Kvinnelig leder på kontor med medarbeidere i bakgrunnen.
Yrkesbeskrivelse

Leder

favoritt ikon

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lederfunksjonen kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

  • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
  • fremstå som bedriftens ansikt utad
  • ansvar for at bedriften går godt
  • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
  • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
  • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
  • budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon, forskning, media, kultur (teater, kino, museum, bibliotek) – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes.

Hvor jobber ledere?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for ledere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Alle sektorer
966 personer
404 personer
562 personer
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 566 kr
Ca 593 kr
Ca 552 kr
91 670 kr
96 110 kr
89 380 kr
1 100 040 kr
1 153 320 kr
1 072 560 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 780 kr
96 430 kr
95 310 kr
1 149 360 kr
1 157 160 kr
1 143 720 kr
Ca 591 kr
Ca 595 kr
Ca 588 kr
95 900 kr
96 500 kr
95 460 kr
1 150 800 kr
1 158 000 kr
1 145 520 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Alle sektorer
1 036 personer
439 personer
597 personer
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 565 kr
Ca 592 kr
Ca 548 kr
91 580 kr
95 830 kr
88 810 kr
1 098 960 kr
1 149 960 kr
1 065 720 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 010 kr
95 560 kr
94 610 kr
1 140 120 kr
1 146 720 kr
1 135 320 kr
Ca 586 kr
Ca 590 kr
Ca 584 kr
95 130 kr
95 630 kr
94 760 kr
1 141 560 kr
1 147 560 kr
1 137 120 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Deltid
Alle sektorer
403 personer
213 personer
190 personer
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 295 kr
42 730 kr
40 050 kr
47 730 kr
512 760 kr
480 600 kr
572 760 kr
Ca 264 kr
Ca 247 kr
Ca 295 kr
42 730 kr
40 050 kr
47 730 kr
512 760 kr
480 600 kr
572 760 kr
Ca 303 kr
Ca 269 kr
Ca 341 kr
49 060 kr
43 610 kr
55 240 kr
588 720 kr
523 320 kr
662 880 kr
Ca 303 kr
Ca 269 kr
Ca 341 kr
49 200 kr
43 710 kr
55 420 kr
590 400 kr
524 520 kr
665 040 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Heltid
Alle sektorer
1 887 personer
824 personer
1 063 personer
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
57 930 kr
55 830 kr
59 770 kr
695 160 kr
669 960 kr
717 240 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
57 930 kr
55 830 kr
59 770 kr
695 160 kr
669 960 kr
717 240 kr
Ca 387 kr
Ca 364 kr
Ca 405 kr
62 720 kr
58 910 kr
65 680 kr
752 640 kr
706 920 kr
788 160 kr
Ca 387 kr
Ca 364 kr
Ca 405 kr
62 880 kr
59 060 kr
65 850 kr
754 560 kr
708 720 kr
790 200 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Alle sektorer
2 290 personer
1 037 personer
1 253 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 363 kr
56 850 kr
54 180 kr
58 790 kr
682 200 kr
650 160 kr
705 480 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 363 kr
56 850 kr
54 180 kr
58 790 kr
682 200 kr
650 160 kr
705 480 kr
Ca 379 kr
Ca 353 kr
Ca 400 kr
61 450 kr
57 210 kr
64 860 kr
737 400 kr
686 520 kr
778 320 kr
Ca 379 kr
Ca 353 kr
Ca 400 kr
61 610 kr
57 360 kr
65 030 kr
739 320 kr
688 320 kr
780 360 kr
Daglig leder
Deltid
Alle sektorer
4 385 personer
1 293 personer
3 092 personer
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 500 kr
49 750 kr
71 280 kr
774 000 kr
597 000 kr
855 360 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 630 kr
49 920 kr
71 400 kr
775 560 kr
599 040 kr
856 800 kr
Daglig leder
Heltid
Alle sektorer
34 839 personer
7 335 personer
27 504 personer
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
78 990 kr
67 760 kr
81 990 kr
947 880 kr
813 120 kr
983 880 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
79 140 kr
67 880 kr
82 150 kr
949 680 kr
814 560 kr
985 800 kr
Daglig leder
Alle sektorer
39 224 personer
8 628 personer
30 596 personer
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 140 kr
66 210 kr
81 440 kr
937 680 kr
794 520 kr
977 280 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 290 kr
66 330 kr
81 600 kr
939 480 kr
795 960 kr
979 200 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
900 personer
505 personer
395 personer
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 352 kr
Ca 334 kr
Ca 384 kr
57 050 kr
54 170 kr
62 220 kr
684 600 kr
650 040 kr
746 640 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 810 kr
58 250 kr
76 950 kr
789 720 kr
699 000 kr
923 400 kr
Ca 406 kr
Ca 360 kr
Ca 475 kr
65 940 kr
58 430 kr
77 000 kr
791 280 kr
701 160 kr
924 000 kr
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 542 personer
3 293 personer
4 249 personer
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 240 kr
70 400 kr
94 960 kr
