Finansanalytiker

Det er viktig å finne noe man syns er interessant å drive med. Da er det lettere å bli god, sier Ida Karevold.
Ida karevold ble finansanalytiker fordi hun er glad i å jobbe med en kombinasjon av analyse og tall.
Ida Karevold, 33 år
Finansanalytiker
KLP Kapitalforvaltning, Oslo
«Det er viktig å finne noe man syns er interessant å drive med, for da er det lettere å bli god.»
― Ida Karevold
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 02.08.2022
«Det er viktig å finne noe man syns er interessant å drive med, for da er det lettere å bli god.»
― Ida Karevold
«Det er mange veier inn, men mitt beste råd er å finne et område eller oppgaver som interesserer og motiverer deg.»
― Ida Karevold

Hvorfor valgte du å bli finansanalytiker?

– Jeg jobber i dag som porteføljeforvalter på aksjeteamet i KLP (kommunal landspensjonskasse) kapitalforvaltning. Vår oppgave er å sikre at pengene vi forvalter er investert slik at vi kan levere den avkastningen og risikoen som kundene forventer.

Jeg valgte å bli siviløkonom fordi jeg alltid har vært glad i å jobbe med tall og IT. Økonomi er et bredt felt med mange retninger, og utdanningen kan brukes i mange jobber. Det at jeg endte opp med akkurat kapitalforvaltning er kanskje litt tilfeldig, men jeg trives godt med en jobb som lar meg være litt nerdete og som krever at jeg tar ansvar.

Image
Ida sitter foran flere dataskjerer og følger med på pengemarkedet.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Når jeg kommer om morgenen sjekker jeg først at porteføljene våre fremdeles ser ut som vi forventer. I min avdeling forvalter vi aksjer for i overkant av 250 milliarder kroner i pensjonsmidler og ekstern kapital, og vi kjøper og selger aksjer nesten hver dag.

Deretter kan jeg bruke litt tid på å oppdatere meg på finansrelaterte nyheter eller skrive koder. Hensikten med å skrive koder kan for eksempel være å hente ut og bearbeide data slik at informasjonen kan fremstilles på en enkel måte.

I KLP er det rom for å bruke tid på å lære nye ting og noen dager sitter jeg i i flere timer med det. Det er viktig for oss å jobbe så effektivt som mulig slik at vi kan levere et godt produkt til kundene våre. Noen ganger har vi også kontakt med kunder for å informere om hva som skjer med pengene og hvordan de forvaltes.

Jobben er veldig teambasert og i mitt team er vi fire personer som støtter og lærer av hverandre. Det er fint fordi vi har forskjellige kvaliteter og erfaringer. Vi som forvaltere er bare en del av en stor organisasjon, noe som krever at alle samarbeider med hverandre på tvers av avdelingene. I og med at vi investerer internasjonalt, skjer det ting på alle tider av døgnet, og det kan til tider være vanskelig å gå fra jobb klokken fire. Jeg vil si jeg har en jevn arbeidsmengde gjennom hele året.

Hva kreves for å kunne jobbe som finansanalytiker?

– Jeg tok en master i finans med fordypning i samfunnsøkonomi, og det er nok en vanlig bakgrunn å ha i dette yrket. I dag kreves det nok en master for å ha min type jobb. I tillegg kan det vært lurt å finne et område eller tema som du synes er ekstra spennende. Det kan være analyse, rapportering eller programmering for eksempel. Det er viktig å finne noe man syns er interessant å drive med, for da er det lettere å bli god. Man trenger ofte noen års erfaring i arbeidslivet for å finne ut nøyaktig hva man ønsker å jobbe med.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det å jobbe i finans var kanskje tidligere knyttet opp mot stereotyper om hvordan man skulle være. Slik er det ikke lenger, og det finnes ikke noe fasitsvar på hvem som passer til å jobbe med finans. Bransjen trenger et mangfold av personer.

Det er en fordel å like tall, men det finnes også jobber i finans som ikke krever at du bruker matematikk like ofte. Du bør trives med ansvar, men samtidig ha tålmodighet til å lære av andres erfaringer. Det er også lurt å være litt modig og ha evnen til å lete etter nye måter å løse problemstillinger.

Hva liker du best med å være finansanalytiker? 

– Jeg liker at jeg får lov til å bruke tiden min på ting jeg syns er spennende.

Hva liker du minst?

– Det er ikke så mye jeg ikke liker, men med denne jobben følger et solid ansvar som innimellom kan være krevende. Vi forvalter mye tillit, og vi ønsker å ta godt vare på den.

Image
Ida gir instrukser til to som er på opplæring.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er et stort spekter av muligheter og områder. Økonomi og finans treffer alle deler av samfunnet. Du kan jobbe både offentlig og privat. Enten i bank, med forsikring eller fondsforvaltning. Jeg kjenner også mange som har valgt å jobbe utenlands.

Hva kan man forvente i lønn som finansanalytiker?

– Det kan antageligvis variere, avhengig av sektor og arbeidsområde, men som nyutdannet ligger nok lønnsnivået rundt 500 000 kroner.

Hvordan er sjansene for å få jobb som finansanalytiker?

– Det henger sammen med interesseområde og hva du vil jobbe med. Jeg måtte ha litt tålmodighet før jeg fikk jobb som porteføljeforvalter. Det er mange veier inn, men mitt beste råd er å finne et område eller oppgaver som interesserer og motiverer deg.

Tilhørende utdanninger

Økonomi og administrasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Finn studier