Diakonimedarbeider

– Jeg anbefaler denne jobben til utadvendte mennesker med et ønske om å bidra til en god hverdag for andre mennesker, smiler Cecilie Småvik-Jensen.
Diakonimedarbeider Cecilie steker vafler
Cecilie Småvik-Jensen, 40 år
Diakonimedarbeider
Alta kirkelige fellesråd, Alta
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Jeg tror dette er et veldig allsidig yrke som vil passe for de fleste som liker å jobbe med mennesker.»
― Cecilie Småvik-Jensen
Publisert: 27.05.2020
«Jeg tror dette er et veldig allsidig yrke som vil passe for de fleste som liker å jobbe med mennesker.»
― Cecilie Småvik-Jensen
«Jeg står fritt til å bestemme selv hva jeg vil gjøre med min stilling, så lenge jeg følger målene i diakoniplanen.»
― Cecilie Småvik-Jensen

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg var på leting etter en jobb innen sosialt arbeid og hadde i mange år ønsket meg kirkejobb. Det ble lyst ut en menighetspedagogstilling i min menighet som jeg søkte på, og fikk. Etter to år i den stillingen fikk jeg et kall som sa meg at jeg skulle bli diakonimedarbeider. Jeg gikk til sjefen min, og kort tid senere fikk jeg stillingen som diakonimedarbeider.

 

Image
Diakonimedarbeider Cecilie Småvik-Jensen
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– I dag startet dagen min med et stabsmøte, noe vi har hver tirsdag i vår menighet. Deretter har jeg forberedt og studert i forkant av et møte jeg skal delta på i morgen. På tampen av arbeidsdagen hadde jeg et hjemmebesøk hos en ungdom i samfunnet vårt, sammen med diakonen vår.

En annen dag kan være at jeg starter arbeidsdagen rundt klokken 11 til 12, for å forberede aktiviteter og åpning av ungdomsklubben som åpner dørene klokken 14.30. Ungdomsklubben holdes åpent utover ettermiddagen, og ved stenging hjelper jeg til å rydde og vaske, slik at lokalet er klart til å ta imot andre grupper senere på kvelden. De andre gruppene som skal ha lokalet kan for eksempel være sorggrupper eller kvinneforum. Andre arbeidsoppgaver jeg ofte gjør er å planlegge og samarbeide med kommunen og andre private aktører om store nasjonale merkedager, som for eksempel verdensdagen for psykisk helse og miljøuker. Jeg står fritt til å bestemme selv hva jeg vil gjøre med min stilling, så lenge jeg følger målene i diakoniplanen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Man bør ha relevant treårig høyskole- eller universitetsutdanning, det kan være innen helse, sosial, oppvekst eller kirkefag. Jeg er utdannet sosionom, og har et årsstudium i trosopplæring.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Jeg tror dette er et veldig allsidig yrke som passer for de fleste som liker å jobbe med mennesker.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg liker best fleksibiliteten og friheten. Det å få møte mennesker i alle livssituasjoner og være sosial er også veldig givende. Det er også fint at dagene er varierte, og i løpet av en uke har jeg møtt alt ifra spedbarn til pensjonister. Jeg har to barn, og det at jeg kan ha de med på masse av det jeg gjør i jobben, er jeg veldig glad for. Fleksibiliteten gjør at dersom det er et skolearrangement eller en tannlegetime som barna skal på, så er det stort sett veldig enkelt å få det til.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Jeg liker nok minst at vi har åpent kontorlandskap, da det blir vanskelig å konsentrere seg om jeg skal sitte å lese meg opp på noe. Hvis det er tilfellet, kan jeg bare ha hjemmekontor, så det er ikke et stort problem.

 

Image
Diakonimedarbeider Cecilie Småvik-Jensen
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Jeg anbefaler denne jobben til utadvendte mennesker med et ønske om å bidra til en god hverdag for andre mennesker.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det avhenger litt av hvilken utdanning man har, men man kan for eksempel bli diakon ved å ta mastergrad i diakoni.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen følger tariff og starter på ca. kr 390 000,- i året for en ansatt uten ansiennitet. Lønnen skal forhandles høsten 2020, så det endrer seg.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror det er gode sjanser for å få jobb, men man må være villig til å flytte på seg, for det er ikke mange stillinger i hver menighet.

Tilhørende utdanninger

Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid

Utdanningene gir inngående kunnskap om kristendommen, historie, samfunn og formidling.

Finn studier