Kvinnelig leder på kontor med medarbeidere i bakgrunnen.
Yrkesbeskrivelse

Leder

favoritt ikon

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Lederfunksjonen kan variere mye fra bedrift til bedrift – og fra nivå til nivå. Rundt 300 000 norske arbeidstakere har lederansvar, og blant disse finner vi ledere på alle nivå. 

Vanlige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for lederen kan være:

  • ha det overordnede ansvaret for bedriften eller virksomheten
  • fremstå som bedriftens ansikt utad
  • ansvar for at bedriften går godt
  • ansvar for at medarbeidere trives på jobb
  • ansvar for at bedriften følger de lover og regler den plikter å følge
  • fastsette mål og jobbe for å innfri disse
  • budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse

Som leder kan du være ansatt i alt fra store multinasjonale selskaper til små selskap med én eller to ansatte. Ledelsesbegrepet innebærer derfor mye variasjon, og det vil kreves ulike egenskaper for ulike typer roller.

Du kan være leder på mange nivåer. I en stor bedrift vil det ofte finnes ulike ledere med ulike ansvarsområder. Disse vil fungere som mellomleder, avdelingsleder, prosjektleder, personalleder eller lignende.

Din faglige bakgrunn vil som regel avgjøre hvilket arbeidsområde du har som leder. Vanlige arbeidsområder kan være økonomi, juss, IKT, produksjon, logistikk, salg og service, personal, produksjon, kommunikasjon, forskning, media, kultur (teater, kino, museum, bibliotek) – eller du kan ha hele bedriften som ansvarsområde.

Andre vanlige stillingsbetegnelser kan være direktør, avdelingsleder, teamleder, daglig leder, sjef, manager, personalsjef, markedssjef, økonomisjef, bestyrer og annet.

En leder må ha inngående kunnskap om det bedriften leverer, produserer eller tilbyr, og bedriftens ansatte. Som leder må du være brennende opptatt av at bedriften eller organisasjonen skal lykkes.

Hvor jobber ledere?

Ledere finner vi overalt, både i det offentlige og i det private næringsliv, i små og store bedrifter, og på en rekke forskjellige nivåer innad i bedriftene.

Personlige egenskaper

Som leder må du ha evnen til å lede andre, ta beslutninger og inspirere dine ansatte til å gjøre en best mulig innsats. Du må være god til å samarbeide og kunne kommunisere godt med både medarbeiderne dine og for eksempel investorer, politikere og media. 

Utdanning

Det finnes ingen formelle utdanningskrav for å være leder. Noen ledere har lite utdanning, mens andre har lang utdanning og mye arbeidserfaring. Generelt stilles det imidlertid stadig strengere krav fra bedrifter som ansetter personer i lederposisjoner.

Det finnes mange studieløp innenfor organisasjon og ledelse. Mange ledere har dessuten økonomisk eller administrativ utdannelse.

Det finnes også en rekke tilbud til lederutdannelse utenfor de vanlige utdanningsinstitusjonene, eksempelvis i Forsvaret og gjennom politiske partier.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys en rekke muligheter for etter- og videreutdanning for ledere. Både universiteter, høgskoler og andre institusjoner tilbyr dette.

