Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært interessert i tall, og valgte økonomifag allerede på videregående. Etter videregående begynte jeg på Handelshøyskolen BI og fortsatte senere på siviløkonomstudiet på Handelshøgskolen i Bergen (NHH). Der hadde jeg finans og regnskap som fordypning. Etter utdanningen jobbet jeg noen år med revisjon med hovedvekt på finanskunder, og fant da ut at jeg ville videreutdanne meg innen finans. Så da startet jeg på finansanalytikerstudiet ved NHH.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Ingen dag er helt lik på jobben her. BN Bank er en ganske liten bank, og vi er få som jobber på finansavdelingen i banken. Dermed stepper vi inn for hverandre ved behov, og vi blir godt kjent med alle oppgaver.

Hovedoppgaven min er å jobbe med likviditetsstyring for banken og operasjonell risikostyring. Vi skal se til at banken er i stand til å betjene sine fremtidige forfall samt budsjettert vekst. Jeg møter investorer og holder presentasjoner for dem, det er en viktig del av jobben som finanssjef. Jeg bruker en del tid på rapportering, og vår avdeling blir kontinuerlig målt av en egen risikoavdeling. Ettersom vi er en forholdsvis liten bank, er det kort vei til ledelsen og mulighet til å påvirke driften i banken. Jeg deltar jevnlig i et forum med banker vi samarbeider med. Det er en fin arena hvor vi kan drøfte og gi hverandre faglige innspill.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Høyere økonomisk utdannelse hvor fordypning i finans er en fordel. Når man jobber med finans er det i tillegg en forutsetning at man liker tall, og er analytisk, strukturert og nøyaktig. Særlig i lederstillinger innen finans kreves det at man må være selvstendig, og tørre å stole på seg selv. Da jeg fikk jobben som finanssjef her i BN Bank, var jeg glad jeg hadde lang arbeidserfaring fra revisjon, forsikring og bank. Denne stillingen kan man nok ikke hoppe rett inn i som nyutdannet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Yrket passer ikke om man ikke liker tall og økonomi. Man bør heller ikke være ustrukturert.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker den utrolige allsidigheten med denne jobben. Her er det mye nytt hele tiden. Det kan være krevende også, men samtidig opplever jeg god faglig støtte både her og gjennom alliansen vi er med i.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg trives egentlig så godt her, at det er lite jeg ikke liker. Men mye rutinepreget arbeid og rapportering kan jo bli kjedelig i lengden. Det kan også være til tider slitsomt med tunge, store oppgaver.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må ha interesse for tall. Man bør også ha noen års finansrelatert arbeidserfaring.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Finansmiljøet er lite, men det fins jo andre roller innen bank man kan ha. I tillegg kan det være muligheter på markedsavdelinger, i meglerforetak eller i forvalterforetak.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Dette vil variere fra bank til bank vil jeg tro, men det er relativt godt betalt.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Bortsett fra i Oslo, er finansmiljøet i Norge lite. Det er lenge siden jeg har sett en stillingsutlysning på en finanssjef.

Tekst: Eva Hilde Murvold

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.