Fengselsbetjent

- Jeg har ansvar for å følge opp, motivere og veilede de innsatte, ikke straffe dem ytterligere - selve frihetsberøvelsen er straffen, sier Julie.
Julie foran et gittervindu i høysikkerhetsfengselet i Horten.
Julie Grønvold Gunneng, 25 år
Fengselsbetjent
Nordre Vestfold Fengsel, avdeling Horten
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Som fengselsbetjent slår jeg tre fluer i en smekk og jobber både med mennesker, kriminalitet og sikkerhet. »
― Julie Grønvold Gunneng
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 17.02.2022
«Som fengselsbetjent slår jeg tre fluer i en smekk og jobber både med mennesker, kriminalitet og sikkerhet. »
― Julie Grønvold Gunneng
«Jeg er borte i mange vonde skjebner, og de innsatte er gjerne urolige for fremtiden og samfunnets fordommer.»
― Julie Grønvold Gunneng

Hvorfor valgte du å bli fengselsbetjent?

– Jeg tror det virkelig startet etter at jeg begynte å jobbe i sikkerhetskontrollen på Gardermoen og likte meg godt. Jeg har alltid syntes sikkerhet har vært spennende, samtidig som jeg ønsket å jobbe med mennesker. Som fengselsbetjent får du jobbe med begge deler parallelt. I tillegg har kriminalitet vært noe jeg har interessert meg for, og jeg har ofte lurt på hvorfor noen faller utenfor og begår kriminelle handlinger. Som fengselsbetjent slår jeg tre fluer i en smekk og jobber både med mennesker, kriminalitet og sikkerhet. Jeg har med andre ord havnet på rett sted. 

Image
Kvinne i svart uniform går ned trappen fra celleavdelinge i andre etasje.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber turnus og har vakter til alle døgnets tider. Når jeg går på vakt har jeg alltid en overlapping med de som går av jobb. Vi snakker om hva som skal skje i løpet av vakten, og om det er noe spesielt som har skjedd. Jeg jobber i et høysikkerhetsfengsel med 16 plasser. Når jeg jobber dag, låser jeg de innsatte ut av cellene om morgenen – da skal de på jobb eller skole innenfor murene. Fengselet er fra 1862 og murene er tykke. Det er også høyt under taket og plass til masse humor. 

Om dagen tar jeg ofte en tur på verkstedet hvor de innsatte jobber med forskjellige ting. Alt fra å lage tennbriketter, til å snekre, veve filleryer og lage småting. Jeg synes det er en fin måte å ta del i de innsattes hverdag på, og her sitter praten løst. Andre innsatte går på skolen, og lærerne er ansatt i kommunen og kommer derfor inn til fengselet for å undervise. Fordi jeg skal motivere og veilede de innsatte er relasjonsbygging viktig. I tillegg skal sikkerheten ivaretas, og noe av det viktigste vi gjør er derfor å delta i miljøet med de innsatte. Vi kaller det «dynamisk sikkerhet».

Jeg er relativt nyutdannet og lærte blant annet mye om kommunikasjon på fengselsskolen. De domfelte her har både korte og lange dommer og de innsatte har, som alle andre, veldig forskjellige personligheter og utfordringer. Noen prater åpent og lett, mens andre tar det lengre tid å komme inn på. Jeg samarbeider blant annet med psykolog og sykepleier for at de domfelte skal få den helsehjelpen de har krav på og behov for. Dette er et komplekst yrke og jeg skal fungere både som vokter og som hjelper. Sikkerheten både i og utenfor fengslet skal ivaretas, samtidig som det er viktig å huske på at de innsatte er mennesker. 

På ettermiddagsvaktene tilbringes mye tid med de innsatte, og da går det blant annet i kortspill, bordtennis og TV-titting. TV-stuen er derfor et sentralt samlingspunkt. Om kvelden låser vi de innsatte inn på cellene for natten og kontrollerer at dører er låst før nattskiftet kommer på jobb. Nattevaktene kan bli lange, samtidig kan det være deilig med et avbrekk i turnusen i ny og ne. På nattskiftet går fengslet i en form for «nattmodus» og det skal foregå minimalt med aktivitet. Skulle det oppstå en nødssituasjon, som for eksempel personskade eller brann, griper vi selvfølgelig inn. Vi er aldri alene på jobb, verken på dag eller natt, og det er alltid rom for å spørre om råd og veiledning – ingen spørsmål er dumme.

