Kvinnelig forfatter skriver
Yrkesbeskrivelse

Forfatter

favoritt ikon

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

En forfatter skriver bøker og annet skriftlig materiale. Ofte blir forfattertittelen forbundet med dem som skriver skjønnlitteratur, men forfatteryrket omfatter langt mer enn dette.

I mange sammenhenger er det vanlig å dele forfattere i grupper etter hvilken sjanger de skriver i, eksempelvis skjønnlitteratur, fagbøker/sakprosa, barnebøker, skuespill og så videre. Avhengig av hvilken sjanger du skriver i, kan du ha en mer spesifikk yrkestittel enn forfatter. Eksempelvis lyriker, tekstforfatter, dramatiker eller manusforfatter.

Skjønnlitterære forfattere skriver tekster som er fiksjon, som romaner, noveller, dikt og lignende. Mens fagbokforfattere (sakprosaforfattere) skriver og redigerer bøker om emner innen et bestemt fag, ofte til bruk som lærebøker. Forfattere av sakprosabøker er ofte ansatt som fagfolk eller eksperter, og skriver for å formidle kunnskapene sine til et større publikum. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forfatter:

  • undersøke et tema og samle inn materiale
  • skrive teksten
  • bearbeide teksten, ofte i samarbeid med en forlagsredaktør

Arbeidsmetodene og skriveprosessen kan være svært ulik fra forfatter til forfatter. Noen skriver systematisk noen timer hver dag, mens andre skriver svært mye over kortere perioder. Det varierer også veldig hvor lang tid en forfatter bruker på å skrive en bok. Generelt sett er forfatteryrket svært tidkrevende.

En del forfattere er tilknyttet et forlag og har avtaler om produksjon i samarbeid med disse, mens andre forfattere skriver på egenhånd og må forsøke å få sine verk antatt. Når et manuskript er ferdig sender du dette til ett eller flere forlag. Forlagene vurderer om de ønsker å bruke manuskriptet. Dersom forlaget velger å anta manuskriptet vil forlaget og forfatteren inngå en avtale, og deretter jobbe videre med prosjektet i samarbeid.

En del forfattere med gode språk- og kulturkunnskaper arbeider også som oversettere.

Tittelen forfatter er ikke en beskyttet yrkestittel, og enhver som skriver kan derfor kalle seg forfatter.

Hvor jobber forfattere?

Nesten alle forfattere jobber frilans, og er altså ikke ansatt hos en arbeidsgiver. De er derfor vanligvis selvstendig næringsdrivende. For dem som allerede har etablert seg som forfattere, er det imidlertid vanlig å samarbeide med et forlag.

Personlige egenskaper

Det finnes ingen generell mal for hvilke egenskaper forfattere bør ha. Generelt vil det være nyttig med evne til kreativ tenkning. Du må ha et budskap og et ønske om å formidle dette. Det er også svært viktig at du har evne til å uttrykke deg, og få fram budskapet ditt. For de fleste forfattere er det nødvendig å kunne arbeide systematisk og målrettet, i og med at skriveprosessen kan være både vanskelig og tidkrevende. Forfatteryrket krever stor grad av selvdisiplin og evne til å produsere.