1 010 880 kr
844 800 kr
1 139 520 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 540 kr
70 830 kr
95 160 kr
1 014 480 kr
849 960 kr
1 141 920 kr
Økonomisjef
Alle sektorer
8 442 personer
3 798 personer
4 644 personer
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 130 kr
69 430 kr
94 170 kr
997 560 kr
833 160 kr
1 130 040 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 420 kr
69 840 kr
94 360 kr
1 001 040 kr
838 080 kr
1 132 320 kr
Personalsjef
Deltid
Alle sektorer
150 personer
111 personer
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
59 870 kr
58 170 kr
718 440 kr
698 040 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
60 170 kr
58 440 kr
722 040 kr
701 280 kr
Personalsjef
Heltid
Alle sektorer
1 975 personer
1 248 personer
727 personer
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
77 870 kr
74 740 kr
83 240 kr
934 440 kr
896 880 kr
998 880 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
78 350 kr
74 970 kr
84 150 kr
940 200 kr
899 640 kr
1 009 800 kr
Personalsjef
Alle sektorer
2 125 personer
1 359 personer
766 personer
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 100 kr
73 900 kr
82 710 kr
925 200 kr
886 800 kr
992 520 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 570 kr
74 130 kr
83 600 kr
930 840 kr
889 560 kr
1 003 200 kr
Planleggingssjef
Heltid
Alle sektorer
256 personer
120 personer
136 personer
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 270 kr
57 170 kr
68 630 kr
759 240 kr
686 040 kr
823 560 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 740 kr
57 470 kr
69 240 kr
764 880 kr
689 640 kr
830 880 kr
Planleggingssjef
Alle sektorer
290 personer
138 personer
152 personer
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
62 760 kr
56 800 kr
68 180 kr
753 120 kr
681 600 kr
818 160 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
63 200 kr
57 080 kr
68 760 kr
758 400 kr
684 960 kr
825 120 kr
Administrativ leder
Deltid
Alle sektorer
2 392 personer
1 140 personer
1 252 personer
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 810 kr
52 650 kr
65 590 kr
705 720 kr
631 800 kr
787 080 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 920 kr
52 720 kr
65 730 kr
707 040 kr
632 640 kr
788 760 kr
Administrativ leder
Heltid
Alle sektorer
22 839 personer
10 911 personer
11 928 personer
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
66 450 kr
60 420 kr
71 960 kr
797 400 kr
725 040 kr
863 520 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
67 170 kr
61 020 kr
72 790 kr
806 040 kr
732 240 kr
873 480 kr
Administrativ leder
Alle sektorer
25 231 personer
12 051 personer
13 180 personer
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 090 kr
60 020 kr
71 690 kr
793 080 kr
720 240 kr
860 280 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 780 kr
60 600 kr
72 490 kr
801 360 kr
727 200 kr
869 880 kr
Salgs- eller markedssjef
Deltid
Alle sektorer
660 personer
216 personer
444 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 150 kr
59 750 kr
682 560 kr
649 800 kr
717 000 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 720 kr
57 960 kr
68 470 kr
776 640 kr
695 520 kr
821 640 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 423 kr
64 780 kr
58 010 kr
68 540 kr
777 360 kr
696 120 kr
822 480 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Alle sektorer
14 798 personer
3 730 personer
11 068 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 310 kr
66 140 kr
75 730 kr
879 720 kr
793 680 kr
908 760 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 410 kr
66 210 kr
75 840 kr
880 920 kr
794 520 kr
910 080 kr
Salgs- eller markedssjef
Alle sektorer
15 458 personer
3 946 personer
11 512 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 100 kr
65 860 kr
75 570 kr
877 200 kr
790 320 kr
906 840 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 200 kr
65 930 kr
75 680 kr
878 400 kr
791 160 kr
908 160 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Alle sektorer
207 personer
142 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 550 kr
76 790 kr
882 600 kr
921 480 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 700 kr
76 900 kr
884 400 kr
922 800 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Alle sektorer
2 488 personer
680 personer
1 808 personer
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 020 kr
72 280 kr
81 550 kr
948 240 kr
867 360 kr
978 600 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 200 kr
72 490 kr
81 720 kr
950 400 kr
869 880 kr
980 640 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Alle sektorer
2 695 personer
745 personer
1 950 personer
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 790 kr
72 010 kr
81 370 kr
945 480 kr
864 120 kr
976 440 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 970 kr
72 220 kr
81 540 kr
947 640 kr
866 640 kr
978 480 kr
Leder i akvakultur
