Fabrikksjef fiske

-Dette er et prestasjonsyrke, og du må tåle litt press og hardt fysisk arbeid, sier Asgeir Tangen.
Portrett av Asgeir Tangen
Asgeir Tangen, 52 år
Fabrikksjef, fiske
Hermes, Tromsø
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Jeg deltar i produksjonen, og har samtidig kontroll på kvaliteten på fisken.»
― Asgeir Tangen
Intervju:
Elin Tollevik Garvik
Publisert: 17.11.2020
«Jeg deltar i produksjonen, og har samtidig kontroll på kvaliteten på fisken.»
― Asgeir Tangen
«Du kommer ikke rett fra skolen og blir fabrikksjef, du må gå gradene.»
― Asgeir Tangen

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er oppvokst på Aukra utenfor Molde, og hadde mange venner som ble fiskere og sjømenn. Jeg begynte på maskin og mekk, det som heter TIP i dag, kanskje mest fordi jeg hadde en bror som reiste som maskinist, og jeg ville gå maskinistlinje.

Etter grunnkurset var jeg litt lei skole, og valgte å reise ut på båt. Jeg jobbet først på en fiskebåt her i Norge, før jeg fikk jeg jobb hos American Seafoods Company, og reiste på fiske i Alaska. Jeg jobbet der i 22 år, og var fabrikksjef fra 1996.

I 2012 begynte jeg å jobbe i Norge, og selv om fisket er ulikt i Alaska og her hjemme, er grunnsteinen den samme – det er viktig å sørge for sikkerhet, kvalitet og kvantitet. 

Image
Asgeir bearbeider fisken som kommer på samlebånd.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Vi jobber seks timers skift, altså seks timer på og seks timer av gjennom hele døgnet. Jeg deltar i produksjonen, og har samtidig kontroll på kvaliteten på fisken. Arbeidet i produksjonen kan være å kjøre sløyemaskin, håndsløye stor fisk, renske fisk, stå i pakkestasjonen og pakke fisk, og stable fisk på frys. 

Jeg jobber på en frysetråler, og fisken vi fryser er hodekappet og sløyd. Om bord på fabrikktrålere, som jeg jobbet på tidligere, kan det bli laget mange forskjellige produkter: Filet, farse, rogn og fiskemel, og det kan jobber over 100 personer i fabrikken om bord. Hos oss er vi seks personer på hvert skift i fabrikken, altså 12 totalt. Når det er hiving, er de fleste som jobber i fabrikken med på dekk. Jeg er sjelden med på dekk, men som fisker er det en del av jobben. 

Vi fisker i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen år er vi også ved Grønland og fisker. Normalt er jeg ute cirka fem uker hver tur, og vi prøver å dele sommeren slik at vi får noe av den hjemme, og annenhver jul hjemme. 

En del av jobben er å sørge for dokumentasjon, og jeg benytter et dataprogram der jeg fører inn all informasjon. Jeg tar prøver av fisken, dokumenterer renhold og vannkvalitet. Det tar tid å produsere, og det er viktig at vi ikke får så mye at fisken blir ødelagt, fordi vi ikke får produsert raskt nok. Jeg kommuniserer med skipperen, og forteller hvordan kapasiteten er i fabrikken, sånn at vi ikke tar inn for mye fisk om gangen. Fisken kommer jo ikke på bestilling, og det er viktig at vi får produsert mest mulig samtidig som kvaliteten blir god.

Båten jeg jobber på er en del av Havforskningsinstituttets havgående referanseflåte, som det heter. Det betyr at vi jobber for Havforskningsinstituttet, og tar mål, lengde og vekt på alle arter av fisk vi får, annenhver dag. Vi tar også prøver av øresteiner, otolitter, som forskerne kan bruke til for eksempel å finne ut alder på fisk. Vi leverer inn tusenvis av øresteiner hvert år, og tar også litt andre prøver. Det er ekstra arbeid, men spennende å være med på, og jeg har etterhvert blitt flink til å identifisere fiskearter. Informasjonen vi bidrar med blir brukt blant annet til å regulere fisket.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du kommer ikke rett fra skolen og blir fabrikksjef, du må gå i gradene. Du begynner gjerne som fisker, og så jobber du deg videre til å bli fabrikksjef. Når det gjelder utdanning er det ingen bestemte krav, og jeg har ikke full oversikt over hva som finnes av muligheter i dag. Det kan være en god idé å gå naturbruk blå linje, som er rettet mot fiske og havbruk. Vi tar også imot ungdom på utplassering, og har både fiske- og maskinlærlinger om bord. Da gjelder det å stå på og vise seg frem. Dette er et prestasjonsyrke, og du må tåle litt press, og hardt fysisk arbeid. 

For å jobbe om bord hos oss er det krav til at du har helseattest for sjømenn, og sikkerhetskurs for fiskere. Dette bør du ha ordnet når du søker, for en som har papir blir alltid foretrukket. 

For å jobbe som fabrikksjef er det viktig å vise litt lederegenskaper og kunne stå på. Du bør være den som reiser deg opp først når noe skal gjøres, og være ivrig og engasjert. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du ikke tåler å være hjemmefra så vil ikke dette yrket passe. Du må kunne være borte i 5–7 uker om gangen, og det er ikke for alle. Jeg tror det kan være lettere for en som er oppvokst i et maritimt miljø å bli vant til å jobbe sånn, men det betyr selvsagt ikke at det ikke fungerer for andre. Uansett bør du ha familie og kjæreste som tolererer at du er borte i perioder. Du går glipp av mye, som bryllup, begravelser, store feiringer, foreldremøter, og kanskje at barnet ditt tar sine første skritt. Det koster litt å være borte halve året, og det må du være forberedt på.

Jobben passer heller ikke om du er i dårlig fysisk form. Vi har ikke gaffeltruck, og stuver all fisk for hånd. En blokk kan veie over 50 kg, og du må kunne løfte og jobbe i et høyt tempo. Du må ha god helse og fysikk, for dette er ingen stillesittende jobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at det er en fysisk jobb. Jeg hadde ikke trivdes med å sitte på et kontor, tror jeg, selv om jeg aldri har prøvd. Samtidig får du bruke hodet, det er mye regning og matematikk, og det liker jeg veldig godt. Det er en ganske variert jobb, og det er spennende å se hvor mye som er i hvert hal, og hvilken type fisk vi får. Jeg liker fisk med litt størrelse. 

Vi har bra forhold om bord, med brukbart internett og telefon og gode fasiliteter. Det er også veldig positivt med friperiodene. Når du har fri så har du fri. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er tungt å være borte fra familien, og du går glipp av mye. 

Image
Asgeir må sjekke temperatur på den fryste fisken.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du må være selvstendig, og helst litt tykkhudet. Du må tåle å få direkte beskjeder, for når det er travelt er det ikke alltid beskjedene blir gitt i en vennlig tone. Det er raskt og direkte, og det er viktig at du forstår at det ikke ligger noe vondt bak. Dette er et prestasjonsyrke, og du må kunne stå på og tåle litt press.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mulig å jobbe på fiskemottak og lakseslakteri, og jeg kan også tenke meg at lederegenskapene du har som fabrikksjef, kan brukes til andre ting. Du trenger ikke å jobbe med fiskeprodukter, men kan jobbe i andre lederroller.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen for fiskere har vært oppadgående i flere år, selv om det har bremset litt nå med korona, som nok vil påvirke oss også fremover. En fisker på en norsk tråler tjener gjerne rundt 1 million kroner i året, og som fabrikksjef tjener du litt mer. Du har ikke fast lønn, men tjener en viss prosent av fangsten, og det er en spennende del av jobben. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Du jobber deg opp som fisker, og så kan det dukke opp en mulighet når det blir stilling ledig som fabrikksjef. Er du flink og står på er det alltid muligheter. Hvis du vil ha en jobb som fisker kan det være lurt å ta en jobb hvis muligheten er der, selv om det ikke er drømmebåten. Da er du i miljøet, og det kan dukke opp flere muligheter. Det er mange typer fiskeri og båter, ikke bare tråling, og det kan være smart å være åpen for å prøve litt forskjellig, og se hvordan du trives. 
 

Tilhørende utdanninger

Fiske og fangst

Du får kompetanse innen håndtering av fartøy, redskap og fangst.

Finn studier
Fiske og havbruk

Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskerinæringen.

Finn studier
Økonomi og administrasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Finn studier
Dekksoffiser

Er en fordypning i maritime fag. Utdanningen bygger på regler som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Finn studier