Se kurs- og etterutdanningstilbud hos organisasjonen Lederne

Hva er de vanligste utdanningene for ledere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Daglig leder
Alle sektorer
39 224 personer
8 628 personer
30 596 personer
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 328 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
53 170 kr
62 500 kr
720 000 kr
638 040 kr
750 000 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 140 kr
66 210 kr
81 440 kr
937 680 kr
794 520 kr
977 280 kr
Ca 482 kr
Ca 409 kr
Ca 503 kr
78 290 kr
66 330 kr
81 600 kr
939 480 kr
795 960 kr
979 200 kr
Daglig leder
Privat
37 896 personer
8 040 personer
29 856 personer
Ca 370 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
60 000 kr
50 630 kr
61 900 kr
720 000 kr
607 560 kr
742 800 kr
Ca 370 kr
Ca 313 kr
Ca 382 kr
60 000 kr
50 630 kr
61 900 kr
720 000 kr
607 560 kr
742 800 kr
Ca 481 kr
Ca 401 kr
Ca 502 kr
77 880 kr
65 010 kr
81 270 kr
934 560 kr
780 120 kr
975 240 kr
Ca 481 kr
Ca 401 kr
Ca 502 kr
78 030 kr
65 130 kr
81 430 kr
936 360 kr
781 560 kr
977 160 kr
Daglig leder
Heltid
Alle sektorer
34 839 personer
7 335 personer
27 504 personer
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 373 kr
Ca 337 kr
Ca 388 kr
60 500 kr
54 580 kr
62 880 kr
726 000 kr
654 960 kr
754 560 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
78 990 kr
67 760 kr
81 990 kr
947 880 kr
813 120 kr
983 880 kr
Ca 488 kr
Ca 418 kr
Ca 506 kr
79 140 kr
67 880 kr
82 150 kr
949 680 kr
814 560 kr
985 800 kr
Daglig leder
Heltid
Privat
33 571 personer
6 780 personer
26 791 personer
Ca 370 kr
Ca 322 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
52 200 kr
62 500 kr
720 000 kr
626 400 kr
750 000 kr
Ca 370 kr
Ca 322 kr
Ca 386 kr
60 000 kr
52 200 kr
62 500 kr
720 000 kr
626 400 kr
750 000 kr
Ca 486 kr
Ca 411 kr
Ca 505 kr
78 750 kr
66 570 kr
81 830 kr
945 000 kr
798 840 kr
981 960 kr
Ca 486 kr
Ca 411 kr
Ca 505 kr
78 900 kr
66 690 kr
81 990 kr
946 800 kr
800 280 kr
983 880 kr
Butikksjef
Alle sektorer
30 469 personer
14 306 personer
16 163 personer
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 750 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 000 kr
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 750 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 000 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 000 kr
41 310 kr
53 840 kr
576 000 kr
495 720 kr
646 080 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 170 kr
41 450 kr
54 040 kr
578 040 kr
497 400 kr
648 480 kr
Butikksjef
Privat
30 449 personer
14 291 personer
16 158 personer
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 760 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 120 kr
Ca 259 kr
Ca 234 kr
Ca 295 kr
42 000 kr
37 870 kr
47 760 kr
504 000 kr
454 440 kr
573 120 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 000 kr
41 310 kr
53 840 kr
576 000 kr
495 720 kr
646 080 kr
Ca 296 kr
Ca 255 kr
Ca 332 kr
48 170 kr
41 450 kr
54 040 kr
578 040 kr
497 400 kr
648 480 kr
Butikksjef
Heltid
Alle sektorer
27 253 personer
12 244 personer
15 009 personer
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 400 kr
41 640 kr
53 920 kr
580 800 kr
499 680 kr
647 040 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 570 kr
41 780 kr
54 120 kr
582 840 kr
501 360 kr
649 440 kr
Butikksjef
Heltid
Privat
27 236 personer
12 232 personer
15 004 personer
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 262 kr
Ca 236 kr
Ca 296 kr
42 500 kr
38 260 kr
47 890 kr
510 000 kr
459 120 kr
574 680 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 400 kr
41 640 kr
53 920 kr
580 800 kr
499 680 kr
647 040 kr
Ca 299 kr
Ca 257 kr
Ca 333 kr
48 570 kr
41 780 kr
54 120 kr
582 840 kr
501 360 kr
649 440 kr
Administrativ leder
Alle sektorer
25 231 personer
12 051 personer
13 180 personer
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 369 kr
Ca 344 kr
Ca 397 kr
59 730 kr
55 750 kr
64 250 kr
716 760 kr
669 000 kr
771 000 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 090 kr
60 020 kr
71 690 kr
793 080 kr
720 240 kr
860 280 kr
Ca 408 kr
Ca 370 kr
Ca 443 kr
66 780 kr
60 600 kr
72 490 kr
801 360 kr
727 200 kr
869 880 kr
Administrativ leder
Heltid
Alle sektorer
22 839 personer
10 911 personer
11 928 personer
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 370 kr
Ca 347 kr
Ca 399 kr
60 000 kr
56 150 kr
64 580 kr
720 000 kr
673 800 kr
774 960 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
66 450 kr
60 420 kr
71 960 kr
797 400 kr
725 040 kr
863 520 kr
Ca 410 kr
Ca 373 kr
Ca 444 kr
67 170 kr
61 020 kr
72 790 kr
806 040 kr
732 240 kr
873 480 kr
Salgs- eller markedssjef
Alle sektorer
15 458 personer
3 946 personer
11 512 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 170 kr
60 870 kr
69 510 kr
806 040 kr
730 440 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 100 kr
65 860 kr
75 570 kr
877 200 kr
790 320 kr
906 840 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 466 kr
73 200 kr
65 930 kr
75 680 kr
878 400 kr
791 160 kr
908 160 kr
Salgs- eller markedssjef
Privat
15 402 personer
3 907 personer
11 495 personer
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 415 kr
Ca 376 kr
Ca 429 kr
67 200 kr
60 960 kr
69 510 kr
806 400 kr
731 520 kr
834 120 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 130 kr
65 900 kr
75 580 kr
877 560 kr
790 800 kr
906 960 kr
Ca 451 kr
Ca 407 kr
Ca 467 kr
73 230 kr
65 970 kr
75 690 kr
878 760 kr
791 640 kr
908 280 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Alle sektorer
14 798 personer
3 730 personer
11 068 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 400 kr
61 200 kr
69 660 kr
808 800 kr
734 400 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 310 kr
66 140 kr
75 730 kr
879 720 kr
793 680 kr
908 760 kr
Ca 453 kr
Ca 408 kr
Ca 467 kr
73 410 kr
66 210 kr
75 840 kr
880 920 kr
794 520 kr
910 080 kr
Salgs- eller markedssjef
Heltid
Privat
14 747 personer
3 695 personer
11 052 personer
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 416 kr
Ca 378 kr
Ca 430 kr
67 450 kr
61 300 kr
69 660 kr
809 400 kr
735 600 kr
835 920 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 340 kr
66 180 kr
75 740 kr
880 080 kr
794 160 kr
908 880 kr
Ca 453 kr
Ca 409 kr
Ca 468 kr
73 440 kr
66 250 kr
75 850 kr
881 280 kr
795 000 kr
910 200 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Alle sektorer
13 291 personer
891 personer
12 400 personer
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 334 kr
Ca 321 kr
Ca 334 kr
54 170 kr
52 080 kr
54 170 kr
650 040 kr
624 960 kr
