Portrettfoto av kardiolog Noreen Butt

YrkesintervjuKardiolog favoritt ikon

– Det jeg liker best med jobben min er at jeg får redde liv, sier kardiolog Noreen Butt.

Noreen Butt
41 år
Kardiolog
Stavanger universitetssjukehus
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid ønsket å bli lege. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe med hjertet. Moren min ble hjertesyk da jeg var ung, så kanskje det kan være grunnen.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidsdag for meg er ofte travel, og jeg vet aldri hva dagen bringer. Det varierer veldig fra hvor jeg er, men hvis jeg er på sengepost så har jeg ansvar for opptil halvparten av pasientene som er innlagt med ulike diagnoser, som angina, hjerteinfarkt, rytmeforstyrrelser og hjertesvikt. Vi går gjennom pasientene med assistentlegen og turnuslegen på previsitt, og deretter går de visitt alene eller sammen med overlegen. Mange av pasientene blir vurdert i forbindelse med ultralyd av hjertet som foretas på mange av pasientene. Når det kommer nye pasienter hvor vi mistenker hjertesykdom, kartlegger jeg symptomer og stiller en diagnose. Jeg utreder og behandler sykdommer i hjertet, og gjør praktiske undersøkelser, som ultralyd og sykkeltester, eller legger inn midlertidige pacemakere dersom det trengs. Utenom sengeposten har vi arbeid på medisinsk intensivavdeling hvor de dårligste pasientene ligger med for eksempel akutt hjerteinfarkt, alvorlig hjertesvikt og alvorlige infeksjoner. Her blir pasienten overvåket kontinuerlig. Det kan være stor utskiftning av pasienter i løpet av en arbeidsdag på intensivavdelingen. Utenom vanlig arbeidsdag på sengeposten eller intensivavdelingen, har jeg poliklinikk og gjør interne tilsyn på pasienter som er innlagt på andre avdelinger på sykehuset. På poliklinikken kommer pasienter som er henvist fra fastlegen på grunn av et hjerteproblem som blir vurdert med ultralyd og eller sykkeltest. I tillegg til vanlig arbeidsdag fra 08–16 har jeg vakt. Vi har 24-timers vakt i ukedagene og opptil to døgn i helgene. På vakt kan det være veldig hektisk. Jeg springer mye på jobb, og det kan være en del action på vakt. Vi kan få inn melding om et potensielt hjerteinfarkt, og får tilsendt EKG fra ambulansen. EKG registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet og viser om det er foreligger et akutt hjerteinfarkt eller ikke. Da må vi være klare til å behandle så snart pasienten ankommer for å få åpnet opp den tette blodåren raskest mulig.

noreenbutt4.jpg

En kardiolog ser på røntgenmaskin.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må ha fullført medisinutdanningen og en seksårig spesialisering som indremedisiner, før du kan fullføre spesialisering i hjertesykdommer. Inntil 2,5 år av den treårige spesialiseringen i hjertesykdommer kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin. Seks måneder under spesialisering kan brukes på forskning. I tillegg kommer obligatoriske kurs. Utdanningen etter medisinstudiet tas mens du er i arbeid som lege.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må være innstilt på mye jobbing. Det er ganske hektisk under selve spesialiseringen, og du må være forberedt på å sitte med jobb til sent på kveld. Det er flere som har sluttet fordi det rett og slett er for hektisk, og det kan være vanskelig om du har små barn som venter hjemme, men det er fullt mulig å gjennomføre om du er dedikert. Det er ofte multitasking på jobb og spesielt på vakt hvor det skjer mye hele tiden.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med jobben min er at jeg får redde liv! Jeg møter mange takknemlige pasienter. Pasienter med akutt hjertesykdom som kommer inn med akutt hjerteinfarkt, kan med behandling fort bli bedre, og føle seg såpass bra at de bare vil dra hjem igjen samme dag. Det er et utrolig spennende fag, og en veldig variert og givende jobb.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det jeg liker minst er når vi er dårlig bemannet og jeg føler at jeg ikke kan gjøre en god jobb eller at jeg ikke strekker til. Det er også et problem med for få sengeplasser og når vi får mange korridorpasienter. Det er også ganske stor belastning på rygg og skuldre når vi gjør ultralyd, særlig når pasientene er overvektige, som det blir flere og flere av i dagens samfunn.

noreenbutt2.jpg

Bilde av kardiolog Noreen Butt ved skrivebord.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Som kardiolog må du takle å ha det travelt og multitaske. Du må takle kriser, og ha psyke til å takle å gå fra sorg, for eksempel at noen dør av hjertesykdom, til å fortsette dagen med nye pasienter.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Nesten alle kardiologer er involvert i et forskningsprosjekt. Du kan også videreutdanne deg til for eksempel arytmolog, som jobber med pacemaker og rytmeforstyrrelser, spesialist på ultralyd av hjertet eller til invasiv kardiolog, som driver med blokking av tette årer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Grunnlønnen for en overlege er 711.000 uten vakter. Du jobber helger og helligdager og lange dager, så det er ikke på grunn av lønnen du blir sykehuslege!

Hvordan anser sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Det har vært vanskelig å få fast jobb på sykehus, og du blir ofte gående i vikariat. Selv gikk jeg i vikarstilling fra 2005 til 2013, men det skal det bli en endring på fra 2018. I og med at befolkningen lever lengre og flere får hjerte- og karsykdommer vil det være behov for flere kardiologer.  Du må også være villig til å flytte litt på deg, og gjøre deg synlig når du er i turnus. En annen ting som er viktig er at du holder deg oppdatert på faget, og det er mye som skjer på behandlingsfronten. Jeg har alltid med meg fagstoff på ferie, og det er et fag med kontinuerlig læring for å tilegne seg ny kunnskap.

 

Tekst: Karianne Munch-Ellingsen

    • Du må klare å jobbe videre med nye pasienter selv om noen dør.
    • Du må være forberedt på å jobbe til sent på kveld under spesialiseringen.
    • Jeg har alltid med meg fagstoff på ferie.

Yrkesbeskrivelser