Kranfører i action
Yrkesbeskrivelse

Kran­fører

favoritt ikon

Kranførere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Produkter, varer og utstyr som ikke kan løftes manuelt blir løftet av kraner. En kranfører arbeider med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene. I arbeidet har kranføreren løpende kommunikasjon via hodetelefoner og mikrofon med mannskapet på bakken.

Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhet rundt jobben som kranfører. Kranføreren har det overordnede sikkerhetsansvaret for at arbeidet foregår på en trygg måte.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.

Hvor jobber kranførere?

Kranførere jobber blant annet innen industrivirksomhet, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien, transport- og sjøfartsnæringen.

Personlige egenskaper

Jobben som kranfører passer for deg som liker varierte og selvstendige arbeidsoppgaver. Du må like å jobbe i høyden og ha godt syn, god hørsel og være praktisk anlagt.

Kranførere må ha evnen til å oppdatere seg på ny kunnskap i et yrke som er i kontinuerlig utvikling.

Det er et høyt arbeidstrykk i hverdagen, og du må derfor kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt med oppgavene som blir gitt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber kranførerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for kranførere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen boring
Deltid
Alle sektorer
1 073 personer
118 personer
955 personer
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
54 670 kr
51 960 kr
54 910 kr
656 040 kr
623 520 kr
658 920 kr
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
57 010 kr
52 820 kr
57 360 kr
684 120 kr
633 840 kr
688 320 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
54 510 kr
51 430 kr
54 810 kr
654 120 kr
617 160 kr
657 720 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
59 030 kr
53 430 kr
59 580 kr
708 360 kr
641 160 kr
714 960 kr
Operatører innen boring
Heltid
Alle sektorer
10 920 personer
831 personer
10 089 personer
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
57 790 kr
55 280 kr
58 060 kr
693 480 kr
663 360 kr
696 720 kr
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
62 170 kr
57 760 kr
62 610 kr
746 040 kr
693 120 kr
751 320 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
58 280 kr
52 600 kr
58 750 kr
699 360 kr
631 200 kr
705 000 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
65 240 kr
57 510 kr
65 880 kr
782 880 kr
690 120 kr
790 560 kr
Operatører innen boring
Deltid
Privat
1 073 personer
118 personer
955 personer
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
54 670 kr
51 960 kr
54 910 kr
656 040 kr
623 520 kr
658 920 kr
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
57 010 kr
52 820 kr
57 360 kr
684 120 kr
633 840 kr
688 320 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
54 510 kr
51 430 kr
54 810 kr
654 120 kr
617 160 kr
657 720 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
59 030 kr
53 430 kr
59 580 kr
708 360 kr
641 160 kr
714 960 kr
Operatører innen boring
Heltid
Privat
10 918 personer
830 personer
10 088 personer
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
57 790 kr
55 280 kr
58 070 kr
693 480 kr
663 360 kr
696 840 kr
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
62 170 kr
57 760 kr
62 620 kr
746 040 kr
693 120 kr
751 440 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
58 290 kr
52 620 kr
58 750 kr
699 480 kr
631 440 kr
705 000 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
65 250 kr
57 540 kr
65 880 kr
783 000 kr
690 480 kr
790 560 kr
Kran- og heisførere
Deltid
Alle sektorer
461 personer
44 personer
417 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
38 200 kr
38 580 kr
458 400 kr
462 960 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
39 410 kr
39 980 kr
472 920 kr
479 760 kr
Ca 235 kr
Ca 208 kr
Ca 238 kr
38 100 kr
33 650 kr
38 570 kr
457 200 kr
403 800 kr
462 840 kr
Ca 235 kr
Ca 208 kr
Ca 238 kr
42 040 kr
33 650 kr
42 670 kr
504 480 kr
403 800 kr
512 040 kr
Kran- og heisførere
Heltid
Alle sektorer
1 235 personer
19 personer
1 216 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca 250 kr
40 380 kr
40 460 kr
484 560 kr
485 520 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 250 kr
43 340 kr
43 490 kr
520 080 kr
521 880 kr
Ca 256 kr
Ca 232 kr
Ca 256 kr
41 450 kr
37 610 kr
41 510 kr
497 400 kr
451 320 kr
498 120 kr
Ca 256 kr
Ca 232 kr
Ca 256 kr
46 680 kr
37 610 kr
46 770 kr
560 160 kr
451 320 kr
561 240 kr
Kran- og heisførere
Deltid
Privat
460 personer
44 personer
416 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
38 230 kr
38 580 kr
458 760 kr
462 960 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
39 440 kr
39 980 kr
473 280 kr
479 760 kr
Ca 235 kr
Ca 207 kr
Ca 238 kr
38 100 kr
33 560 kr
38 580 kr
457 200 kr
402 720 kr
462 960 kr
Ca 235 kr
Ca 207 kr
Ca 238 kr
42 040 kr
33 560 kr
42 680 kr
504 480 kr
402 720 kr
512 160 kr
Kran- og heisførere
Heltid
Privat
1 222 personer
18 personer
1 204 personer
Ca 250 kr
Ca
Ca 250 kr
40 460 kr
40 550 kr
485 520 kr
486 600 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 250 kr
43 360 kr
43 510 kr
520 320 kr
522 120 kr
Ca 256 kr
Ca 231 kr
Ca 256 kr
41 490 kr
37 480 kr
41 550 kr
497 880 kr
449 760 kr
498 600 kr
Ca 256 kr
Ca 231 kr
Ca 256 kr
46 690 kr
37 480 kr
46 770 kr
560 280 kr
449 760 kr
561 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Ein anleggsmaskinførar står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

En matros på en supplybåt gjemmer seg bak en container mens han venter på at krankroken skal komme ned med returlast fra riggen.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

En mann i et flytårn ser ut mot flystripa gjennom en kikkert.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Illustrasjonsbilde av en konduktør som betjener reisende på et tog.

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Landskapsarkitekt lager skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.