Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er en akademikerdatter som alltid har vært helt vill etter dyr. Trodde lenge jeg skulle bli veterinær, men fant etter hvert ut at jeg heller ville stelle med dyr og valgte landbruksskolen. Jeg hadde litt flaks og giftet meg med en bonde. Nå har jeg vært heltidsbonde i 20 år. Vi har kuer, sau, gris og hester. Alle har sin helt spesielle personlighet og jeg ville ikke ha byttet bort yrket med noe. 

Image
Lisens
1

 Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Vi sender barna på skolen før vi starter med daglige gjøremål i fjøset. Mannen min og jeg er et team og arbeidsfordelingen er ganske tradisjonell. Jeg jobber med dyrene og han har i tillegg ansvar for maskiner og jordarbeid. Alle sesonger er forskjellige. I dag er en ganske vanlig dag. Jeg har melket cirka 30 kuer og nå er veterinæren på besøk. En liten kalv har pusteproblemer og vi slår besøket sammen med rutinemessig avhorning.  Nå skal jeg gi kalvene melk og mate alle dyrene. Vi har to fjøs, ett for kuer og ett for sauer. Når jeg er ferdig med matingen spiser vi og planlegger resten av dagen.

Jobben er både forutsigbar og helt uforutsigbar. Dyrene skal ha stell to ganger daglig, men ut over det kan det skje mye. Jeg jobber fra fem til 15-16 timer om dagen. Våren en mest hektisk med lamming, kalving og vårarbeid med gjødsel på jordene. Vi har også fire barn som krever sitt. Vi deler på en avløser med fire andre gårder. Vi er helt «gærne» og prøver å få to uker ferie i året. Det er mye for en bonde! 

Om sommeren er kyrne på setra og hele familien flytter opp i cirka åtte uker. Kopplammene, kyrne og grisene er med til fjells og sauene beiter på en utmark like ved setra. Lammene sendes til slakteriet i september. Det er trist å slakte dyr, men et helt nødvendig onde. Det må gjøres ordentlig og dyrene må behandles godt. Det mest meningsfulle for meg er å få være med å ta imot liv, se de vokse opp og bli store. Dyrene er arbeidsplassen min og de er prisgitt min kompetanse.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv tok jeg landbruksskolen og utdannet meg til agronom. Jeg jobbet et par år som avløser og etter det har jeg vært heltidsbonde. I 2015 begynte jeg på Fagskolen Innlandet på linjen Grovforbasert husdyrproduksjon i fjellregionen. Gården vår ligger på 650 moh. Jeg visste ingenting om hva jeg søkte på. Det var fantastisk moro og jeg lærte masse som jeg bruker i dag. Nå går jeg på Høgskolen i Innlandet og tar et årsstudium i økologisk landbruk.

De aller fleste blir bønder via familien. Det krever planlegging og kunnskap å kjøpe seg en gård og bli bonde. Det vanlige utdanningsløpet er agronomutdanning. Du kan også ta en yrkesfaglig utdanning. Mange fagskoler tilbyr praktisk rettede kurs, men for å komme inn er kravet at du er agronom eller at du har mye praksis. Cirka 80 prosent av norske bønder har andre jobber ved siden av gårdsdrift. Jeg som fulltidsbonde er en utdøende rase. Fra 01.01.2020 er det et krav om at de som driver med næringsrettet dyrehold må ha oppdatert kunnskap om dyrehelse, i tillegg til smittevernplan.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må ikke være veldig opptatt av regulert arbeidstid. Jeg har for eksempel aldri hatt barselpermisjon. Er du ikke forberedt på å jobbe mye og ikke er i relativt god fysisk form, så passer det ikke så godt. På den andre siden blir det stadig mer fokus på belastningsskader, og min generasjon bønder er langt mindre slitne enn forrige generasjon. Gode teknologiske hjelpemidler avlaster.

Image
Lisens
1

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det aller beste er å få jobbe med dyr, ta imot nye liv og ta vare på dem. Jeg kjenner alle dyrene godt. De er veldig forskjellige med sine snåle personligheter. Noen tar mye plass og andre er mer beskjedne.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det verste jeg vet er at dyrene er alvorlig syke.  

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må ha mye omsorg i deg. Jobben er både enklere og mer lystbetont når du er genuint glad i dyr. Det er en tung jobb og den er dårlig betalt i forhold til antall timer. I og med at du ikke har en sjef som forteller deg hva du skal gjøre, må du være både strukturert og selvgående. Kunnskap er makt, og det viser seg at bønder med høyere utdanning driver bedre og mer effektivt enn de uten. Du må være interessert i faget og like å holde deg oppdatert.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De aller fleste bønder driver for seg selv. Du kan også jobbe i rådgivningstjenesten, på landbrukskontor, i politikken eller med undervisning. Som bonde har du en stor grad av frihet innenfor gitte rammer og som nevnt er det en deltidsjobb for majoriteten av bønder. Stadig flere spesialiserer seg innen ulike faggrener. Jeg studerer for eksempel økologisk landbruk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Du blir ikke rik av å være bonde. Da må du velge noe annet. Gjennomsnittslønnen ligger på 180 000 kroner per årsverk. Noen tjener ingenting og andre tjener mye mer. Det sikre er at med utdannelse tjener du bedre som bonde enn uten.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Du kan finne jobb som avløser og komme inn i gårdsdrift. De fleste bønder er født inn i et gårdsbruk. Å bli bonde uten gård krever litt planlegging og tid. Det er på ingen måte umulig og gårdsbruk selges på det åpne markedet. Det sikre er at du må virkelig ville og brenne for en sånn type jobb.