Kvalitetssikret av Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Kulde- og varmepumpeteknikar

Ei kulde- og varmepumpeteknikar er ein elektrofagarbeider som monterer, held ved like og rettar feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Arbeidsoppgaver

Ei kulde- og varmepumpeteknikar jobbar med kuldeanlegg og varmepumpeanlegg med tilhøyrande røyropplegg, elektriske system og automatiserte styringssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ei kulde- og varmepumpeteknikar:

 • montasje, oppstart og justering av kuldeanlegg og varmepumper
 • kontrollera og halda ved like anlegg
 • finne og reparera feil på anlegg
 • skifta ut delar på anlegg
 • gi råd og informasjon til kundar

Kulde- og varmepumpeteknikeran må ha gode kunnskapar om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg og varmepumper. Mekanikk, termodynamikk, elektroteknikk, røyrlegging og hardlodding, er nokon av områda du må beherska som kulde- og varmepumpeteknikar. Faget er i sterk teknologisk utvikling på fleire område, ikkje minst når det gjeld miljø og energibruk.

Kulde- og varmepumpeteknikeran arbeider med både store og små kuldeanlegg og varmepumper, som finst over alt i samfunnet. Mellom anna i:

 • kjølediskar og frysere i dagligvare
 • større industrielle fryseanlegg mellom anna i maritim industri
 • fryseanlegg på fiskebåtar
 • varmepumper i større næringsbygg og bustadbygg
 • isanlegg i ishallar og kunstisbanar
 • kjøleanlegg til datasenter og yrkesbygg

Hvor jobber kulde- og varmepumpeteknikarar ?

Kulde- og varmepumpeteknikeran kan jobba i bedrifter som spesialiserer på kulde- og varmepumpeteknikk, i elektrobedrifter, bedrifter som jobbar med ventilasjon eller i større entreprenørbedrifter.

Intervjuer

Portrett av kulde- og varmepumpemontør Morten Lie

Kulde- og varmepumpemontør

Morten Lie

– Hvis det stopper opp på et fryselager med varer for flere millioner, så kan vi ikke gi oss før vi har fikset det, sier Morten Lie.

Viktige egenskaper

Ein kulde- og varmepumpemontør må ha interesse for teknologi, ha eit godt handlag og vere nøyaktig. Kulde- og varmepumpemontøren blir ofte sendt aleine ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe sjølvstendig. Du må vere ansvarsmedviten og sørvisretta.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-vegen. Desse studia er lagt til rette for personar med yrkesfagleg bakgrunn.

De vanligste jobbene blant kulde- og varmepumpeteknikkfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557120 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig
 • 557105 - Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk
 • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig
 • 455118 - Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kulde- og varmepumpeteknikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 7241148 - KULDEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7241142 - KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7134125 - VARMEPUMPEMONTØR
 • 7134123 - KULDEMONTØR
 • 7134109 - KULDEMONTØRMESTER (RØRLEGGER VVS)
 • 7134102 - KULDEMONTØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134115 - VVS-MONTØR

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.