Utdanning

Spesifikk forfatterutdanning er ikke en forutsetning for å arbeide som forfatter. Det tilbys imidlertid en del relevante studier ved flere av landets høgskoler og universiteter.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Opptakskrav
    Opptakskravet til forfatterstudiene varierer fra studie til studie. Noen steder kreves kun generell studiekompetanse, mens andre krever tekstprøver i tillegg. Opptak til fagbokforfatterstudier krever også minst to års høyere utdanning innenfor et relevant tema.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
5 785 personer
3 483 personer
2 302 personer
281 kr
272 kr
298 kr
45 500 kr
44 080 kr
48 290 kr
546 000 kr
528 960 kr
579 480 kr
281 kr
272 kr
298 kr
45 500 kr
44 080 kr
48 290 kr
546 000 kr
528 960 kr
579 480 kr
305 kr
286 kr
333 kr
49 380 kr
46 410 kr
53 870 kr
592 560 kr
556 920 kr
646 440 kr
305 kr
286 kr
333 kr
49 610 kr
46 600 kr
54 170 kr
595 320 kr
559 200 kr
650 040 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Privat
5 722 personer
3 442 personer
2 280 personer
282 kr
272 kr
298 kr
45 650 kr
44 140 kr
48 330 kr
547 800 kr
529 680 kr
579 960 kr
282 kr
272 kr
298 kr
45 650 kr
44 140 kr
48 330 kr
547 800 kr
529 680 kr
579 960 kr
305 kr
287 kr
333 kr
49 420 kr
46 430 kr
53 930 kr
593 040 kr
557 160 kr
647 160 kr
305 kr
287 kr
333 kr
49 650 kr
46 620 kr
54 230 kr
595 800 kr
559 440 kr
650 760 kr
Forfattere
Heltid
Alle sektorer
1 007 personer
584 personer
423 personer
314 kr
308 kr
326 kr
50 930 kr
49 850 kr
52 770 kr
611 160 kr
598 200 kr
633 240 kr
314 kr
308 kr
326 kr
50 930 kr
49 850 kr
52 770 kr
611 160 kr
598 200 kr
633 240 kr
324 kr
311 kr
342 kr
52 440 kr
50 330 kr
55 350 kr
629 280 kr
603 960 kr
664 200 kr
324 kr
311 kr
342 kr
52 670 kr
50 540 kr
55 600 kr
632 040 kr
606 480 kr
667 200 kr
Forfattere
Heltid
Privat
1 000 personer
583 personer
417 personer
315 kr
308 kr
327 kr
50 980 kr
49 850 kr
52 910 kr
611 760 kr
598 200 kr
634 920 kr
315 kr
308 kr
327 kr
50 980 kr
49 850 kr
52 910 kr
611 760 kr
598 200 kr
634 920 kr
324 kr
311 kr
342 kr
52 490 kr
50 350 kr
55 470 kr
629 880 kr
604 200 kr
665 640 kr
324 kr
311 kr
342 kr
52 720 kr
50 560 kr
55 730 kr
632 640 kr
606 720 kr
668 760 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
872 personer
557 personer
315 personer
243 kr
244 kr
237 kr
39 380 kr
39 540 kr
38 420 kr
472 560 kr
474 480 kr
461 040 kr
243 kr
244 kr
237 kr
39 380 kr
39 540 kr
38 420 kr
472 560 kr
474 480 kr
461 040 kr
278 kr
258 kr
319 kr
45 040 kr
41 790 kr
51 650 kr
540 480 kr
501 480 kr
619 800 kr
278 kr
258 kr
319 kr
45 080 kr
41 850 kr
51 670 kr
540 960 kr
502 200 kr
620 040 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Deltid
Privat
856 personer
545 personer
311 personer
243 kr
244 kr
237 kr
39 410 kr
39 580 kr
38 420 kr
472 920 kr
474 960 kr
461 040 kr
243 kr
244 kr
237 kr
39 410 kr
39 580 kr
38 420 kr
472 920 kr
474 960 kr
461 040 kr
279 kr
259 kr
320 kr
45 210 kr
41 930 kr
51 850 kr
542 520 kr
503 160 kr
622 200 kr
279 kr
259 kr
320 kr
45 260 kr
41 990 kr
51 870 kr
543 120 kr
503 880 kr
622 440 kr
Forfattere
Deltid
Alle sektorer
184 personer
122 personer
62 personer
266 kr
258 kr
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
266 kr
258 kr
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
278 kr
264 kr
305 kr
45 010 kr
42 810 kr
49 340 kr
540 120 kr
513 720 kr
592 080 kr
278 kr
264 kr
305 kr
45 080 kr
42 880 kr
49 340 kr
540 960 kr
514 560 kr
592 080 kr
Forfattere
Deltid
Privat
180 personer
122 personer
58 personer
266 kr
258 kr
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
266 kr
258 kr
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
277 kr
264 kr
304 kr
44 860 kr
42 810 kr
49 170 kr
538 320 kr
513 720 kr
590 040 kr
277 kr
264 kr
304 kr
44 930 kr
42 880 kr
49 170 kr
539 160 kr
514 560 kr
590 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker