Image
Kabinansatt og passasjerer.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Kabinbesetning er fellesbetegnelsen på flyvertinner, flyverter og pursere. Purseren er arbeidslederen for de kabinansatte.

Kabinbesetningen har ansvar for sikkerheten om bord, ikke minst ved en eventuell nødssituasjon. Videre skal besetningen yte service til passasjerene i løpet av flyreisen, samt bistå med medisinsk hjelp dersom det skulle bli behov for det. Kabinbesetningen blir opplært i å gi medisinsk førstehjelp. 

Vanlige arbeidsoppgaver for kabinbesetning:

 • sjekke flykabinens sikkerhetsutstyr
 • klargjøre og sikre kabinen før avgang og landing
 • sjekke at mat og drikke er på plass før avgang
 • demonstrere sikkerhetsrutiner og sjekke at alle passasjerer er forsvarlig fastspent
 • svare på spørsmål fra passasjerene under reisen og hjelpe dem med praktiske ting i kabinen
 • servere eller selge mat, drikke og tax free-varer 
 • sikkerhetssjekk av kabinen etter landing

I dette yrket må du regne med å jobbe turnus.

Hvor jobber kabinbesetning fly ?

Kabinbesetning er ansatt i luftfartsselskaper som utfører rute- og charterflyvninger. 

Personlige egenskaper

Som kabinbesetning må du være ansvarsbevisst, serviceorientert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha høy stressterskel og kunne handle raskt i eventuelle pressede situasjoner. Videre må du være fleksibel, siden både arbeidstiden, hvor du flyr og hvem du jobber sammen med i kabinen, kan variere fra dag til dag. Du må også ha stor arbeidskapasitet. 

 

Utdanning

De ulike flyselskapene holder egne kurs for opplæring av kabinbesetning:

Det finnes også andre private opplæringsinstitusjoner som tilbyr kurs og opplæring for kabinpersonale: 

Opptakskrav
Opptakskravene varierer fra selskap til selskap. Generelt er det nødvendig med normalt syn, god fysisk og mental helse, plettfri vandel og gode engelskkunnskaper.

I tillegg til gode engelskkunnskaper er det en fordel om du også kan andre fremmedspråk, som tysk, fransk eller spansk. 

Hva er de vanligste utdanningene for kabinbesetning fly ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Kabinbesetning fly i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5111106 - AIRPURSER
 • 5111116 - AIRSTEWARD
 • 5111108 - CABIN ATTENDANT
 • 5111115 - CABIN CHIEF
 • 5111103 - FLYVERT
 • 5111104 - FLYVERTINNE
 • 5111105 - KABINPERSONALE
 • 5111117 - KABINSJEF
 • 5111114 - PURSER (TRANSPORT)
 • 5111107 - HOST (LUFTFARTØY)
 • 5111122 - HOSTESS (LUFTFARTØY)
 • 5111119 - STEWARD (LUFTFARTØY)
 • 5111109 - STEWARDESS (LUFTFARTØY)

Sist kvalitetsikret den 16. november 2016, av Norsk kabinforening