natt er jeg i Skien for å ta røntgen av og sjekke kvalitetskravene på stålrør som skal ut i Nordsjøen. Det er en risiko for stråling, og arbeidsplassen må være mest mulig mennesketom når vi bruker røntgen.

Når jeg kommer på jobb, får jeg en liste med prioritering av rekkefølgen på det jeg skal kontrollere. Jeg finner fram det jeg trenger, leser tegninger for å finne rett sveis, og setter i gang med jobben. I natt jobber jeg med isotop, som er et radioaktivt ladet emne som jeg bruker for å ta røntgen av sveisen. Jeg jobber med ulike metoder, og hver metode krever et sertifikat.

Jeg begynner alltid med å ta en visuell sjekk. Jeg har jobbet med dette i 15 år, og noen ganger kan jeg se på strukturen i røret om det finnes avvik. Neste oppgave er å gjøre en PMI, som betyr å avdekke materialets kjemiske sammensetning. Jeg legger på det vi kaller en penetrant som er en maling som trenger inn i materialet for å se om det er en defekt. Så vasker jeg det bort og legger på en hvit farge. Finnes det en sprekk, vil den komme til syne i det hvite. Deretter tar jeg røntgen av røret for å gjennomlyse sveisen.

Når vi driver med røntgen, jobber vi alltid to sammen. Røntgentestingen viser om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter. Rørene har ulike dimensjoner og jo tykkere material, jo lengre tid tar det å gjennomlyse. Når vi er ferdige med gjennomlysningen studerer vi bildene og skriver rapport til kunden. Det er også mulig å kontrollere sveisen med ultralyd, men til det trenger man et sertifikat jeg enda ikke har tatt.

Det er kunden som gir oss underlag for hvilken standard som kreves, og det er en lang rekke av ulike regler, forskrifter og standarder jeg må forholde meg til. Jobben med å avdekke avvik er kjempeviktig fordi det handler om sikkerhet. Et defekt stålrør kan få store konsekvenser og i verste fall kan røret eksplodere under høytrykk

Da jeg startet, jobbet jeg kun om natten. I dag er det sjelden jeg jobber natt, men jeg gjør heller samme jobb om dagen. Noen arbeidsplasser har en beskyttet bunkers der jeg kan bruke røntgen på dagtid. Jeg jobber ute hele året, og med gode klær er det uproblematisk. Metodene fungerer ikke i regnvær så da er vi alltid innendørs. 

Hva kreves for å kunne jobbe som NDT- kontrollør?

– Selv har jeg fagbrev som sveiser og har tatt ulike sertifikater internt i firmaet. For å ta fagbrev som NDT-kontrollør er studieløpet to år på skole og to års opplæring i bedrift. Det er mange typer sertifikater på ulike nivåer og det er alltid en mulighet for å lære flere metoder.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det passer for de som liker variasjon og som setter pris på å jobbe på forskjellige steder til forskjellige tider. Du må være en type som kan følge regler og standarder. Det er med andre ord ingen fordel å skulle tenke ut smarte løsninger selv.

Tilkomsten til rørene kan være kronglete, og jeg jobber mye i stillaser. Høydeskrekk er ikke gunstig i denne jobben. Man må heller ikke være redd for å ta ansvar. Jeg er ansvarlig for det jeg kontrollerer, og det må jeg leve med. Godt syn er viktig både for å kunne lese røntgenbildene og ta visuelle sjekker.

Hva liker du best med å være NDT-kontrollør? 

– Jeg er en type som kjeder meg fort, så å jobbe forskjellige steder passer meg bra.

Hva liker du minst?

– Jeg synes lønnen er lav med tanke på ansvaret.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er flere sektorer man kan jobbe innen. Selv jobber jeg nesten bare med inspeksjon av rør til olje og gassindustrien. Andre muligheter er i fly og romfart, kraftproduksjon, med fornybar energi og i produksjon av forskjellige produkter. Det finnes også muligheter i konsulentfirmaer og på laboratorier. Mange stillinger krever avanserte sertifikater og spesialisering.

Noen velger å utdanne seg videre til ingeniører eller på fagskole.

Hva kan man forvente i lønn som NDT- kontrollør?

– Det varierer etter hvilke sertifikater man har. En vanlig grunnlønn er cirka 500 000 kroner i året. På toppen kommer nattillegg.

Hvordan er sjansene for å få jobb som NDT- kontrollør?

– Akkurat nå er de veldig bra. Det går litt opp og ned. Bransjen er helt avhengig av at kundene lager produkter som krever en NDT-kontroll.

Tilhørende utdanninger

NDT-kontrollørfag

Du lærer å bruke ikke-ødeleggende metoder for å verifisere produkter i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner.

Finn studier