Kulde- og varmepumpemontør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Kulde- og varmepumpe­montør

favoritt ikon

En kulde- og varmepumpemontør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulde- og varmepumpemontør:

  • montering, oppstart og innregulering
  • ettersyn og vedlikehold

Du jobber med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Kulde- og varmepumpemontøren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpemontør.

Faget har vært og er fortsatt i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Hvor jobber kulde- og varmepumpemontører?

Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, som for eksempel i næringsbygg, skoler, industribygg, butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Personlige egenskaper

I denne jobben er det en nødvendighet med interesse for teknologi. Du må også ha godt håndlag og være nøyaktig når du utfører arbeidsoppgavene. Kulde- og varmepumpemontøren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Hva jobber kulde- og varmepumpemontørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kuldemontører
Deltid
Alle sektorer
174 personer
4 personer
170 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
39 780 kr
39 780 kr
477 360 kr
477 360 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
40 950 kr
40 920 kr
491 400 kr
491 040 kr
Ca 241 kr
Ca 225 kr
Ca 241 kr
38 990 kr
36 440 kr
39 050 kr
467 880 kr
437 280 kr
468 600 kr
Ca 241 kr
Ca 225 kr
Ca 241 kr
42 330 kr
36 440 kr
42 370 kr
507 960 kr
437 280 kr
508 440 kr
Kuldemontører
Heltid
Alle sektorer
951 personer
8 personer
943 personer
Ca 266 kr
Ca
Ca 266 kr
43 060 kr
43 070 kr
516 720 kr
516 840 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 266 kr
44 410 kr
44 430 kr
532 920 kr
533 160 kr
Ca 257 kr
Ca 199 kr
Ca 258 kr
41 680 kr
32 250 kr
41 760 kr
500 160 kr
387 000 kr
501 120 kr
Ca 257 kr
Ca 199 kr
Ca 258 kr
45 230 kr
32 250 kr
45 330 kr
542 760 kr
387 000 kr
543 960 kr
Kuldemontører
Deltid
Privat
174 personer
4 personer
170 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
39 780 kr
39 780 kr
477 360 kr
477 360 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 246 kr
40 950 kr
40 920 kr
491 400 kr
491 040 kr
Ca 241 kr
Ca 225 kr
Ca 241 kr
38 990 kr
36 440 kr
39 050 kr
467 880 kr
437 280 kr
468 600 kr
Ca 241 kr
Ca 225 kr
Ca 241 kr
42 330 kr
36 440 kr
42 370 kr
507 960 kr
437 280 kr
508 440 kr
Kuldemontører
Heltid
Privat
951 personer
8 personer
943 personer
Ca 266 kr
Ca
Ca 266 kr
43 060 kr
43 070 kr
516 720 kr
516 840 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 266 kr
44 410 kr
44 430 kr
532 920 kr
533 160 kr
Ca 257 kr
Ca 199 kr
Ca 258 kr
41 680 kr
32 250 kr
41 760 kr
500 160 kr
387 000 kr
501 120 kr
Ca 257 kr
Ca 199 kr
Ca 258 kr
45 230 kr
32 250 kr
45 330 kr
542 760 kr
387 000 kr
543 960 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Prosessteknikere som står og diskuterer

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.