Kran
Yrkesbeskrivelse

Kran­fører

favoritt ikon

Kranførere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kranfører:

  • krankjøring, løfteoperasjoner og dekksarbeid
  • vedlikehold av kranene
  • løpende kommunikasjon med mannskaper på bakken via hodetelefoner og mikrofon

Kranføreren har det overordnede sikkerhetsansvaret for at arbeidet foregår på en trygg måte. Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhet.

I dette yrket må du ha godt syn og god hørsel.

Yrket er i kontinuerlig utvikling, og det er viktig å oppdatere seg på ny kunnskap.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Hvor jobber kranførere?

Kranførere jobber blant annet innen industrivirksomhet, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien, transport- og sjøfartsnæringen.

Personlige egenskaper

Som kranfører bør du være selvstendig, like å jobbe i høyden og være praktisk anlagt. Du må kunne takle et høyt arbeidstrykk og du må kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber kranførerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for kranførere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Boreoperatør
Heltid
Alle sektorer
11 945 personer
930 personer
11 015 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Alle sektorer
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr
Boreoperatør
Heltid
Privat
11 944 personer
930 personer
11 014 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Privat
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr
Kran- eller heisfører
Heltid
Alle sektorer
1 369 personer
1 336 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
42 540 kr
42 650 kr
510 480 kr
511 800 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
45 690 kr
45 810 kr
548 280 kr
549 720 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 275 kr
44 470 kr
44 630 kr
533 640 kr
535 560 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 275 kr
50 330 kr
50 550 kr
603 960 kr
606 600 kr
Kran- eller heisfører
Deltid
Alle sektorer
513 personer
484 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
41 750 kr
41 990 kr
501 000 kr
503 880 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
43 050 kr
43 340 kr
516 600 kr
520 080 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
41 180 kr
41 430 kr
494 160 kr
497 160 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
45 880 kr
46 230 kr
550 560 kr
554 760 kr
Kran- eller heisfører
Heltid
Privat
1 357 personer
1 324 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 264 kr
42 560 kr
42 710 kr
510 720 kr
512 520 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 264 kr
45 590 kr
45 850 kr
547 080 kr
550 200 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 276 kr
44 510 kr
44 670 kr
534 120 kr
536 040 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 276 kr
50 350 kr
50 570 kr
604 200 kr
606 840 kr
Kran- eller heisfører
Deltid
Privat
512 personer
483 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
41 790 kr
42 030 kr
501 480 kr
504 360 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
43 020 kr
43 380 kr
516 240 kr
520 560 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
41 190 kr
41 430 kr
494 280 kr
497 160 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
45 890 kr
46 240 kr
550 680 kr
554 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feier

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

En logistikk­operatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.