Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.
Yrkesbeskrivelse

Fengselsbetjent

favoritt ikon

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Målet med arbeidet til en fengselsbetjent er å motvirke nye straffbare handlinger ved å gjøre oppholdet i fengselet meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende for den innsatte. En del av jobben består i å legge til rette for ulike programmer som skal bidra til mestring og bevisstgjøring, samt organisere aktiviteter og sosiale arrangementer.

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. 

Fengselsbetjenten møter mange ulike typer mennesker. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, mens andre sliter med psykiske problemer eller atferdsvansker av forskjellig art. Du må dermed være forberedt på arbeidsdager der sikkerhet, grensesetting og konfliktløsning står sentralt.

Jobben som fengselsbetjent stiller store krav til personlig egnethet og modenhet, og innebærer myndighetsutøvelse og makt over mennesker i en vanskelig situasjon. Samtidig kreves det grunnleggende gode holdninger og verdier, og troen på at mennesker kan forandre sitt handlingsmønster.

Hvor jobber fengselsbetjenter?

Som fengselsbetjent er du ansatt og jobber i et fengsel. Det kan være en lukket anstalt eller en anstalt med åpen soning. Fengselsbetjenter jobber også i friomsorgen med elektronisk kontroll (fotlenkesoning). 

Personlige egenskaper

Som fengselsbetjent må du være ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må kunne sette grenser og kunne takle krisesituasjoner, trusler og fysisk risiko.

Utdanning

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningsløpet er toårig.

Utdanningen er lønnet, men man er forpliktet til ett års tjeneste ved et eller flere fengsel. Søknadsfristen for opptak kunngjøres på Fengselsskolens nettsider.

Opptakskrav
Det finnes en rekke opptakskrav for å bli tatt opp som aspirant:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • være 20 år eller eldre
  • plettfri vandel 
  • førerkort klasse B
  • god fysisk og psykisk helse 
  • bestått fysisk funksjonstest med styrkeøvelser og utholdenhetsprøve

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fengselsbetjent
Deltid
Statlig
661 personer
309 personer
352 personer
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
31 920 kr
31 520 kr
32 180 kr
383 040 kr
378 240 kr
386 160 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 199 kr
32 020 kr
31 580 kr
32 350 kr
384 240 kr
378 960 kr
388 200 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 800 kr
35 630 kr
35 960 kr
429 600 kr
427 560 kr
431 520 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 440 kr
36 120 kr
36 740 kr
437 280 kr
433 440 kr
440 880 kr
Fengselsbetjent
Deltid
Alle sektorer
663 personer
309 personer
354 personer
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
31 940 kr
31 520 kr
32 370 kr
383 280 kr
378 240 kr
388 440 kr
Ca 197 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
32 030 kr
31 580 kr
32 540 kr
384 360 kr
378 960 kr
390 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 820 kr
35 630 kr
36 000 kr
429 840 kr
427 560 kr
432 000 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 460 kr
36 120 kr
36 770 kr
437 520 kr
433 440 kr
441 240 kr
Fengselsbetjent
Heltid
Statlig
3 525 personer
1 378 personer
2 147 personer
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
44 120 kr
43 110 kr
44 790 kr
529 440 kr
517 320 kr
537 480 kr
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
44 480 kr
43 320 kr
45 250 kr
533 760 kr
519 840 kr
543 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
43 080 kr
41 660 kr
44 000 kr
516 960 kr
499 920 kr
528 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
44 120 kr
42 510 kr
45 160 kr
529 440 kr
510 120 kr
541 920 kr
Fengselsbetjent
Heltid
Alle sektorer
3 527 personer
1 379 personer
2 148 personer
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
44 120 kr
43 120 kr
44 800 kr
529 440 kr
517 440 kr
537 600 kr
Ca 272 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
44 480 kr
43 330 kr
45 250 kr
533 760 kr
519 960 kr
543 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
43 090 kr
41 660 kr
44 000 kr
517 080 kr
499 920 kr
528 000 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 272 kr
44 130 kr
42 510 kr
45 160 kr
529 560 kr
510 120 kr
541 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker ut­fører arbeid under vann.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.