Heltid
Alle sektorer
242 personer
211 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 820 kr
64 750 kr
777 840 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 820 kr
64 750 kr
777 840 kr
777 000 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 414 kr
67 160 kr
67 040 kr
805 920 kr
804 480 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca 414 kr
68 950 kr
68 970 kr
827 400 kr
827 640 kr
Leder i akvakultur
Alle sektorer
252 personer
217 personer
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 400 kr
Ca
Ca 400 kr
64 750 kr
64 750 kr
777 000 kr
777 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 414 kr
66 860 kr
67 060 kr
802 320 kr
804 720 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 414 kr
68 610 kr
68 970 kr
823 320 kr
827 640 kr
Leder i industri
Deltid
Alle sektorer
575 personer
494 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 317 kr
50 340 kr
51 350 kr
604 080 kr
616 200 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
61 300 kr
61 900 kr
735 600 kr
742 800 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 382 kr
62 370 kr
63 030 kr
748 440 kr
756 360 kr
Leder i industri
Heltid
Alle sektorer
10 754 personer
1 208 personer
9 546 personer
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
69 210 kr
69 460 kr
69 170 kr
830 520 kr
833 520 kr
830 040 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
70 290 kr
70 000 kr
70 320 kr
843 480 kr
840 000 kr
843 840 kr
Leder i industri
Alle sektorer
11 329 personer
1 289 personer
10 040 personer
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
68 970 kr
69 010 kr
68 970 kr
827 640 kr
828 120 kr
827 640 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
70 050 kr
69 560 kr
70 120 kr
840 600 kr
834 720 kr
841 440 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Heltid
Alle sektorer
6 545 personer
1 215 personer
5 330 personer
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 040 kr
91 660 kr
95 830 kr
1 140 480 kr
1 099 920 kr
1 149 960 kr
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 040 kr
91 660 kr
95 830 kr
1 140 480 kr
1 099 920 kr
1 149 960 kr
Ca 661 kr
Ca 639 kr
Ca 666 kr
107 030 kr
103 520 kr
107 830 kr
1 284 360 kr
1 242 240 kr
1 293 960 kr
Ca 661 kr
Ca 639 kr
Ca 666 kr
109 700 kr
104 470 kr
110 890 kr
1 316 400 kr
1 253 640 kr
1 330 680 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Alle sektorer
6 630 personer
1 236 personer
5 394 personer
Ca 586 kr
Ca 564 kr
Ca 591 kr
95 000 kr
91 440 kr
95 780 kr
1 140 000 kr
1 097 280 kr
1 149 360 kr
Ca 586 kr
Ca 564 kr
Ca 591 kr
95 000 kr
91 440 kr
95 780 kr
1 140 000 kr
1 097 280 kr
1 149 360 kr
Ca 660 kr
Ca 637 kr
Ca 665 kr
106 930 kr
103 260 kr
107 770 kr
1 283 160 kr
1 239 120 kr
1 293 240 kr
Ca 660 kr
Ca 637 kr
Ca 665 kr
109 590 kr
104 200 kr
110 830 kr
1 315 080 kr
1 250 400 kr
1 329 960 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Alle sektorer
1 176 personer
126 personer
1 050 personer
Ca 297 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
48 120 kr
50 000 kr
47 870 kr
577 440 kr
600 000 kr
574 440 kr
Ca 297 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
48 120 kr
50 000 kr
47 870 kr
577 440 kr
600 000 kr
574 440 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
Ca 332 kr
54 110 kr
56 710 kr
53 820 kr
649 320 kr
680 520 kr
645 840 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
Ca 332 kr
54 540 kr
56 790 kr
54 290 kr
654 480 kr
681 480 kr
651 480 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
12 115 personer
765 personer
11 350 personer
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
59 850 kr
57 090 kr
60 040 kr
718 200 kr
685 080 kr
720 480 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
60 410 kr
57 590 kr
60 610 kr
724 920 kr
691 080 kr
727 320 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Alle sektorer
13 291 personer
891 personer
12 400 personer
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
59 570 kr
57 060 kr
59 740 kr
714 840 kr
684 720 kr
716 880 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
60 130 kr
57 520 kr
60 300 kr
721 560 kr
690 240 kr
723 600 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
477 personer
382 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 510 kr
56 980 kr
678 120 kr
683 760 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 900 kr
57 430 kr
682 800 kr
689 160 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 957 personer
1 206 personer
6 751 personer
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 370 kr
62 980 kr
64 610 kr
772 440 kr
755 760 kr
775 320 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 110 kr
63 390 kr
65 410 kr
781 320 kr
760 680 kr
784 920 kr
Leder av logistikk eller transport
Alle sektorer
8 434 personer
1 301 personer
7 133 personer
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 130 kr
62 640 kr
64 400 kr
769 560 kr
751 680 kr
772 800 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 860 kr
63 040 kr
65 190 kr
778 320 kr
756 480 kr
782 280 kr
IKT-sjef
Deltid
Alle sektorer
242 personer
197 personer
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
72 800 kr
75 120 kr
873 600 kr
901 440 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
73 050 kr
75 210 kr
876 600 kr
902 520 kr
IKT-sjef
Heltid
Alle sektorer
4 287 personer
500 personer
3 787 personer
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 360 kr
77 020 kr
76 270 kr
916 320 kr
924 240 kr
915 240 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 810 kr
77 370 kr
76 730 kr
921 720 kr
928 440 kr
920 760 kr
IKT-sjef
Alle sektorer
4 529 personer
545 personer
3 984 personer
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 260 kr
76 400 kr
76 240 kr
915 120 kr
916 800 kr
914 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 700 kr
76 780 kr
76 690 kr
920 400 kr
921 360 kr
920 280 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Alle sektorer
638 personer
598 personer
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 380 kr
47 190 kr
568 560 kr
566 280 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 380 kr
47 190 kr
568 560 kr
566 280 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 750 kr
48 270 kr
585 000 kr
579 240 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 840 kr
48 360 kr
586 080 kr
580 320 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Alle sektorer
3 770 personer
3 362 personer
408 personer
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
50 830 kr
52 960 kr
612 960 kr
609 960 kr
635 520 kr
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
50 830 kr
52 960 kr
612 960 kr
609 960 kr
635 520 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
51 610 kr
51 110 kr
55 710 kr
619 320 kr
613 320 kr
668 520 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
51 770 kr
51 260 kr
55 970 kr
621 240 kr
615 120 kr
671 640 kr
Barnehagestyrer
Alle sektorer
4 408 personer
3 960 personer
448 personer
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 327 kr
50 830 kr
50 550 kr
52 920 kr
609 960 kr
606 600 kr
635 040 kr
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 327 kr
50 830 kr
50 550 kr
52 920 kr
609 960 kr
606 600 kr
635 040 kr
Ca 317 kr
Ca 314 kr
Ca 344 kr
51 350 kr
50 840 kr
55 790 kr
616 200 kr
610 080 kr
669 480 kr
Ca 317 kr
Ca 314 kr
Ca 344 kr
51 510 kr
50 990 kr
56 040 kr
618 120 kr
611 880 kr
672 480 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Alle sektorer
824 personer
636 personer
188 personer
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 180 kr
54 560 kr
72 260 kr
698 160 kr
654 720 kr
867 120 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 640 kr
55 010 kr
72 790 kr
703 680 kr
660 120 kr
873 480 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Alle sektorer
8 848 personer
6 262 personer
2 586 personer
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
61 650 kr
57 440 kr
71 850 kr
739 800 kr
689 280 kr
862 200 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
62 580 kr
58 170 kr
73 280 kr
750 960 kr
698 040 kr
879 360 kr
Leder av helsetjeneste
Alle sektorer
9 672 personer
6 898 personer
2 774 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
61 480 kr
57 290 kr
71 860 kr
737 760 kr
687 480 kr
862 320 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
62 390 kr
58 000 kr
73 260 kr
748 680 kr
696 000 kr
879 120 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Alle sektorer
205 personer
151 personer
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca
56 940 kr
55 000 kr
683 280 kr
660 000 kr
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca
56 940 kr
55 000 kr
683 280 kr
660 000 kr
Ca 345 kr
Ca 332 kr
Ca
55 880 kr
53 730 kr
670 560 kr
644 760 kr
Ca 345 kr
Ca 332 kr
Ca
55 980 kr
53 820 kr
671 760 kr
645 840 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Alle sektorer
2 250 personer
1 598 personer
652 personer
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 260 kr
58 700 kr
675 000 kr
663 120 kr
704 400 kr
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 260 kr
58 700 kr
675 000 kr
663 120 kr
704 400 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 130 kr
55 900 kr
60 150 kr
685 560 kr
670 800 kr
721 800 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 730 kr
56 500 kr
60 750 kr
692 760 kr
678 000 kr
729 000 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Alle sektorer
2 455 personer
1 749 personer
706 personer
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 230 kr
58 700 kr
675 000 kr
662 760 kr
704 400 kr
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 230 kr
58 700 kr
675 000 kr
662 760 kr
704 400 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 372 kr
57 070 kr
55 800 kr
60 230 kr
684 840 kr
