Konsulent

Pappaen min har ikke noe ordentlig jobb han. Han prøver bare å hjelpe folk til å bygge noe, sier sønnen min på fem år til de andre barna i barnehagen, smiler Marius Steinseth.
Konsulent Marius Stenseth foran et bilde av en by i utvikling.
Marius Stenseth , 39 år
Konsulent
Bygghuset i Oslo
«Du bør like å skrive og ikke være redd for å ta en telefon eller ti. I tillegg er det nyttig å være litt frempå og uredd i forhandlinger. »
― Marius Stenseth
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 07.09.2023
«Du bør like å skrive og ikke være redd for å ta en telefon eller ti. I tillegg er det nyttig å være litt frempå og uredd i forhandlinger. »
― Marius Stenseth
«For å lykkes som konsulent er det viktigste å ha spisskompetanse i sitt fag og ha evne til å tilpasse seg nye kunder og prosjekter. »
― Marius Stenseth

Hvorfor valgte du å bli konsulent?

Først måtte jeg velge hva jeg skulle studere og det var ikke helt enkelt. Jeg finkjemmet Utdanning.no og valgte å bli samfunnsgeograf. Etter studiene jobbet jeg i ti år for Plan og bygg i Oslo og trivdes godt med det.

En dag ble jeg bedt på en kaffe av ledelsen i konsulentfirmaet Bygghuset. De presenterte seg og ville vite litt om mine framtidsplaner fordi de trengte en konsulent som hadde min spisskompetanse. Jeg var klar for nye utfordringer, syntes det var spennende å se verden fra den andre siden og å være den som leverte konsulenttjenester der man blant annet jobber opp mot Plan og bygg. Det var en stor forandring og jeg gikk fra 5-600 til ti kollegaer. Vi ti jobber tett sammen og leverer konsulenttjenester til både private og offentlige oppdragsgivere, ofte større bolig -og næringsprosjekter. I Plan og bygg behandlet jeg byggesakene – nå jobber jeg ofte som ansvarlig søker for kunder.

Image
Marius Stenseth peker på en tegning av et framtidig bygg. Tegningen vises på en storskjerm.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Mine oppgaver er hovedsakelig bygge -og delingssaker og noen reguleringsplaner. Dersom noen kjøper en eiendom med ønske om å bygge flere boliger, kan vi bistå med hele prosessen. Det starter ofte med en befaring hvor jeg tar bilder og måler opp eiendommen. Jeg beregner utbyggingspotensiale og ser på kommune -og reguleringsplanen. Jeg beregner hvor stort og høyt det kan bygges ut ifra tomtestørrrelsen.

En utbygger trenger mange tillatelser og jeg søker om godkjenning fra de nødvendige myndighetene. Det kan være spennende å følge kunden fra idé til ferdigattest på byggeprosjektet. I andre tilfeller kan jeg komme inn når bygget er nesten ferdig og kunden for eksempel er i en tvist med kommunen om en brukstillatelse. Da får jeg bruk for alt jeg lærte som saksbehandler i Plan og bygg gjennom ti år.

Kundegruppen er veldig variert. Alt fra rørleggere til store eiendomsutviklere. Prosjektene ligger på alt fra 50 000 kroner til 500 millioner. Store deler av dagen sitter jeg i telefon og skriver brev og eposter. De jeg snakker mest med er oppdragsgiver, de involverte i kommunen og ulike yrkesgrupper som er engasjert i prosjektet. En viktig del av jobben er å forsikre oss om at prosjektene har tilstrekkelig dokumentasjon fra pålitelige selskaper. Dette kan inkludere å kontakte en geotekniker for å undersøke om tomten er trygg og egnet for bygging.

Ofte kan jeg ende opp med å jobbe etappevis, da gjør noe med en sak som blir sendt videre til andre instanser også får jeg den tilbake når de har gjort sitt. Jeg sitter antagelige med cirka tjue parallelle saker. Samtidig har jeg gamle saker som er under bygging, og derfor ikke er avsluttet. Tempoet i det private er høyt og forskjellen fra i jobbe i det offentlige til det å jobbe som konsulent var stor. Til tross for at sønnen min mener jeg ikke har en ordentlig jobb så har jeg det travelt. 

Hva kreves for å kunne jobbe som konsulent?

Det er ingen formell konsulent utdanning og det finnes utallige typer konsulenter. Felles for alle er en spisskompetanse innenfor feltet de skal jobbe med. Mange har som meg erfaring fra det offentlige.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

Du bør like å skrive og ikke være redd for å ta en telefon eller ti. I tillegg er det nyttig å være litt frempå og uredd i forhandlinger.  Selv har jeg et stort arbeidspress og det må man nesten tåle. Videre passer yrket for de som er spesialist i noe og ønsker å veilede og bistå de som trenger akkurat den kompetansen.  Det sier seg selv at for å gjøre en betalt tjeneste for andre så må man være strukturert og jobbe presist med strenge tidsfrister.

Hva liker du best med å være konsulent?

Å hjelpe folk til å utnytte eiendommene sine best mulig og gjennomføre ofte krevende prosjekter. Det er tilfredsstillende å være med fra ubebygd tomt til ferdigattest. En annen ting jeg setter pris på er fleksibiliteten. Hvis jeg ønsker det kan jeg jobbe hjemmefra eller fra hytta, noe som kan være praktisk en gang iblant. 

Hva liker du minst?

Jeg liker det aller meste med arbeidet mitt, men en ulempe kan være at prosjektene pågår selv om jeg har ferie. Store verdier kan stå på spill, og er det noe som haster må jeg bare trå til.

Image
Marius Stenseth sitter foran doble PC-skjermer og studerer kart over framtidige byggesaker.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

Man kan jobbe for seg selv eller være ansatt i konsulentselskaper, i det offentlige, eller hos utbyggere eller arkitektkontorer. For å lykkes som konsulent er det viktigste å ha spisskompetanse i sitt fag og ha evne til å tilpasse seg nye kunder og prosjekter.

Hva kan man forvente i lønn som konsulent?

Det varierer veldig og er et umulig spørsmål å gi et svar på. Det sikre er at de fleste forventer høyere lønn i det private enn i det offentlige.

Hvordan er sjansene for å få jobb som konsulent?

Jeg har selv fått to jobbtilbud det siste året og i min bransje anser jeg jobbsjansene for gode med positive prognoser de nærmeste ti årene, men man vet aldri og byggebransjen kan være sårbar i nedgangstider.