Hvorfor valgte du dette yrket?

– På barneskolen ble jeg spurt hva jeg ville bli. Jeg svarte at jeg ville bli lærer eller kanskje misjonær. Jeg ble lærer og bedre jobb kunne jeg ikke fått. Jeg har valgt et yrke som etter mitt syn er verdens viktigste. Barna er fremtiden og vi trenger mennesker som er i stand til å se nye løsninger, tenke kreativt og endre seg i takt med framtidens utfordringer. Kreativiteten som bor i barna må utvikles videre, og som lærer får jeg mulighet til å bidra til det. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber omtrent 50 prosent i Kunst i Skolen. Det er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for at visuell kunst skal få en sentral plass i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen. Vi lager kunstutstillinger som sendes rundt på skolene. Gjennom disse får mange tusen skolebarn stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst. Akkurat nå samarbeider jeg med Den Kulturelle Skolesekken om en utstilling som handler om hva som skjer hvis biene forsvinner fra jorda.

En vanlig arbeidsdag starter med god planlegging. Jeg tenker gjennom målgruppen og målet med formidlingen. Innholdet er viktig, men selve formidlingen er enda viktigere. Etter har jeg har latt elever og barn møte et kunstverk gir jeg dem ulike oppgaver. Da må jeg ha alt utstyr i orden. Rene pensler og ulikt verktøy for eksempel. Elevene trenger veiledning når de skal løse oppgavene og bruke for eksempel malerkost, hammer og spiker, synål eller blyant. Et prosjekt er først vellykket når alle sitter igjen med kunnskap de kan ta med seg videre.

Jeg driver også Færder Kulturverksted, som er en ideell stiftelse som jobber med ulike former for kunst- og kulturformidling. Vi har tegneverksted, sommerverksted, sosialt entreprenørskap og kurs og foredrag knyttet til kunst, kultur, bærekraft og livsmestring. Gjennom sosialt entreprenørskap har tre gutter nettopp startet elevbedriften Drop inn. De lager insekthotell av tre og siv, og selger som varmt hvetebrød. Det er fantastisk å se! På sommerverkstedene jobber barn og unge med film, mat, teater, sjonglering, håndverk og mange andre aktiviteter. Ønsket er at de skal lære seg ulike ferdigheter og teknikker, og få mestringsfølelse gjennom å skape noe.

Jeg er genuint opptatt av formidling, og har i samarbeid med andre skrevet flere lærebøker om kunst og håndverk. Jeg har med andre ord en sammensatt jobb. Fokuset er alltid at det ikke kan settes to streker under svaret for hva kunst er, eller hvordan den skal tolkes. Derfor har jeg verdens viktigste yrke!

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har en fireårig lærerutdanning med hovedvekt på kunst og håndverk. Jeg har videreutdanning i spesialpedagogikk og digitalt mediedesign. Til neste år vil jeg fullføre en master i kunst og håndverk.

Det er mange måter du kan kunst og kulturformidler på. Tittelen er ikke vernet. Mange har lærerutdanning, men du kan egentlig ha hvilken som helst bakgrunn så lenge du har noe å formidle. For å jobbe i skolen må du imidlertid ha pedagogisk utdanning. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke er åpne til sinns, lekne og nysgjerrige.

Hva liker du best med yrket ditt?

– At jeg får være leken, le godt og ofte, alltid lære noe nytt og beholde barnet i meg. Alt dette holder meg ung til sinns. Jeg liker også at det i mine fag er det rom for alle og enhver. Ingen blir målt og veid. Å se at barn og unge blir nysgjerrige, får nye tanker og ideer, lærer nye teknikker, forstår og ser nye koblinger, og mestrer og skaper – det er det aller beste!

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg opplever at det har blitt altfor stort fokus på resultater, målinger og karakterer i skolen. Det kan virke som det er blitt viktigere enn læring, mestring og forståelse. Vi må opp av faggrøfta, se sammenhenger og gjøre hverdagen for barn og unge lystbetont.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være skapende, kreativ, en god formidler og en god lytter. Som kunstformidler kan du aldri si: – Nei dette kan du ikke tenke, eller sånn kan det da ikke være! Åpen og nysgjerrig er kanskje de viktigste stikkordene. Jo mer du åpner opp for kreativiteten i deg, jo mer kreativ blir du.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes et hav av muligheter! Jeg har vært kultursjef og jobbet på ungdomsklubb. Nå er jeg jo både lærer, gründer , forfatter, idéskaper og skribent. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det varierer fra jobb til jobb og hvor mye du jobber.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Veldig gode. Dette er et av yrkene som en robot ikke kan oveta. Det er direkte kommunikasjon og veldig personlig.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jeg har en fireårig lærerutdanning med hovedvekt på kunst og håndverk.
Det passer ikke for dem som ikke er åpne til sinns, lekne og nysgjerrige.
Vi lager kunstutstillinger som sendes rundt på skolene.