650 040 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
59 570 kr
57 060 kr
59 740 kr
714 840 kr
684 720 kr
716 880 kr
Ca 368 kr
Ca 352 kr
Ca 369 kr
60 130 kr
57 520 kr
60 300 kr
721 560 kr
690 240 kr
723 600 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
12 115 personer
765 personer
11 350 personer
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 337 kr
Ca 324 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
52 500 kr
54 730 kr
654 240 kr
630 000 kr
656 760 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
59 850 kr
57 090 kr
60 040 kr
718 200 kr
685 080 kr
720 480 kr
Ca 369 kr
Ca 352 kr
Ca 371 kr
60 410 kr
57 590 kr
60 610 kr
724 920 kr
691 080 kr
727 320 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Privat
11 953 personer
647 personer
11 306 personer
Ca 340 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 580 kr
55 000 kr
660 000 kr
618 960 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 580 kr
55 000 kr
660 000 kr
618 960 kr
660 000 kr
Ca 373 kr
Ca 361 kr
Ca 373 kr
60 360 kr
58 460 kr
60 470 kr
724 320 kr
701 520 kr
725 640 kr
Ca 373 kr
Ca 361 kr
Ca 373 kr
60 810 kr
58 860 kr
60 920 kr
729 720 kr
706 320 kr
731 040 kr
Skoleleder
Alle sektorer
11 824 personer
6 425 personer
5 399 personer
Ca 350 kr
Ca 345 kr
Ca 358 kr
56 770 kr
55 950 kr
58 000 kr
681 240 kr
671 400 kr
696 000 kr
Ca 350 kr
Ca 345 kr
Ca 358 kr
56 770 kr
55 950 kr
58 000 kr
681 240 kr
671 400 kr
696 000 kr
Ca 357 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
57 830 kr
56 690 kr
59 170 kr
693 960 kr
680 280 kr
710 040 kr
Ca 357 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
58 000 kr
56 830 kr
59 370 kr
696 000 kr
681 960 kr
712 440 kr
Leder i industri
Alle sektorer
11 329 personer
1 289 personer
10 040 personer
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 381 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 790 kr
63 330 kr
61 660 kr
741 480 kr
759 960 kr
739 920 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
68 970 kr
69 010 kr
68 970 kr
827 640 kr
828 120 kr
827 640 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
Ca 426 kr
70 050 kr
69 560 kr
70 120 kr
840 600 kr
834 720 kr
841 440 kr
Leder i industri
Privat
11 243 personer
1 279 personer
9 964 personer
Ca 382 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 830 kr
63 400 kr
61 700 kr
741 960 kr
760 800 kr
740 400 kr
Ca 382 kr
Ca 391 kr
Ca 381 kr
61 830 kr
63 400 kr
61 700 kr
741 960 kr
760 800 kr
740 400 kr
Ca 426 kr
Ca 427 kr
Ca 426 kr
69 070 kr
69 110 kr
69 070 kr
828 840 kr
829 320 kr
828 840 kr
Ca 426 kr
Ca 427 kr
Ca 426 kr
70 150 kr
69 660 kr
70 220 kr
841 800 kr
835 920 kr
842 640 kr
Leder av bygge- eller anleggsvirksomhet
Heltid
Privat
10 942 personer
555 personer
10 387 personer
Ca 340 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 670 kr
55 000 kr
660 000 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
55 000 kr
51 670 kr
55 000 kr
660 000 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 375 kr
Ca 361 kr
Ca 375 kr
60 670 kr
58 510 kr
60 790 kr
728 040 kr
702 120 kr
729 480 kr
Ca 375 kr
Ca 361 kr
Ca 375 kr
61 120 kr
58 940 kr
61 250 kr
733 440 kr
707 280 kr
735 000 kr
Leder i industri
Heltid
Alle sektorer
10 754 personer
1 208 personer
9 546 personer
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 384 kr
Ca 392 kr
Ca 382 kr
62 130 kr
63 570 kr
61 830 kr
745 560 kr
762 840 kr
741 960 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
69 210 kr
69 460 kr
69 170 kr
830 520 kr
833 520 kr
830 040 kr
Ca 427 kr
Ca 429 kr
Ca 427 kr
70 290 kr
70 000 kr
70 320 kr
843 480 kr
840 000 kr
843 840 kr
Leder i industri
Heltid
Privat
10 675 personer
1 199 personer
9 476 personer
Ca 384 kr
Ca 393 kr
Ca 382 kr
62 260 kr
63 640 kr
61 960 kr
747 120 kr
763 680 kr
743 520 kr
Ca 384 kr
Ca 393 kr
Ca 382 kr
62 260 kr
63 640 kr
61 960 kr
747 120 kr
763 680 kr
743 520 kr
Ca 428 kr
Ca 429 kr
Ca 428 kr
69 310 kr
69 560 kr
69 280 kr
831 720 kr
834 720 kr
831 360 kr
Ca 428 kr
Ca 429 kr
Ca 428 kr
70 390 kr
70 100 kr
70 430 kr
844 680 kr
841 200 kr
845 160 kr
Skoleleder
Heltid
Alle sektorer
10 449 personer
5 659 personer
4 790 personer
Ca 352 kr
Ca 347 kr
Ca 359 kr
56 990 kr
56 140 kr
58 170 kr
683 880 kr
673 680 kr
698 040 kr
Ca 352 kr
Ca 347 kr
Ca 359 kr
56 990 kr
56 140 kr
58 170 kr
683 880 kr
673 680 kr
698 040 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 366 kr
58 040 kr
56 910 kr
59 360 kr
696 480 kr
682 920 kr
712 320 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 366 kr
58 220 kr
57 060 kr
59 560 kr
698 640 kr
684 720 kr
714 720 kr
Leder av helsetjeneste
Alle sektorer
9 672 personer
6 898 personer
2 774 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
61 480 kr
57 290 kr
71 860 kr
737 760 kr
687 480 kr
862 320 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
62 390 kr
58 000 kr
73 260 kr
748 680 kr
696 000 kr
879 120 kr
Administrativ leder
Privat
9 400 personer
3 030 personer
6 370 personer
Ca 395 kr
Ca 351 kr
Ca 422 kr
64 050 kr
56 910 kr
68 330 kr
768 600 kr
682 920 kr
819 960 kr
Ca 395 kr
Ca 351 kr
Ca 422 kr
64 050 kr
56 910 kr
68 330 kr
768 600 kr
682 920 kr
819 960 kr
Ca 457 kr
Ca 390 kr
Ca 489 kr
74 050 kr
63 210 kr
79 190 kr
888 600 kr
758 520 kr
950 280 kr
Ca 457 kr
Ca 390 kr
Ca 489 kr
74 280 kr
63 440 kr
79 410 kr
891 360 kr
761 280 kr
952 920 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Alle sektorer
8 848 personer
6 262 personer
2 586 personer
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
61 650 kr
57 440 kr
71 850 kr
739 800 kr
689 280 kr
862 200 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
62 580 kr
58 170 kr
73 280 kr
750 960 kr
698 040 kr
879 360 kr
Administrativ leder
Kommunal
8 528 personer
5 311 personer
3 217 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 354 kr
54 170 kr
52 500 kr
57 400 kr
650 040 kr
630 000 kr
688 800 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 500 kr
54 630 kr
59 590 kr
678 000 kr
655 560 kr
715 080 kr
Ca 349 kr
Ca 337 kr
Ca 368 kr
56 970 kr
54 960 kr
60 290 kr
683 640 kr
659 520 kr
723 480 kr
Økonomisjef
Alle sektorer
8 442 personer
3 798 personer
4 644 personer
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 444 kr
Ca 395 kr
Ca 495 kr
71 900 kr
63 960 kr
80 220 kr
862 800 kr
767 520 kr
962 640 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 130 kr
69 430 kr
94 170 kr
997 560 kr
833 160 kr
1 130 040 kr
Ca 513 kr
Ca 429 kr
Ca 581 kr
83 420 kr
69 840 kr
94 360 kr
1 001 040 kr
838 080 kr
1 132 320 kr
Leder av logistikk eller transport
Alle sektorer
8 434 personer
1 301 personer
7 133 personer
