Kvalitetssikret av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Markedsforbundet 11. januar 2023

Marknadssjef

Marknadssjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Arbeidsoppgaver

Som marknadssjef er du ansvarleg for marknadsavdelinga og personalet der. Ein viktig del av arbeidet som marknadsleiar er å utvikle gode relasjonar med kundar og ha god forståing av behova til forbrukarane.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein marknadssjef:

 • gjennomføre og planlegge ulike arrangement og kampanjar
 • utvikle marknadsplanar
 • gjennomføre marknadsanalysar
 • ansvarleg for avdelinga sitt budsjett og resultat
 • overvake trendar
 • gjennomføre forhandlingar
 • overordna ansvar for innhald på nettsider
 • personalansvar.

I større bedrifter er det viktig for marknadssjefen å ha et godt samarbeid med salssjefen. Det er for å sikre at kampanjar blir samkjørt og at salgsavdelinga er informert og involvert i arbeidet.

Stillinga kan òg kallast marknadsleiar.

Hvor jobber markedssjefer ?

Marknadssjefar jobbar både i offentlege og private verksemder.

Intervjuer

Markedssjef Ken Stian Olsen. Han har på seg blå t-skjorte. Han står foran et bilde med en isbjørn.

Markedssjef

Ken Stian Olsen

Jeg jobber med å utvikle nye produkter, alt fra smaken, innholdet, navnet, emballasjen og designet med mer, forteller Ken Stian Olsen.

Viktige egenskaper

Marknadssjefen bør vere god i administrasjon og leiing. Som marknadssjef bør du vere utettervend. Du må også vere svært god til å uttrykke deg både munnleg og skriftleg.

Lønn

Utdanning

Det er inga bestemt utdanning for å bli marknadssjef. Det er vanleg med utdanning innan marknadsføring, eller andre relevante utdanningar som eksempelvis økonomi, kommunikasjon og leiing.

De vanligste jobbene blant denne utdanningsgruppa

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 742202 - Master, markedsføring, toårig
 • 7422 - Markedsføring
 • 642218 - Bachelor, markedsføring, treårig
 • 642216 - Diplommarkedsfører, markedskommunikasjon
 • 642215 - Diplommarkedsfører, markedsføring, internasjonalisering og ledelse
 • 642211 - Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig
 • 642202 - Diplommarkedsfører, treårig
 • 6422 - Markedsføring

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med markedssjefer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1234113 - MARKEDSSJEF
 • 1234112 - MARKEDSFØRINGSDIREKTØR
 • 1234110 - INFORMASJONSLEDER
 • 1234109 - MARKEDSDIREKTØR
 • 1234108 - INFORMASJONSSJEF
 • 1234106 - PRODUKTSJEF
 • 1234104 - MARKETINGSJEF
 • 1234103 - MARKEDSFØRINGSSJEF

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Relaterte lenker