669 600 kr
722 760 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 372 kr
57 650 kr
56 380 kr
60 810 kr
691 800 kr
676 560 kr
729 720 kr
Leder av sosialomsorg
Deltid
Alle sektorer
199 personer
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 250 kr
555 000 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 250 kr
555 000 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca
50 760 kr
609 120 kr
Ca 313 kr
Ca
Ca
50 850 kr
610 200 kr
Leder av sosialomsorg
Heltid
Alle sektorer
1 558 personer
664 personer
894 personer
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 325 kr
50 980 kr
49 420 kr
52 730 kr
611 760 kr
593 040 kr
632 760 kr
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 325 kr
50 980 kr
49 420 kr
52 730 kr
611 760 kr
593 040 kr
632 760 kr
Ca 339 kr
Ca 317 kr
Ca 356 kr
54 990 kr
51 410 kr
57 650 kr
659 880 kr
616 920 kr
691 800 kr
Ca 339 kr
Ca 317 kr
Ca 356 kr
55 340 kr
51 650 kr
58 080 kr
664 080 kr
619 800 kr
696 960 kr
Leder av sosialomsorg
Alle sektorer
1 757 personer
766 personer
991 personer
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 324 kr
50 450 kr
48 830 kr
52 510 kr
605 400 kr
585 960 kr
630 120 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 324 kr
50 450 kr
48 830 kr
52 510 kr
605 400 kr
585 960 kr
630 120 kr
Ca 338 kr
Ca 314 kr
Ca 356 kr
54 720 kr
50 900 kr
57 670 kr
656 640 kr
610 800 kr
692 040 kr
Ca 338 kr
Ca 314 kr
Ca 356 kr
55 050 kr
51 120 kr
58 090 kr
660 600 kr
613 440 kr
697 080 kr
Skoleleder
Deltid
Alle sektorer
1 375 personer
766 personer
609 personer
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 342 kr
54 280 kr
53 500 kr
55 420 kr
651 360 kr
642 000 kr
665 040 kr
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 342 kr
54 280 kr
53 500 kr
55 420 kr
651 360 kr
642 000 kr
665 040 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 347 kr
54 750 kr
53 540 kr
56 280 kr
657 000 kr
642 480 kr
675 360 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 347 kr
54 810 kr
53 570 kr
56 380 kr
657 720 kr
642 840 kr
676 560 kr
Skoleleder
Heltid
Alle sektorer
10 449 personer
5 659 personer
4 790 personer
Ca 352 kr
Ca 347 kr
Ca 359 kr
56 990 kr
56 140 kr
58 170 kr
683 880 kr
673 680 kr
698 040 kr
Ca 352 kr
Ca 347 kr
Ca 359 kr
56 990 kr
56 140 kr
58 170 kr
683 880 kr
673 680 kr
698 040 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 366 kr
58 040 kr
56 910 kr
59 360 kr
696 480 kr
682 920 kr
712 320 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 366 kr
58 220 kr
57 060 kr
59 560 kr
698 640 kr
684 720 kr
714 720 kr
Skoleleder
Alle sektorer
11 824 personer
6 425 personer
5 399 personer
Ca 350 kr
Ca 345 kr
Ca 358 kr
56 770 kr
55 950 kr
58 000 kr
681 240 kr
671 400 kr
696 000 kr
Ca 350 kr
Ca 345 kr
Ca 358 kr
56 770 kr
55 950 kr
58 000 kr
681 240 kr
671 400 kr
696 000 kr
Ca 357 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
57 830 kr
56 690 kr
59 170 kr
693 960 kr
680 280 kr
710 040 kr
Ca 357 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
58 000 kr
56 830 kr
59 370 kr
696 000 kr
681 960 kr
712 440 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Alle sektorer
312 personer
223 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 463 kr
64 470 kr
75 000 kr
773 640 kr
900 000 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 360 kr
92 130 kr
988 320 kr
1 105 560 kr
Ca 508 kr
Ca
Ca 569 kr
82 560 kr
92 320 kr
990 720 kr
1 107 840 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Alle sektorer
4 903 personer
1 593 personer
3 310 personer
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 430 kr
79 910 kr
95 490 kr
1 085 160 kr
958 920 kr
1 145 880 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 690 kr
80 250 kr
95 710 kr
1 088 280 kr
963 000 kr
1 148 520 kr
Leder, forsikring eller finans
Alle sektorer
5 215 personer
1 682 personer
3 533 personer
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 190 kr
79 370 kr
95 390 kr
1 082 280 kr
952 440 kr
1 144 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 450 kr
79 710 kr
95 610 kr
1 085 400 kr
956 520 kr
1 147 320 kr
Hotellsjef
Heltid
Alle sektorer
629 personer
285 personer
344 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 260 kr
45 630 kr
50 440 kr
579 120 kr
547 560 kr
605 280 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 390 kr
45 700 kr
50 620 kr
580 680 kr
548 400 kr
607 440 kr
Hotellsjef
Alle sektorer
679 personer
309 personer
370 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 080 kr
45 190 kr
50 510 kr
576 960 kr
542 280 kr
606 120 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 210 kr
45 270 kr
50 680 kr
578 520 kr
543 240 kr
608 160 kr
Restaurantsjef
Deltid
Alle sektorer
369 personer
205 personer
164 personer
Ca 205 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 150 kr
31 660 kr
34 100 kr
397 800 kr
379 920 kr
409 200 kr
Ca 205 kr
Ca 195 kr