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 130 kr
62 640 kr
64 400 kr
769 560 kr
751 680 kr
772 800 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 860 kr
63 040 kr
65 190 kr
778 320 kr
756 480 kr
782 280 kr
Leder av logistikk eller transport
Privat
8 264 personer
1 262 personer
7 002 personer
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 230 kr
62 720 kr
64 500 kr
770 760 kr
752 640 kr
774 000 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 930 kr
63 110 kr
65 260 kr
779 160 kr
757 320 kr
783 120 kr
Administrativ leder
Heltid
Privat
7 998 personer
2 520 personer
5 478 personer
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 426 kr
64 860 kr
57 920 kr
69 070 kr
778 320 kr
695 040 kr
828 840 kr
Ca 400 kr
Ca 358 kr
Ca 426 kr
64 860 kr
57 920 kr
69 070 kr
778 320 kr
695 040 kr
828 840 kr
Ca 462 kr
Ca 395 kr
Ca 493 kr
74 870 kr
63 980 kr
79 870 kr
898 440 kr
767 760 kr
958 440 kr
Ca 462 kr
Ca 395 kr
Ca 493 kr
75 110 kr
64 230 kr
80 110 kr
901 320 kr
770 760 kr
961 320 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 957 personer
1 206 personer
6 751 personer
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 370 kr
62 980 kr
64 610 kr
772 440 kr
755 760 kr
775 320 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 110 kr
63 390 kr
65 410 kr
781 320 kr
760 680 kr
784 920 kr
Skoleleder
Kommunal
7 939 personer
4 899 personer
3 040 personer
Ca 352 kr
Ca 346 kr
Ca 360 kr
57 030 kr
56 010 kr
58 330 kr
684 360 kr
672 120 kr
699 960 kr
Ca 352 kr
Ca 346 kr
Ca 360 kr
57 030 kr
56 010 kr
58 330 kr
684 360 kr
672 120 kr
699 960 kr
Ca 355 kr
Ca 349 kr
Ca 364 kr
57 480 kr
56 580 kr
58 930 kr
689 760 kr
678 960 kr
707 160 kr
Ca 355 kr
Ca 349 kr
Ca 364 kr
57 640 kr
56 710 kr
59 150 kr
691 680 kr
680 520 kr
709 800 kr
Økonomisjef
Privat
7 867 personer
3 519 personer
4 348 personer
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 450 kr
Ca 397 kr
Ca 510 kr
72 980 kr
64 380 kr
82 550 kr
875 760 kr
772 560 kr
990 600 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 520 kr
69 980 kr
96 090 kr
1 014 240 kr
839 760 kr
1 153 080 kr
Ca 522 kr
Ca 432 kr
Ca 593 kr
84 790 kr
70 370 kr
96 270 kr
1 017 480 kr
844 440 kr
1 155 240 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Privat
7 792 personer
1 169 personer
6 623 personer
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 460 kr
63 060 kr
64 710 kr
773 520 kr
756 720 kr
776 520 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 170 kr
63 460 kr
65 480 kr
782 040 kr
761 520 kr
785 760 kr
Administrativ leder
Heltid
Kommunal
7 650 personer
4 743 personer
2 907 personer
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 336 kr
Ca 326 kr
Ca 355 kr
54 420 kr
52 870 kr
57 490 kr
653 040 kr
634 440 kr
689 880 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
56 790 kr
54 960 kr
59 770 kr
681 480 kr
659 520 kr
717 240 kr
Ca 351 kr
Ca 339 kr
Ca 369 kr
57 280 kr
55 310 kr
60 480 kr
687 360 kr
663 720 kr
725 760 kr
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 542 personer
3 293 personer
4 249 personer
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 449 kr
Ca 399 kr
Ca 500 kr
72 670 kr
64 680 kr
80 970 kr
872 040 kr
776 160 kr
971 640 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 240 kr
70 400 kr
94 960 kr
1 010 880 kr
844 800 kr
1 139 520 kr
Ca 520 kr
Ca 435 kr
Ca 586 kr
84 540 kr
70 830 kr
95 160 kr
1 014 480 kr
849 960 kr
1 141 920 kr
Administrativ leder
Statlig
7 303 personer
3 710 personer
3 593 personer
Ca 400 kr
Ca 379 kr
Ca 413 kr
64 720 kr
61 430 kr
66 890 kr
776 640 kr
737 160 kr
802 680 kr
Ca 400 kr
Ca 379 kr
Ca 413 kr
64 720 kr
61 430 kr
66 890 kr
776 640 kr
737 160 kr
802 680 kr
Ca 416 kr
Ca 401 kr
Ca 431 kr
67 340 kr
65 000 kr
69 750 kr
808 080 kr
780 000 kr
837 000 kr
Ca 416 kr
Ca 401 kr
Ca 431 kr
68 830 kr
66 170 kr
71 570 kr
825 960 kr
794 040 kr
858 840 kr
Administrativ leder
Heltid
Statlig
7 191 personer
3 648 personer
3 543 personer
Ca 400 kr
Ca 380 kr
Ca 413 kr
64 790 kr
61 560 kr
66 890 kr
777 480 kr
738 720 kr
802 680 kr
Ca 400 kr
Ca 380 kr
Ca 413 kr
64 790 kr
61 560 kr
66 890 kr
777 480 kr
738 720 kr
802 680 kr
Ca 416 kr
Ca 402 kr
Ca 431 kr
67 370 kr
65 060 kr
69 750 kr
808 440 kr
780 720 kr
837 000 kr
Ca 416 kr
Ca 402 kr
Ca 431 kr
68 870 kr
66 240 kr
71 580 kr
826 440 kr
794 880 kr
858 960 kr
Skoleleder
Heltid
Kommunal
7 050 personer
4 330 personer
2 720 personer
Ca 353 kr
Ca 347 kr
Ca 361 kr
57 240 kr
56 240 kr
58 420 kr
686 880 kr
674 880 kr
701 040 kr
Ca 353 kr
Ca 347 kr
Ca 361 kr
57 240 kr
56 240 kr
58 420 kr
686 880 kr
674 880 kr
701 040 kr
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
57 660 kr
56 720 kr
59 150 kr
691 920 kr
680 640 kr
709 800 kr
Ca 356 kr
Ca 350 kr
Ca 365 kr
57 830 kr
56 850 kr
59 370 kr
693 960 kr
682 200 kr
712 440 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
6 982 personer
3 020 personer
3 962 personer
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 458 kr
Ca 403 kr
Ca 514 kr
74 170 kr
65 340 kr
83 330 kr
890 040 kr
784 080 kr
999 960 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
85 760 kr
71 070 kr
96 960 kr
1 029 120 kr
852 840 kr
1 163 520 kr
Ca 529 kr
Ca 439 kr
Ca 599 kr
86 040 kr
71 480 kr
97 140 kr
1 032 480 kr
857 760 kr
1 165 680 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Alle sektorer
6 630 personer
1 236 personer
5 394 personer
Ca 586 kr
Ca 564 kr
Ca 591 kr
95 000 kr
91 440 kr
95 780 kr
1 140 000 kr
1 097 280 kr
1 149 360 kr
Ca 586 kr
Ca 564 kr
Ca 591 kr
95 000 kr
91 440 kr
95 780 kr
1 140 000 kr
1 097 280 kr
1 149 360 kr
Ca 660 kr
Ca 637 kr
Ca 665 kr
106 930 kr
103 260 kr
107 770 kr
1 283 160 kr
1 239 120 kr
1 293 240 kr
Ca 660 kr
Ca 637 kr
Ca 665 kr
109 590 kr
104 200 kr
110 830 kr
1 315 080 kr
1 250 400 kr
1 329 960 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Privat
6 601 personer
1 231 personer
5 370 personer
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 100 kr
91 660 kr
95 850 kr
1 141 200 kr
1 099 920 kr
1 150 200 kr
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 100 kr
91 660 kr
95 850 kr
1 141 200 kr
1 099 920 kr
1 150 200 kr
Ca 661 kr
Ca 638 kr
Ca 666 kr
107 070 kr
103 430 kr
107 900 kr
1 284 840 kr
1 241 160 kr
1 294 800 kr
Ca 661 kr
Ca 638 kr
Ca 666 kr
109 740 kr
104 370 kr
110 970 kr
1 316 880 kr
1 252 440 kr
1 331 640 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Heltid
Alle sektorer
6 545 personer
1 215 personer
5 330 personer
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 040 kr
91 660 kr
95 830 kr
1 140 480 kr
1 099 920 kr
1 149 960 kr
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 040 kr
