Kvinnelig leder på kontor med medarbeidere i bakgrunnen.
Yrkesbeskrivelse

Leder

favoritt ikon

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lederfunksjonen kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

  • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
  • fremstå som bedriftens ansikt utad
  • ansvar for at bedriften går godt
  • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
  • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
  • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
  • budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon, forskning, media, kultur (teater, kino, museum, bibliotek) – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes.

Hvor jobber ledere?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for ledere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Administrativ leder
Deltid
Alle sektorer
2 392 personer
1 140 personer
1 252 personer
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 810 kr
52 650 kr
65 590 kr
705 720 kr
631 800 kr
787 080 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 920 kr
52 720 kr
65 730 kr
707 040 kr
632 640 kr
788 760 kr
Administrativ leder
Heltid
Alle sektorer
22 839 personer
10 911 personer
11 928 personer
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
66 450 kr
60 420 kr
71 960 kr
797 400 kr
725 040 kr
863 520 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
67 170 kr
61 020 kr
72 790 kr
806 040 kr
732 240 kr
873 480 kr
Administrativ leder
Kommunal
8 528 personer
5 311 personer
3 217 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 500 kr
54 630 kr
59 590 kr
678 000 kr
655 560 kr
715 080 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 970 kr
54 960 kr
60 290 kr
683 640 kr
659 520 kr
723 480 kr
Administrativ leder
Deltid
Kommunal
878 personer
568 personer
310 personer
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 306 kr
Ca 298 kr
Ca 326 kr
49 560 kr
48 210 kr
52 750 kr
594 720 kr
578 520 kr
633 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 540 kr
49 430 kr
56 000 kr
618 480 kr
593 160 kr
672 000 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 346 kr
51 700 kr
49 510 kr
56 330 kr
620 400 kr
594 120 kr
675 960 kr
Administrativ leder
Heltid
Kommunal
7 650 personer
4 743 personer
2 907 personer
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
56 790 kr
54 960 kr
59 770 kr
681 480 kr
659 520 kr
717 240 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
57 280 kr
55 310 kr
60 480 kr
687 360 kr
663 720 kr
725 760 kr
Administrativ leder
Privat
9 400 personer
3 030 personer
6 370 personer
Ca 395 kr
Ca 351 kr
Ca 422 kr
64 050 kr
56 910 kr
68 330 kr
768 600 kr
682 920 kr
819 960 kr
Ca 395 kr
Ca 351 kr
Ca 422 kr
64 050 kr
56 910 kr
68 330 kr
768 600 kr
682 920 kr
819 960 kr
Ca 457 kr
Ca 390 kr
Ca 489 kr
74 050 kr
63 210 kr
79 190 kr
888 600 kr
758 520 kr
950 280 kr
Ca 457 kr
Ca 390 kr
Ca 489 kr
74 280 kr
63 440 kr
79 410 kr
891 360 kr
761 280 kr
952 920 kr
Administrativ leder
Deltid
Privat
1 402 personer
510 personer
892 personer
Ca 330 kr
Ca 307 kr
Ca 364 kr
53 540 kr
49 780 kr
59 000 kr
642 480 kr
597 360 kr
708 000 kr
Ca 330 kr
Ca 307 kr
Ca 364 kr
53 540 kr
49 780 kr
59 000 kr
642 480 kr
597 360 kr
708 000 kr
Ca 392 kr
Ca 343 kr
Ca 426 kr
63 540 kr
55 500 kr
69 060 kr
762 480 kr
666 000 kr
828 720 kr
Ca 392 kr
Ca 343 kr
Ca 426 kr
63 580 kr
55 550 kr
69 100 kr
762 960 kr
666 600 kr
829 200 kr
Administrativ leder
Heltid
Privat
7 998 personer
2 520 personer
5 478 personer
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 426 kr
64 860 kr
57 920 kr
69 070 kr
778 320 kr
695 040 kr
828 840 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 426 kr
64 860 kr
57 920 kr
69 070 kr
778 320 kr
695 040 kr
828 840 kr
Ca 462 kr
Ca 395 kr
Ca 493 kr
74 870 kr
63 980 kr
79 870 kr
898 440 kr
767 760 kr
958 440 kr
Ca 462 kr
Ca 395 kr
Ca 493 kr
75 110 kr
64 230 kr
80 110 kr
901 320 kr
770 760 kr
961 320 kr
Administrativ leder
Statlig
7 303 personer
3 710 personer
3 593 personer
Ca 400 kr
Ca 379 kr
Ca 413 kr
64 720 kr
61 430 kr
66 890 kr
776 640 kr
737 160 kr
802 680 kr
Ca 400 kr
Ca 379 kr
Ca 413 kr
64 720 kr
61 430 kr
66 890 kr
776 640 kr
737 160 kr
802 680 kr
Ca 416 kr
Ca 401 kr
Ca 431 kr
67 340 kr
65 000 kr
69 750 kr
808 080 kr
780 000 kr
837 000 kr
Ca 416 kr
Ca 401 kr
Ca 431 kr
68 830 kr
66 170 kr
71 570 kr
825 960 kr
794 040 kr
858 840 kr
Administrativ leder
Deltid
Statlig
112 personer
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca
56 120 kr
673 440 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
63 310 kr
759 720 kr
Ca 391 kr
Ca
Ca
63 670 kr
764 040 kr
Administrativ leder
Heltid
Statlig
7 191 personer
3 648 personer
3 543 personer
Ca 400 kr
Ca 380 kr
Ca 413 kr
64 790 kr
61 560 kr
66 890 kr
777 480 kr
738 720 kr
802 680 kr
Ca 400 kr
Ca 380 kr
Ca 413 kr
64 790 kr
61 560 kr
66 890 kr
777 480 kr
738 720 kr
802 680 kr
Ca 416 kr
Ca 402 kr
Ca 431 kr
67 370 kr
65 060 kr
69 750 kr
808 440 kr
780 720 kr
837 000 kr
Ca 416 kr
Ca 402 kr
Ca 431 kr
68 870 kr
66 240 kr
71 580 kr
826 440 kr
794 880 kr
858 960 kr
Administrativ leder
Alle sektorer
25 231 personer
12 051 personer
13 180 personer
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 090 kr
60 020 kr
71 690 kr
793 080 kr
720 240 kr
860 280 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 780 kr
60 600 kr
72 490 kr
801 360 kr
727 200 kr
869 880 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Alle sektorer
638 personer
598 personer
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 380 kr
47 190 kr
568 560 kr
566 280 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 380 kr
47 190 kr
568 560 kr
566 280 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 750 kr
48 270 kr
585 000 kr
579 240 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 840 kr
48 360 kr
586 080 kr
580 320 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Alle sektorer
3 770 personer
3 362 personer
408 personer
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
50 830 kr
52 960 kr
612 960 kr
609 960 kr
635 520 kr
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
50 830 kr
52 960 kr
612 960 kr
609 960 kr
635 520 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
51 610 kr
51 110 kr
55 710 kr
619 320 kr
613 320 kr
668 520 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
51 770 kr
51 260 kr
55 970 kr
621 240 kr
615 120 kr
671 640 kr
Barnehagestyrer
Kommunal
1 966 personer
1 768 personer
198 personer
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 340 kr
51 580 kr
51 420 kr
55 000 kr
618 960 kr
617 040 kr
660 000 kr
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 340 kr
51 580 kr
51 420 kr
55 000 kr
618 960 kr
617 040 kr
660 000 kr
Ca 322 kr
Ca 317 kr
Ca 366 kr
52 220 kr
51 400 kr
59 290 kr
626 640 kr
616 800 kr
711 480 kr
Ca 322 kr
Ca 317 kr
Ca 366 kr
52 360 kr
51 540 kr
59 430 kr
628 320 kr
618 480 kr
713 160 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Kommunal
238 personer
226 personer
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca
47 380 kr
47 380 kr
568 560 kr
568 560 kr
Ca 292 kr
Ca 292 kr
Ca
47 380 kr
47 380 kr
568 560 kr
568 560 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca
48 860 kr
48 280 kr
586 320 kr
579 360 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca
48 920 kr
48 340 kr
587 040 kr
580 080 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Kommunal
1 728 personer
1 542 personer
186 personer
Ca 320 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
51 760 kr
51 540 kr
55 000 kr
621 120 kr
618 480 kr
660 000 kr
Ca 320 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
51 760 kr
51 540 kr
55 000 kr
621 120 kr
618 480 kr
660 000 kr
Ca 324 kr
Ca 319 kr
Ca 366 kr
52 480 kr
51 660 kr
59 260 kr
629 760 kr
619 920 kr
711 120 kr
Ca 324 kr
Ca 319 kr
Ca 366 kr
52 620 kr
51 810 kr
59 400 kr
631 440 kr
621 720 kr
712 800 kr
Barnehagestyrer
Privat
2 317 personer
2 108 personer
209 personer
Ca 308 kr
Ca 307 kr
Ca 309 kr
49 830 kr
49 750 kr
50 050 kr
597 960 kr
597 000 kr
600 600 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
Ca 309 kr
49 830 kr
49 750 kr
50 050 kr
597 960 kr
597 000 kr
600 600 kr
Ca 309 kr
Ca 308 kr
Ca 316 kr
50 090 kr
49 970 kr
51 270 kr
601 080 kr
599 640 kr
615 240 kr
Ca 309 kr
Ca 308 kr
Ca 316 kr
50 240 kr
50 110 kr
51 520 kr
602 880 kr
601 320 kr
618 240 kr
Barnehagestyrer
Deltid
Privat
400 personer
372 personer
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca
47 310 kr
47 010 kr
567 720 kr
564 120 kr
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca
47 310 kr
47 010 kr
567 720 kr
564 120 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 690 kr
48 260 kr
584 280 kr
579 120 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca
48 800 kr
48 370 kr
585 600 kr
580 440 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Privat
1 917 personer
1 736 personer
181 personer
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 050 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 600 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 050 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 600 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 314 kr
50 270 kr
50 200 kr
50 910 kr
603 240 kr
602 400 kr
610 920 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 314 kr
50 420 kr
50 340 kr
51 180 kr
605 040 kr
604 080 kr
614 160 kr
Barnehagestyrer
Statlig
125 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 160 kr
721 920 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 780 kr
729 360 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Statlig
125 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
57 930 kr
695 160 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 160 kr
721 920 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 780 kr
729 360 kr
Barnehagestyrer
Alle sektorer
4 408 personer
3 960 personer
448 personer
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 327 kr
50 830 kr
50 550 kr
52 920 kr
609 960 kr
606 600 kr
635 040 kr
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 327 kr
50 830 kr
50 550 kr
52 920 kr
609 960 kr
606 600 kr
635 040 kr
Ca 317 kr
Ca 314 kr
Ca 344 kr
51 350 kr
50 840 kr
55 790 kr
616 200 kr
610 080 kr
669 480 kr
Ca 317 kr
Ca 314 kr
Ca 344 kr
51 510 kr
50 990 kr
56 040 kr
618 120 kr
611 880 kr
672 480 kr
Butikksjef
Deltid
Alle sektorer
3 216 personer
2 062 personer
