Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært glad i kreative fag. På videregående gikk jeg første året på danselinjen, og lenge trodde jeg at yrket mitt skulle innebære å stå på en scene. Jeg var også interessert i stil, form og farge, og har alltid likt å tegne og uttrykke meg kreativt, så det hadde jeg lyst til å utforske. Etter videregående tok jeg flere tester på nettet for å finne ut hvilket yrke som kunne passe for meg, og alle resultatene bekreftet mitt ønsket om å gå en kreativ retning. Alle mulighetene man har som grafisk designer tiltalte meg, og derfor følte jeg at det var et trygt, men også et spennende valg.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det er i utgangspunktet utrolig variert – ingen dag er lik den forrige. Jeg sitter for det meste foran MAC´en, men noen dager kan det være flere møter, både internt og eksternt. Vårt fokus er å gi kunden den beste opplevelsen, og vi tar hvert prosjekt fra A til Å. For større produksjoner starter det med idemyldring, så til konsept og produksjon, videre til redigering og etterarbeid. Materialet vi produserer er av svært ulik art, til både print, web og digitalt. Eksempler er annonser, bannere, brosjyrer, nyhetsbrev, TV og sosiale medier. Vi har både små og store prosjekter, og tidsfristene varierer mye. Hver uke har vi faste interne møter hvor vi går gjennom status på alt som skal produseres og som er underveis i produksjon. I tillegg har vi månedlige avdelingsmøter.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er ulike veier for å bli grafisk designer, og det finnes en rekke kurs man kan ta. I tillegg er det studier innenfor dette feltet på både bachelor- og masternivå. Konkurransen etter de gode jobbene er såpass høy, så det er absolutt en fordel å ha et godt utdanningsnivå. Jeg startet veien mot dette yrket med å undersøkte hvor man kunne ta en slik utdannelse. Jeg er glad i å reise, og jeg hadde lyst til å oppleve nye steder. Derfor var det uaktuelt for meg å bli i Norge. Jeg ville så langt som mulig, og jeg endte med å studere i Australia. Jeg tok en Bachelor of Visual Communication Design. Det gav meg mange utfordringer – både teoretisk og praktisk, og det har gitt meg et fint grunnlag videre. I løpet av studietiden min ble jeg bare mer og mer glad for at jeg hadde tatt dette valget. I ettertid har jeg tatt noen påbyggende kurs i jobbsammenheng. For dem som ønsker dette yrket, vil jeg absolutt anbefale å ta hele eller deler av studietiden i utlandet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du er et rutinemenneske, er ikke dette veien å gå. Man må kunne takle et høyt tempo med mye variasjon. I tillegg må du tåle at oppgavene du har fått kan forandres – ofte kan prosjektene vi jobber med både utvides og forlenges. Det er heller ikke et yrke for deg som ikke har et kreativt øye. Det er ikke noe du kan få ved å studere kreative fag, det er noe du må ha i bunnen. Og i tillegg er det nødvendig med en interesse for faget.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at dagene er så ulike. I noen perioder koker det litt. Og jeg trives med å ha masse å gjøre – jeg jobber godt under press. Men så kan det være roligere perioder, og det kan også være fint. Det er givende å få jobbe med prosjekter fra A til Å. Det å se at et prosjekt du har jobbet med over lengre tid kommer i havn og blir vellykket, er det aller morsomste.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg jobber i et stort firma, og det er mange positive sider ved det. Størrelsen på firmaet kan også gjøre at man må gjennom mange ledd for å få noe gjennom. Prosjektene våre må kvalitetssikres, og man må holde seg innenfor visse rammer. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne «ta den helt ut», men samtidig har jeg selvfølgelig en forståelse for at det ikke vil være det beste med tanke på kunden. I tillegg er yrket mitt såpass stillesittende, men jeg kompenserer for det ved å være aktiv på fritiden.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Først og fremst må du være kreativ og ha et visuelt øye. Du bør ha en interesse for faget, være nysgjerrig og tørre å prøve og feile. Samtidig må du være strukturert, for du må takle å ha mange baller i lufta på en gang. Det er også viktig at du kan jobbe godt alene, og at du stoler på deg selv. I tillegg må du kunne jobbe i team og være åpen for andres innspill og ideer.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er utrolig mange muligheter innenfor dette yrket. Erfaringen du opparbeider deg underveis i yrkeslivet, har mye å si for hvilken retning som vil være naturlig å gå. Du kan ha det samme grunnlaget, men spesialisere deg og jobbe kreativt med foto og video, koding eller analyse. Et annet alternativ er å jobbe mot å bli en markedssjef med personalansvar i kreativ avdeling.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen din er avhengig av om du jobber i privat eller offentlig sektor, og om du har noen spesialisering. Som nyutdannet vil jeg tro at lønnen er fra 400 000 kroner i året og oppover. Gjennomsnittslønnen for en grafisk designer er på cirka 500 000 kroner. Men så er det jo lønninger som er langt over det.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Det er mange om beinet for å få de gode, kreative stillingene. Men man kommer langt hvis man legger fokus på en spesiell retning – du bør ligge et hode foran i det du er ekstra god på. Det er mye du kan lære deg på egen hånd ved siden av studier. Kanskje du kan ta kontakt med noen som har et slikt yrke for å få innspill på hva man kan trenge av kompetanse innenfor programvare? Det er ikke alt man lærer på skolen. I tillegg kan det være lurt å henvende seg til aktuelle bedrifter mens du studerer – det vil kunne gi deg en fot innenfor. Nå er det mye automatisering og man kan kanskje skremmes av at roboter tar over arbeidet. Men de vil ikke kunne ta helt over – det er veldig mye som ligger bak det automatiserte verktøyet som er i bruk i dag. Jeg tror at det alltid vil være behov for gode designere.