Kommunikasjonsrådgiver Jan Fredrik Frantzen

YrkesintervjuKommunikasjonsrådgiver favoritt ikon

- Jeg er privilegert som har muligheten å fortelle omverdenen om den kjempejobben helsearbeidere gjør hver eneste dag, sier Jan Fredrik.

Jan Fredrik Frantzen
41 år
Kommunikasjonsrådgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg bestemte meg for cirka ti år siden at jeg ville jobbe med foto, internett og annet informasjonsarbeid. Da hadde jeg jobbet tre år i forsikringsbransjen og var klar for nye utfordringer. 

På den tiden var kommunikasjonsrådgiver et relativt nytt fagfelt som var på vei oppover, og jeg syntes det var spennende. Siden da har jeg hatt flere ulike stillinger som kommunikasjons- rådgiver, før jeg for 4,5 år siden begynte i denne jobben.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

pic_0519.jpg

Creative Commons Licence

- Vi starter med et morgenmøte hvor vi går gjennom dagens arbeidsoppgaver. På møtene finner vi ut hvilke nyhetssaker som skal lages og hva vi skal publisere på sosiale medier. Vi sjekker også om det er saker om sykehuset i media, og hvordan vi skal ta tak i disse.

Etter møtet går vi i gang med dagens gjøremål. Det kan være å ta bilder, jobbe med nettsiden eller skrive nyhetsbrev til fastlegene. 

Når det skjer noe er det viktig at vi er tilgjengelige for journalister, uansett når på døgnet det skjer. Her i kommunikasjonsavdelingen har vi derfor en rullerende vaktordning, der tre av oss har vakt en uke hver. Den som har vaktuke, må svare på henvendelser og være i nærheten av sykehuset.

Arbeidsdagen varierer veldig fra å være pressevakt eller ta bilder, til å jobbe med nyhetsbrev og nyhetsartikler på kontoret.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli kommunikasjonsrådgiver?

- Det å ha god kunnskap om og teft for faget er ofte like viktig som formell utdanning. Jeg er for eksempel utdannet historiker.

For meg er det viktigste å ha gode kunnskaper innen mediekontakt, foto og video. Det er også en fordel å ha kunnskap om hva som fungerer i sosiale medier for å få ut den ønskede informasjonen. Stadig flere av de yngre kommunikasjonsrådgiverne har tatt utdanning innen fagfeltet, og har ofte mer relevant utdanning enn de som har vært i faget lenge.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Å jobbe i en så stor organisasjon som sykehuset, gir meg muligheten til å møte og fortelle om helsearbeidere, som gjør en kjempejobb hver eneste dag. Det er det aller beste med jobben min.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Jeg liker ikke å få beskjed eller ordre om å gjøre ting som jeg ikke ser nytten av. Det kan for eksempel være å skrive om et tema som jeg mener har en veldig snever målgruppe med få lesere. Samtidig som at jeg mener at vi kunne ha fått ut informasjonen på en mye enklere, raskere og mer målrettet måte. Heldigvis er det sjeldent at det skjer, og du vil møte slike problemstillinger i alle yrker.

pic_0523.jpg

Creative Commons Licence

 

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Mange kommunikasjonsrådgivere jobber i privat næringsliv, i det offentlige, i forskningsinstitusjoner eller i PR-byråer. Kommunikasjonsrådgiverens oppgaver varierer ut ifra hva de forskjellige arbeidsgiverne legger i stillingen. Noen kommunikasjonsrådgivere får markedsføringsansvar med ganske stort spillerom, andre må forholde seg til strenge lovverk relatert til bransjen man jobber i.

En del kommunikasjonsrådgivere går også over til å jobbe mer journalistisk innen mediebransjen. På samme måte kan journalister gå over til kommunikasjonsbransjen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- En nyutdannet tror jeg har en årslønn på litt over 400 000 kroner. Kommunikasjonsforeningen kjører lønnsundersøkelser hvert år, og resultatet kan du se på nettsidene deres. En kommunikasjonsrådgiver med fem til ti års erfaring kan tjene oppunder 500 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- For noen år siden var det veldig gode sjanser for å få jobb innen yrket. Jeg tror fremdeles det er gode sjanser, siden det er en bransje i vekst. Det viktigste er å finne noe du er dyktig på, og som du kan bruke i jobben.

I tillegg er det viktig å ha ydmykhet og vise respekt overfor andre, siden en stor del av arbeidsdagen til en kommunikasjonsrådgiver er å være i kontakt med mennesker.  

Tekst: Sigve Nedredal  

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser