Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.
Yrkesbeskrivelse

Markedsførings­konsulent

favoritt ikon

En markedsføringskonsulent utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

Som markedsføringskonsulent jobber du med å utforme bedriftsprofiler, markedsføringskampanjer, annonser og andre salgstiltak. Målet er å profilere og øke oppmerksomheten rundt en bedrift, et produkt eller en tjeneste. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedsføringskonsulent:

  • produktdesign
  • utforming og koordinering av markedsføringskampanjer
  • kartlegge og analysere produkt- og tjenestepotensialet ved bruk av markedsundersøkelser
  • innsikts- og analysearbeid, eksempelvis i Google Analytics, Facebook Business Manager og lignende
  • oppdatere og vedlikeholde bedriftens nettsider og profiler i sosiale medier

Arbeidet foregår i tett samarbeid med markedssjefen, markedsanalytikeren og markedsøkonomen. Mange grafiske designere arbeider med markedsføring.

Hvor jobber markedsføringskonsulenter?

Markedsføringskonsulenter jobber i design- og kommunikasjonsbyråer, organisasjoner, mediehus, andre bedrifter og lignende. Markedsføringskonsulenter jobber ofte i en redaksjon eller markedsavdeling. 

Personlige egenskaper

En markedsføringskonsulent bør være planmessig i sitt arbeid, kreativ og løsningsorientert. Evnen til å formidle et budskap til den riktige målgruppen er sentralt. Forståelse for visuell kommunikasjon, digitale og sosiale medier og grafiske fag er en fordel.