Hva kreves for å kunne jobbe som fengselsbetjent?

– Jeg begynte å jobbe som ekstrabetjent i fengsel uten utdanning og fikk nødvendig opplæring i forkant, men det er ikke alle arbeidsoppgavene til en utdannet fengselsbetjent du kan gjøre som ekstrabetjent. Det er en fin måte å se om du kunne tenke deg å jobbe videre i yrket – det er som nevnt et komplekst yrke.

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Lillestrøm er den eneste skolen som utdanner fengselsbetjenter i landet. Utdannelsen er toårig med både praksis og teoretiske semestre. Fordi utdanningen er lønnet, er man forpliktet til å jobbe et år i Kriminalomsorgen etter fullført studie. Selv er jeg i starten av pliktåret mitt nå og trives godt.  

Det er mange søkere til studiet og først må du skrive en søknad. Det kreves at du har plettfri vandel. Dersom du er aktuell, blir du kalt inn til en dag med intervju og fysiske tester. Løpetesten er kanskje den mest krevende og du må både være i god fysisk form og psykisk egnet til jobben som fengselsbetjent.   

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du bør naturlig nok like å jobbe med mennesker og å være tålmodig er en god egenskap. Det kan til tider være en del mas og ting kan ta lang tid. Det kan også være en fordel at du er moden og trygg på deg selv, men det blir man gjerne i løpet av studiet. Jeg er borte i mange vonde skjebner og de innsatte er gjerne urolige for fremtiden og samfunnets fordommer. Jeg er deres daglige kontakt med verden utenfor murene så medmenneskelighet er viktig. 

Hva liker du best med å være fengselsbetjent?

– Noe av det jeg liker best er arbeidsmiljøet. Vi ansatte jobber godt sammen og det blir fort et eget miljø på arbeidsplassen. I tillegg passer det meg bra å jobbe turnus. Å ha fri en onsdag for eksempel, når alle andre er på jobb, er luksus. Jeg får også innblikk i en verden de fleste ikke vet så mye om og det er både spennende og lærerikt.

Hva liker du minst?

– Det kan tidvis være krevende å jobbe med vanskelige innsatte over tid og da er det godt å ha gode kolleger rundt seg. Når det oppstår krevende situasjoner, som heldigvis ikke er hver dag, er det godt å ha gode kollegaer. På den andre siden er dette en del av jobben og vi må håndtere det så godt vi kan.

Image
Kvinne i svart uniform åpner en glugge i en celledør.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan enten jobbe i fengsel med høyt eller lavt sikkerhetsnivå. Du kan også jobbe på en overgangsbolig hvor innsatte nærmer seg samfunnet endt soning. Her får de muligheten til å jobbe ute i samfunnet om dagen før de kommer tilbake til institusjonen på ettermiddagen. Det er også mulig å jobbe med straffegjennomføringsformen EK; elektronisk kontroll. Det er en soningsform for domfelte med kortere dommer, opptil seks måneder. Den som gjennomfører straff med fotlenke må enten være i arbeid, gå på skole, studere eller ha en annen form for sysselsetting. 

Hva tjener man som fengselsbetjent?

– Som nyutdannet fengselsbetjent kan man forvente å tjene 400 000 – 450 000 kroner i året, dette er inkludert tillegg man får for å jobbe helger, kveld, natt og helligdager. 

Hvordan er sjansene for å få jobb som fengselsbetjent?

– I det man starter på skolen er man ansatt ettersom man mottar lønn under utdanningen. I pliktåret er man sikret jobb det første året. Etter pliktåret kan man ikke forvente å gå til en 100 % fast jobb. Det kan være at man må ta til takke med et vikariat eller som tilkallingsvikar i en periode. Men dersom man er fleksibel i forhold til hvor i landet man kan tenke seg å jobbe, er sjansen større for å få fast jobb.

 

Tilhørende utdanninger

Fengselsbetjent

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge.

Finn studier