Kvinnelig kunst- og kulturformidler i kunstgalleri.
Yrkesbeskrivelse

Kunst- og kulturformidler

favoritt ikon

Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, bibliotek, museer og gallerier.

En kunst- og kulturformidler arbeider med å formidle kunst og kultur til barn, unge og voksne.

Formidlingen skjer en rekke steder i samfunnet, deriblant i skoleverket, i andre utdanningsinstitusjoner og i andre offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Arbeidet kan foregå på ulike måter avhengig av hvor du jobber:

  • i skolen formidles kunst og kultur gjennom den vanlige undervisningen og gjennom for eksempel forfatterbesøk og besøk av andre kunstnere
  • ved museer, bibliotek og kulturhus kan du jobbe med å formidle eksempel foredrag, konserter eller utstillinger 
  • du kan også arbeide i organisasjoner som formidler kulturopplevelser, for eksempel Den kulturelle skolesekken, Musikk i Skolen, Kunst i Skolen eller Norsk Forfattersentrum 
  • du kan jobbe med spesifikke kunst- eller kulturformer, som musikk-, film- eller litteraturfestivaler, litteraturhus, kunstforeninger eller andre kunstformidlingsinstitusjoner

Formidleren kan i mange tilfeller ha mye administrativt ansvar.

Du må ha god kompetanse innenfor det området du har ansvar for å formidle.

Hvor jobber kunst- og kulturformidlere?

Kunst- og kulturformidlere jobber innenfor skolevesenet eller kunst- eller kulturinstitusjoner slik som teatre, gallerier, museer, kulturhus, litteraturhus, konserthus, bibliotek, festilvalarrangører eller innen film/kinoadministrasjon.

Personlige egenskaper

Du bør ha pedagogiske evner, og være flink til å kommunisere både muntlig og skriftlig. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås barn og unge.

Utdanning

Det tilbys egne studier i kunst- og kulturformidling flere steder i landet. Du kan også jobbe med kunst- og kulturformidling uten spesifikk utdanning.

Oversikt over utdanningssteder

 