Utdanning

Markedsføringskonsulenter har gjerne studert en kombinasjon av markedskommunikasjon, markedsføring og økonomi. Grafisk design er også en vanlig utdanningsretning. Du kan studere markedsføring ved fagskole, høgskole eller universitet.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for markedsføringskonsulenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontormedarbeider
Deltid
Alle sektorer
27 988 personer
22 664 personer
5 324 personer
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 120 kr
36 410 kr
34 660 kr
433 440 kr
436 920 kr
415 920 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 250 kr
36 520 kr
34 900 kr
435 000 kr
438 240 kr
418 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
40 110 personer
30 277 personer
9 833 personer
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 340 kr
38 550 kr
41 790 kr
472 080 kr
462 600 kr
501 480 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 800 kr
38 900 kr
42 550 kr
477 600 kr
466 800 kr
510 600 kr
Kontormedarbeider
Kommunal
11 882 personer
10 019 personer
1 863 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 790 kr
36 040 kr
34 450 kr
429 480 kr
432 480 kr
413 400 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 980 kr
36 180 kr
34 880 kr
431 760 kr
434 160 kr
418 560 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Kommunal
6 467 personer
5 621 personer
846 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 270 kr
35 510 kr
33 310 kr
423 240 kr
426 120 kr
399 720 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 340 kr
35 570 kr
33 460 kr
424 080 kr
426 840 kr
401 520 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Kommunal
5 415 personer
4 398 personer
1 017 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 100 kr
36 390 kr
34 860 kr
433 200 kr
436 680 kr
418 320 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 360 kr
36 590 kr
35 380 kr
436 320 kr
439 080 kr
424 560 kr
Kontormedarbeider
Privat
45 811 personer
33 986 personer
11 825 personer
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
39 820 kr
39 110 kr
41 770 kr
477 840 kr
469 320 kr
501 240 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
40 250 kr
39 440 kr
42 490 kr
483 000 kr
473 280 kr
509 880 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Privat
18 295 personer
14 306 personer
3 989 personer
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 750 kr
37 150 kr
35 170 kr
441 000 kr
445 800 kr
422 040 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 910 kr
37 280 kr
35 440 kr
442 920 kr
447 360 kr
425 280 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Privat
27 516 personer
19 680 personer
7 836 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
40 790 kr
39 810 kr
43 240 kr
489 480 kr
477 720 kr
518 880 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
41 310 kr
40 210 kr
44 060 kr
495 720 kr
482 520 kr
528 720 kr
Kontormedarbeider
Statlig
10 405 personer
8 936 personer
1 469 personer
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
35 910 kr
35 800 kr
36 580 kr
430 920 kr
429 600 kr
438 960 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
36 230 kr
36 100 kr
37 050 kr
434 760 kr
433 200 kr
444 600 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Statlig
3 226 personer
2 737 personer
489 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 580 kr
34 840 kr
32 770 kr
414 960 kr
418 080 kr
393 240 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 710 kr
34 970 kr
32 900 kr
416 520 kr
419 640 kr
394 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Statlig
7 179 personer
6 199 personer
980 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 240 kr
36 050 kr
37 440 kr
434 880 kr
432 600 kr
449 280 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 610 kr
36 390 kr
37 980 kr
439 320 kr
436 680 kr
455 760 kr
Kontormedarbeider
Alle sektorer
68 098 personer
52 941 personer
15 157 personer
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 520 kr
37 960 kr
40 430 kr
462 240 kr
455 520 kr
485 160 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 890 kr
38 250 kr
41 090 kr
466 680 kr
459 000 kr
493 080 kr
PR- eller informasjonssjef
Deltid
Alle sektorer
110 personer
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 150 kr
601 800 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 150 kr
601 800 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 300 kr
687 600 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 310 kr
687 720 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Alle sektorer
1 432 personer
649 personer
783 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 387 kr
60 080 kr
58 330 kr
62 720 kr
720 960 kr
699 960 kr
752 640 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 387 kr
60 080 kr
58 330 kr
62 720 kr
720 960 kr
699 960 kr
752 640 kr
Ca 406 kr
Ca 388 kr
Ca 421 kr
65 730 kr
62 800 kr
68 160 kr
788 760 kr
753 600 kr
817 920 kr
Ca 406 kr
Ca 388 kr
Ca 421 kr
65 940 kr
63 050 kr
68 340 kr
791 280 kr
756 600 kr
820 080 kr
PR- eller informasjonssjef
Privat
1 371 personer
591 personer
780 personer
Ca 362 kr
Ca 347 kr
Ca 377 kr
58 630 kr
56 240 kr
61 020 kr
703 560 kr
674 880 kr
732 240 kr
Ca 362 kr
Ca 347 kr
Ca 377 kr
58 630 kr
56 240 kr
61 020 kr
703 560 kr
674 880 kr
732 240 kr
Ca 401 kr
Ca 380 kr
Ca 417 kr
64 940 kr
61 480 kr
67 580 kr
779 280 kr
737 760 kr
810 960 kr
Ca 401 kr
Ca 380 kr
Ca 417 kr
65 030 kr
61 580 kr
67 660 kr
780 360 kr
738 960 kr
811 920 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Privat
1 265 personer
544 personer
721 personer
Ca 364 kr
Ca 348 kr
Ca 381 kr
59 000 kr
56 330 kr
61 680 kr
708 000 kr
675 960 kr
740 160 kr
Ca 364 kr
Ca 348 kr
Ca 381 kr
59 000 kr
56 330 kr
61 680 kr
708 000 kr
675 960 kr
740 160 kr
Ca 403 kr
Ca 382 kr
Ca 419 kr
65 310 kr
61 840 kr
67 930 kr
783 720 kr
742 080 kr
815 160 kr
Ca 403 kr
Ca 382 kr
Ca 419 kr
65 400 kr
61 940 kr
68 010 kr
784 800 kr
743 280 kr
816 120 kr
PR- eller informasjonssjef
Statlig
127 personer
Ca 432 kr
Ca
Ca
70 040 kr
840 480 kr
Ca 432 kr
Ca
Ca
70 040 kr
840 480 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
72 530 kr
870 360 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
74 000 kr
888 000 kr
PR- eller informasjonssjef
Heltid
Statlig
124 personer
Ca 428 kr
Ca
Ca
69 330 kr
831 960 kr
Ca 428 kr
Ca
Ca
69 330 kr
831 960 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
72 540 kr
870 480 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
74 040 kr
888 480 kr
PR- eller informasjonssjef
Alle sektorer
1 542 personer
697 personer
845 personer
Ca 370 kr
Ca 358 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
58 040 kr
62 500 kr
720 000 kr
696 480 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 358 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
58 040 kr
62 500 kr
720 000 kr
696 480 kr
750 000 kr
Ca 404 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
65 390 kr
62 480 kr
67 820 kr
784 680 kr
749 760 kr
813 840 kr
Ca 404 kr
Ca 386 kr
Ca 419 kr
65 600 kr
62 720 kr
67 990 kr
787 200 kr
752 640 kr
815 880 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
815 personer
535 personer
280 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
40 590 kr
40 710 kr
40 380 kr
487 080 kr
488 520 kr
484 560 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
40 590 kr
40 710 kr
40 380 kr
487 080 kr
488 520 kr
484 560 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 430 kr
43 010 kr
47 480 kr
533 160 kr
516 120 kr
569 760 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 500 kr
43 090 kr
47 530 kr
534 000 kr
517 080 kr
570 360 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
6 136 personer
3 671 personer
2 465 personer
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 500 kr
45 420 kr
50 000 kr
558 000 kr
545 040 kr
600 000 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 500 kr
45 420 kr
50 000 kr
558 000 kr
545 040 kr
600 000 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 280 kr
48 070 kr
56 060 kr
615 360 kr
576 840 kr
672 720 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 510 kr
48 250 kr
56 350 kr
618 120 kr
579 000 kr
676 200 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Privat
6 875 personer
4 154 personer
2 721 personer
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 307 kr
46 210 kr
45 130 kr
49 710 kr
554 520 kr
541 560 kr
596 520 kr
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 307 kr
46 210 kr
45 130 kr
49 710 kr
554 520 kr
541 560 kr
596 520 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 344 kr
50 910 kr
47 750 kr
55 700 kr
610 920 kr
573 000 kr
668 400 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 344 kr
51 130 kr
47 930 kr
55 970 kr
613 560 kr
575 160 kr
671 640 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Deltid
Privat
804 personer
527 personer
277 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
40 710 kr
40 830 kr
40 590 kr
488 520 kr
489 960 kr
487 080 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
40 710 kr
40 830 kr
40 590 kr
488 520 kr
489 960 kr
487 080 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 294 kr
44 550 kr
43 100 kr
47 630 kr
534 600 kr
517 200 kr
571 560 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 294 kr
44 620 kr
43 180 kr
47 680 kr
535 440 kr
518 160 kr
572 160 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Heltid
Privat
6 071 personer
3 627 personer
2 444 personer
Ca 287 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 520 kr
45 450 kr
50 000 kr
558 240 kr
545 400 kr
600 000 kr
Ca 287 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 520 kr
45 450 kr
50 000 kr
558 240 kr
545 400 kr
600 000 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 340 kr
48 110 kr
56 130 kr
616 080 kr
577 320 kr
673 560 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 560 kr
48 290 kr
56 420 kr
618 720 kr
579 480 kr
677 040 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Alle sektorer
6 951 personer
4 206 personer
2 745 personer
Ca 285 kr
Ca 278 kr
Ca 306 kr
46 130 kr
45 050 kr
49 600 kr
553 560 kr
540 600 kr
595 200 kr
Ca 285 kr
Ca 278 kr
Ca 306 kr
46 130 kr
45 050 kr
49 600 kr
553 560 kr
540 600 kr
595 200 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 343 kr
50 850 kr
47 710 kr
55 630 kr
610 200 kr
572 520 kr
667 560 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 343 kr
51 070 kr
47 890 kr
55 910 kr
612 840 kr
574 680 kr
670 920 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Alle sektorer
660 personer
216 personer
444 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 720 kr
57 960 kr
68 470 kr
776 640 kr
695 520 kr
821 640 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 780 kr
58 010 kr
68 540 kr
777 360 kr
696 120 kr
822 480 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Alle sektorer
14 798 personer
3 730 personer
11 068 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 310 kr
66 140 kr
75 730 kr
879 720 kr
793 680 kr
908 760 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 410 kr
66 210 kr
75 840 kr
880 920 kr
794 520 kr
910 080 kr
Salgs- eller markedssjef
Privat
15 402 personer
3 907 personer
11 495 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 130 kr
65 900 kr
75 580 kr
877 560 kr
790 800 kr
906 960 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 230 kr
65 970 kr
75 690 kr
878 760 kr
791 640 kr
908 280 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Privat
655 personer
212 personer
443 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 368 kr
56 900 kr
54 170 kr
59 620 kr
682 800 kr
650 040 kr
715 440 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 810 kr
58 060 kr
68 460 kr
777 720 kr
696 720 kr
821 520 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 870 kr
58 110 kr
68 530 kr
778 440 kr
697 320 kr
822 360 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Privat
14 747 personer
3 695 personer
11 052 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 340 kr
66 180 kr
75 740 kr
880 080 kr
794 160 kr
908 880 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 440 kr
66 250 kr
75 850 kr
881 280 kr
795 000 kr
910 200 kr
Salgs- eller markedssjef
Alle sektorer
15 458 personer
3 946 personer
11 512 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 100 kr
65 860 kr
75 570 kr
877 200 kr
790 320 kr
906 840 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 200 kr
65 930 kr
75 680 kr
878 400 kr
791 160 kr
908 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken