Kranfører i action
Yrkesbeskrivelse

Kran­fører

favoritt ikon

Kranførere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. En kranfører arbeider med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene. I arbeidet har kranføreren løpende kommunikasjon via hodetelefoner og mikrofon med mannskapet på bakken.

Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhet rundt jobben som kranfører. Kranføreren har det overordnede sikkerhetsansvaret for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Hvor jobber kranførere?

Kranførere jobber blant annet innen industrivirksomhet, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien, transport- og sjøfartsnæringen.

Personlige egenskaper

Jobben som kranfører passer for deg som liker varierte og selvstendige arbeidsoppgaver. Du må like å jobbe i høyden og ha godt syn, god hørsel og være praktisk anlagt.

Kranførere må ha evnen til å oppdatere seg på ny kunnskap i et yrke som er i kontinuerlig utvikling.

Det er et høyt arbeidstrykk i hverdagen, og du må derfor kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt med oppgavene som blir gitt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber kranførerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for kranførere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Boreoperatør
Deltid
Alle sektorer
1 029 personer
108 personer
921 personer
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 980 kr
53 910 kr
58 180 kr
695 760 kr
646 920 kr
698 160 kr
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
61 700 kr
54 600 kr
62 350 kr
740 400 kr
655 200 kr
748 200 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 820 kr
53 970 kr
58 170 kr
693 840 kr
647 640 kr
698 040 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
64 010 kr
56 180 kr
64 720 kr
768 120 kr
674 160 kr
776 640 kr
Boreoperatør
Heltid
Alle sektorer
11 177 personer
867 personer
10 310 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
60 180 kr
58 360 kr
60 360 kr
722 160 kr
700 320 kr
724 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
65 840 kr
62 870 kr
66 090 kr
790 080 kr
754 440 kr
793 080 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
60 360 kr
56 460 kr
60 690 kr
724 320 kr
677 520 kr
728 280 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
68 860 kr
63 480 kr
69 310 kr
826 320 kr
761 760 kr
831 720 kr
Boreoperatør
Privat
12 204 personer
974 personer
11 230 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
60 060 kr
58 300 kr
60 240 kr
720 720 kr
699 600 kr
722 880 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
65 600 kr
62 470 kr
65 880 kr
787 200 kr
749 640 kr
790 560 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
60 200 kr
56 310 kr
60 530 kr
722 400 kr
675 720 kr
726 360 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
68 550 kr
63 010 kr
69 020 kr
822 600 kr
756 120 kr
828 240 kr
Boreoperatør
Deltid
Privat
1 029 personer
108 personer
921 personer
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 980 kr
53 910 kr
58 180 kr
695 760 kr
646 920 kr
698 160 kr
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
61 700 kr
54 600 kr
62 350 kr
740 400 kr
655 200 kr
748 200 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 820 kr
53 970 kr
58 170 kr
693 840 kr
647 640 kr
698 040 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
64 010 kr
56 180 kr
64 720 kr
768 120 kr
674 160 kr
776 640 kr
Boreoperatør
Heltid
Privat
11 175 personer
866 personer
10 309 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
60 180 kr
58 360 kr
60 360 kr
722 160 kr
700 320 kr
724 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
65 840 kr
62 870 kr
66 090 kr
790 080 kr
754 440 kr
793 080 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
60 360 kr
56 480 kr
60 690 kr
724 320 kr
677 760 kr
728 280 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
68 860 kr
63 510 kr
69 310 kr
826 320 kr
762 120 kr
831 720 kr
Boreoperatør
Alle sektorer
12 206 personer
975 personer
11 231 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
60 060 kr
58 300 kr
60 240 kr
720 720 kr
699 600 kr
722 880 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
65 600 kr
62 460 kr
65 870 kr
787 200 kr
749 520 kr
790 440 kr
Ca 372 kr
Ca 347 kr
Ca 374 kr
60 200 kr
56 290 kr
60 530 kr
722 400 kr
675 480 kr
726 360 kr
Ca 372 kr
Ca 347 kr
Ca 374 kr
68 550 kr
62 980 kr
69 020 kr
822 600 kr
755 760 kr
828 240 kr
Kran- eller heisfører
Deltid
Alle sektorer
496 personer
451 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
39 200 kr
39 710 kr
470 400 kr
476 520 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
41 030 kr
41 750 kr
492 360 kr
501 000 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
39 190 kr
39 700 kr
470 280 kr
476 400 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
44 100 kr
44 920 kr
529 200 kr
539 040 kr
Kran- eller heisfører
Heltid
Alle sektorer
1 334 personer
1 307 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 250 kr
41 350 kr
495 000 kr
496 200 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
43 880 kr
43 980 kr
526 560 kr
527 760 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
42 420 kr
42 480 kr
509 040 kr
509 760 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
47 730 kr
47 820 kr
572 760 kr
573 840 kr
Kran- eller heisfører
Privat
1 818 personer
1 746 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 940 kr
41 060 kr
491 280 kr
492 720 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
43 400 kr
43 600 kr
520 800 kr
523 200 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
41 760 kr
41 940 kr
501 120 kr
503 280 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
46 960 kr
47 230 kr
563 520 kr
566 760 kr
Kran- eller heisfører
Deltid
Privat
495 personer
450 personer
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
39 200 kr
39 710 kr
470 400 kr
476 520 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
41 030 kr
41 750 kr
492 360 kr
501 000 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
39 190 kr
39 710 kr
470 280 kr
476 520 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 245 kr
44 100 kr
44 930 kr
529 200 kr
539 160 kr
Kran- eller heisfører
Heltid
Privat
1 323 personer
1 296 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 330 kr
41 390 kr
495 960 kr
496 680 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
43 920 kr
43 980 kr
527 040 kr
527 760 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
42 450 kr
42 520 kr
509 400 kr
510 240 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 262 kr
47 730 kr
47 830 kr
572 760 kr
573 960 kr
Kran- eller heisfører
Alle sektorer
1 830 personer
1 758 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 930 kr
41 010 kr
491 160 kr
492 120 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
43 410 kr
43 600 kr
520 920 kr
523 200 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
41 740 kr
41 920 kr
500 880 kr
503 040 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
46 970 kr
47 240 kr
563 640 kr
566 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

En anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Illustrasjonsbilde av en konduktør som betjener reisende på et tog.

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Landskapsarkitekt lager skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Byggingeniør sjekker arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Taxisjåfør sitter i en bil.

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.