Kateket

En arbeidsdag er veldig variert, og det er noe av det jeg liker best, sier kateket i Byåsen kirke, Eirik Jørgensen.
Kateket Eirik Jørgensen profilbilde.
Eirik Jørgensen, 30 år
Kateket
Byåsen Kirke
«Her på Byåsen har vi mange konfirmanter, det krever mye planlegging og hvert fall en gang i uka har jeg konfirmantundervisning.»
― Eirik Jørgensen
Intervju:
Andreas Bugge Sandmo
Publisert: 03.10.2022
«Her på Byåsen har vi mange konfirmanter, det krever mye planlegging og hvert fall en gang i uka har jeg konfirmantundervisning.»
― Eirik Jørgensen
«For å få jobbe som kateket så må man ha en mastergrad i kirkelig undervisning. »
― Eirik Jørgensen

Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg hadde egentlig tenkt å starte på lærerstudiet fordi jeg liker å lære bort ting jeg kan. Jeg valgte heller kateket fordi kirken har noe annet å tilby. Jeg startet med dette fordi jeg ville formidle det kristne budskapet til barn og unge. Det innebærer å vise, forklare og la dem erfare hva kirken står for.

Som kateket er jeg ansvarlig for all trosopplæring som vi holder på med i kirken. Vi har også menighetspedagoger som vi kan sammenligne med lærere. Jeg er en slags rektor, jeg har det overordnede ansvaret og tar meg av det administrative.

Image
Kateket Eirik Jørgensen holder konfirmantundervisning.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Det er veldig variert. Til vanlig så har jeg arbeidsdag fra 08.00-15.30. En vanlig arbeidsdag går til kontorarbeid, planlegging av for eksempel konfirmantundervisning, forberedelser til konfirmantleir, oppfølging av konfirmanter også videre. Det er mye administrativt.

Jeg har også en del konfirmantundervisning. Her på Byåsen har vi mange konfirmanter, det krever mye planlegging og hvert fall en gang i uka har jeg konfirmantundervisning. Da har vi samling på cirka tre timer, med 20–50 ungdommer. Det er veldig fint. Noe av det jeg liker best med jobben er konfirmantleir, da jobber jeg fra torsdag til søndag.

Vi bruker også litt tid på sosiale ting på arbeidsplassen. Klokka 09.00 drikker vi kaffe. Da samles de ansatte og prater om andre ting enn jobb. Jeg har også en del møter med de jeg jobber sammen med eller andre samarbeidspartnere.

Hva kreves for å jobbe i dette yrket? 

– For å få jobbe som kateket så må man ha en mastergrad i kirkelig undervisning. Det finnes flere steder i Norge, og jeg gikk på menighetsfakultetet i Oslo. Først tok jeg en bachelorgrad i ungdom, kultur og trosopplæring. Man kan også ta en bachelorgrad i samfunnsfag, for å deretter å bygge på med en master i kirkelig undervisning. I den masteren er det kristendom og pedagogikk. Dette er den samme pedagogikken jeg skulle tatt hvis jeg skulle blitt lærer, så med min master kan jeg være lærer på videregående i kristendom. Jeg kan også ta andre fag for å undervise der om jeg vil. Man kan også hoppe av etter tre år hvis man ikke vil gå lengre. 

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Det passer ikke for de som ikke liker å jobbe med folk. Du må heller ikke bli sliten av å jobbe sammen med barn og unge. Man bør også like å formidle ting for andre og å stå foran folk å undervise.

Det er viktig å ha evnen til å samarbeide med andre, vi samarbeider med foreldre, fotballtrenere og lærere. Du må også ta ungdommene på alvor, ikke bagatellisere ting bare fordi de er unge. Evnen til å løse ting på sparket er også en god egenskap å ha. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det er å være sammen med konfirmantene. Det å få høre og observere 14-åringers syn på verden. Det har skjedd noe med ungdomskulturen siden jeg var ung. Mange er mye mer modne og voksne nå enn det jeg var. Jeg blir imponert over hvor reflekterte de er i noen sammenhenger. Konfirmantleir er veldig spennende og noe av det beste. I tillegg liker jeg å få komme tett på ungdom og gi de noe viktig i en periode av livet hvor ting kan være sårbart og hvor de finner ut hvem de er.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Jeg liker egentlig det meste med jobben, men skal jeg peke på noe så må det jo være det administrative, selve kontorarbeidet. Jeg får det til, men det er det jeg liker aller minst med jobben. 

Image
Kateket Eirik Jørgensen holder konfirmantundervisning.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes det innenfor yrket? 

– Hvis du har fullført mastergraden, så er det kateket du er utdannet til. I tillegg er det mulig å jobbe som lærer hvis man vil det. Bygger man på utdanningen sin så kan man bli prest. Da må man ha to år til med utdanning. Da må man blant annet ha gresk og latin som vi ikke har i utdanningen. Du kan også jobbe på folkehøgskole eller bibelskole om du vil det. Da vil man være godt kvalifisert. Du kan også jobbe som menighetspedagog. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Startlønnen ligger vel på 480.000. Så kan man stige i gradene etter hvert. Du kan øke i lønn ved å ta videreutdanning og etter hvor lenge du har jobbet. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er ikke veldig mange kateketstillinger. Til tross for dette vil jeg si at sjansene er veldig gode, etter som det ikke er mange som utdanner seg til det. På mitt kull var vi to stykk til sammen. Sjansen for å få jobb som nyutdannet vil være stor.

Tilhørende utdanninger

Religion

Lær om ulike religioners forhold til temaer som etikk, samfunn og livssyn. Du kan for eksempel studere kristendom, islam, religionshistorie eller religion og samfunn.

Finn studier