Image
Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Kulde- og varmepumpemontør

En kulde- og varmepumpemontør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulde- og varmepumpemontør:

 • montering, oppstart og innregulering
 • ettersyn og vedlikehold

Du jobber med kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Kulde- og varmepumpemontøren må ha gode kunnskaper om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du må beherske som kulde- og varmepumpemontør.

Faget har vært og er fortsatt i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

I forbindelse med fagfornyelsen (2020) har utdanningsprogrammet på videregående endret navn til kulde- og varmepumpeteknikkfaget, de som tar fagbrev i det faget får tittelen kulde- og varmepumpetekniker.  

Hvor jobber kulde- og varmepumpemontører ?

Kulde- og varmepumpemontører arbeider med alt fra store kulde- og varmepumpesystemer til små varmepumper. Kjøleanlegg og varmepumpeanlegg finnes over alt i samfunnet, som for eksempel i næringsbygg, skoler, industribygg, butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Personlige egenskaper

En kulde- og varmepumpemontør må ha interesse for teknologi, ha godt håndlag og være nøyaktig. Kulde- og varmepumpemontøren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe selvstendig. Du må være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Utdanning

Etter- og videreutdanning

Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Hva jobber kulde- og varmepumpemontørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 557120 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig
 • 557105 - Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk
 • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig
 • 455118 - Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, Vg3

Bedrifter

Kulde- og varmepumpemontør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7134123 - KULDEMONTØR
 • 7134102 - KULDEMONTØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134109 - KULDEMONTØRMESTER (RØRLEGGER VVS)
 • 7134125 - VARMEPUMPEMONTØR
 • 7241148 - KULDEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 7241142 - KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 18. mars 2019, av VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, EL og IT Forbundet