Miljøarbeider

– Det er utrolig gøy å få positive tilbakemeldinger fra brukeren og deres pårørende. Det motiverer mye, sier Gunn Janne Jensen.
Portrett av Miljøarbeider Gunn Janne Jensen
Gunn Janne Jensen, 37 år
Miljøarbeider
Solbakken Bustader, Vatne
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Vi må sørge for at de gjør det samme som vi ville gjort i løpet av en dag.»
― Gunn Janne Jensen
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 10.03.2021
«Vi må sørge for at de gjør det samme som vi ville gjort i løpet av en dag.»
― Gunn Janne Jensen
«Det er utrolig gøy å få positive tilbakemeldinger fra brukeren og deres pårørende.»
― Gunn Janne Jensen

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært omsorgsfull og ville jobbe med mennesker, og alltid hatt en forkjærlighet for eldre. I bursdagsselskaper ville jeg alltid sitte med dem. Forskjellige ting gjorde at jeg ikke utdannet meg før jeg ble voksen, men etter hvert bestemte jeg meg for å ta fagbrev som helsefagarbeider. Jeg jobbet på et eldrehjem under lærlingtiden, men etter å ha tatt fagbrevet ble jeg arbeidsledig. Så fikk jeg muligheten til å prøve å være miljøarbeider, og falt plutselig for dette yrket.

Jeg synes det er veldig interessant og givende å jobbe som miljøarbeider, fordi å være en del av hverdagslivet til de som har autisme og psykisk utviklingshemming.

Image
Miljøarbeider Gunn Jensen mater en bruker i rullestol.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som miljøarbeider på et bofellesskap for unge voksne over 18 år med autisme og/eller psykisk utviklingshemming. Vi kan ha tidligvakter, senvakter og nattevakter. Selv jobber jeg mest senvakter. Når det kommer til autister, er det viktig å ha faste rutiner og forutsigbarhet. Vi må skape trygge rammer rundt dem, uansett hva det gjelder, alt fra å vaske klær til å lage middag. Hvis jeg har en tidligvakt skal jeg gjøre morgenstell, hjelpe til med det som trengs, motivere og oppmuntre. Det er utrolig mye motivering som skal til, og noen trenger det mer enn andre. Hos noen går ting mer smidig, de har faste rutiner som de alltid følger.

På senvakter må man hjelpe dem å lage middag, vaske ting, passe på at de får i seg nok mat og drikke. Vi må også tilpasse ting etter deres behov, og hjelpe dem å holde seg i aktivitet, både inne og ute. Vi vil ikke at de bare skal sitte der i egne tanker. Det blir på en måte som en hverdag for oss, men bare på et helt annet nivå. Vi må sørge for at de gjør det samme som vi ville gjort i løpet av en dag.

Jeg får ikke brukt utdanningen min på samme måte her, men jeg får jobbet med mange spennende mennesker som har ulike diagnoser, særlig psykisk utviklingshemming og autisme. Vi har noen brukere som vi må stelle, men hovedsakelig jobber jeg med brukere som har autisme, og det er eksepsjonelt spennende. Mamma var avlastningshjem når jeg var liten, så annenhver helg hadde vi et barn som hadde autisme hjemme hos oss. Autisme har et vidt spekter, og det kan se veldig ulikt ut hos ulike mennesker.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det finnes ingen offisiell utdannelse for å bli miljøarbeider, men jeg har fagbrev som helsefagarbeider. Mitt inntrykk er at du egentlig må ha et fagbrev for å få jobb som miljøarbeider, som f.eks. helsefagarbeider, aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider. Det er dog også mange miljøarbeidere her som ikke har utdannelse – da kalles man assistent. Hvis man er assistent, gjør man nøyaktig de samme arbeidsoppgave som en miljøarbeider, men man får lavere lønn på grunn av mindre utdannelse. Det er ikke mange ganger det blir utlyst stillinger som assistent hos oss, jeg tror det er mange om beinet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– De som ikke liker å være med andre mennesker og som er konfliktskye. Hvis du er interessert i en kontorjobb og vil jobbe for deg selv, så bør du kanskje gå til et annet yrke. Dessuten bør du heller ikke være for impulsiv. Dette er et ikke actionfylt yrke, hvor nye ting skjer hele tiden.

Hva liker du best med yrket?

– Progresjon. Når man setter mål sammen med en bruker med mye utfordringer, og så ser man at brukeren når målene. Det er utrolig givende. Jeg liker også å få denne ekstra gode kontakten. Det får man ikke med alle brukere, fordi som med alt annet så avhenger det av kjemi; det er ikke alle mennesker man kommer like godt overens med. Det er utrolig gøy å få positive tilbakemeldinger fra brukeren og deres pårørende. Det motiverer mye.

Hva liker du minst med yrket?

– Dagene blir veldig rutinepreget. For de med autisme er det viktig med rutiner, men for oss ansatte går dagene litt på repeat. Det er ikke alltid så lett å gjøre nye ting; jeg tror dette særlig gjelder bofellesskap for autisme. Jeg som liker å være impulsiv må holde litt igjen her. Hvis jeg kommer på at det hadde vært gøy å ta med brukerne til stallen, så må det forberedes lenge i forveien. Aktivitet generelt gjør dem veldig sliten, så det må planlegges.

Image
Miljøarbeider Gunn Jensen tar ut av oppvaskmaskinen.

Hva slags type folk vil du du anbefale denne jobben for?

–  Det må bli dem som vil jobbe med andre mennesker og som liker å samarbeide i grupper, på kryss og vers. Samarbeid er utrolig viktig som miljøarbeider.

Hvilken andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan gå på høgskole og bli miljøterapeut, vernepleier, sykepleier eller lærer. Å ha arbeidserfaring som miljøarbeider i disse yrkene, tror jeg blir sett på som veldig positivt. Det finnes også mange nettkurs for å heve kompetansen, både som assistent og helsefagarbeider. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som miljøarbeider med en ansiennitet på syv, er årslønnen på 366 000 kroner. Som assistent får du enda mindre, selv om du gjør akkurat de samme arbeidsoppgavene. Med kvelds-, helg- og helligdagstillegg får man en god del ekstralønn, men inntekten totalt er fremdeles dårlig. Man klarer kanskje å komme seg opp til 400 000 kroner i året hvis man jobber mye kveld. Jeg synes det er dårlig at vi som tar vare på andre ofte er underbetalt.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen yrket?

– Jeg anser de som gode hvis man har fagbrev og er åpen for å ha vikariat og deltidsstillinger. Det er vanskelig å få en fast fulltidsstilling.

Tilhørende utdanninger

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Finn studier
Aktivitørfag

Du lærer å tilrettelegge aktiviteter for å vedlikeholde og bedre funksjonsnivået hos andre mennesker.

Finn studier
Helsearbeiderfag

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Finn studier
Miljøarbeid

Fagskoleutdanningene er fordypninger innen helse- og oppvekstfag. Utdanningene er ofte tverrfaglige, har et klart brukerperspektiv og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn fra helse- og oppvekstfagene.

Finn studier
Videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid

Du får kunnskap om problematikk innen områder som rus og rusavhengighet, psykiske lidelser og psykososialt arbeid.

Finn studier