Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg er mer eller mindre flasket opp i lastebilsverkstedet til faren min og oppveksten gjorde at jeg fikk mange tekniske hobbyer. Jeg var veldig dratt og fascinert av havet, så valgte å slå to fluer i ett smekk og tok en teknisk maritim utdanning. Valget var ikke helt enkelt og jeg tenkte også på å bli automatiker eller ingeniør. Fordi jeg var skolelei  valgte jeg å ta læretid i forsvaret. Jeg jobbet blant annet på fregatten Helge Ingstad. Dessverre endte livsløpet til fregatten dramatisk, men det var lenge etter at jeg gikk i land. Etter to års læretid startet jeg på fagskole. Det var et spisset studievalg som passet meg, og jeg vil si jeg har det helt topp med yrkesvalget mitt.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Vi er 14 mann ombord på fartøyet som forsyner oljeplattformer med det de trenger for å operere og dette kalles en supply båt. Det er mat, diesel, vann, boreutstyr og mye annet. Jeg jobber i en turnus på fire uker på og fire uker fri. Jeg er førstemaskinist og en stor del av jobben er planlegging og lederansvar for undermaskinist, læring og eventuell kadett. Over meg har jeg maskinsjefen. Jeg starter klokken seks om morgenen og jobber i et vaktsystem som gir åtte timer hvile om natten. Maskinsjefen delegerer ansvar for arbeidsoppgaver og har det overordnende ansvaret for det tekniske på skipet.

Dagene starter med å planlegge rundt hvilke operasjoner båten skal gjøre. Vi har dag til dag rutiner og større prosjekt som for eksempel kan være en omfattende overhaling på en motor. Å jobbe på en supply båt betyr visse risikofaktorer og sikkerheten er alltid i høysetet. Vi har et elektronisk system hvor vi må legge inn en risikovurdering på alle operasjoner som må godkjennes av sikkerhetsoffiser.

En kritisk risikofaktor er for eksempel å ligge ved siden av en plattform langt til havs. Da er det ingen rom for å gjøre feil. Om bord har vi tanker med våtlast, som diesel, som vi pumper opp til plattformene. Å gå ned i en tom tank regnes som spesielle faremomenter. Det er strenge krav til lufting, måling og oksygenrik atmosfære i tanken. Vi har gode rutiner, og verdiene i tankene som oksygen, CO2, hydrokarboner med mere måles og rapporteres kontinuerlig. Båten er bygget etter en internasjonal sikkerhetsstandard og vi har dobbelt opp med alle kritiske komponenter for maks trygghet 

Vi lever veldig tett om bord og det er som om å bo i et kollektiv med alle aldersgrupper. Vi får god mat, egentlig både litt for god og litt for mye. Heldigvis har vi treningsstudio om bord.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Selv gikk jeg i lære i to år før jeg begynte på Teknisk fagskole i Trondheim. Først tok jeg toårig maskinoffiser linje. Fikk deretter jobb hos Remøy shipping og bygget på med kjøleteknikkstudie på fagskolen mens jeg var i jobb. Å ha mye fritid betyr at jeg kunne studere ved siden av jobben. Etter fagskolen var jeg kadett en måned for å løse ut sertifikatet. I dag seiler man et halvt år som kadett.  

Jeg har jobbet som maskinist i seks år. Startet som kadett og har jobbet meg opp. Det er den vanlige måten å gjøre det på

Man kan også ta en bachelor på høyskole og så reise ut som kadett. Uansett utdanningsløp så må du bygge erfaring og det er ingen snarveier til å bli maskinsjef.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Yrket passer ikke for de mest hjemmekjære. Jeg er ute i fire uker av gangen, andre kan være ute i lengre perioder. Når jeg har fri er alle andre på jobb, og å klare å sysselsette seg i friperiodene, er viktig. Alternativet er å jobbe på for eksempel en ferge med tettere turnus og sove mer hjemme.

 Blir du lett sjøsyk så anbefaler jeg en større type båt som beveger seg mindre.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Jeg liker fritiden best. Å ha fire uker sammenhengende fri er fantastisk. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

-  Støy i maskinrommet er det jeg liker minst. Vi har godt verneutstyr og støy er en tilvenningssak. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Du må være veldig sosial og omgjengelig. Du kan ikke velge kollegaene dine, og fire uker sammen på liten plass krever at du er fleksibel og tolerant. Det kommer godt med å være nysgjerrig og like å finne ut hvordan ting fungerer. Å være teknisk er heller ingen bakdel. Vi er veldig mannsdominert yrke og ønsker oss flere jenter. 

Når du jobber i et vaktsystem er det en stor fordel å sovne lett.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Kompetansen til en maskinist er bred og kan brukes i mange ulike jobber. De aller fleste maskinister er til sjøs, men i og med at vi jobber med for eksempel forskjellige rørsystem og pumper som også finnes i industrien, er det store muligheter for en jobb på land. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Jeg tjener 700 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det går opp og ned i oljebransjen. Nå er det ikke enkelt, men i fjor vinter var det gode muligheter. Det positive for oss maskinister er et globalt fokus på miljøet. På litt sikt vil transport av frakt sjøveien ta over mye av lastebiltrafikken og det vil generere jobber. Dette er en spennende tid for yrket med mange teknologiske forandringer som blant annet hybridbåter, batteriteknologi og autonome fremskritt.