Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ville jobbe med mennesker og valgte vernepleien. Det var en tilfeldighet at jeg begynte å jobbe i rusomsorgen og det er faktisk 26 år siden jeg startet som miljøarbeider her. Jobben går på mange måter ut på være et medmenneske og en hjelper. De som kommer hit har oftest dramatiske historier. Mange har bodd på gaten. Jeg gjør det jeg kan for å gi deres liv en viss verdighet, kvalitet og rutiner. De lever et liv veldig ulikt mitt eget og for meg gir det et perspektiv på at jeg er heldigstilt.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber dag- og kveldsvakter for ett lavterskel boalternativ for de med alvorlige rusproblemer. Brukerne kommer oftest fra vonde livssituasjoner. Her kan de føle seg trygge, få faste rutiner, gode måltider, sosial omgang og ikke minst omsorg. Jeg har ulike vakter, men alle starter med en rapport fra avtroppende skift. Jeg får informasjon om hvem som er inne og ute, om noe har skjedd og om noen nye har flyttet inn. Alle skift starter med en sikkerhetsrund. Jeg banker på alle dører og forvisser meg om at de har det ok. Vi har også et morgenmøte med helsefaglig leder hvor vi går gjennom alt som skal skje i løpet av dagen. Det kan være legebesøk, pass, politi eller alt mulig annet. Ett av mine ansvarsområder er medisiner og jeg passer på at vi har det vi trenger. Hver onsdag har vi fagmøte. Der tar vi ofte opp tøffe situasjoner. Det skjer mye på et hjem som dette. Vi ansatte har behov for å snakke om hendelsene som vi har følt har vært truende, triste eller aller best positive. Da jeg startet her var beboerne for det meste gamle alkoholikere. I dag er det mange unge brukere som misbruker det meste. Vi har opptil 24 beboere fra 18 år og oppover. Noen har bodd her i årevis og ingen blir kastet ut. De er fri til å gå ut. Dette er ikke et behandlingshjem, men et rusbegrensede hjem og en gang iblant lykkes vi med rusfrihet.

Jeg spiser alle måltider med dem som bor her. Det gir mulighet for den gode samtalen. Mange er avmagret og fryktelig slitne når de kommer hit. Hjemmelaget mat til faste tider er veldig helsebringende. Kokkene er dedikerte og lager måltidene fra bunnen av. Beboerne har en motivasjonsjobb som er å lage tennbriketter som selges på Fretex og Kiwi. Noen dager i uken jobber jeg sammen med dem og ruller tennbriketter. Vi hører på musikk og skravler. De er også med på gatefotball i en mobil fotballbinge. Det gir masse glede og fine stunder. Vi gk \jør alt for å legge til rette for et normalisert liv med kafebesøk, turer og kino.

Å skape relasjoner er viktig, men det kan ta tid. Jeg snakker mye med de nye for å få vite hva de sliter med og hvorfor de er her. De fleste har doble diagnoser, både rusavhengighet og en psykiatrisk lidelse. Frelsesarmeens misjon er suppe, såpe og frelse. Her er det mest suppe og såpe, men stedet er drevet i frelsesarmeens ånd.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er selv utdannet vernepleier som er en treårig utdanning. Vi bruker tittelen miljøarbeidere som en samlebetegnelse på dem som jobber her. Det er ingen formell utdanning som gir tittelen miljøarbeider. De som jobber her er sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, studenter og også en tidligere ambulansesjåfør.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som er redde for å jobbe med mennesker som er annerledes og ikke har et A4- liv. Alt kan skje plutselig når du jobber med rus. Du må kunne hodet kaldt i vanskelige situasjoner. Rusen styrer- og den er veldig uforutsigbar. Du må heller ikke være redd for andres skjebner og mye tristhet. Ønsker du å tjene mye penger så er ikke dette egnet.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er spennende å jobbe med og møte mange mennesker. En jobb som min kan umulig bli statisk. Det skjer mye og jeg har møter med pårørende, kollegaer og beboerne. Jeg liker turnus fordi jeg liker å ha fri når andre er på jobb.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Når det skjer vonde ting. Det har blitt mange begravelser i løpet av disse årene. Det er trist når beboerne tar overdoser eller velger å gjøre slutt på livet. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du trenger ikke nødvendig vis være veldig pratsom. Å være en god lytter er kanskje viktigere. Du bør kunne motivere, være god på å bygge relasjoner og tillit. Beboerne har vanskelig å binde seg til folk og spesielt til autoriteter. Du bør være psykisk sterk, og så profesjonell at du går ut av døren, legger du jobben bak deg og lever ditt liv. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan for eksempel jobbe på eldresenter eller med utviklingshemmede, i rusomsorgen, med flyktninger, i psykiatrien og på demensavdelinger.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg har en trygg lønn i Frelsesarmeen. Jeg tjener opp mot 500 000 i året. Skal du tjene mange penger så velger du ikke dette yrket.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er gode sjanser for jobb og dette er en stor fordel i helsevesenet.

Tekst Bente Haraldstad Delmas

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.