Ca 210 kr
33 150 kr
31 660 kr
34 100 kr
397 800 kr
379 920 kr
409 200 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
36 350 kr
35 130 kr
37 920 kr
436 200 kr
421 560 kr
455 040 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
36 560 kr
35 300 kr
38 190 kr
438 720 kr
423 600 kr
458 280 kr
Restaurantsjef
Heltid
Alle sektorer
2 293 personer
815 personer
1 478 personer
Ca 245 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 620 kr
38 000 kr
40 000 kr
475 440 kr
456 000 kr
480 000 kr
Ca 245 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 620 kr
38 000 kr
40 000 kr
475 440 kr
456 000 kr
480 000 kr
Ca 252 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
40 830 kr
38 920 kr
41 880 kr
489 960 kr
467 040 kr
502 560 kr
Ca 252 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
41 120 kr
39 210 kr
42 170 kr
493 440 kr
470 520 kr
506 040 kr
Restaurantsjef
Alle sektorer
2 662 personer
1 020 personer
1 642 personer
Ca 241 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 030 kr
37 370 kr
40 000 kr
468 360 kr
448 440 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 030 kr
37 370 kr
40 000 kr
468 360 kr
448 440 kr
480 000 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 257 kr
40 480 kr
38 470 kr
41 670 kr
485 760 kr
461 640 kr
500 040 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 257 kr
40 770 kr
38 740 kr
41 960 kr
489 240 kr
464 880 kr
503 520 kr
Butikksjef
Deltid
Alle sektorer
3 216 personer
2 062 personer
1 154 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 480 kr
38 350 kr
51 980 kr
509 760 kr
460 200 kr
623 760 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 610 kr
38 470 kr
52 140 kr
511 320 kr
461 640 kr
625 680 kr
Butikksjef
Heltid
Alle sektorer
27 253 personer
12 244 personer
15 009 personer
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 400 kr
41 640 kr
53 920 kr
580 800 kr
499 680 kr
647 040 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 570 kr
41 780 kr
54 120 kr
582 840 kr
501 360 kr
649 440 kr
Butikksjef
Alle sektorer
30 469 personer
14 306 personer
16 163 personer
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 750 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 000 kr
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 750 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 000 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 000 kr
41 310 kr
53 840 kr
576 000 kr
495 720 kr
646 080 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 170 kr
41 450 kr
54 040 kr
578 040 kr
497 400 kr
648 480 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Alle sektorer
534 personer
313 personer
221 personer
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 279 kr
41 810 kr
41 340 kr
45 200 kr
501 720 kr
496 080 kr
542 400 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 870 kr
43 990 kr
48 550 kr
550 440 kr
527 880 kr
582 600 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 300 kr
45 950 kr
44 010 kr
48 720 kr
551 400 kr
528 120 kr
584 640 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Alle sektorer
2 064 personer
1 011 personer
1 053 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 860 kr
49 950 kr
53 690 kr
622 320 kr
599 400 kr
644 280 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 990 kr
50 040 kr
53 860 kr
623 880 kr
600 480 kr
646 320 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Alle sektorer
2 598 personer
1 324 personer
1 274 personer
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 160 kr
49 140 kr
53 200 kr
613 920 kr
589 680 kr
638 400 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 290 kr
49 220 kr
53 370 kr
615 480 kr
590 640 kr
640 440 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Deltid
Alle sektorer
165 personer
111 personer
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca
40 890 kr
40 210 kr
490 680 kr
482 520 kr
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca
40 890 kr
40 210 kr
490 680 kr
482 520 kr
Ca 286 kr
Ca 261 kr
Ca
46 300 kr
42 220 kr
555 600 kr
506 640 kr
Ca 286 kr
Ca 261 kr
Ca
46 320 kr
42 220 kr
555 840 kr
506 640 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Heltid
Alle sektorer
730 personer
417 personer
313 personer
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 359 kr
50 440 kr
44 700 kr
58 090 kr
605 280 kr
536 400 kr
697 080 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 359 kr
50 520 kr
44 730 kr
58 240 kr
606 240 kr
536 760 kr
698 880 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Alle sektorer
895 personer
528 personer
367 personer
Ca 278 kr
Ca 256 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
41 500 kr
50 000 kr
540 000 kr
498 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 256 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
41 500 kr
50 000 kr
540 000 kr
498 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 274 kr