91 660 kr
95 830 kr
1 140 480 kr
1 099 920 kr
1 149 960 kr
Ca 661 kr
Ca 639 kr
Ca 666 kr
107 030 kr
103 520 kr
107 830 kr
1 284 360 kr
1 242 240 kr
1 293 960 kr
Ca 661 kr
Ca 639 kr
Ca 666 kr
109 700 kr
104 470 kr
110 890 kr
1 316 400 kr
1 253 640 kr
1 330 680 kr
Leder av olje- eller gassutvinning
Heltid
Privat
6 524 personer
1 210 personer
5 314 personer
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 130 kr
91 690 kr
95 940 kr
1 141 560 kr
1 100 280 kr
1 151 280 kr
Ca 587 kr
Ca 566 kr
Ca 592 kr
95 130 kr
91 690 kr
95 940 kr
1 141 560 kr
1 100 280 kr
1 151 280 kr
Ca 661 kr
Ca 640 kr
Ca 666 kr
107 150 kr
103 700 kr
107 940 kr
1 285 800 kr
1 244 400 kr
1 295 280 kr
Ca 661 kr
Ca 640 kr
Ca 666 kr
109 820 kr
104 650 kr
111 010 kr
1 317 840 kr
1 255 800 kr
1 332 120 kr
Leder, forsikring eller finans
Alle sektorer
5 215 personer
1 682 personer
3 533 personer
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 479 kr
Ca 443 kr
Ca 510 kr
77 610 kr
71 800 kr
82 640 kr
931 320 kr
861 600 kr
991 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 190 kr
79 370 kr
95 390 kr
1 082 280 kr
952 440 kr
1 144 680 kr
Ca 557 kr
Ca 490 kr
Ca 589 kr
90 450 kr
79 710 kr
95 610 kr
1 085 400 kr
956 520 kr
1 147 320 kr
Leder, forsikring eller finans
Privat
5 156 personer
1 657 personer
3 499 personer
Ca 481 kr
Ca 443 kr
Ca 513 kr
78 000 kr
71 720 kr
83 070 kr
936 000 kr
860 640 kr
996 840 kr
Ca 481 kr
Ca 443 kr
Ca 513 kr
78 000 kr
71 720 kr
83 070 kr
936 000 kr
860 640 kr
996 840 kr
Ca 558 kr
Ca 491 kr
Ca 590 kr
90 430 kr
79 560 kr
95 630 kr
1 085 160 kr
954 720 kr
1 147 560 kr
Ca 558 kr
Ca 491 kr
Ca 590 kr
90 660 kr
79 850 kr
95 830 kr
1 087 920 kr
958 200 kr
1 149 960 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Alle sektorer
4 903 personer
1 593 personer
3 310 personer
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 481 kr
Ca 446 kr
Ca 511 kr
77 950 kr
72 180 kr
82 800 kr
935 400 kr
866 160 kr
993 600 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 430 kr
79 910 kr
95 490 kr
1 085 160 kr
958 920 kr
1 145 880 kr
Ca 558 kr
Ca 493 kr
Ca 589 kr
90 690 kr
80 250 kr
95 710 kr
1 088 280 kr
963 000 kr
1 148 520 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Privat
4 846 personer
1 568 personer
3 278 personer
Ca 483 kr
Ca 445 kr
Ca 514 kr
78 180 kr
72 010 kr
83 330 kr
938 160 kr
864 120 kr
999 960 kr
Ca 483 kr
Ca 445 kr
Ca 514 kr
78 180 kr
72 010 kr
83 330 kr
938 160 kr
864 120 kr
999 960 kr
Ca 560 kr
Ca 495 kr
Ca 591 kr
90 670 kr
80 120 kr
95 720 kr
1 088 040 kr
961 440 kr
1 148 640 kr
Ca 560 kr
Ca 495 kr
Ca 591 kr
90 900 kr
80 410 kr
95 920 kr
1 090 800 kr
964 920 kr
1 151 040 kr
Leder av helsetjeneste
Statlig
4 714 personer
2 962 personer
1 752 personer
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 429 kr
60 380 kr
57 250 kr
69 500 kr
724 560 kr
687 000 kr
834 000 kr
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 429 kr
60 380 kr
57 250 kr
69 500 kr
724 560 kr
687 000 kr
834 000 kr
Ca 427 kr
Ca 392 kr
Ca 486 kr
69 100 kr
63 430 kr
78 770 kr
829 200 kr
761 160 kr
945 240 kr
Ca 427 kr
Ca 392 kr
Ca 486 kr
70 440 kr
64 490 kr
80 580 kr
845 280 kr
773 880 kr
966 960 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Statlig
4 538 personer
2 856 personer
1 682 personer
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 428 kr
60 350 kr
57 230 kr
69 400 kr
724 200 kr
686 760 kr
832 800 kr
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 428 kr
60 350 kr
57 230 kr
69 400 kr
724 200 kr
686 760 kr
832 800 kr
Ca 426 kr
Ca 391 kr
Ca 485 kr
69 010 kr
63 360 kr
78 620 kr
828 120 kr
760 320 kr
943 440 kr
Ca 426 kr
Ca 391 kr
Ca 485 kr
70 360 kr
64 430 kr
80 440 kr
844 320 kr
773 160 kr
965 280 kr
IKT-sjef
Alle sektorer
4 529 personer
545 personer
3 984 personer
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 436 kr
Ca 437 kr
Ca 435 kr
70 570 kr
70 790 kr
70 490 kr
846 840 kr
849 480 kr
845 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 260 kr
76 400 kr
76 240 kr
915 120 kr
916 800 kr
914 880 kr
Ca 471 kr
Ca 472 kr
Ca 471 kr
76 700 kr
76 780 kr
76 690 kr
920 400 kr
921 360 kr
920 280 kr
Barnehagestyrer
Alle sektorer
4 408 personer
3 960 personer
448 personer
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 327 kr
50 830 kr
50 550 kr
52 920 kr
609 960 kr
606 600 kr
635 040 kr
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 327 kr
50 830 kr
50 550 kr
52 920 kr
609 960 kr
606 600 kr
635 040 kr
Ca 317 kr
Ca 314 kr
Ca 344 kr
51 350 kr
50 840 kr
55 790 kr
616 200 kr
610 080 kr
669 480 kr
Ca 317 kr
Ca 314 kr
Ca 344 kr
51 510 kr
50 990 kr
56 040 kr
618 120 kr
611 880 kr
672 480 kr
Daglig leder
Deltid
Alle sektorer
4 385 personer
1 293 personer
3 092 personer
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 309 kr
Ca 252 kr
Ca 343 kr
50 000 kr
40 800 kr
55 560 kr
600 000 kr
489 600 kr
666 720 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 500 kr
49 750 kr
71 280 kr
774 000 kr
597 000 kr
855 360 kr
Ca 398 kr
Ca 307 kr
Ca 440 kr
64 630 kr
49 920 kr
71 400 kr
775 560 kr
599 040 kr
856 800 kr
IKT-sjef
Privat
4 334 personer
506 personer
3 828 personer
Ca 438 kr
Ca 444 kr
Ca 437 kr
70 960 kr
71 990 kr
70 830 kr
851 520 kr
863 880 kr
849 960 kr
Ca 438 kr
Ca 444 kr
Ca 437 kr
70 960 kr
71 990 kr
70 830 kr
851 520 kr
863 880 kr
849 960 kr
Ca 475 kr
Ca 479 kr
Ca 474 kr
76 930 kr
77 530 kr
76 850 kr
923 160 kr
930 360 kr
922 200 kr
Ca 475 kr
Ca 479 kr
Ca 474 kr
77 320 kr
77 830 kr
77 250 kr
927 840 kr
933 960 kr
927 000 kr
Daglig leder
Deltid
Privat
4 325 personer
1 260 personer
3 065 personer
Ca 309 kr
Ca 251 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
40 590 kr
55 000 kr
600 000 kr
487 080 kr
660 000 kr
Ca 309 kr
Ca 251 kr
Ca 340 kr
50 000 kr
40 590 kr
55 000 kr
600 000 kr
487 080 kr
660 000 kr
Ca 397 kr
Ca 304 kr
Ca 439 kr
64 350 kr
49 230 kr
71 190 kr
772 200 kr
590 760 kr
854 280 kr
Ca 397 kr
Ca 304 kr
Ca 439 kr
64 480 kr
49 400 kr
71 310 kr
773 760 kr
592 800 kr
855 720 kr
IKT-sjef
Heltid
Alle sektorer
4 287 personer
500 personer
3 787 personer
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 437 kr
Ca 437 kr
Ca 436 kr
70 760 kr
70 830 kr
70 670 kr
849 120 kr
849 960 kr
848 040 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 360 kr
77 020 kr
76 270 kr
916 320 kr
924 240 kr
915 240 kr
Ca 471 kr
Ca 475 kr
Ca 471 kr
76 810 kr
77 370 kr
76 730 kr
921 720 kr
928 440 kr
920 760 kr
IKT-sjef
Heltid
Privat
4 098 personer
463 personer
3 635 personer
Ca 440 kr
Ca 447 kr
Ca 439 kr
71 270 kr
72 380 kr
71 110 kr
855 240 kr
868 560 kr
853 320 kr
Ca 440 kr
Ca 447 kr
