Kvalitetssikret av Avinor Flysikring AS 20. oktober 2022

Flygeleiar

Ein flygeleiar overvaker og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Arbeidsoppgaver

Som flygeleiar skal du forhindre samanstøyt mellom luftfartøy i lufta og på bakken, og sørge for ein rask og effektiv trafikkavvikling. Flygeleiaren gir råd og informasjon til luftfartøy. Flygeleiaren skal også hjelpe redningstenesta ved behov.

Flygeleiarens arbeidsoppgåver kan deles opp i tre område:

 • Tårnkontroll – her blir kontrollert fly i avgang- og landingsfasen, fly i umiddelbar nærleik av flyplassen, og dessutan fly og køyretøy på bakken.
 • Innflygingskontroll – der flytrafikken blir overvakt og blir kontrollert i nærområdet til flyplassen.
 • Områdekontroll – her blir overvakt og blir kontrollert flya mellom flyplassane og fly som passerer norsk luftrom.

Ein flygeleiar må fort oppfatte og danne seg et bilde av flytrafikken, slik at den kan blir leitt sikkert og effektivt. Til hjelp har flygeleiaren blant anna verktøy som radarfremvisarar, flygeplaner og radiosamband for kommunikasjon med pilotar, og dessutan intern kommunikasjon med andre flygeleiarar.

Flygeleiarar arbeider turnus.

Hvor jobber flygeleiarar ?

Som flygeleiar arbeider du i ternene og/eller innflygingskontrollen ved de største flyplassane i Noreg, eller ein av kontrollsentralane i Bodø, Stavanger eller Oslo (Røyken).

Intervjuer

Roe Nerem på toppen av kontrolltårnet på Torp Flyplass i Sandefjord.

Flygeleder

Roe Nerem

Vi har et stort ansvar, men vi jobber i et sikkert system med mange sikkerhetsbarrierer som gjør lufttrafikken trygg, forteller flygeleder Roe Nerem.

Viktige egenskaper

Ein flygeleiar har ansvar for menneskeliv og store materielle verdiar, noko som betyr at du må vere ansvarsfull, nøyaktig og tole stress. Eigenskapar som god simultankapasitet (evna til å handtere fleire oppgåver samtidig), god munnleg fremstillingsevne, god høyrsel, god helse og sjølvstende, er svært viktig. Du må også vere fokusert, analytisk, sjølvbevisst og påliteleg.

Utdanning

Flygeleiarutdanninga tar cirka to år. Merk at søknadsfristen er 15. februar. 

Utdanninga består av:

 • Forkurs i Noreg (ei veke i starten av september).
 • Initial training ved CANI i Praha, Tsjekkia (9 månader frå september til juni).
 • Transisjonskurs: Kurs i norske regler og avgjerder, systemopplæring og meteorologi (tre til fire veker).
 • Praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller ein kontrollsentral i Noreg (ca. 12 månader). Denne perioden leder fram til eksamen og sertifisering som flygeleiar.

Les meir om utdanninga på avinor.no

Opptakskrav:

 • Du må ha fylt 19 år 1. januar i opptaksåret.
 • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller betre frå vidaregåande.
 • Flytande munnleg og skriftleg norsk.
 • Svært gode engelskkunnskapar.
 • Må kunne oppnå tryggingsklarering.
 • God helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale.

Avinor utdannar like mange flygeleiarar som Avinor har behov for. Derfor vil det variere frå år til år kor mange som blir tatt opp på studiet.

 

De vanligste jobbene blant flygeleiarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 681202 - Flygelederutdanning, toårig
 • 681201 - Flygelederutdanning, lavere nivå

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med flygeleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3144103 - LUFTTRAFIKKLEDER
 • 3144102 - FLYGELEDERASPIRANT
 • 3144101 - FLYGELEDER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.