Hvorfor valgte du dette yrket?

– Da jeg gikk på Vg1 Elektro fikk vi ganske mye informasjon om ulike fag. Vi jobbet med alle fagene, og fikk litt innblikk og opplæring slik at det var lettere å se hva som virker mest interessant. Jeg fant ut at dataelektronikk virket utfordrende og givende, det var mange ting å tenke på og mye spennende å lære.

Image
Lenke
Privat
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Den er veldig varierende. Jeg utfører årskontroller, der vi går rundt og tester detektorer. For noen måneder siden var jeg ute på et gassanlegg der vi skal montere ny adgangskontroll, kortlesere og låser. 

Det kan også være å installere og sette i gang en server, og sette opp nettverk. Vi har kun bedriftskunder, og jeg jobber med kunder innen oljebransjen, forsking og kommune. Det siste året har jeg reist til Svalbard to ganger i forbindelse med oppdraget der. Det er et stort spenn av oppgaver for forskjellige kunder. Det dukker alltid opp noe, og er det en dag jeg ikke har en bestemt plan så blir det alltid mye å gjøre likevel. 

Jeg har jobbet i Securitas i seks år, og jobben min er veldig selvstendig. Jeg er også tilsynsansvarlig for lærlinger, og bruker litt tid på å følge dem opp. 

En vanlig arbeidsdag er fra 8 til 16, og jeg veksler mellom å sitte på kontoret og programmere og være ute og skru. Det kan gjerne være sånn at jeg er en måned bak pc og programmerer, før jeg er en måned ute og skrur, eller at det varierer fra dag til dag. 

Jeg er med på å sette opp ulike system, for eksempel for adgangskontroll. Da ser vi på hvordan systemet skal fungere, hvem som skal ha tilgang, hvilken detektorer som skal være hvor, om det skal være kamera og annet oppsett. Det er faglig veldig spennende.   

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du kan ta Vg1 Elektro og datateknologi, Vg2 Datateknologi og elektronikk og Vg3 Dataelektronikerfaget, før du har 1,5 år læretid ute i bedrift. Du kan også gå Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Datateknologi og elektronikk og så ta 2,5 år i læretid i bedrift.

I den jobben jeg har er det krav til førerkort, for vi kjører mye rundt. For å jobbe i Securitas må du også ha plettfri vandel. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis du er fargeblind kan elektro være utfordrende. Det finnes briller som kompenserer, men det kan likevel være mer tungvint. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er alle personene jeg møter og får et forhold til, både kunder og kolleger. Mange av kundene har jeg jobbet med siden jeg startet her, og så er det andre kunder som varierer. Det er veldig kjekt. Og selv om jeg har jobbet her i seks år så er det fortsatt mye igjen å lære, og mye å utfordre seg selv på. Det gjør jobben veldig interessant. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Egentlig er det veldig lite jeg ikke liker. Det kan være litt utfordrende å få gjort alt du skal i løpet av en travel dag, og få puslespillet til å gå opp, men det er samtidig noe av det som er kjekt. 

Image
Lenke
Privat
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du bør ha interesse for elektrofaget. I den type jobb som jeg har må du like å være ute hos kunder og kunne samarbeide godt med dem. Det er viktig å være blid og serviceinnstilt, og kunne håndtere forskjellige type kunder. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Det er mulig å jobbe med kamera- og alarmsystemer, adgangskontroll og pasientvarsling. Du kan jobbe med data, sette opp IT-systemer, reparasjon og support. En dataelektroniker kan utføre feilsøking, og jobbe opp mot ulike leverandører. Det er også en del bedrifter som jobber med lyd og bilde, for eksempel møterom og vaktsentraler/sentralbord. Det går an å jobber for bedrifter som bygger elektronikk, som antennesystem og alarmsystem for båter. Noen dataelektronikere får jobb i bedrifter som drifter systemer med penger og tipping inn mot varehandel.

Det er mulig å gå videre via y-veien og bli dataingeniør. Det er veldig greit å ha fagbrev og kompetanse som fagarbeider i bunn om du vil bli ingeniør.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det vil nok variere en del ut fra type arbeidsplass, men det ligger vel fra 400 000 til 470 000 i årslønn. Vi har startlønn på ca. 450 000 i året med fagbrev.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Vi får i alle fall ikke tak i nok lærlinger her i Trøndelag, og selv om det sikkert varierer fra hvor i landet du bor så vil jeg tro at det finnes jobber og læreplasser. Fra mitt kull på videregående har halvparten jobb i bransjen, mens den andre halvparten har andre typer jobber.

Tekst:
Elin Tollevik Garvik
Det dukker alltid opp noe, og er det en dag jeg ikke har en bestemt plan, så blir det alltid mye å gjøre likevel.
Jeg veksler mellom å sitte på kontoret og programmere, og å være ute og skru.