Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid likt realfag og valgte derfor å bli sivilingeniør. Yrkesrådgiveren på skolen fortalte meg at det var en veldig åpen utdanning som ville gi meg mange muligheter. Veien ble litt til mens jeg gikk og på bygglinjen på NTH valgte jeg vann og avløp. Jeg er veldig glad i både vann og natur og hadde derfor et ønske om å begrense forurensing og holde vannet og miljøet rent. Jeg har vært konsulent innenfor vann- og avløp i dette firmaet i 21 år og elsker fortsatt jobben min!

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Kundene våre er kommuner rundt omkring i landet og jeg utarbeider langsiktige strategiplaner for vann- og avløpssystemene for disse. Min jobb handler mye om å skrive rapporter, gjøre beregninger og arbeide med kartprogrammer og geografiske informasjonssystemer. Jeg har møter med kommunene og kollegaer jeg samarbeider med. Noen ganger er jeg også på befaring ute i felt. Det er veldig mye å gjøre og vi må noen ganger si nei takk til oppdrag. 

Jeg jobber ofte med to-tre prosjekter samtidig, hvor jeg lager saneringsplaner. Jeg vurderer den tekniske tilstanden til vann- og avløpssystemene, om kommunen overholder regelverket og hjelper dem med å sette seg mål for vann- og avløpshåndteringen. Jeg analysere meg fram til hva slags prosjekter kommunene bør gjennomføre de neste 10 til 20 årene. Deretter bestemmes hva som må gjøres for å møte nye krav, kunne levere godt og nok drikkevann, og sørge for sikker transport og rensing av avløpsvannet. Det handler ofte om investeringer for flere titallsmillioner hvert år, så det er viktig at disse pengene investeres i de rette prosjektene.

For å være faglig oppdatert og for å holde kontakten med potensielle kunder er jeg jevnlig på kurs og seminarer. I tillegg holder jeg ofte også innlegg på seminarer. Jeg har også vært på en skole og informert ungdom om hvordan det er å jobbe med vann og avløp. Det syntes jeg var veldig gøy.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er utdannet sivilingeniør i byggteknikk fra NTH. Den gangen var utdannelsen på fire og et halvt år. Jeg skrev diplomoppgaven i Paris og brukte derfor litt lengre tid. I dag er denne utdannelsen en femårig masterstudie.

Du må være god i både skriftlig og muntlig kommunikasjon i denne jobben.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Har du ikke gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, passer det ikke å jobbe som konsulent. Er du ikke god i realfag så passer heller ikke denne type jobb så godt for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg jobber med noe viktig og meningsfylt og har tett kontakt med kundene i langvarige prosjekter. Jeg får mye faglig påfyll og lærer stadig noe nytt. Særlig av de driftsansatte i kommunene lærer jeg mye nyttig. Å løse problemer og lage gode planer for framtiden, som hjelper kundene, er veldig tilfredsstillende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst økonomioppfølging og det administrative rundt prosjektene. Det er det faglige som er spennende!

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør ha analytiske evner og kunne sette deg inn i andres problemstillinger. Du må brenne for faget ditt. Som konsulent bør du være en god rådgiver og være genuint opptatt at kunden skal sitte igjen med et godt produkt. Det er også viktig å ha en positiv og entusiastisk holdning til oppgavene.

 Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Konsulent er en bred yrkestittel og det kan være mange ulike muligheter. Du kan jobbe i staten, i en kommune, starte for deg selv, jobbe i et konsulentfirma eller holde kurs og undervise.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen som konsulent i et privat selskap er i gjennomsnitt rundt 600 000 kroner i året. Lønnen er veldig bransjeavhengig.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De anser jeg som veldig gode, selvfølgelig noe avhengig av innenfor hvilken bransje du er konsulent i. Vann og avløp er i en unik stilling fordi vi ikke er avhengig av konjunkturer. Alle innbyggere i en kommune betaler hvert år vann- og avløpsgebyr til kommunen og det er disse pengene som brukes til å investere i anleggene.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jeg har ett ønske om å begrense forurensing og holde vannet og miljøet rent.
Du må være god i både skriftlig og muntlig kommunikasjon i denne jobben.