Kvalitetssikret av Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.

Arbeidsoppgaver

Som dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer du ulike elektroniske installasjonar, kommunikasjonsnettverk, databehandlingssystem og elektroniske apparat og utstyr.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein dataelektroniker:

 • konfigurering og programmering av utsyr og system
 • installera og setja i drift datanettverk
 • administrera brukarar, tilgangar og rettar
 • feilsøke og reparera elektronisk utstyr og installasjonar
 • verna personopplysningar og data- og kommunikasjonssystem mot hacking, skade eller misbruk

Som dataelektroniker har du kunnskap om oppbygging og virkemåte til elektronisk utstyr, apparat, datasystem og kommunikasjonsnettverk.

Hvor jobber dataelektronikere ?

Som dataelektroniker kan du jobba i bedrifter som arbeider med datasystem og kommunikasjonsnettverk. Du kan òg jobba med kontroll og drift av dei interne datasystema til bedrifter og i bedrifter som reparerer elektroniske apparat og utsyr.

Intervjuer

Portrett av dataelektroniker

Dataelektroniker

Eirik Slyngstad

– Selv om jeg har jobbet her i seks år, så er det fortsatt mye igjen å lære og å utfordre seg selv på, sier Eirik Slyngstad, som utfører oppgaver for mange forskjellige kunder.

Viktige egenskaper

Som dataelektroniker må du kunna arbeida systematisk og nøyaktig. I samband med feilsøking og reparasjon er evna til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Du må òg kunna samarbeida, kommunisera og yta service.

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i dataelektronikarfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som dataelektronikere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant dataelektronikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455138 - Dataelektronikerfaget, Vg4
 • 455128 - Dataelektronikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dataelektronikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7242131 - DATAELEKTRONIKER
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242106 - SERVICEELEKTRONIKER
 • 7241157 - TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 7241155 - SERVICELEDER (KONTORMASKINER)
 • 7241154 - SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER)
 • 7241153 - SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER)
 • 7241149 - HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID)
 • 7241146 - MONTØR (DATA- OG TELEKABLER)
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.