1 154 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 480 kr
38 350 kr
51 980 kr
509 760 kr
460 200 kr
623 760 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 610 kr
38 470 kr
52 140 kr
511 320 kr
461 640 kr
625 680 kr
Butikksjef
Heltid
Alle sektorer
27 253 personer
12 244 personer
15 009 personer
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 400 kr
41 640 kr
53 920 kr
580 800 kr
499 680 kr
647 040 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 570 kr
41 780 kr
54 120 kr
582 840 kr
501 360 kr
649 440 kr
Butikksjef
Privat
30 449 personer
14 291 personer
16 158 personer
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 760 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 120 kr
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 760 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 120 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 000 kr
41 310 kr
53 840 kr
576 000 kr
495 720 kr
646 080 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 170 kr
41 450 kr
54 040 kr
578 040 kr
497 400 kr
648 480 kr
Butikksjef
Deltid
Privat
3 213 personer
2 059 personer
1 154 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 480 kr
38 350 kr
51 980 kr
509 760 kr
460 200 kr
623 760 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 610 kr
38 470 kr
52 140 kr
511 320 kr
461 640 kr
625 680 kr
Butikksjef
Heltid
Privat
27 236 personer
12 232 personer
15 004 personer
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 400 kr
41 640 kr
53 920 kr
580 800 kr
499 680 kr
647 040 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 570 kr
41 780 kr
54 120 kr
582 840 kr
501 360 kr
649 440 kr
Butikksjef
Alle sektorer
30 469 personer
14 306 personer
16 163 personer
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 750 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 000 kr
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 750 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 000 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 000 kr
41 310 kr
53 840 kr
576 000 kr
495 720 kr
646 080 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 170 kr
41 450 kr
54 040 kr
578 040 kr
497 400 kr
648 480 kr
Daglig leder
Deltid
Alle sektorer
4 385 personer
1 293 personer
3 092 personer
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 500 kr
49 750 kr
71 280 kr
774 000 kr
597 000 kr
855 360 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 630 kr
49 920 kr
71 400 kr
775 560 kr
599 040 kr
856 800 kr
Daglig leder
Heltid
Alle sektorer
34 839 personer
7 335 personer
27 504 personer
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
78 990 kr
67 760 kr
81 990 kr
947 880 kr
813 120 kr
983 880 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
79 140 kr
67 880 kr
82 150 kr
949 680 kr
814 560 kr
985 800 kr
Daglig leder
Kommunal
803 personer
383 personer
420 personer
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 456 kr
Ca 430 kr
Ca 478 kr
73 940 kr
69 580 kr
77 470 kr
887 280 kr
834 960 kr
929 640 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 170 kr
71 510 kr
78 450 kr
902 040 kr
858 120 kr
941 400 kr
Ca 464 kr
Ca 441 kr
Ca 484 kr
75 270 kr
71 590 kr
78 570 kr
903 240 kr
859 080 kr
942 840 kr
Daglig leder
Heltid
Kommunal
753 personer
353 personer
400 personer
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 460 kr
Ca 432 kr
Ca 481 kr
74 480 kr
70 000 kr
77 920 kr
893 760 kr
840 000 kr
935 040 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 490 kr
71 950 kr
78 610 kr
905 880 kr
863 400 kr
943 320 kr
Ca 466 kr
Ca 444 kr
Ca 485 kr
75 590 kr
72 040 kr
78 730 kr
907 080 kr
864 480 kr
944 760 kr
Daglig leder
Privat
37 896 personer
8 040 personer
29 856 personer
Ca 370 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
60 000 kr
50 630 kr
61 900 kr
720 000 kr
607 560 kr
742 800 kr
Ca 370 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
60 000 kr
50 630 kr
61 900 kr
720 000 kr
607 560 kr
742 800 kr
Ca 481 kr
Ca 401 kr
Ca 502 kr
77 880 kr
65 010 kr
81 270 kr
934 560 kr
780 120 kr
975 240 kr
Ca 481 kr
Ca 401 kr
Ca 502 kr
78 030 kr
65 130 kr
81 430 kr
936 360 kr
781 560 kr
977 160 kr
Daglig leder
Deltid
Privat
4 325 personer
1 260 personer
3 065 personer
Ca 309 kr
Ca 251 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
40 590 kr
55 000 kr
600 000 kr
487 080 kr
660 000 kr
Ca 309 kr
Ca 251 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
40 590 kr
55 000 kr
600 000 kr
487 080 kr
660 000 kr
Ca 397 kr
Ca 304 kr
Ca 439 kr
64 350 kr
49 230 kr
71 190 kr
772 200 kr
590 760 kr
854 280 kr
Ca 397 kr
Ca 304 kr
Ca 439 kr
64 480 kr
49 400 kr
71 310 kr
773 760 kr
592 800 kr
855 720 kr
Daglig leder
Heltid
Privat
33 571 personer
6 780 personer
26 791 personer
Ca 370 kr
Ca 322 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
52 200 kr
62 500 kr
720 000 kr
626 400 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 322 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
52 200 kr
62 500 kr
720 000 kr
626 400 kr
750 000 kr
Ca 486 kr
Ca 411 kr
Ca 505 kr
78 750 kr
66 570 kr
81 830 kr
945 000 kr
798 840 kr
981 960 kr
Ca 486 kr
Ca 411 kr
Ca 505 kr
78 900 kr
66 690 kr
81 990 kr
946 800 kr
800 280 kr
983 880 kr
Daglig leder
Statlig
525 personer
205 personer
320 personer
