Kvalitetssikret av Olympiatoppen 08. april 2021

Idrettsutøvar

Ein profesjonell idrettsutøvar lever av å trene og delta i konkurransar. Ofte har du mykje kontakt med sponsorar og andre samarbeidspartnarar.

Arbeidsoppgaver

Å vere profesjonell idrettsutøvar inneber mykje trening og gjerne stort talent for den idretten du driv med. Kvardagen består av trening og førebuing til stemne, kampar eller konkurransar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein idrettsutøvar:

  • gjennomføre nøye planlagde treningsøkter
  • planlegge kvardagen, som for eksempel reiser til konkurransar, rutinar for trening, kosthald og søvn
  • samarbeid med instruktørar, trenarar eller treningsrettleiara
  • pleie forholdet til sponsorar, eksempelvis gjennom representasjon eller reklame

Ofte skjer planlegginga i samråd med trenarar, legar, fysioterapeutar, massasjeterapeutar, ernæringsfysiologar eller idrettskonsulentar.

Det finst profesjonelle idrettsutøvarar innanfor ei rekke idrettar i Noreg. Ofte inneber livet som profesjonell idrettsutøvar mykje reising.

Ein idrettskarriere er ofte kort. Skadar er i mange idrettar ein del av kvardagen, og karrierar kan derfor ende brått. Det er derfor vanleg at profesjonelle idrettsutøvarar tar utdanning ved sida av, for eksempel studiar på deltid. 

Hvor jobber idrettsutøvarar ?

Profesjonelle idrettsutøvarar er gjerne tilsette i eller høyrer til ein idrettsklubb. Utøvarar innanfor individuelle idrettar trenar og konkurrerer enten aleine eller saman med medlemmer av sin eigen klubb, eller i samarbeid med andre klubbar. Utøvarar innanfor lagidrettar er gjerne meir knytte til klubben sin i det daglege arbeidet. Organiseringa av utøvarar i klubbar og forbund kan variere mykje frå idrett til idrett.

Intervjuer

Portrett av rytter Karianne Christoffersen

Rytter

Karianne Christoffersen

Jobben min med hestene, er å sørge for å gi den treningen som er riktig for dem, sier Karianne Christoffersen.

Viktige egenskaper

Talent og treningsvilje er nødvendige eigenskapar for ein idrettsutøvar. Vidare er det viktig med pågangsmot og evne til å jobbe hardt, både aleine og saman med andre. Som individuell idrettsutøvar må planlegge kvardagen din sjølv, og det er derfor nødvendig at du er strukturert. Som del av ei større gruppe bør du kunne samarbeide og ta omsyn til fellesskapets beste. Du må vere fleksibel og takle ein kvardag med mykje reising.

Lønn

Utdanning

Det krevst inga formell utdanning for profesjonelle idrettsutøvarar. Det er likevel mange som tar idrettsfag i vidaregåande opplæring, eller som går på vidaregåande skolar som er tilrettelagde for at ein kan drive med idrett. Desse finst det mange av i heile Noreg, og mange av desse tilbyr utdanning som er spesielt tilrettelagd for enkeltidrettar.

Innanfor høgare utdanning er det mange som tar utdanning ved Noregs idrettshøgskole, eller ved ein av dei mange høgskolane som tilbyr idrettsfaglege studieretningar. 

Etter- og vidareutdanning
Som idrettsutøvar kan du alltid ta meir kurs og utdanning innanfor ei rekke relevante felt, for eksempel treningslære, ernæring og liknande. Det er også vanleg å ta trenarkurs, som det finst tilbod om enten ved høgskolar eller i regi av ulike idrettsforeiningar eller forbund. Mange tidlegare aktive vel å jobbe som trenarar, på deltid eller på heiltid.

De som jobber som idrettsutøvarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med idrettsutøvarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475136 - JOCKEY
  • 3475135 - KUSK
  • 3475134 - ISHOCKEYSPILLER
  • 3475133 - HÅNDBALLSPILLER
  • 3475126 - FOTBALLSPILLER
  • 3475101 - IDRETTSUTØVER

Andre yrke

To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.