Ca 358 kr
50 000 kr
44 380 kr
58 030 kr
600 000 kr
532 560 kr
696 360 kr
Ca 309 kr
Ca 274 kr
Ca 358 kr
50 070 kr
44 400 kr
58 170 kr
600 840 kr
532 800 kr
698 040 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Kommunal
503 personer
182 personer
321 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 496 kr
79 930 kr
79 170 kr
80 420 kr
959 160 kr
950 040 kr
965 040 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 580 kr
80 400 kr
83 790 kr
990 960 kr
964 800 kr
1 005 480 kr
Ca 510 kr
Ca 496 kr
Ca 517 kr
82 690 kr
80 510 kr
83 900 kr
992 280 kr
966 120 kr
1 006 800 kr
Toppleder i offentlig administrasjon
Heltid
Kommunal
456 personer
160 personer
296 personer
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 493 kr
Ca 489 kr
Ca 497 kr
79 940 kr
79 170 kr
80 450 kr
959 280 kr
950 040 kr
965 400 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
82 920 kr
80 690 kr
84 120 kr
995 040 kr
968 280 kr
1 009 440 kr
Ca 512 kr
Ca 498 kr
Ca 519 kr
83 030 kr
80 810 kr
84 230 kr
996 360 kr
969 720 kr
1 010 760 kr
Daglig leder
Kommunal
803 personer
383 personer
420 personer
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 170 kr
71 510 kr
78 450 kr
902 040 kr
858 120 kr
941 400 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 270 kr
71 590 kr
78 570 kr
903 240 kr
859 080 kr
942 840 kr
Daglig leder
Heltid
Kommunal
753 personer
353 personer
400 personer
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 490 kr
71 950 kr
78 610 kr
905 880 kr
863 400 kr
943 320 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 590 kr
72 040 kr
78 730 kr
907 080 kr
864 480 kr
944 760 kr
Økonomisjef
Kommunal
405 personer
197 personer
208 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 385 kr
60 130 kr
58 330 kr
62 360 kr
721 560 kr
699 960 kr
748 320 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 080 kr
58 950 kr
63 100 kr
732 960 kr
707 400 kr
757 200 kr
Ca 377 kr
Ca 364 kr
Ca 390 kr
61 570 kr
59 560 kr
63 470 kr
738 840 kr
714 720 kr
761 640 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
390 personer
191 personer
199 personer
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 386 kr
60 330 kr
58 750 kr
62 500 kr
723 960 kr
705 000 kr
750 000 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 340 kr
59 110 kr
63 480 kr
736 080 kr
709 320 kr
761 760 kr
Ca 379 kr
Ca 365 kr
Ca 392 kr
61 830 kr
59 710 kr
63 860 kr
741 960 kr
716 520 kr
766 320 kr
Personalsjef
Kommunal
195 personer
134 personer
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 430 kr
60 680 kr
749 160 kr
728 160 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 480 kr
60 750 kr
749 760 kr
729 000 kr
Personalsjef
Heltid
Kommunal
187 personer
126 personer
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 660 kr
60 970 kr
751 920 kr
731 640 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 710 kr
61 040 kr
752 520 kr
732 480 kr
Planleggingssjef
Kommunal
160 personer
111 personer
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 380 kr
54 990 kr
664 560 kr
659 880 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 720 kr
55 340 kr
668 640 kr
664 080 kr
Planleggingssjef
Heltid
Kommunal
134 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 560 kr
666 720 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 930 kr
671 160 kr
Administrativ leder
Kommunal
8 528 personer
5 311 personer
3 217 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 500 kr
54 630 kr
59 590 kr
678 000 kr
655 560 kr
715 080 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 970 kr
54 960 kr
60 290 kr
683 640 kr
659 520 kr
723 480 kr
Administrativ leder
Deltid
Kommunal
878 personer
568 personer
310 personer
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 540 kr
49 430 kr
56 000 kr
618 480 kr
593 160 kr
672 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 700 kr
49 510 kr
56 330 kr
620 400 kr
594 120 kr
675 960 kr
Administrativ leder
Heltid
Kommunal
7 650 personer
4 743 personer
2 907 personer
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
56 790 kr
54 960 kr
59 770 kr
681 480 kr
659 520 kr
717 240 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
57 280 kr
55 310 kr
60 480 kr
687 360 kr
663 720 kr
725 760 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Kommunal
927 personer
201 personer
726 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 550 kr
53 120 kr
52 400 kr
630 600 kr
637 440 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 760 kr
53 430 kr
53 850 kr
645 120 kr
641 160 kr
646 200 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Kommunal
157 personer
123 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
52 460 kr
52 400 kr
629 520 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
53 160 kr
53 220 kr
637 920 kr
638 640 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Kommunal
770 personer
