Kulde- og varmepumpemontør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Kulde- og varmepumpe­montør

favoritt ikon

En kulde- og varmepumpemontør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulde- og varmepumpemontør:

  • montering, oppstart og innregulering
  • ettersyn og vedlikehold

Du jobber med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Kulde- og varmepumpemontøren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpemontør.

Faget har vært og er fortsatt i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Hvor jobber kulde- og varmepumpemontører?

Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, som for eksempel i næringsbygg, skoler, industribygg, butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Personlige egenskaper

En kulde- og varmepumpemontør må ha interesse for teknologi, ha godt håndlag og være nøyaktig. Kulde- og varmepumpemontøren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Hva jobber kulde- og varmepumpemontørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kuldemontør
Deltid
Alle sektorer
149 personer
146 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 248 kr
39 900 kr
40 110 kr
478 800 kr
481 320 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 248 kr
41 220 kr
41 470 kr
494 640 kr
497 640 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
38 500 kr
38 620 kr
462 000 kr
463 440 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
41 900 kr
42 090 kr
502 800 kr
505 080 kr
Kuldemontør
Heltid
Alle sektorer
980 personer
972 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca 275 kr
44 370 kr
44 610 kr
532 440 kr
535 320 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 275 kr
45 920 kr
46 160 kr
551 040 kr
553 920 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
42 930 kr
42 990 kr
515 160 kr
515 880 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
46 730 kr
46 800 kr
560 760 kr
561 600 kr
Kuldemontør
Privat
1 129 personer
1 118 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca 271 kr
43 680 kr
43 840 kr
524 160 kr
526 080 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca 271 kr
45 220 kr
45 380 kr
542 640 kr
544 560 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 263 kr
42 490 kr
42 560 kr
509 880 kr
510 720 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 263 kr
46 250 kr
46 340 kr
555 000 kr
556 080 kr
Kuldemontør
Deltid
Privat
149 personer
146 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 248 kr
39 900 kr
40 110 kr
478 800 kr
481 320 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 248 kr
41 220 kr
41 470 kr
494 640 kr
497 640 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
38 500 kr
38 620 kr
462 000 kr
463 440 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
41 900 kr
42 090 kr
502 800 kr
505 080 kr
Kuldemontør
Heltid
Privat
980 personer
972 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca 275 kr
44 370 kr
44 610 kr
532 440 kr
535 320 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 275 kr
45 920 kr
46 160 kr
551 040 kr
553 920 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
42 930 kr
42 990 kr
515 160 kr
515 880 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 265 kr
46 730 kr
46 800 kr
560 760 kr
561 600 kr
Kuldemontør
Alle sektorer
1 129 personer
1 118 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca 271 kr
43 680 kr
43 840 kr
524 160 kr
526 080 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca 271 kr
45 220 kr
45 380 kr
542 640 kr
544 560 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 263 kr
42 490 kr
42 560 kr
509 880 kr
510 720 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 263 kr
46 250 kr
46 340 kr
555 000 kr
556 080 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.