Ca 439 kr
71 270 kr
72 380 kr
71 110 kr
855 240 kr
868 560 kr
853 320 kr
Ca 475 kr
Ca 483 kr
Ca 475 kr
77 030 kr
78 200 kr
76 880 kr
924 360 kr
938 400 kr
922 560 kr
Ca 475 kr
Ca 483 kr
Ca 475 kr
77 420 kr
78 470 kr
77 280 kr
929 040 kr
941 640 kr
927 360 kr
Leder av helsetjeneste
Kommunal
3 867 personer
3 197 personer
670 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
51 850 kr
51 320 kr
54 400 kr
622 200 kr
615 840 kr
652 800 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
52 330 kr
51 760 kr
55 070 kr
627 960 kr
621 120 kr
660 840 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Alle sektorer
3 770 personer
3 362 personer
408 personer
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
50 830 kr
52 960 kr
612 960 kr
609 960 kr
635 520 kr
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
50 830 kr
52 960 kr
612 960 kr
609 960 kr
635 520 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
51 610 kr
51 110 kr
55 710 kr
619 320 kr
613 320 kr
668 520 kr
Ca 319 kr
Ca 315 kr
Ca 344 kr
51 770 kr
51 260 kr
55 970 kr
621 240 kr
615 120 kr
671 640 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Kommunal
3 317 personer
2 735 personer
582 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
51 730 kr
51 290 kr
53 800 kr
620 760 kr
615 480 kr
645 600 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
52 220 kr
51 730 kr
54 510 kr
626 640 kr
620 760 kr
654 120 kr
Butikksjef
Deltid
Alle sektorer
3 216 personer
2 062 personer
1 154 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 480 kr
38 350 kr
51 980 kr
509 760 kr
460 200 kr
623 760 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 610 kr
38 470 kr
52 140 kr
511 320 kr
461 640 kr
625 680 kr
Butikksjef
Deltid
Privat
3 213 personer
2 059 personer
1 154 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 276 kr
36 300 kr
35 430 kr
44 650 kr
435 600 kr
425 160 kr
535 800 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 480 kr
38 350 kr
51 980 kr
509 760 kr
460 200 kr
623 760 kr
Ca 262 kr
Ca 237 kr
Ca 321 kr
42 610 kr
38 470 kr
52 140 kr
511 320 kr
461 640 kr
625 680 kr
Skoleleder
Privat
2 996 personer
1 015 personer
1 981 personer
Ca 332 kr
Ca 323 kr
Ca 336 kr
53 790 kr
52 250 kr
54 470 kr
645 480 kr
627 000 kr
653 640 kr
Ca 332 kr
Ca 323 kr
Ca 336 kr
53 790 kr
52 250 kr
54 470 kr
645 480 kr
627 000 kr
653 640 kr
Ca 347 kr
Ca 330 kr
Ca 355 kr
56 170 kr
53 400 kr
57 550 kr
674 040 kr
640 800 kr
690 600 kr
Ca 347 kr
Ca 330 kr
Ca 355 kr
56 290 kr
53 480 kr
57 690 kr
675 480 kr
641 760 kr
692 280 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Alle sektorer
2 695 personer
745 personer
1 950 personer
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 455 kr
Ca 429 kr
Ca 467 kr
73 670 kr
69 490 kr
75 710 kr
884 040 kr
833 880 kr
908 520 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 790 kr
72 010 kr
81 370 kr
945 480 kr
864 120 kr
976 440 kr
Ca 486 kr
Ca 445 kr
Ca 502 kr
78 970 kr
72 220 kr
81 540 kr
947 640 kr
866 640 kr
978 480 kr
Restaurantsjef
Alle sektorer
2 662 personer
1 020 personer
1 642 personer
Ca 241 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 030 kr
37 370 kr
40 000 kr
468 360 kr
448 440 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 231 kr
Ca 247 kr
39 030 kr
37 370 kr
40 000 kr
468 360 kr
448 440 kr
480 000 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 257 kr
40 480 kr
38 470 kr
41 670 kr
485 760 kr
461 640 kr
500 040 kr
Ca 250 kr
Ca 237 kr
Ca 257 kr
40 770 kr
38 740 kr
41 960 kr
489 240 kr
464 880 kr
503 520 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Alle sektorer
2 598 personer
1 324 personer
1 274 personer
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 292 kr
Ca 285 kr
Ca 304 kr
47 330 kr
46 230 kr
49 300 kr
567 960 kr
554 760 kr
591 600 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 160 kr
49 140 kr
53 200 kr
613 920 kr
589 680 kr
638 400 kr
Ca 316 kr
Ca 303 kr
Ca 328 kr
51 290 kr
49 220 kr
53 370 kr
615 480 kr
590 640 kr
640 440 kr
Restaurantsjef
Privat
2 562 personer
966 personer
1 596 personer
Ca 239 kr
Ca 228 kr
Ca 247 kr
38 750 kr
37 000 kr
40 000 kr
465 000 kr
444 000 kr
480 000 kr
Ca 239 kr
Ca 228 kr
Ca 247 kr
38 750 kr
37 000 kr
40 000 kr
465 000 kr
444 000 kr
480 000 kr
Ca 249 kr
Ca 236 kr
Ca 257 kr
40 360 kr
38 220 kr
41 600 kr
484 320 kr
458 640 kr
499 200 kr
Ca 249 kr
Ca 236 kr
Ca 257 kr
40 580 kr
38 410 kr
41 830 kr
486 960 kr
460 920 kr
501 960 kr
Skoleleder
Heltid
Privat
2 519 personer
821 personer
1 698 personer
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 336 kr
54 170 kr
52 870 kr
54 480 kr
650 040 kr
634 440 kr
653 760 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 336 kr
54 170 kr
52 870 kr
54 480 kr
650 040 kr
634 440 kr
653 760 kr
Ca 348 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
56 320 kr
53 700 kr
57 590 kr
675 840 kr
644 400 kr
691 080 kr
Ca 348 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
56 450 kr
53 790 kr
57 740 kr
677 400 kr
645 480 kr
692 880 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Alle sektorer
2 488 personer
680 personer
1 808 personer
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 457 kr
Ca 432 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
70 000 kr
75 770 kr
888 000 kr
840 000 kr
909 240 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 020 kr
72 280 kr
81 550 kr
948 240 kr
867 360 kr
978 600 kr
Ca 488 kr
Ca 446 kr
Ca 503 kr
79 200 kr
72 490 kr
81 720 kr
950 400 kr
869 880 kr
980 640 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Alle sektorer
2 455 personer
1 749 personer
706 personer
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 230 kr
58 700 kr
675 000 kr
662 760 kr
704 400 kr
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 230 kr
58 700 kr
675 000 kr
662 760 kr
704 400 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 372 kr
57 070 kr
55 800 kr
60 230 kr
684 840 kr
669 600 kr
722 760 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 372 kr
57 650 kr
56 380 kr
60 810 kr
691 800 kr
676 560 kr
729 720 kr
Administrativ leder
Deltid
Alle sektorer
2 392 personer
1 140 personer
1 252 personer
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 316 kr
Ca 304 kr
Ca 351 kr
51 250 kr
49 170 kr
56 810 kr
615 000 kr
590 040 kr
681 720 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 810 kr
52 650 kr
65 590 kr
705 720 kr
631 800 kr
787 080 kr
Ca 363 kr
Ca 325 kr
Ca 405 kr
58 920 kr
52 720 kr
65 730 kr
707 040 kr
632 640 kr
788 760 kr
Barnehagestyrer
Privat
2 317 personer
2 108 personer
209 personer
Ca 308 kr
Ca 307 kr
Ca 309 kr
49 830 kr