167 personer
603 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 560 kr
53 160 kr
52 400 kr
630 720 kr
637 920 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 810 kr
53 480 kr
53 910 kr
645 720 kr
641 760 kr
646 920 kr
IKT-sjef
Kommunal
102 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 250 kr
687 000 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 040 kr
696 480 kr
Barnehagestyrer
Kommunal
1 966 personer
1 768 personer
198 personer
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 340 kr
51 580 kr
51 420 kr
55 000 kr
618 960 kr
617 040 kr
660 000 kr
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 340 kr
51 580 kr
51 420 kr
55 000 kr
618 960 kr
617 040 kr
660 000 kr
Ca 322 kr
Ca 317 kr
Ca 366 kr
52 220 kr
51 400 kr
59 290 kr
626 640 kr
616 800 kr
711 480 kr
Ca 322 kr
Ca 317 kr
Ca 366 kr
52 360 kr
51 540 kr
59 430 kr
628 320 kr
618 480 kr
713 160 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Kommunal
238 personer
226 personer
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca
47 380 kr
47 380 kr
568 560 kr
568 560 kr
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca
47 380 kr
47 380 kr
568 560 kr
568 560 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca
48 860 kr
48 280 kr
586 320 kr
579 360 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca
48 920 kr
48 340 kr
587 040 kr
580 080 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Kommunal
1 728 personer
1 542 personer
186 personer
Ca 320 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
51 760 kr
51 540 kr
55 000 kr
621 120 kr
618 480 kr
660 000 kr
Ca 320 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
51 760 kr
51 540 kr
55 000 kr
621 120 kr
618 480 kr
660 000 kr
Ca 324 kr
Ca 319 kr
Ca 366 kr
52 480 kr
51 660 kr
59 260 kr
629 760 kr
619 920 kr
711 120 kr
Ca 324 kr
Ca 319 kr
Ca 366 kr
52 620 kr
51 810 kr
59 400 kr
631 440 kr
621 720 kr
712 800 kr
Leder av helsetjeneste
Kommunal
3 867 personer
3 197 personer
670 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
51 850 kr
51 320 kr
54 400 kr
622 200 kr
615 840 kr
652 800 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
52 330 kr
51 760 kr
55 070 kr
627 960 kr
621 120 kr
660 840 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Kommunal
550 personer
462 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 230 kr
51 640 kr
638 760 kr
619 680 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 620 kr
52 080 kr
643 440 kr
624 960 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Kommunal
3 317 personer
2 735 personer
582 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
51 730 kr
51 290 kr
53 800 kr
620 760 kr
615 480 kr
645 600 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
52 220 kr
51 730 kr
54 510 kr
626 640 kr
620 760 kr
654 120 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Kommunal
1 718 personer
1 186 personer
532 personer
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 000 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 000 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 000 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 000 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca 382 kr
58 750 kr
57 360 kr
61 840 kr
705 000 kr
688 320 kr
742 080 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca 382 kr
58 910 kr
57 490 kr
62 070 kr
706 920 kr
689 880 kr
744 840 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Kommunal
175 personer
126 personer
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca
57 630 kr
56 670 kr
691 560 kr
680 040 kr
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca
57 630 kr
56 670 kr
691 560 kr
680 040 kr
Ca 352 kr
Ca 341 kr
Ca
57 030 kr
55 280 kr
684 360 kr
663 360 kr
Ca 352 kr
Ca 341 kr
Ca
57 090 kr
55 330 kr
685 080 kr
663 960 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Kommunal
1 543 personer
1 060 personer
483 personer
Ca 359 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 080 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 960 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 359 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 080 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 960 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 363 kr
Ca 355 kr
Ca 382 kr
58 850 kr
57 480 kr
61 850 kr
706 200 kr
689 760 kr
742 200 kr
Ca 363 kr
Ca 355 kr
Ca 382 kr
59 020 kr
57 610 kr
62 080 kr
708 240 kr
691 320 kr
744 960 kr
Leder av sosialomsorg
Kommunal
268 personer
186 personer
Ca 313 kr
Ca 313 kr
Ca
50 730 kr
50 690 kr
608 760 kr
608 280 kr
Ca 313 kr
Ca 313 kr
Ca
50 730 kr
50 690 kr
608 760 kr
608 280 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
51 810 kr
51 810 kr
621 720 kr
621 720 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
52 340 kr
52 370 kr
628 080 kr
628 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold