Bonde

– Dette er ikke en jobb, men en livsstil, sier Siw. Hun er tiende generasjon bonde.
Bonde Siw Irene Bogshamn er avbildet foran noen av villsauene sine, som er ute på jorder bak henne. Hun er iført mørk allværsjakke og grå lue.
Siw Irene Bogshamn, 56 år
Bonde
Hagland Store, Haugesund
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Arbeidsoppgavene varierer med årstiden.»
― Siw Irene Bogshamn
Intervju:
Elin Tollevik Garvik
Publisert: 07.03.2022
«Arbeidsoppgavene varierer med årstiden.»
― Siw Irene Bogshamn
«Du kan ikke være redd for å bli skitten på hender og klær, og må kunne ta i et tak.»
― Siw Irene Bogshamn

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det lå jo litt i kortene at jeg skulle overta som eldst i søskenflokken. Jeg er født i 1965, det samme året som odelsloven ble endret slik at førstefødte fikk odelsrett(rett til å arve landbrukseiendom), uansett kjønn. Jeg har alltid hatt interesse for gårdsarbeid, og det var naturlig å ta over. Før jeg fylte 30 år og skulle overta gården måtte jeg utforske litt av verden. Jeg reiste, fikk meg jobberfaring og tok videregående skole.

Image
Bonde Siw Irene Bogshamn er avbildet inne i overbygget for hønene på gården Vi ser høner rundt henne, og Siw er iført mørk allværsjakke og grå lue.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Jeg har 175 sauer, 100 høner og en hest, og arbeidsoppgavene varierer med årstiden. Om vinteren står gjerne noen sauer inne, og både de som er ute og inne trenger fôr. Jeg står opp i halv 7-tiden, gir dyrene mat og vann og ser til at alt er greit. Så spiser jeg frokost før jeg går ut igjen.

I løpet av dagen gjør jeg mye forskjellig. Det kan være vedlikehold, ting som skal fikses og ryddes. Jeg reparer gjerder, kjører traktor, fikser vei og flytter på dyr. Om våren sår jeg frø i veksthus og klargjør grønnsakshagen til utplanting. Om sommeren er det saueklipping, luking, bekjempe ugress, gjødsling og slått. Vi har også utleiehytter med feriegjester, så sommeren kan være travel. Høsten er det sanking av voksne sauer og lam og utplukking til slakt, og om vinteren er det skogsarbeid. 

Jeg driver økologisk, og bruker en del tid på å luke. Vi bruker ikke gift, så alle uønskede vekster må fjernes manuelt.

Jeg har villsau, som er ute det meste av tiden. Vi har 2000 mål med lyngheier og beiteområder der de går fritt. Hønene kan gå ut og inn av fjøset som de vil hele året. De har et overbygg ute hvor de kan søke ly om det regner eller blåser. Om kvelden lukker jeg igjen hønsegården og sjekker revefellen.

Jeg selger egg fra hønene direkte, og kjører ut egg cirka en dag i uken. Jeg selger også mye av kjøttet vårt lokalt. I november og desember er det mest jobb med direktesalg fra saueproduksjonen i form av pinnekjøtt og fenalår. Bondeyrket er et ensom yrke, men heldigvis har jeg unge foreldre som bidrar til gårdsdriften hver dag. Sosialt er det flott med direktesalg fra gården hvor jeg treffer kjekke kunder som er opptatt av lokalmat.

Jeg bruker også en del tid på kontorarbeid. Det kan være rapportering, søknader om tilskudd, godkjenninger som skal på plass og kontakt med kunder. Jeg har inspeksjoner i forbindelse med den økologiske driften, og en gang i året har vi en revisjon, altså en kontroll av kvalitetssystemet vårt. Det er noe alle som driver landbruk skal ha.

Hva kreves for å kunne jobbe som bonde?

– Jeg er tiende generasjon på gården, og det er mye kunnskap som er nedarvet her. Jeg har lært mye av å være med og jobbe på gården. Det finnes flere utdanningsmuligheter for de som ønsker å bli bonde, både videregående og høyere utdanning. Jeg gikk to år på Sogn Jord- og Hagebruksskule, der de har utdanning i økologisk landbruk.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Hverdagen er aldri lik, selv om årshjulet er det samme hvert år. Fritid og arbeid flyter inn i hverandre. Du har aldri helt fri, samtidig som du styrer mesteparten av dagen selv, og ingen andre gjør jobben for deg. Du kan ikke være redd for å bli skitten på hender og klær, og må kunne ta i et tak.

Mye av jobben gjøres alene, og det kan være fysisk krevende. Derfor er det greit å være i god form. Det er viktig med ekstra bevissthet på HMS og sikkerhet.

Dette er et yrke som passer for deg som liker å være i aktivitet, og ute i all slags vær. Du må være glad i dyr og trives med ansvaret, både for dem og for gården.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det å få være ute og være i aktivitet er noe jeg setter stor pris på. Jeg svetter på jobb hver dag og jobber fysisk, og antar at det kan gi et lengre og bedre liv.

Jeg er veldig glad i dyrene mine. Kontakten og muligheten til å være tett på dyr hver dag er virkelig gull verdt. Dyr gir glede og mening i hverdagen.

Det er også en fornøyelse å bli sliten. Fysisk arbeid og frisk luft gjør at du kjenner på sult, som er en god følelse. Maten smaker ekstra godt. Siden jeg styrer mye av dagene selv, har jeg også muligheten til å sette meg i solveggen og nyte roen og se på naturen. Men mesteparten av dagen er jeg i aktivitet, og liker det.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er når jeg må gjøre de aller tyngste fysiske jobbene. Det er kjekt inntil et visst punkt, men så kan arbeidet bli tungt. Det aller verste som bonde er når dyr dør, eller at jeg bestemmer at de skal dø. Det er et nødvendig onde i denne jobben.

Image
Bonde Siw Irene Bogshamn er avbildet sammen med noen av villsauene hennes, som er ute på jordene. Hun er iført mørk allværsjakke og grå lue, og klapper en av villsauene over gjerdet.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe som avløser, og egentlig kan du være med på alt som har med hage og gartnerarbeid å gjøre. Du kan jobbe i butikker der de selger jordbruksutstyr og planter. Eventuelt kan du jobbe med undervisning. Du har en ganske allsidig erfaring som kan brukes til mye forskjellig.

Hva kan man forvente i lønn som bonde?

– Det avhenger av hvor stor gården er, hvilke type areal og hvilken produksjon du driver. Inntjening i form av penger avhenger hvordan du som bonde utnytter muligheten gården gir deg. Det vil derfor varierer veldig hva en bonde tjener.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det spesielle med dette yrket er at det stort sett går i arv, men det er mulig å kjøpe seg en gård for de som ikke har odelsrett. Da bør du være villig til å flytte dit muligheten byr seg, og det kan kreve mye egeninnsats.

Tilhørende utdanninger

Landbruk

Du får allsidig kompetanse om både konvensjonell og økologisk drift, der sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet står sentralt.

Finn studier
Landbruks- og havbruksfag

Fagskoleutdanninger innen jordbruk, husdyrhold, havbruk og akvakultur.

Finn studier
Jordbruk

Utdanninger innen jordbruk handler om utnytte naturen på en bærekraftig måte. Faget omhandler jord- og plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. Utdanningen er praktisk rettet med lab-øvelser og arbeid på jordet i tillegg til forelesninger.

Finn studier