Diakonimedarbeider

– Det er veldig fint å oppleve at ungdommene kommer tilbake og søker kontakt., forteller Amund.
Mann med kortklipt, mørkt hår og hendene i kors. Han er ikledd en brun genser og smiler til kamera. Lyslenker i bakgrunnen. Bord og benker.
Amund Nyhammer Hosøy, 29 år
Diakonimedarbeider
Ukirke, Stavanger
«Jobben passer for omsorgspersoner og de som er glade i å være medmennesker.»
― Amund Nyhammer Hosøy
Intervju:
Ingvild Hegge Eriksen
Publisert: 30.10.2023
«Jobben passer for omsorgspersoner og de som er glade i å være medmennesker.»
― Amund Nyhammer Hosøy
«Ofte kan jeg sitte på jobb og tenke: Får jeg virkelig betalt for dette?»
― Amund Nyhammer Hosøy

Hvorfor valgte du å bli diakonimedarbeider? 

– Det er litt tilfeldig. Utdanningen min er ganske bred og gir mange muligheter. Jeg søkte på denne jobben mest fordi arbeidet med ungdommer, studenter og unge voksne virket veldig interessant.

Image
Tre personer sitter rundt et bord og smiler til hverandre. Det står kaffekopp, glass og jenga-spill på bordet. De sitter på benker. Vindu i bakgrunnen.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– En vanlig arbeidsdag kan starte med et møte på morgenen hvor ansatte og frivillige samles. På møtet leser vi bibelen og ber sammen. På neste møte går vi gjennom uka, planer, strategier og større tema som vi må se på sammen.

Etter lunsj handler vi inn og forbereder til aktiviteter og mat på ettermiddagen. Forberedelsene kan være å steke sveler, kutte opp grønnsaker, lage dipp og koke kakao. Dørene åpner klokka 14.00, og da er det åpent hus for ungdom hvor de kan gjøre lekser, spille spill og slappe av. Min jobb er å være der for ungdommene, spørre hva de trenger, spille spill og prate.

Vi har mange forskjellige arrangement til ungdommer og unge voksne. Hver tirsdag har vi tirsdagsåpent med mat og prat. Hver torsdagskveld serverer vi middag. Vi har gudstjenester, brettspillkvelder og strikk og sy. Innimellom de jevnlige arrangementene våre har vi for eksempel juleavslutning, Thanksgiving og nyttårsfeiring.

I Ukirken i Stavanger er vi to ansatte, i tillegg til fire personer som har vært med i et internasjonalt utvekslingsprogram som kalles U-Crew.

Jobben som diakonimedarbeider innebærer også en del kontorarbeid. Jeg må skaffe penger til de arrangementene vi skal ha, og jeg må snakke med og administrere de frivillige som skal være med. Dette er et ganske nytt prosjekt som startet for fem år siden, og vi prøver hele tiden å utvikle oss. Vi samarbeider med andre organisasjoner eller andre kirker. En del av tiden på jobb brukes til å samarbeide med andre aktører. 

Hva kreves for å kunne jobbe som diakonimedarbeider? 

– Det krever tålmodighet og sosial kompetanse. Som diakonimedarbeider må du kunne prate med folk om alt mulig, både store og små ting i livet. Du må ha evnen til å sette deg inn i andres liv og situasjon, og vise empati og interesse. 

Som diakonimedarbeider, og særlig i arbeid med ungdom, må du takle å bli avvist. Vi gjør oss selv tilgjengelige og inviterer med på ting, men ofte får vi nei. Avvisning er upersonlig og helt naturlig når noen har mye som skjer i livet.

Det er ingen formelle krav til utdanning for å bli diakonimedarbeider. Du kan ha forskjellig utdanningsbakgrunn, for eksempel barne- og ungdomsarbeider, sosionom, sykepleier eller andre omsorgsutdanninger. Selv har jeg en mastergrad som kalles Theology and Ministry fra NLA Høgskolen. Denne mastergraden finnes bare i Bergen.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Jobben passer for omsorgspersoner og de som er glade i å være medmennesker.

Det er litt vanskelig å si hvem det ikke passer for, da ulike personer har ulike styrker. Men det vil nok være vanskelig å jobbe i denne stillingen hvis du ikke har en kristen tro. Det som skiller denne fra andre stillinger innen sosoialt arbeid er at vi bruker den kristne troen i arbeidet. Vi er tilbyr samtaler knyttet til tro og de store spørsmålene i livet.

Hva liker du best med å være diakonimedarbeider? 

– Det er veldig givende. Ofte kan jeg sitte på jobb og tenke: Får jeg virkelig betalt for dette? Jeg er ung og får jobbe med andre unge mennesker.

Det er veldig fint å oppleve at ungdommene kommer tilbake og søker kontakt. Du merker at du får være en viktig person i ungdommenes liv. Dette er ikke et tungt arbeid, da jeg jobber særlig med forebygging. Jeg jobber for å være et trygt sted for de som trenger det, et fellesskap der folk finner seg venner, og et hvilepunkt i hverdagen.

Hva liker du minst?

– Det er en usikkerhet i jobben fordi det er frivillig å komme til oss. Det er ikke som med andre ting i samfunnet hvor skole eller kommune rekrutterer, og det er obligatorisk oppmøte. Vi sender ut invitasjoner, men vi vet aldri om det kommer noen før dørene åpner.

Image
To menn står ved et høyt bord med et spill på. Det står en bukk med åpningstider utenfor et hvitt hus. De smiler mot kamera.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes ulike organisasjoner man kan jobbe i, for eksempel Kirkens Bymisjon eller Kirkens Nødhjelp.

En diakonmedarbeider kan jobbe med mange ulike mennesker. Noen jobber med eldre eller barnefamilier, mens jeg jobber med ungdom. Det er forskjellig fra kirke til kirke.

Du kan bli diakon. Det er mange diakonimedarbeider som bestemmer seg for å bli diakon, og tar en mastergrad i diakoni. Diakonimedarbeider og diakon er ganske like yrker, men med mastergrad i diakoni får du kompetanse i å snakke med folk som går gjennom livskriser, om psykiske lidelser og sorgarbeid.

Hva kan man forvente i lønn som diakonimedarbeider?

– Jeg vil tro at startlønn for en diakonmedarbeider ligger på rundt 450 000 kroner i året. Jeg har en del ansiennitet, og derfor en årslønn på 500 000 kroner.

Hvordan er sjansene for å få jobb som diakonimedarbeider?

– Det er gode sjanser for å få seg jobb. Diakoni er et satsingsområde i kirken, og det blir etablert stillinger flere steder. Dette er noe det blir satset en del på, spesielt i mitt bispedømme. Det er mange utdanninger som passer inn i jobben og derfor gode sjanser for å få seg jobb.

Tilhørende utdanninger

Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid

Utdanningene gir inngående kunnskap om kristendommen, historie, samfunn og formidling.

Finn studier