Ca 620 kr
Ca 616 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 840 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 198 080 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 616 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 840 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 198 080 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 622 kr
Ca 618 kr
100 420 kr
100 810 kr
100 160 kr
1 205 040 kr
1 209 720 kr
1 201 920 kr
Ca 620 kr
Ca 622 kr
Ca 618 kr
100 640 kr
100 990 kr
100 410 kr
1 207 680 kr
1 211 880 kr
1 204 920 kr
Daglig leder
Heltid
Statlig
515 personer
202 personer
313 personer
Ca 620 kr
Ca 614 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 490 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 193 880 kr
1 210 920 kr
Ca 620 kr
Ca 614 kr
Ca 623 kr
100 450 kr
99 490 kr
100 910 kr
1 205 400 kr
1 193 880 kr
1 210 920 kr
Ca 618 kr
Ca 619 kr
Ca 618 kr
100 170 kr
100 310 kr
100 080 kr
1 202 040 kr
1 203 720 kr
1 200 960 kr
Ca 618 kr
Ca 619 kr
Ca 618 kr
100 400 kr
100 490 kr
100 330 kr
1 204 800 kr
1 205 880 kr
1 203 960 kr
Daglig leder
Alle sektorer
39 224 personer
8 628 personer
30 596 personer
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 140 kr
66 210 kr
81 440 kr
937 680 kr
794 520 kr
977 280 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 290 kr
66 330 kr
81 600 kr
939 480 kr
795 960 kr
979 200 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Deltid
Alle sektorer
165 personer
111 personer
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca
40 890 kr
40 210 kr
490 680 kr
482 520 kr
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca
40 890 kr
40 210 kr
490 680 kr
482 520 kr
Ca 286 kr
Ca 261 kr
Ca
46 300 kr
42 220 kr
555 600 kr
506 640 kr
Ca 286 kr
Ca 261 kr
Ca
46 320 kr
42 220 kr
555 840 kr
506 640 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Heltid
Alle sektorer
730 personer
417 personer
313 personer
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 359 kr
50 440 kr
44 700 kr
58 090 kr
605 280 kr
536 400 kr
697 080 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 359 kr
50 520 kr
44 730 kr
58 240 kr
606 240 kr
536 760 kr
698 880 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Privat
858 personer
502 personer
356 personer
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 000 kr
50 000 kr
540 000 kr
504 000 kr
600 000 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 362 kr
50 460 kr
44 660 kr
58 610 kr
605 520 kr
535 920 kr
703 320 kr
Ca 311 kr
Ca 276 kr
Ca 362 kr
50 530 kr
44 680 kr
58 750 kr
606 360 kr
536 160 kr
705 000 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Deltid
Privat
158 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca
40 940 kr
491 280 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca
40 940 kr
491 280 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 610 kr
559 320 kr
Ca 288 kr
Ca
Ca
46 630 kr
559 560 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Heltid
Privat
700 personer
397 personer
303 personer
Ca 278 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 930 kr
50 000 kr
540 000 kr
515 160 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 265 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
42 930 kr
50 000 kr
540 000 kr
515 160 kr
600 000 kr
Ca 314 kr
Ca 278 kr
Ca 362 kr
50 920 kr
45 010 kr
58 670 kr
611 040 kr
540 120 kr
704 040 kr
Ca 314 kr
Ca 278 kr
Ca 362 kr
51 000 kr
45 040 kr
58 820 kr
612 000 kr
540 480 kr
705 840 kr
Daglig leder i tjenesteytende virksomhet
Alle sektorer
895 personer
528 personer
367 personer
Ca 278 kr
Ca 256 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
41 500 kr
50 000 kr
540 000 kr
498 000 kr
600 000 kr
Ca 278 kr
Ca 256 kr
Ca 309 kr
45 000 kr
41 500 kr
50 000 kr
540 000 kr
498 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 274 kr
Ca 358 kr
50 000 kr
44 380 kr
58 030 kr
600 000 kr
532 560 kr
696 360 kr
Ca 309 kr
Ca 274 kr
Ca 358 kr
50 070 kr
44 400 kr
58 170 kr
600 840 kr
532 800 kr
698 040 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Alle sektorer
205 personer
151 personer
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca
56 940 kr
55 000 kr
683 280 kr
660 000 kr
Ca 351 kr
Ca 340 kr
Ca
56 940 kr
55 000 kr
683 280 kr
660 000 kr
Ca 345 kr
Ca 332 kr
Ca
55 880 kr
53 730 kr
670 560 kr
644 760 kr
Ca 345 kr
Ca 332 kr
Ca
55 980 kr
53 820 kr
671 760 kr
645 840 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Alle sektorer
2 250 personer
1 598 personer
652 personer
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 260 kr
58 700 kr
675 000 kr
663 120 kr
704 400 kr
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 260 kr
58 700 kr
675 000 kr
663 120 kr
704 400 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 130 kr
55 900 kr
60 150 kr
685 560 kr
670 800 kr
721 800 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 730 kr
56 500 kr
60 750 kr
692 760 kr
678 000 kr
729 000 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Kommunal
1 718 personer
1 186 personer
532 personer
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 000 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 000 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 000 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 000 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca 382 kr
