Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte dette yrket fordi det virket spennende med mye opplevelser. Dessuten er det en slags frihetsfølelse å jobbe på havet. Jeg ville heller ikke gå i en åtte- til fire-jobb med like dager hele året.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som matros på Hurtigruten består arbeidsdagen av mange gjøremål. Det er flere daglige anløp av havner der en fortøyer skipet og losser og laster gods og biler. Hos oss er vi alltid tre matroser på hvert skift.

Vi har daglig og periodisk vedlikehold som maling og pussing utvendig og innvendig, utvendig vasking og spyling, rydding og tømming av søppel og diverse andre ting som dukker opp. Jobben er ganske allsidig. Som matros er man en slags "altmuligmann".

Det største ansvaret er nok sikkerhetsbiten. Hvis det skulle være nødvendig å ta frem livbåtene, er det jeg som må kjøre dem, for eksempel.

Vi har lange arbeidsdager, og jobber tre uker på, og tre uker av. Derfor har vi egen lugar på Hurtigruta, og får også noe fritid her. Innimellom har vi film- og bingokvelder. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For min del startet yrket med et år på Bodø sjøaspirantskole og sjøfartsfag, som det het på 80-tallet. Men da var det meste av norske skip utflagget, og jeg havnet på fiskebåt noen år. Jeg var også noen år på fraktebåt før jeg begynte på Hurtigruten. Da hadde jeg opparbeidet meg nødvendig fartstid for å få matrosjobb i Hurtigruta etter å ha tatt nødvendige sikkerhetskurs.

I dag kreves det vel to år maritime fag sjøfartsfag/skipsteknisk drift, deretter to år lærlingtid om bord i skip med påfølgende fagprøve for å få jobb som matros. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Man må ha interesse for yrket og tilstrekkelig hørsel, syn og fysisk form. Dette er viktig å sjekke om man har før man bruker tid og penger på utdanninga.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best er alle opplevelsene jobben gir. Man jobber med mange ulike typer mennesker i mange ulike arbeidsoperasjoner hele tiden, og utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Det er et fritt og allsidig yrke med en frihetsfølelse som man ikke opplever i en jobb på land, der en i større grad styres av klokka.      

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det jeg liker minst er vel at man går glipp av en del ting på hjemmebane som er relatert til familien som tilstelninger og skoleavslutninger med barn, bursdager og slike ting. Selvfølgelig er det dårlige dager på jobb også med stress og mas innimellom. Men dem går fort i glemmeboka siden de aller fleste dagene er fine på jobb. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Denne jobben vil jeg anbefale for dem som søker en allsidig og spennende hverdag der dagene ikke er like. Du bør være utadvendt og like å jobbe i et miljø der en er tett på hverandre og ha god samarbeidsevne overfor andre mennesker av alle typer.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes flere muligheter innenfor sjømannsyrket. Med litt tilleggsutdanning kan de fleste jobber på sjøen også gi jobb på land.                                                             

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Alt etter hva du utdanner deg til, kan du forvente en lønn mellom 25 til 70 000 kroner i måneden. Matroslønn kan være mellom 35 og 50 000 kroner, alt etter ansiennitet og diverse tillegg.     

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Sjansene nå er gode med en god utdannelse innen offshore, men framtiden kan ingen spå. Forhåpentligvis vil vi fortsatt ha behov for norske sjøfolk på norske skip i mange år fremover.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Som matros er man en slags "altmuligmann".
Du bør være utadvendt og like å jobbe i et miljø der en er tett på hverandre og ha god samarbeidsevne overfor andre mennesker av alle typer.