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange relevante etter- og videreutdanningsmuligheter for kunst- og kulturformidlere. Kurs innenfor spesifikke fagområder tilbys ved en rekke utdanningsinstitusjoner, og varierer avhengig av hvilket fagområde du jobber med.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Statlig
134 personer
Ca 321 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
51 950 kr
623 400 kr
Ca 365 kr
Ca
Ca
59 050 kr
708 600 kr
Ca 365 kr
Ca
Ca
59 320 kr
711 840 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Privat
149 personer
111 personer
Ca 226 kr
Ca 229 kr
Ca
36 670 kr
37 110 kr
440 040 kr
445 320 kr
Ca 226 kr
Ca 229 kr
Ca
36 670 kr
37 110 kr
440 040 kr
445 320 kr
Ca 236 kr
Ca 234 kr
Ca
38 280 kr
37 970 kr
459 360 kr
455 640 kr
Ca 236 kr
Ca 234 kr
Ca
38 390 kr
38 020 kr
460 680 kr
456 240 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Kommunal
149 personer
121 personer
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 000 kr
540 960 kr
540 000 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 000 kr
540 960 kr
540 000 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
Ca
46 970 kr
46 410 kr
563 640 kr
556 920 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
Ca
47 090 kr
46 530 kr
565 080 kr
558 360 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Kommunal
171 personer
109 personer
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca
37 250 kr
37 400 kr
447 000 kr
448 800 kr
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca
37 250 kr
37 400 kr
447 000 kr
448 800 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 210 kr
36 840 kr
446 520 kr
442 080 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 300 kr
36 930 kr
447 600 kr
443 160 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Privat
172 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 750 kr
525 000 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 750 kr
525 000 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 510 kr
534 120 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 560 kr
534 720 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Statlig
370 personer
254 personer
116 personer
Ca 291 kr
Ca 286 kr
Ca 302 kr
47 210 kr
46 330 kr
48 850 kr
566 520 kr
555 960 kr
586 200 kr
Ca 291 kr
Ca 286 kr
Ca 302 kr
47 210 kr
46 330 kr
48 850 kr
566 520 kr
555 960 kr
586 200 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
47 840 kr
47 030 kr
49 630 kr
574 080 kr
564 360 kr
595 560 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 240 kr
47 460 kr
49 960 kr
578 880 kr
569 520 kr
599 520 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Alle sektorer
379 personer
257 personer
122 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 440 kr
449 280 kr
449 280 kr
449 280 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 440 kr
449 280 kr
449 280 kr
449 280 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 220 kr
37 770 kr
39 230 kr
458 640 kr
453 240 kr
470 760 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 320 kr
37 850 kr
39 380 kr
459 840 kr
454 200 kr
472 560 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Kommunal
385 personer
269 personer
116 personer
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 291 kr
46 070 kr
45 370 kr
47 130 kr
552 840 kr
544 440 kr
565 560 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 291 kr
46 070 kr
45 370 kr
47 130 kr
552 840 kr
544 440 kr
565 560 kr
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 230 kr
45 680 kr
47 490 kr
554 760 kr
548 160 kr
569 880 kr
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 390 kr
45 850 kr
47 630 kr
556 680 kr
550 200 kr
571 560 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Privat
393 personer
192 personer
201 personer
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 279 kr
41 670 kr
40 000 kr
45 240 kr
500 040 kr
480 000 kr
542 880 kr
Ca 257 kr
Ca 247 kr
Ca 279 kr
41 670 kr
40 000 kr
45 240 kr
500 040 kr
480 000 kr
542 880 kr
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 296 kr
45 630 kr
43 060 kr
48 000 kr
547 560 kr
516 720 kr
576 000 kr
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 296 kr
45 660 kr
43 080 kr
48 040 kr
547 920 kr
516 960 kr
576 480 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Deltid
Alle sektorer
550 personer
320 personer
230 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 284 kr
43 170 kr
42 470 kr
46 040 kr
518 040 kr
509 640 kr
552 480 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 284 kr
43 170 kr
42 470 kr
46 040 kr
518 040 kr
509 640 kr
552 480 kr
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 297 kr
46 110 kr
44 630 kr
48 180 kr
553 320 kr
535 560 kr
578 160 kr
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 297 kr
46 170 kr
44 700 kr
48 230 kr
554 040 kr
536 400 kr
578 760 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Kommunal
560 personer
357 personer
203 personer
Ca 310 kr
Ca 302 kr
Ca 329 kr
50 180 kr
48 850 kr
53 330 kr
602 160 kr
586 200 kr
639 960 kr
Ca 310 kr
Ca 302 kr
Ca 329 kr
50 180 kr
48 850 kr
53 330 kr
602 160 kr
586 200 kr
639 960 kr
Ca 324 kr
Ca 316 kr
Ca 339 kr
52 530 kr
51 200 kr
54 870 kr
630 360 kr
614 400 kr
658 440 kr
Ca 324 kr
Ca 316 kr
Ca 339 kr
52 660 kr
51 280 kr
55 090 kr
631 920 kr
615 360 kr
661 080 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Alle sektorer
927 personer
626 personer
301 personer
Ca 286 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 260 kr
45 850 kr
47 500 kr
555 120 kr
550 200 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 260 kr
45 850 kr
47 500 kr
555 120 kr
550 200 kr
570 000 kr
Ca 287 kr
Ca 284 kr
Ca 294 kr
46 550 kr
46 040 kr
47 620 kr
558 600 kr
552 480 kr
571 440 kr
Ca 287 kr
Ca 284 kr
Ca 294 kr
46 790 kr
46 300 kr
47 820 kr
561 480 kr
555 600 kr
573 840 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Privat
1 433 personer
609 personer
824 personer
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 309 kr
49 340 kr
47 340 kr
50 000 kr
592 080 kr
568 080 kr
600 000 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 309 kr
49 340 kr
47 340 kr
50 000 kr
592 080 kr
568 080 kr
600 000 kr
Ca 329 kr
Ca 315 kr
Ca 340 kr
53 340 kr
51 070 kr
55 020 kr
640 080 kr
612 840 kr
660 240 kr
Ca 329 kr
Ca 315 kr
Ca 340 kr
53 430 kr
51 160 kr
55 110 kr
641 160 kr
613 920 kr
661 320 kr
Sports-, rekreasjons- eller kultursenterleder
Heltid
Alle sektorer
2 127 personer
1 046 personer
1 081 personer
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 313 kr
49 910 kr
48 270 kr
50 780 kr
598 920 kr
579 240 kr
609 360 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 313 kr
49 910 kr
48 270 kr
50 780 kr
598 920 kr
579 240 kr
609 360 kr
Ca 330 kr
Ca 317 kr
Ca 343 kr
53 490 kr
51 410 kr
55 490 kr
641 880 kr
616 920 kr
665 880 kr
Ca 330 kr
Ca 317 kr
Ca 343 kr
53 600 kr
51 510 kr
55 610 kr
643 200 kr
618 120 kr
667 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Skuespiller blir filmet utendørs

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Pianostemmer stemmer piano

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.