49 750 kr
50 050 kr
597 960 kr
597 000 kr
600 600 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
Ca 309 kr
49 830 kr
49 750 kr
50 050 kr
597 960 kr
597 000 kr
600 600 kr
Ca 309 kr
Ca 308 kr
Ca 316 kr
50 090 kr
49 970 kr
51 270 kr
601 080 kr
599 640 kr
615 240 kr
Ca 309 kr
Ca 308 kr
Ca 316 kr
50 240 kr
50 110 kr
51 520 kr
602 880 kr
601 320 kr
618 240 kr
Restaurantsjef
Heltid
Alle sektorer
2 293 personer
815 personer
1 478 personer
Ca 245 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 620 kr
38 000 kr
40 000 kr
475 440 kr
456 000 kr
480 000 kr
Ca 245 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
39 620 kr
38 000 kr
40 000 kr
475 440 kr
456 000 kr
480 000 kr
Ca 252 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
40 830 kr
38 920 kr
41 880 kr
489 960 kr
467 040 kr
502 560 kr
Ca 252 kr
Ca 240 kr
Ca 259 kr
41 120 kr
39 210 kr
42 170 kr
493 440 kr
470 520 kr
506 040 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Alle sektorer
2 290 personer
1 037 personer
1 253 personer
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 363 kr
56 850 kr
54 180 kr
58 790 kr
682 200 kr
650 160 kr
705 480 kr
Ca 351 kr
Ca 334 kr
Ca 363 kr
56 850 kr
54 180 kr
58 790 kr
682 200 kr
650 160 kr
705 480 kr
Ca 379 kr
Ca 353 kr
Ca 400 kr
61 450 kr
57 210 kr
64 860 kr
737 400 kr
686 520 kr
778 320 kr
Ca 379 kr
Ca 353 kr
Ca 400 kr
61 610 kr
57 360 kr
65 030 kr
739 320 kr
688 320 kr
780 360 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Alle sektorer
2 250 personer
1 598 personer
652 personer
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 260 kr
58 700 kr
675 000 kr
663 120 kr
704 400 kr
Ca 347 kr
Ca 341 kr
Ca 362 kr
56 250 kr
55 260 kr
58 700 kr
675 000 kr
663 120 kr
704 400 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 130 kr
55 900 kr
60 150 kr
685 560 kr
670 800 kr
721 800 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 730 kr
56 500 kr
60 750 kr
692 760 kr
678 000 kr
729 000 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Privat
2 216 personer
560 personer
1 656 personer
Ca 457 kr
Ca 422 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
68 330 kr
75 780 kr
888 000 kr
819 960 kr
909 360 kr
Ca 457 kr
Ca 422 kr
Ca 468 kr
74 000 kr
68 330 kr
75 780 kr
888 000 kr
819 960 kr
909 360 kr
Ca 493 kr
Ca 445 kr
Ca 509 kr
79 800 kr
72 050 kr
82 390 kr
957 600 kr
864 600 kr
988 680 kr
Ca 493 kr
Ca 445 kr
Ca 509 kr
79 980 kr
72 300 kr
82 540 kr
959 760 kr
867 600 kr
990 480 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Privat
2 204 personer
979 personer
1 225 personer
Ca 353 kr
Ca 337 kr
Ca 364 kr
57 240 kr
54 660 kr
58 930 kr
686 880 kr
655 920 kr
707 160 kr
Ca 353 kr
Ca 337 kr
Ca 364 kr
57 240 kr
54 660 kr
58 930 kr
686 880 kr
655 920 kr
707 160 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 401 kr
61 690 kr
57 460 kr
64 990 kr
740 280 kr
689 520 kr
779 880 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 401 kr
61 840 kr
57 590 kr
65 160 kr
742 080 kr
691 080 kr
781 920 kr
Restaurantsjef
Heltid
Privat
2 199 personer
766 personer
1 433 personer
Ca 242 kr
Ca 232 kr
Ca 247 kr
39 180 kr
37 590 kr
40 000 kr
470 160 kr
451 080 kr
480 000 kr
Ca 242 kr
Ca 232 kr
Ca 247 kr
39 180 kr
37 590 kr
40 000 kr
470 160 kr
451 080 kr
480 000 kr
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 258 kr
40 720 kr
38 680 kr
41 810 kr
488 640 kr
464 160 kr
501 720 kr
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 258 kr
40 940 kr
38 870 kr
42 040 kr
491 280 kr
466 440 kr
504 480 kr
Personalsjef
Alle sektorer
2 125 personer
1 359 personer
766 personer
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 100 kr
73 900 kr
82 710 kr
925 200 kr
886 800 kr
992 520 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 570 kr
74 130 kr
83 600 kr
930 840 kr
889 560 kr
1 003 200 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Alle sektorer
2 064 personer
1 011 personer
1 053 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 000 kr
47 030 kr
49 590 kr
576 000 kr
564 360 kr
595 080 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 860 kr
49 950 kr
53 690 kr
622 320 kr
599 400 kr
644 280 kr
Ca 320 kr
Ca 308 kr
Ca 331 kr
51 990 kr
50 040 kr
53 860 kr
623 880 kr
600 480 kr
646 320 kr
Forsknings- eller utviklingsleder
Heltid
Privat
2 028 personer
502 personer
1 526 personer
Ca 460 kr
Ca 425 kr
Ca 468 kr
74 500 kr
68 840 kr
75 860 kr
894 000 kr
826 080 kr
910 320 kr
Ca 460 kr
Ca 425 kr
Ca 468 kr
74 500 kr
68 840 kr
75 860 kr
894 000 kr
826 080 kr
910 320 kr
Ca 495 kr
Ca 447 kr
Ca 510 kr
80 140 kr
72 420 kr
82 680 kr
961 680 kr
869 040 kr
992 160 kr
Ca 495 kr
Ca 447 kr
Ca 510 kr
80 320 kr
72 670 kr
82 840 kr
963 840 kr
872 040 kr
994 080 kr
Personalsjef
Heltid
Alle sektorer
1 975 personer
1 248 personer
727 personer
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
77 870 kr
74 740 kr
83 240 kr
934 440 kr
896 880 kr
998 880 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
78 350 kr
74 970 kr
84 150 kr
940 200 kr
899 640 kr
1 009 800 kr
Barnehagestyrer
Kommunal
1 966 personer
1 768 personer
198 personer
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 340 kr
51 580 kr
51 420 kr
55 000 kr
618 960 kr
617 040 kr
660 000 kr
Ca 318 kr
Ca 317 kr
Ca 340 kr
51 580 kr
51 420 kr
55 000 kr
618 960 kr
617 040 kr
660 000 kr
Ca 322 kr
Ca 317 kr
Ca 366 kr
52 220 kr
51 400 kr
59 290 kr
626 640 kr
616 800 kr
711 480 kr
Ca 322 kr
Ca 317 kr
Ca 366 kr
52 360 kr
51 540 kr
59 430 kr
628 320 kr
618 480 kr
713 160 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Privat
1 917 personer
1 736 personer
181 personer
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 050 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 600 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
Ca 309 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 050 kr
600 000 kr
600 000 kr
600 600 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 314 kr
50 270 kr
50 200 kr
50 910 kr
603 240 kr
602 400 kr
610 920 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 314 kr
50 420 kr
50 340 kr
51 180 kr
605 040 kr
604 080 kr
614 160 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Heltid
Alle sektorer
1 887 personer
824 personer
1 063 personer
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
57 930 kr
55 830 kr
59 770 kr
695 160 kr
669 960 kr
717 240 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
57 930 kr
55 830 kr
59 770 kr
695 160 kr
669 960 kr
717 240 kr
Ca 387 kr
Ca 364 kr
Ca 405 kr
62 720 kr
58 910 kr
65 680 kr
752 640 kr
706 920 kr
788 160 kr
Ca 387 kr
Ca 364 kr
Ca 405 kr
62 880 kr
59 060 kr
65 850 kr
754 560 kr
708 720 kr
790 200 kr
Toppleder i interesseorganisasjon
Heltid
Privat
1 825 personer
783 personer
1 042 personer
Ca 359 kr
Ca 346 kr
Ca 370 kr
58 200 kr
56 060 kr
59 990 kr
698 400 kr
672 720 kr
719 880 kr
Ca 359 kr
Ca 346 kr
Ca 370 kr
58 200 kr
56 060 kr
59 990 kr
698 400 kr
672 720 kr
719 880 kr
Ca 389 kr
Ca 365 kr
Ca 406 kr
62 940 kr
59 140 kr
65 800 kr
755 280 kr
709 680 kr
789 600 kr
Ca 389 kr
Ca 365 kr
Ca 406 kr
63 100 kr
59 280 kr
65 970 kr
757 200 kr
711 360 kr
791 640 kr
Personalsjef
Privat
1 818 personer
1 144 personer
674 personer
Ca 437 kr
Ca 421 kr
Ca 464 kr
70 830 kr
68 170 kr
75 130 kr
849 960 kr
818 040 kr
901 560 kr
Ca 437 kr
Ca 421 kr
Ca 464 kr
70 830 kr
68 170 kr
75 130 kr
849 960 kr
818 040 kr
901 560 kr
Ca 486 kr
Ca 465 kr
Ca 522 kr
78 800 kr
75 370 kr
84 550 kr
945 600 kr
904 440 kr
1 014 600 kr
Ca 486 kr
Ca 465 kr
Ca 522 kr
79 320 kr
75 610 kr
85 530 kr
951 840 kr
907 320 kr
1 026 360 kr
Leder av sosialomsorg
Alle sektorer
1 757 personer
766 personer
991 personer
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 324 kr
50 450 kr
48 830 kr
52 510 kr
605 400 kr
585 960 kr
630 120 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 324 kr
50 450 kr
48 830 kr
52 510 kr
605 400 kr
585 960 kr
630 120 kr
Ca 338 kr
Ca 314 kr
Ca 356 kr
54 720 kr
50 900 kr
57 670 kr
656 640 kr
610 800 kr
692 040 kr
Ca 338 kr
Ca 314 kr
Ca 356 kr
55 050 kr
51 120 kr
58 090 kr
660 600 kr
613 440 kr
697 080 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Privat
1 734 personer
750 personer
984 personer
Ca 291 kr
Ca 282 kr
Ca 299 kr
47 080 kr
45 680 kr
48 370 kr
564 960 kr
548 160 kr
580 440 kr
Ca 291 kr
Ca 282 kr
Ca 299 kr
47 080 kr
45 680 kr
48 370 kr
564 960 kr
548 160 kr
580 440 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 440 kr
49 400 kr
52 950 kr
617 280 kr
592 800 kr
635 400 kr
Ca 318 kr
Ca 305 kr
Ca 327 kr
51 550 kr
49 470 kr
53 090 kr
618 600 kr
593 640 kr
637 080 kr
Barnehagestyrer
Heltid
Kommunal
1 728 personer
1 542 personer
186 personer
Ca 320 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
51 760 kr
51 540 kr
55 000 kr
621 120 kr
618 480 kr
660 000 kr
Ca 320 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
51 760 kr
51 540 kr
55 000 kr
621 120 kr
618 480 kr
660 000 kr
Ca 324 kr
Ca 319 kr
Ca 366 kr
52 480 kr
51 660 kr
59 260 kr
629 760 kr
619 920 kr
711 120 kr
Ca 324 kr
Ca 319 kr
Ca 366 kr
52 620 kr
51 810 kr
59 400 kr
631 440 kr
621 720 kr
712 800 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Kommunal
1 718 personer
1 186 personer
532 personer
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 000 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 000 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 358 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 000 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 000 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca 382 kr
58 750 kr
57 360 kr
61 840 kr
705 000 kr
688 320 kr
742 080 kr
Ca 363 kr
Ca 354 kr
Ca 382 kr
58 910 kr
57 490 kr
62 070 kr
706 920 kr
689 880 kr
744 840 kr
Personalsjef
Heltid
Privat
1 677 personer
1 042 personer
635 personer
Ca 441 kr
Ca 427 kr
Ca 465 kr
71 380 kr
69 100 kr
75 360 kr
856 560 kr
829 200 kr
904 320 kr
Ca 441 kr
Ca 427 kr
Ca 465 kr
71 380 kr
69 100 kr
75 360 kr
856 560 kr
829 200 kr
904 320 kr
Ca 492 kr
Ca 471 kr
Ca 526 kr
79 720 kr
76 360 kr
85 230 kr
956 640 kr
916 320 kr
1 022 760 kr
Ca 492 kr
Ca 471 kr
Ca 526 kr
80 250 kr
76 600 kr
86 230 kr
963 000 kr
919 200 kr
1 034 760 kr
Leder av sosialomsorg
Heltid
Alle sektorer
1 558 personer
664 personer
894 personer
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 325 kr
50 980 kr
49 420 kr
52 730 kr
611 760 kr
593 040 kr
632 760 kr
Ca 315 kr
Ca 305 kr
Ca 325 kr
50 980 kr
49 420 kr
52 730 kr
611 760 kr
593 040 kr
632 760 kr
Ca 339 kr
Ca 317 kr
Ca 356 kr
54 990 kr
51 410 kr
57 650 kr
659 880 kr
616 920 kr
691 800 kr
Ca 339 kr
Ca 317 kr
Ca 356 kr
55 340 kr
51 650 kr
58 080 kr
664 080 kr
619 800 kr
696 960 kr
Enhetsleder, eldreomsorg
Heltid
Kommunal
1 543 personer
1 060 personer
483 personer
Ca 359 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 080 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 960 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 359 kr
Ca 352 kr
Ca 373 kr
58 080 kr
57 080 kr
60 420 kr
696 960 kr
684 960 kr
725 040 kr
Ca 363 kr
Ca 355 kr
Ca 382 kr
58 850 kr
57 480 kr
61 850 kr
706 200 kr
689 760 kr
742 200 kr
Ca 363 kr
Ca 355 kr
Ca 382 kr
59 020 kr
57 610 kr
62 080 kr
708 240 kr
691 320 kr
744 960 kr
Leder av sosialomsorg
Privat
1 443 personer
571 personer
872 personer
Ca 309 kr
Ca 296 kr
Ca 324 kr
50 040 kr
47 930 kr
52 420 kr
600 480 kr
575 160 kr
629 040 kr
Ca 309 kr
Ca 296 kr
Ca 324 kr
50 040 kr
47 930 kr
52 420 kr
600 480 kr
575 160 kr
629 040 kr
Ca 340 kr
Ca 312 kr
Ca 359 kr
55 110 kr
50 500 kr
58 160 kr
661 320 kr
606 000 kr
697 920 kr
Ca 340 kr
Ca 312 kr
Ca 359 kr
55 410 kr
50 610 kr
58 580 kr
664 920 kr
607 320 kr
702 960 kr
Administrativ leder
Deltid
Privat
1 402 personer
510 personer
892 personer
Ca 330 kr
Ca 307 kr
Ca 364 kr
53 540 kr
49 780 kr
59 000 kr
642 480 kr
597 360 kr
708 000 kr
Ca 330 kr
Ca 307 kr
Ca 364 kr
53 540 kr
49 780 kr
59 000 kr
642 480 kr
597 360 kr
708 000 kr
Ca 392 kr
Ca 343 kr
Ca 426 kr
63 540 kr
55 500 kr
69 060 kr
762 480 kr
666 000 kr
828 720 kr
Ca 392 kr
Ca 343 kr
Ca 426 kr
63 580 kr
55 550 kr
69 100 kr
762 960 kr
666 600 kr
829 200 kr
Skoleleder
Deltid
Alle sektorer
1 375 personer
766 personer
609 personer
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 342 kr
54 280 kr
53 500 kr
55 420 kr
651 360 kr
642 000 kr
665 040 kr
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 342 kr
54 280 kr
53 500 kr
55 420 kr
651 360 kr
642 000 kr
665 040 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 347 kr
54 750 kr
53 540 kr
56 280 kr
657 000 kr
642 480 kr
675 360 kr
Ca 338 kr
Ca 330 kr
Ca 347 kr
54 810 kr
53 570 kr
56 380 kr
657 720 kr
642 840 kr
676 560 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Privat
1 359 personer
566 personer
793 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 920 kr
46 540 kr
48 680 kr
575 040 kr
558 480 kr
584 160 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 920 kr
46 540 kr
48 680 kr
575 040 kr
558 480 kr
584 160 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
52 090 kr
50 300 kr
53 360 kr
625 080 kr
603 600 kr
640 320 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
52 200 kr
50 380 kr
53 500 kr
626 400 kr
604 560 kr
642 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold