Fagoperatør i termoplast, Stein Roger Bang ser rett inn i kameraet

YrkesintervjuFagoperatør i termoplast favoritt ikon

Stein Roger Bang liker å jobbe med delikate prosesser, store maskiner og krevende tekniske utfordringer.

Stein Roger Bang
39 år
Fagoperatør i termoplast
Bewi Polar AS, Alta
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg havnet i yrket ved tilfeldigheter, egentlig. Jeg var arbeidsledig og startet som tilkallingshjelp på en fabrikk som produserte kabelrør til fiberkabler og lignende. Jeg var heldig som fikk en jobb jeg likte, i et fag hvor jeg i ettertid har videreutviklet og utdannet meg. Og det hvor jeg er oppvokst og vil bo.

Jeg må tilstå at å jobbe med digre maskiner og mye automatikk, appellerer til gutten i meg.

Hvilke arbeidsoppgaver består arbeidsdagen din av?

- Jeg jobber i et firma som lager emballasje til fiskeindustrien og isolasjonsplater til byggenæringen. En vanlig dag består ofte i å starte opp indirekte utstyr som fyrkjeler, kjøletårn, med mere. Deretter må alt produksjonsutstyr varmes opp og justeres inn.

Det finnes mange ulike typer termoplastproduksjon. Men, felles for alle er at vi tilfører energi til et råstoff, former det i et verktøy og kjøler det ned. Faktorer som råstoffkvalitet, temperatur og annet påvirker hvordan jeg skal stille inn varme og kjøling. Jeg tar jevnlige kvalitetskontroller i løpet av dagen, og må hele tiden regulere temperaturen for å holde produktene innenfor toleransegrensene.

Akkurat nå jobber jeg med EPS-produksjon (isopor), som er et plastmateriale med gass i. Det gjør råstoffet veldig ustabilt og krever ekstra oppfølging. Det som skiller EPS fra andre termoplaster jeg har jobbet med, er at materialet må forbehandles før bruk. Det betyr at vi varmer opp råstoffet så det utvider seg til kuler i passende størrelser, og lar så materialet stabilisere seg et døgns tid. Jeg har ansvaret for denne prosessen, hvor nøyaktighet er kjempeviktig.

Selve råstoffet er den klart største kostnaden i denne type produksjon. Det blir ofte en del mekanisk arbeid i forbindelse med bytte av former, når andre produkter skal lages.

img_1756.jpg

All rights reserved.

 

Hvilken utdanning og /eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli fagoperatør i termoplast?

- De fleste starter i yrket uten formell utdanning, og opparbeider seg kunnskap underveis. Når du har fem års praksis kan du melde seg opp som privatist til eksamen og ta fagbrev. Termoplast er et bredt felt, og du vil nok ikke tilegne deg tilstrekkelige teoretiske kunnskaper av å jobbe på en enkelt arbeidsplass.

Det jeg har valgt å gjøre, er å få teoretisk opplæring gjennom et nettkurs fra Norsk Industri. Du kan også ta to års videregående skole og to års opplæring i termoplastfaget.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det beste med yrket mitt er de tekniske utfordringene. Produksjonsutstyr for termoplast er uvanlige maskiner, og for hvert ulikt produkt kreves helt unike løsninger. Ofte må utfordringer løses av operatør på stedet.

I mange andre bransjer ville man ha bedt om assistanse fra for eksempel en rørlegger eller en automatiker, men i denne bedriften får jeg brukt alt jeg har av både egenskaper, kreativitet og kunnskap.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Vi som leverer varer som annen industri er avhengig av, gjør at vi ofte er under sterkt press for å prestere nærmest uansett forutsetninger. Det kan være krevende iblant. Til gjengjeld er det ingenting som slår følelsen av at vi mot alle odds har klart det!

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

 -Det finnes veldig mange ulike typer arbeid innen plastfaget, alt fra å håndlage spesialkomponenter på bestilling, til masseproduksjon av emballasje. Jobbene er godt spredd over hele landet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Lønna i dette yrket er veldig avhengig av arbeidsplass og egne prestasjoner. De fleste bedrifter har grunnlønn, ifølge tariff for kjemisk industri. Tillegg og bonuser kommer på toppen av lønnen. Det være tillegg for skiftarbeid, for ansvar som linjeleder/bas/skiftleder eller fagtillegg for kunnskaper/ferdigheter man opparbeider seg. Mange har en resultatbasert produksjonsbonus, og jeg tror lønnsnivået ligger et sted mellom 350 000 til 450 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er behov for folk hos de fleste bedriftene som holder på med dette. Men hvis du bor ute i distriktene, kan det være få bedrifter å velge blant. Så jobbsjansene avhenger av hvor du bor, og eventuelt om du er villig til å flytte på deg.

img_1758.jpg

All rights reserved.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

 

 

    • Jeg må tilstå at å jobbe med digre maskiner og mye automatikk, appellerer til gutten i meg.
    • Det beste med yrket mitt er de tekniske utfordringene.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser