Industriell overflatebehandler

Jørgen Sekkene sine arbeidsoppgaver er blant annet å sandblåse og prime komponenter og produkter som skal brukes i ulike båter i forskjellige segmenter.
Industriell overflatebehandler Jørgen Sekkenes
Jørgen Sekkenes, 24 år
Bas 2/Teamleder Overflatebehandling
Brunvoll, Molde
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Dette er et ganske fysisk yrke, så man kan ikke være redd for å bruke kroppen og ta i et tak.»
― Jørgen Sekkenes
Publisert: 07.10.2020
«Dette er et ganske fysisk yrke, så man kan ikke være redd for å bruke kroppen og ta i et tak.»
― Jørgen Sekkenes
«Det jeg liker best er at det er så variert hverdag, at jeg får jobbe med mange ulike produkter og at det er veldig lett å se fremgang.»
― Jørgen Sekkenes

Hvorfor valgte du dette yrket?

-Jeg valgte dette yrket fordi jeg fikk muligheten til å prøve det ut gjennom utplassering på videregående skole. Når jeg var her på utplassering fikk jeg inntrykk av at dette var et yrke med en variert hverdag og med mange ulike arbeidsoppgaver – noe som passer meg godt.

Jeg synes at skolene har en jobb å gjøre med å fronte dette faget, ettersom dette var et fag jeg omtrent ikke visste eksisterte før jeg fikk komme til Brunvoll å prøve det. 

Image
Industriell overflatebehandler Jørgen Sekkenes gjør 4-6 malingsstrøk per komponent.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber i en bedrift som produserer fremdrifts- og thrustersystemer til ulike båter i forskjellige segmenter. Min arbeidshverdag går i grove trekk ut på å sandblåse og prime komponenter og produkter til produksjonen. Det innebærer alt fra små ståldeler og helt opp til tunneler, som kan være i overkant av 3 meter i diameter og opp til 13 meter lang. Når disse er ferdig montert, kommer de tilbake til oss for videre behandling. Da starter vi med avfetting og vasking. Når det er gjort så står maskering for tur, og så påføring av kundens spesifikasjon og krav til prosedyre. Her varierer det hvilke malingstyper kunden ønsker. Noen ganger ønsker kunden at thrusteren skal leveres med bare en primer, og andre ganger så ønsker de at det skal bygges opp et fullt malingssystem, gjerne bestående av 4–6 malingsstrøk av forskjellige typer maling. Mellom hvert strøk må vi gjøre noe som heter stripe coating, det vil si at vi bruker pensel for å male sveiser, kanter, hjørner og alle de stedene som er vanskelig å komme til med sprøyte.

Vi må også utføre kontroller mellom hvert strøk, og dokumentere arbeidet. Da må vi beskrive tykkelse på malingen, klimatiske forhold, batchnummer på malingen som skal brukes og ta bilder av stripe coatingen, for å kunne dokumentere at dette er gjort på en tilfredsstillende måte.

Når produktet er ferdigmalt, så gjennomfører vi en sluttkontroll. Det siste vi gjør er å preserve og klargjøre produktet for forsendelse. Underveis i hele prosessen arbeider vi med pc og nettbrett, det bruker vi for å finne frem de databladene vi trenger, rapportering i ERP-systemet vårt og bilder til dokumentasjon. I tillegg til det som er nevnt over, blir det noe interntransport, og reparasjoner og vedlikehold, på diverse utstyr som vi bruker på avdelingen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å jobbe i dette yrket kreves det at man har gjennomført og bestått VG1 Teknikk og industriell produksjon og VG2 Industriteknologi. Når man er ferdig med disse to årene på skole så gjenstår det to års opplæring i bedrift som lærling, etter endt læretid skal man opp til en fagprøve. Hvis denne blir bestått får man fagbrev som industriell overflatebehandler. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dette er jo et ganske fysisk yrke, så man kan ikke være redd for å bruke kroppen og ta i et tak.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best er at det er så variert hverdag. Jeg får jobbe med mange ulike produkter og det er veldig lett å se fremgang. Det skjer relativt store visuelle forandringer på kort tid. I tillegg til det så setter jeg stor pris på å bidra til at Brunvoll skal levere et best mulig produkt til våre kunder.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det jeg liker minst med jobben min må kanskje være stripe coating, men så lenge man husker hvor viktig dette er for å få et best mulig resultat, så er det ikke noe problem.

Image
Industriell overflatebehandler Jørgen Sekkenes må utføre kontroller mellom hvert strøk og dokumentere tykkelse på malingen.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale denne jobben for folk som liker en variert hverdag, jobber planlagt og nøyaktig, som liker å se forandring når de gjør noe, og trives i et arbeidsmiljø som til tider kan være hektisk. Man må også like både å jobbe alene og sammen med andre.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Muligheter man kan fortsette med innenfor yrket kan være å utvide med et Frosio-sertifikat sånn at man kan være inspektør på for eksempel skipsverft.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– I dette yrket kan man forvente en årslønn på i overkant av 450 000 kr.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg ser på mulighetene for å få jobb innen dette yrket som veldig gode, vi trenger alltid flere faglærte personer innenfor yrket.

Tilhørende utdanninger

Industriell overflatebehandling

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter.

Finn studier