Kvalitetssikret av NHO reiseliv 09. august 2021

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.

Arbeidsoppgaver

Ordet guide kjem frå fransk og betyr «vegvisar». Ein guide leier omvisningar og turar. Guiden er ein formidlar av kunnskap om byen, bygda, severdigheter, museum, institusjonar, i naturen til fjells, skogs eller til vanns, og liknande stader kvar besøkande ferdast.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • leia omvisningar eller turar
 • ta imot gjester og ønske dei velkommen
 • gi råd og tilrådingar til gjester
 • fortelja og halda foredrag 

Jobben som guide blir ofte påverka av sesongane. Som guide kan du visa turistane rundt i buss, i båt, til fots eller med sykkel. En guide har ofte meir spesialkunnskap om ein stad enn ein reiseleiar, som hovudsakleg følgjer med turistane på ulike stader.

Ein guide kan ha eit museum, ei kyrkje eller ei verksemd som sitt spesialfelt. Lokalguidar presenterer reisemålet for gjestene ved å ta dei med til dei severdigheter som finst på staden.

Du kan òg jobba som naturguide, og til dømes ta med gjester på vandringer i naturen eller for å oppsøka viktige naturtypar eller leveområder for plantar og dyr. Det kan vera på fjellet, langs strender eller i sjøen. Dette krev spesialkunnskap og erfaring for å kunna vurdera risikoen og vareta trygginga. Du må like å vera ute i all slags vêr.

Guidar kan òg leia fjellturistar på krevjande fjellturar, dette krev svært spesialisert opplæring og trening. Det kan til dømes vera snakk om tindeveiledere. Dei er ekspertar på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skikøyring og skredvurdering. Det er i tillegg guidar som er spesielt opplærte for å kunna leia fotturar i fjellområde. Desse guidane har både god lokalkunnskap og planlegg turane etter ønska og kapasiteten til deltakarane.

Andre arbeidsområde er rafting, kvalsafari, nordlysguiding og andre utandørsopplevingar som eks. hundespannkøyring eller ridning.

Som guide blir det kravd at du har brei kunnskap om det fagfeltet eller området du skal guida i. I tillegg må guiden ha gode språkkunnskapar og ofte meistrar fleire fremmedspråk. Du må kunna organisera og ha evne til å omgåast og vareta gjestene på ein god måte.

Guidejobbing i Noreg er sesongbetont, og må som regel blir kombinert med anna arbeid. Lokale guidar i byar og ved turistdestinasjonar har ofte bakgrunn frå jobbar innanfor reiseliv, frå undervisning eller frå andre yrke der det er utstrekt kontakt og samarbeid med andre. Mange guidar har i tillegg bakgrunn frå studiar innanfor historie, kunst og kultur. Norske guidar blir ofte kjenneteikna av høg fagleg kompetanse kombinert med stor forteljarlyst om det lokale området sitt.

Hvor jobber guidar ?

Ein guide arbeider ofte frilans og kan få oppdrag frå reisebyrå, destinasjonsselskap eller reiseleiarar. Museum har ofte eigne guidar tilsette på sesongbasis. Dei største byane i Noreg har eigne formidlingssentralar som administrerer guideoppdrag, ofte knytt til byen sitt destinasjonsselskap.

I nokre tilfelle arbeider guidar òg med forretningsreisande, då blir turen ofte tilpassa eit ønskt tema. Som guide i naturen er det vanleg å vera tilsett i eit guidefirma, eller at du sjølv har starta firmaet. Lokalguidar har som regel ei godkjenning for å arbeida innanfor eit bestemt område og med spesifikke tema. Det finst ikkje guideutdanningar i Noreg som dekker heile landet og det er mange forskjellige guideområde.

Intervjuer

Erlend Øyan er Osloguide. Han er mest glad i byvandringer og spesielt i Akerselva.

Guide

Tov Erlend Øyan

Når jeg ser forventning i øynene deres når vi stopper, forstår jeg at jeg har gjort en god jobb, sier guide Erlend.

Viktige egenskaper

Som guide må du vera serviceinnstilt, ansvarsbevisst, ha god stadssans, godt minne og ha evna til å jobba med mange ulike menneske. Det blir kravd god kunnskap innanfor det området du skal guida i. Du må òg kunna inspirera andre og visa entusiasme.

Lønn

Utdanning

Du kan ta guidekurs gjennom ulike private tilbydarar. Lokale guideforeiningar arrangerer kurs som kvalifiserer deg til guideoppdrag innan det området du ønsker å jobba. Vil du jobba med charterturisme i utlandet har dei ulike firmaa eigne kurs.

Du kan òg utdanna deg innan reiseliv både gjennom vidaregåande opplæring og høgare utdanning.

Etter- og vidareutdanning
Guideforeiningar i dei ulike byane tek seg ofte av etter- og vidareutdanninga utanom høgsesongen. Auka kompetanse får ein gjerne gjennom foredrag og besøk på firma og museum. 

De som jobber som guidar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med guidar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5113108 - HAVNEVERTINNE (BÅTTURISTER)
 • 5113107 - HAVNEVERT (BÅTTURISTER)
 • 5113106 - TURISTVERT
 • 5113105 - BREFØRER
 • 5113104 - REISELEDER
 • 5113103 - OMVISER
 • 5113102 - GUIDE
 • 5113101 - BEDRIFTSGUIDE

Andre yrke

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.