58 750 kr
57 360 kr
61 840 kr
705 000 kr
688 320 kr
742 080 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca 382 kr
58 910 kr
57 490 kr
62 070 kr
706 920 kr
689 880 kr
744 840 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Deltid
Kommunal
175 personer
126 personer
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca
57 630 kr
56 670 kr
691 560 kr
680 040 kr
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca
57 630 kr
56 670 kr
691 560 kr
680 040 kr
Ca 352 kr
Ca 341 kr
Ca
57 030 kr
55 280 kr
684 360 kr
663 360 kr
Ca 352 kr
Ca 341 kr
Ca
57 090 kr
55 330 kr
685 080 kr
663 960 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Kommunal
1 543 personer
1 060 personer
483 personer
Ca 359 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 080 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 960 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 359 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 080 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 960 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 363 kr
Ca 355 kr
Ca 382 kr
58 850 kr
57 480 kr
61 850 kr
706 200 kr
689 760 kr
742 200 kr
Ca 363 kr
Ca 355 kr
Ca 382 kr
59 020 kr
57 610 kr
62 080 kr
708 240 kr
691 320 kr
744 960 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Privat
107 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 540 kr
582 480 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca
48 540 kr
582 480 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca
49 930 kr
599 160 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca
50 140 kr
601 680 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Statlig
630 personer
482 personer
148 personer
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca 326 kr
52 350 kr
52 330 kr
52 800 kr
628 200 kr
627 960 kr
633 600 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca 326 kr
52 680 kr
52 670 kr
53 050 kr
632 160 kr
632 040 kr
636 600 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 350 kr
53 860 kr
52 970 kr
56 780 kr
646 320 kr
635 640 kr
681 360 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 350 kr
55 570 kr
54 630 kr
58 680 kr
666 840 kr
655 560 kr
704 160 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Statlig
615 personer
470 personer
145 personer
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
52 410 kr
52 340 kr
52 560 kr
628 920 kr
628 080 kr
630 720 kr
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
52 750 kr
52 680 kr
52 810 kr
633 000 kr
632 160 kr
633 720 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 349 kr
53 820 kr
53 010 kr
56 460 kr
645 840 kr
636 120 kr
677 520 kr
Ca 332 kr
Ca 327 kr
Ca 349 kr
55 560 kr
54 690 kr
58 380 kr
666 720 kr
656 280 kr
700 560 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Alle sektorer
2 455 personer
1 749 personer
706 personer
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 230 kr
58 700 kr
675 000 kr
662 760 kr
704 400 kr
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 230 kr
58 700 kr
675 000 kr
662 760 kr
704 400 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 372 kr
57 070 kr
55 800 kr
60 230 kr
684 840 kr
669 600 kr
722 760 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 372 kr
57 650 kr
56 380 kr
60 810 kr
691 800 kr
676 560 kr
729 720 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Alle sektorer
207 personer
142 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 550 kr
76 790 kr
882 600 kr
921 480 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca 474 kr
73 700 kr
76 900 kr
884 400 kr
922 800 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Alle sektorer
2 488 personer
680 personer
1 808 personer
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 020 kr
72 280 kr
81 550 kr
948 240 kr
867 360 kr
978 600 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 200 kr
72 490 kr
81 720 kr
950 400 kr
869 880 kr
980 640 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Privat
2 216 personer
560 personer
1 656 personer
Ca 457 kr
Ca 422 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
68 330 kr
75 780 kr
888 000 kr
819 960 kr
909 360 kr
Ca 457 kr
Ca 422 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
68 330 kr
75 780 kr
888 000 kr
819 960 kr
909 360 kr
Ca 493 kr
Ca 445 kr
Ca 509 kr
79 800 kr
72 050 kr
82 390 kr
957 600 kr
864 600 kr
988 680 kr
Ca 493 kr
Ca 445 kr
Ca 509 kr
79 980 kr
72 300 kr
82 540 kr
959 760 kr
867 600 kr
990 480 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Deltid
Privat
188 personer
130 personer
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 412 kr
Ca
Ca 437 kr
66 670 kr
70 830 kr
800 040 kr
849 960 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 468 kr
72 780 kr
75 880 kr
873 360 kr
910 560 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 468 kr
72 880 kr
75 910 kr
874 560 kr
910 920 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Privat
2 028 personer
502 personer
1 526 personer
Ca 460 kr
Ca 425 kr
Ca 468 kr
74 500 kr
68 840 kr
75 860 kr
894 000 kr
826 080 kr
910 320 kr
Ca 460 kr
Ca 425 kr
Ca 468 kr
74 500 kr
68 840 kr
75 860 kr
894 000 kr
826 080 kr
910 320 kr
Ca 495 kr
Ca 447 kr
Ca 510 kr
80 140 kr
72 420 kr
82 680 kr
961 680 kr
869 040 kr
992 160 kr
Ca 495 kr
Ca 447 kr
Ca 510 kr
80 320 kr
72 670 kr
82 840 kr
963 840 kr
872 040 kr
994 080 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Statlig
457 personer
178 personer
279 personer
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 461 kr
Ca 445 kr
Ca 471 kr
74 670 kr
72 010 kr
76 370 kr
896 040 kr
864 120 kr
916 440 kr
Ca 461 kr
Ca 445 kr
Ca 471 kr
74 870 kr
72 100 kr
76 650 kr
898 440 kr
865 200 kr
919 800 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Statlig
439 personer
172 personer
267 personer
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 456 kr
Ca 448 kr
Ca 468 kr
73 950 kr
72 580 kr
75 880 kr
887 400 kr
870 960 kr
910 560 kr
Ca 460 kr
Ca 444 kr
Ca 470 kr
74 510 kr
71 970 kr
76 140 kr
894 120 kr
863 640 kr
913 680 kr
Ca 460 kr
Ca 444 kr
Ca 470 kr
74 700 kr
72 060 kr
76 400 kr
896 400 kr
864 720 kr
916 800 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Alle sektorer
2 695 personer
745 personer
1 950 personer
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 790 kr
72 010 kr
81 370 kr
945 480 kr
864 120 kr
976 440 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 970 kr
72 220 kr
81 540 kr
947 640 kr
866 640 kr
978 480 kr
Hotellsjef
Heltid
Alle sektorer
629 personer
285 personer
344 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 260 kr
45 630 kr
50 440 kr
579 120 kr
547 560 kr
605 280 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 390 kr
45 700 kr
50 620 kr
580 680 kr
548 400 kr
607 440 kr
Hotellsjef
Privat
679 personer
309 personer
370 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 080 kr
45 190 kr
50 510 kr
576 960 kr
542 280 kr
606 120 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 210 kr
45 270 kr
50 680 kr
578 520 kr
543 240 kr
608 160 kr
Hotellsjef
Heltid
Privat
629 personer
285 personer
344 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 272 kr
43 330 kr
43 250 kr
44 140 kr
519 960 kr
519 000 kr
529 680 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 260 kr
45 630 kr
50 440 kr
579 120 kr
547 560 kr
605 280 kr
Ca 298 kr
Ca 282 kr
Ca 311 kr
48 390 kr
45 700 kr
50 620 kr
580 680 kr
548 400 kr
607 440 kr
Hotellsjef
Alle sektorer
679 personer
309 personer
370 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
43 110 kr
42 630 kr
44 140 kr
517 320 kr
511 560 kr
529 680 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 080 kr
45 190 kr
50 510 kr
576 960 kr
542 280 kr
606 120 kr
Ca 297 kr
Ca 279 kr
Ca 312 kr
48 210 kr
45 270 kr
50 680 kr
578 520 kr
543 240 kr
608 160 kr
IKT-sjef
Deltid
Alle sektorer
242 personer
197 personer
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 386 kr
61 920 kr
62 500 kr
743 040 kr
750 000 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
72 800 kr
75 120 kr
873 600 kr
901 440 kr
Ca 449 kr
Ca
Ca 464 kr
73 050 kr
75 210 kr
876 600 kr
902 520 kr
IKT-sjef
Heltid
Alle sektorer
4 287 personer
500 personer
3 787 personer
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 360 kr
77 020 kr
76 270 kr
916 320 kr
924 240 kr
915 240 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 810 kr
77 370 kr
76 730 kr
921 720 kr
928 440 kr
920 760 kr
IKT-sjef
Kommunal
102 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 250 kr
687 000 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 040 kr
696 480 kr
IKT-sjef
Privat
4 334 personer
506 personer
3 828 personer
Ca 438 kr
Ca 444 kr
Ca 437 kr
70 960 kr
71 990 kr
70 830 kr
851 520 kr
863 880 kr
849 960 kr
Ca 438 kr
Ca 444 kr
Ca 437 kr
70 960 kr
71 990 kr
70 830 kr
851 520 kr
863 880 kr
849 960 kr
Ca 475 kr
Ca 479 kr
Ca 474 kr
76 930 kr
77 530 kr
76 850 kr
923 160 kr
930 360 kr
922 200 kr
Ca 475 kr
Ca 479 kr
Ca 474 kr
77 320 kr
77 830 kr
77 250 kr
927 840 kr
933 960 kr
927 000 kr
IKT-sjef
Deltid
Privat
236 personer
193 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 500 kr
750 000 kr
750 000 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 500 kr
750 000 kr
750 000 kr
Ca 452 kr
Ca
Ca 466 kr
73 230 kr
75 540 kr
878 760 kr
906 480 kr
Ca 452 kr
Ca
Ca 466 kr
73 480 kr
75 630 kr
881 760 kr
907 560 kr
IKT-sjef
Heltid
Privat
4 098 personer
463 personer
3 635 personer
Ca 440 kr
Ca 447 kr
Ca 439 kr
71 270 kr
72 380 kr
71 110 kr
855 240 kr
868 560 kr
853 320 kr
Ca 440 kr
Ca 447 kr
Ca 439 kr
71 270 kr
72 380 kr
71 110 kr
855 240 kr
868 560 kr
853 320 kr
Ca 475 kr
Ca 483 kr
Ca 475 kr
77 030 kr
78 200 kr
76 880 kr
924 360 kr
938 400 kr
922 560 kr
Ca 475 kr
Ca 483 kr
Ca 475 kr
77 420 kr
78 470 kr
77 280 kr
929 040 kr
941 640 kr
927 360 kr
IKT-sjef
Alle sektorer
4 529 personer
545 personer
3 984 personer
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 260 kr
76 400 kr
76 240 kr
915 120 kr
916 800 kr
914 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 700 kr
76 780 kr
76 690 kr
920 400 kr
921 360 kr
920 280 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Alle sektorer
1 176 personer
126 personer
1 050 personer
Ca 297 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
48 120 kr
50 000 kr
47 870 kr
577 440 kr
600 000 kr
574 440 kr
Ca 297 kr
Ca 309 kr
Ca 295 kr
48 120 kr
50 000 kr
47 870 kr
577 440 kr
600 000 kr
574 440 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
Ca 332 kr
54 110 kr
56 710 kr
53 820 kr
649 320 kr
680 520 kr
645 840 kr
Ca 334 kr
Ca 350 kr
Ca 332 kr
54 540 kr
56 790 kr
54 290 kr
654 480 kr
681 480 kr
651 480 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
12 115 personer
765 personer
11 350 personer
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
59 850 kr
57 090 kr
60 040 kr
718 200 kr
685 080 kr
720 480 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
60 410 kr
57 590 kr
60 610 kr
724 920 kr
691 080 kr
727 320 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Kommunal
927 personer
201 personer
726 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 850 kr
53 750 kr
51 400 kr
622 200 kr
645 000 kr
616 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 550 kr
53 120 kr
52 400 kr
630 600 kr
637 440 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 760 kr
53 430 kr
53 850 kr
645 120 kr
641 160 kr
646 200 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Kommunal
157 personer
123 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 310 kr
51 250 kr
50 210 kr
615 000 kr
602 520 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
52 460 kr
52 400 kr
629 520 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca 323 kr
53 160 kr
53 220 kr
637 920 kr
638 640 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Kommunal
770 personer
167 personer
603 personer
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 320 kr
Ca 332 kr
Ca 317 kr
51 920 kr
53 750 kr
51 420 kr
623 040 kr
645 000 kr
617 040 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
52 560 kr
53 160 kr
52 400 kr
630 720 kr
637 920 kr
628 800 kr
Ca 324 kr
Ca 328 kr
Ca 323 kr
53 810 kr
53 480 kr
53 910 kr
645 720 kr
641 760 kr
646 920 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Privat
11 953 personer
647 personer
11 306 personer
Ca 340 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 580 kr
55 000 kr
660 000 kr
618 960 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 580 kr
55 000 kr
660 000 kr
618 960 kr
660 000 kr
Ca 373 kr
Ca 361 kr
Ca 373 kr
60 360 kr
58 460 kr
60 470 kr
724 320 kr
701 520 kr
725 640 kr
Ca 373 kr
Ca 361 kr
Ca 373 kr
60 810 kr
58 860 kr
60 920 kr
729 720 kr
706 320 kr
731 040 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Deltid
Privat
1 011 personer
919 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 170 kr
47 090 kr
566 040 kr
565 080 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca 291 kr
47 170 kr
47 090 kr
566 040 kr
565 080 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 333 kr
54 290 kr
53 930 kr
651 480 kr
647 160 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 333 kr
54 680 kr
54 360 kr
656 160 kr
652 320 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Privat
10 942 personer
555 personer
10 387 personer
Ca 340 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 670 kr
55 000 kr
660 000 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 670 kr
55 000 kr
660 000 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 375 kr
Ca 361 kr
Ca 375 kr
60 670 kr
58 510 kr
60 790 kr
728 040 kr
702 120 kr
729 480 kr
Ca 375 kr
Ca 361 kr
Ca 375 kr
61 120 kr
58 940 kr
61 250 kr
733 440 kr
707 280 kr
735 000 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Statlig
411 personer
368 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 890 kr
44 480 kr
538 680 kr
533 760 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
45 560 kr
45 170 kr
546 720 kr
542 040 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 317 kr
51 590 kr
51 300 kr
619 080 kr
615 600 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 317 kr
53 770 kr
53 490 kr
645 240 kr
641 880 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Statlig
403 personer
360 personer
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
44 830 kr
44 480 kr
537 960 kr
533 760 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 275 kr
45 520 kr
45 190 kr
546 240 kr
542 280 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 316 kr
51 520 kr
51 220 kr
618 240 kr
614 640 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca 316 kr
53 710 kr
53 420 kr
644 520 kr
641 040 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Alle sektorer
13 291 personer
891 personer
12 400 personer
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
59 570 kr
57 060 kr
59 740 kr
714 840 kr
684 720 kr
716 880 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
60 130 kr
57 520 kr
60 300 kr
721 560 kr
690 240 kr
723 600 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Alle sektorer
824 personer
636 personer
188 personer
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 180 kr
54 560 kr
72 260 kr
698 160 kr
654 720 kr
867 120 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 640 kr
55 010 kr
72 790 kr
703 680 kr
660 120 kr
873 480 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Alle sektorer
8 848 personer
6 262 personer
2 586 personer
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
61 650 kr
57 440 kr
71 850 kr
739 800 kr
689 280 kr
862 200 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
62 580 kr
58 170 kr
73 280 kr
750 960 kr
698 040 kr
879 360 kr
Leder av helsetjeneste
Kommunal
3 867 personer
3 197 personer
670 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
51 850 kr
51 320 kr
54 400 kr
622 200 kr
615 840 kr
652 800 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
52 330 kr
51 760 kr
55 070 kr
627 960 kr
621 120 kr
660 840 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Kommunal
550 personer
462 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 230 kr
51 640 kr
638 760 kr
619 680 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 620 kr
52 080 kr
643 440 kr
624 960 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Kommunal
3 317 personer
2 735 personer
582 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
51 730 kr
51 290 kr
53 800 kr
620 760 kr
615 480 kr
645 600 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
52 220 kr
51 730 kr
54 510 kr
626 640 kr
620 760 kr
654 120 kr
Leder av helsetjeneste
Privat
1 091 personer
739 personer
352 personer
Ca 344 kr
Ca 331 kr
Ca 374 kr
55 650 kr
53 570 kr
60 570 kr
667 800 kr
642 840 kr
726 840 kr
Ca 344 kr
Ca 331 kr
Ca 374 kr
55 650 kr
53 570 kr
60 570 kr
667 800 kr
642 840 kr
726 840 kr
Ca 376 kr
Ca 352 kr
Ca 425 kr
60 890 kr
57 080 kr
68 890 kr
730 680 kr
684 960 kr
826 680 kr
Ca 376 kr
Ca 352 kr
Ca 425 kr
61 380 kr
57 490 kr
69 550 kr
736 560 kr
689 880 kr
834 600 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Privat
993 personer
671 personer
322 personer
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 372 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 300 kr
669 960 kr
650 040 kr
723 600 kr
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 372 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 300 kr
669 960 kr
650 040 kr
723 600 kr
Ca 377 kr
Ca 354 kr
Ca 426 kr
61 130 kr
57 330 kr
69 060 kr
733 560 kr
687 960 kr
828 720 kr
Ca 377 kr
Ca 354 kr
Ca 426 kr
61 650 kr
57 760 kr
69 750 kr
739 800 kr
693 120 kr
837 000 kr
Leder av helsetjeneste
Statlig
4 714 personer
2 962 personer
1 752 personer
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 429 kr
60 380 kr
57 250 kr
69 500 kr
724 560 kr
687 000 kr
834 000 kr
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 429 kr
60 380 kr
57 250 kr
69 500 kr
724 560 kr
687 000 kr
834 000 kr
Ca 427 kr
Ca 392 kr
Ca 486 kr
69 100 kr
63 430 kr
78 770 kr
829 200 kr
761 160 kr
945 240 kr
Ca 427 kr
Ca 392 kr
Ca 486 kr
70 440 kr
64 490 kr
80 580 kr
845 280 kr
773 880 kr
966 960 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Statlig
176 personer
106 personer
Ca 380 kr
Ca 362 kr
Ca
61 640 kr
58 630 kr
739 680 kr
703 560 kr
Ca 380 kr
Ca 362 kr
Ca
61 640 kr
58 630 kr
739 680 kr
703 560 kr
Ca 451 kr
Ca 410 kr
Ca
73 090 kr
66 480 kr
877 080 kr
797 760 kr
Ca 451 kr
Ca 410 kr
Ca
73 990 kr
67 180 kr
887 880 kr
806 160 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Statlig
4 538 personer
2 856 personer
1 682 personer
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 428 kr
60 350 kr
57 230 kr
69 400 kr
724 200 kr
686 760 kr
832 800 kr
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 428 kr
60 350 kr
57 230 kr
69 400 kr
724 200 kr
686 760 kr
832 800 kr
Ca 426 kr
Ca 391 kr
Ca 485 kr
69 010 kr
63 360 kr
78 620 kr
828 120 kr
760 320 kr
943 440 kr
Ca 426 kr
Ca 391 kr
Ca 485 kr
70 360 kr
64 430 kr
80 440 kr
844 320 kr
773 160 kr
965 280 kr
Leder av helsetjeneste
Alle sektorer
9 672 personer
6 898 personer
2 774 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
61 480 kr
57 290 kr
71 860 kr
737 760 kr
687 480 kr
862 320 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
62 390 kr
58 000 kr
73 260 kr
748 680 kr
696 000 kr
879 120 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
477 personer
382 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 510 kr
56 980 kr
678 120 kr
683 760 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 900 kr
57 430 kr
682 800 kr
689 160 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 957 personer
1 206 personer
6 751 personer
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 370 kr
62 980 kr
64 610 kr
772 440 kr
755 760 kr
775 320 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 110 kr
63 390 kr
65 410 kr
781 320 kr
760 680 kr
784 920 kr
Leder av logistikk eller transport
Privat
8 264 personer
1 262 personer
7 002 personer
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 230 kr
62 720 kr
64 500 kr
770 760 kr
752 640 kr
774 000 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 930 kr
63 110 kr
65 260 kr
779 160 kr
757 320 kr
783 120 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Privat
472 personer
379 personer
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
56 630 kr
57 110 kr
679 560 kr
685 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
57 010 kr
57 560 kr
684 120 kr
690 720 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Privat
7 792 personer
1 169 personer
6 623 personer
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 460 kr
63 060 kr
64 710 kr
773 520 kr
756 720 kr
776 520 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 170 kr
63 460 kr
65 480 kr
782 040 kr
761 520 kr
785 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold