Thorild Bonden Hanedalen er diakonimedarbeider i Andebu i Vestfold.

YrkesintervjuDiakonimedarbeider favoritt ikon

– Jeg jobber med mennesker i alle livsstadier, fra fødsel til død, sier Thorild Bonden Hanedalen.

Thorild Bonden Hanedalen
58 år
Diakonimedarbeider
Andebu Kirkekontor i Sandefjord kommune

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Yrket valgte på mange måter meg. Jeg var i en annen jobb og hadde aldri tenkt på å bli diakonimedarbeider. Kirken oppmuntret meg til å søke på en ledig stilling, men jeg visste at dette er mer et kall enn en vanlig jobb. Den natten ba jeg om å få kallet, og fikk det! Det er jeg veldig glad for i dag.

img_9649.jpg

Thorild Bonden Hanedalen i samtale med beboer på Andebu pleiehjem.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber med mennesker i alle livsstadier – fra fødsel til død – og kaller meg selv en medvandrer i andres liv. Konkret består jobben min av å arrangere og planlegge formiddagstreff, turer og høytidstilstelninger i tre bygder i Andebu i Vestfold. Jeg føler meg ganske privilegert som jobber hovedsakelig på dagtid og på hverdager. Dagen kan for eksempel starte med en sykehjemsandakt. Åndelig omsorg er en stor del av jobben min, og etter andakten går jeg gjerne rundt og snakker med beboerne. Det trenger ikke å være samtaler om kirken, det kan være hva om hva som helst. Mange vil at jeg skal lese eller be for dem. Jeg jobber med folk fra 0 til 100 år og leder blant annet  babysang. Jeg er også på en demensavdeling hvor jeg synger og prater. Båreandakter er en annen del. Det er en liten seremoni før båren blir kjørt fra sykehjemmet til kirken.

Jeg trår til der jeg blir spurt og står veldig fritt til å drive med prosjekter som jeg føler meg trygg på og mestrer godt. Noen prosjekter varer i korte perioder, andre i årevis. Eksempler på grupper jeg har jobbet med er unge og sårbare jenter, flyktninger og personer med psykiske problemer.

Jeg deltar i diakoniutvalgsmøter og møter med frivillighetssentralen. Sammen med diakoniutvalget planlegger vi dags- og ukesturer, og spesielle middager i høytidene. Jeg bidrar til å gjøre livets sårbare perioder litt lettere.  

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Ofte er diakonimedarbeidere lærere og sykepleiere. Selv ble jeg ansatt utfra egnethet. Jeg er utdannet i handel og kontor, men har hele livet jobbet som frivillig med barn, ungdom og voksne. Jeg er glad i å synge, har et kall og elsker mennesker. Bispedømmet i Tunsberg har gitt meg kurs og faglig påfyll gjennom ti år som diakonimedarbeider, og det kan nesten kalles en utdanning. Kurs, seminar og ideutvekslinger har gjort meg faglig sterkere og tryggere i jobben.

Den ideelle utdanningen er bachelor i helse-, oppvekst-, sosial- eller kirkefag. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke firkantede mennesker som ikke er glad i folk. Det passer heller ikke hvis du ikke er personlig kristen.  

img_9627.jpg

Thorild Bonden Hanedalen holder andakt på pleiehjemmet i Andebu.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det beste er samtalen med enkeltmennesket. Jeg jubler innvendig når jeg har vært til trøst eller hjelp.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å sette grenser og fordele jobben rett er vanskelig. Jeg føler alltid at jeg skulle hatt bedre tid til å besøke enslige hjemme. Det burde vært førsteprioritet, men blir ofte skjøvet på.   

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være glad i mennesker og ha vilje til å se det unike ved hver enkelt. Du må ikke være redd for tårer eller latter. Jeg vil si at noe av det viktigste er å kunne skape tillit og ta folk som de er. Du må også like å like å hoppe fra en ting til en annen. Diakonimedarbeider er en jobb med mange hatter. Man må kunne gå i seg selv og stille spørsmål ved egne prioriteringer og komfortsoner. Man må rett og slett være litt ydmyk og alltid brenne for rettferdighet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mulighet for samarbeid med barnehager, skoler og institusjoner.  Man kan invitere til samlivskurs og sorggrupper. Mange tar masterutdanning og blir diakon. Det gir stor faglig styrke. Jeg vil på det sterkeste oppmuntre unge til å ta master i diakoni.  Det gir mange flere muligheter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tjener helt greit. Lønn fra 400 000 kroner i året og oppover i full stilling er vanlig.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er mange deltidsstillinger som ofte kombineres med andre stillinger i kirken. Selv er jeg for eksempel 19 % kirketjener og 20 % trosopplærer. Jeg ser dessverre ikke på jobbsjansene som veldig gode. Er menigheten åpen for en diakonimedarbeider, så er det muligheter. De fleste menigheter ansetter diakoner, men det er personavhengig og varierer fra prosti til prosti. Du må ta det som en utfordring å flytte på deg for å finne deg jobb.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

    • Jeg bidrar til å gjøre livets sårbare perioder litt lettere.
    • Den ideelle utdanningen er bachelor i helse-, oppvekst-, sosial- eller kirkefag.

Yrkesbeskrivelser