Bussjåfør står i døra til bussen.
Yrkesbeskrivelse

Bussjåfør

favoritt ikon

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

En bussjåfør er en yrkessjåfør som jobber med persontransport, og skal sørge for at passasjerene kommer frem på en god måte. Som bussjåfør må du være ansvarsbevisst og hensynsfull i trafikken, og våken og oppmerksom slik at trafikkuhell unngås.

Vanlige arbeidsoppgaver for bussjåføren:

  • frakte passasjerer så presist og sikkert som mulig
  • hjelpe passasjerer ved av- og påstigning
  • vurdere trafikkbildet og kjøre trafikksikkert
  • vurdere bussens tekniske stand, og få den til service når det er nødvendig

Arbeidshverdagen vil variere avhengig av hvor du jobber. De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.

Hvor jobber bussjåfører?

Bussjåfører jobber for bedrifter og selskaper over hele landet. Du kan jobbe både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, og du kan jobbe på private turbusser. Enkelte busselskaper har også utenlandsruter.

Personlige egenskaper

Som bussjåfør må du være serviceinnstilt og opptatt av at passasjerene skal komme frem på en komfortabel og trygg måte. Du bør være glad i å kjøre, og kjøre på en trafikksikker og presis måte.

Du må også kunne takle stressende situasjoner i trafikken og holde deg rolig når køer eller uforutsette hendelser oppstår.

Utdanning

For å bli bussjåfør trenger du førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse (YSK).

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for bussjåfører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Alle sektorer
5 560 personer
414 personer
5 146 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
34 990 kr
34 820 kr
418 200 kr
419 880 kr
417 840 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
35 010 kr
34 820 kr
418 200 kr
420 120 kr
417 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 320 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 840 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 850 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 200 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Alle sektorer
10 614 personer
714 personer
9 900 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 950 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 400 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 790 kr
36 200 kr
36 830 kr
441 480 kr
434 400 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 610 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 930 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 160 kr
452 280 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Alle sektorer
16 174 personer
1 128 personer
15 046 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 770 kr
35 570 kr
35 780 kr
429 240 kr
426 840 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 320 kr
35 950 kr
36 350 kr
435 840 kr
431 400 kr
436 200 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 820 kr
35 780 kr
35 830 kr
429 840 kr
429 360 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 320 kr
36 910 kr
37 360 kr
447 840 kr
442 920 kr
448 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Privat
16 114 personer
1 120 personer
14 994 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 780 kr
35 570 kr
35 790 kr
429 360 kr
426 840 kr
429 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 340 kr
35 960 kr
36 370 kr
436 080 kr
431 520 kr
436 440 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 830 kr
35 770 kr
35 830 kr
429 960 kr
429 240 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 340 kr
36 910 kr
37 360 kr
448 080 kr
442 920 kr
448 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Privat
5 542 personer
411 personer
5 131 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 010 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 120 kr
417 960 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 030 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 360 kr
417 960 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 330 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 960 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 870 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 440 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Privat
10 572 personer
709 personer
9 863 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 960 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 520 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 800 kr
36 220 kr
36 830 kr
441 600 kr
434 640 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 600 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 200 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 920 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 040 kr
452 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken