Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært veldig interessert i musikk, og glad i å skrive musikk. Men det tok lang tid før jeg forstod at det var komponist jeg ville bli. Jeg tenkte egentlig ikke på det som en mulighet. Når du er veldig musikkinteressert er du litt i limbo når du vet at du ikke vil jobbe som utøvende musiker. Det kan være litt vanskelig å se andre muligheter. Jeg valgte musikklinje på videregående, og studerte deretter musikkvitenskap og komposisjon. Jeg fant etterhvert ut at det var komposisjon som passet meg best, og jeg ville jobbe med det jeg synes var det aller kjekkeste innen musikk. 

Image
Lisens
1

 Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg leier plass ved Sagene Kunstsmie, der jeg går på kontoret hver dag. Jeg har barn, og har derfor ganske vanlig arbeidstid. I løpet av dagen komponerer jeg, gjør administrativt arbeid, jobber med planer, og så blir det en del møtevirksomhet. Det blir også litt jobb på kveldstid og helg, med konserter, fremføringer og prøver. De siste årene har jeg arbeidet mye med instrumental og vokal partiturmusikk, det er det som interesserer meg mest. Det tar mye tid, og jeg kombinerer gjerne slike langsiktige prosjekter med kortere oppdrag. Jeg liker variasjonen. Jeg spiller også live elektronisk musikk, lager musikk til teater- og andre forestillinger, og har gitt ut plate.

Når du driver for deg selv er det egentlig ingen som helt vet hva du kan gjøre, og det er viktig å vise hva du har å bidra med. Jeg gjør alt selv, og har ikke manager eller agent. Jeg er nok ikke så flink til å promotere meg selv, men ser at det er viktig å gjøre en innsats med det også.  Det var litt av grunnen til at jeg gav ut en plate i 2017. Den samlet mye av den elektroniske musikken jeg hadde laget til da.  Nå er jeg i gang med en ny plate. Bestillingsverk er en viktig del av jobben min. Det er gjerne ensembler som bestiller det til en konsert eller et prosjekt de har planlagt. Da er hele løpet veldig planlagt på en ryddig måte, og jeg vet hva som skal gjøres. Andre prosjekter setter jeg i gang på eget initiativ, og da skal det hentes inn penger, jeg skal koordinere samarbeidspartnere og annet. Det finnes ingen oppskrift, og arbeidsdagene kan bli hva som helst, ut fra hva du gjør dem til selv.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli komponist må du ha en stor interesse for musikk i bunn. Du må kunne arbeide selvstendig og være utforskende. Det krever øvelse, og handler mye om å forstå hvordan idéer oppstår. Selv om du har talent, så krever yrket mange arbeidstimer og mye praksis. De fleste profesjonelle komponister har relevant utdannelse. Etter musikklinje tok jeg et år på Toneheim Folkehøgskole. Det var veldig bra, for der handlet alt om musikk og alle var musikkinteresserte. Jeg lærte mye om de ulike sidene av musikkproduksjon. Senere har det blitt bachelor i musikkvitenskap. Det var mye fagteknisk, som harmoni, kontrapunkt, og skriving av musikk. Kandidatstudiet i komposisjon på Musikkhøgskolen var veldig viktig for å få faglig fordypning og tid til å utvikle meg som komponist. Etter hvert tok jeg også en mastergrad i musikkvitenskap. Det er greit å ha formell utdanning som en sikkerhet i bunn.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er viktig å ha evnen til å jobbe selvstendig. Hvis du må være i et team og få tildelt oppgaver, vil ikke en jobb som komponist passe så godt. Mange av de som er flinke i musikk har evnen til å lære seg å komponere.  

Image
Lisens
1

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker hele situasjonen med å lage musikk veldig godt. Det er sammensatt av så mange deler som interesserer meg - det er utforskende, filosofisk, og så er det en helhet. Jo mer musikk jeg skriver, dess mer vil jeg lage. Du blir aldri ferdig, og vil bare jobbe videre. Jeg er veldig opptatt av musikkens plass i samfunnet. Musikk har et bredt publikum, betyr noe for de aller fleste og har en viktig samfunnsfunksjon.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er å være sin egen regnskapsfører og manager. Jeg bruker mye tid på å drifte det hele. Det kan også være ustabilt økonomisk. Nå har jeg gått «all in» de siste årene og jobber bare med dette. Tidligere har jeg hatt deltidsjobb for sikre stabilitet, det er vanlig blant komponister. 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– De som er interesserte i musikk, kultur og samfunn, innovasjon, fremtid og mennesker. Det er ikke mulig å si hvem fremtidens komponister er, det er så mange muligheter og måter å jobbe på. Det er rom for mange ulike typer i dette yrket. Samtidig er det veldig viktig å ha en driv og evne til å jobbe frem ting.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Som komponist kan du jobbe med veldig mye forskjellig, og det er utrolig mange muligheter og ulike måter å jobbe på. Det er stor interesse for samtidsmusikk i Norge nå, og der er det mye spennende å ta tak i. Det er alltid noe som kan videreutvikles for dem som har den rette driven. Det kan være smart å tenke litt over hva du ønsker å jobbe med som komponist, og ta en utdanning og få et kontaktnett innenfor nettopp det feltet. Det er også ganske mange komponister som etter hvert får ulike stillinger innen kultur og kulturledelse. Mange er med på å organisere festivaler, programmere konsertserier, og er med og holder hjulene i gang i ensembler, for eksempel. Det er mye som hører med dette til yrket, også undervisning og verv i bransjen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er veldig variabelt, og det varierer også fra år til år. Du vil kunne oppleve at det er ustabil økonomi, og det er mye opp til deg selv. Mange kombinerer med andre jobber og oppdrag. Det er selvsagt mulig å få det bra til økonomisk som komponist, men det skal litt til.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er vanskelig å svare på. Det er nok mange komponister som ikke får så mye jobb som de kunne ønske. Du må være i stand til å lage din egen jobb, for det er ikke slik at det er en stilling å søke på når du er ferdigutdannet. Men det er behov for komponister, både for konserter, scenisk produksjon og teater. Og man kan også jobbe med populærmusikk og film, for eksempel. 

 

 

 

For å bli komponist må du ha en stor interesse for musikk i bunn. Du må kunne arbeide selvstendig og være utforskende.
Jeg valgte musikklinje på videregående, og studerte deretter musikkvitenskap og komposisjon.