Jostein Riiser Kristiansen på kontoret på OsloMet.

YrkesintervjuAstronom favoritt ikon

Jostein Riiser Kristiansen bruker matematikk og fysikk for å finne svar på de store spørsmålene om universet.

Jostein Riiser Kristiansen
36 år
Astronom/førsteamanuensis
OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg tenkte ikke på jobbmuligheter da jeg valgte å studere astronomi, men fulgte interessen min som var å forstå mer av universet. Det er jo bare storslagent! Min drivkraft er å søke svar på de store spørsmålene.

img_9588.jpg

 Jostein Riiser Kristiansen morer seg med sønnens leker på kontoret.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En kombinert stilling er en vanlig arbeidssituasjon for en astronom. Det er få rene astronomstillinger i Norge, men kunnskapen vår, og arbeidsmetodene vi behersker er etterspurte i mange typer jobber. Jeg jobber på OsloMet og underviser blant annet i grunnleggende matematikk og fysikk for ingeniørstudenter. Det tar cirka 70 % av tiden min. I de resterende 30 % forsker jeg på hvordan universet henger sammen. Jeg ser på hvilke fysiske lover som styrer universet og hva det inneholder. Da jobber jeg med dataprogrammer og matematiske ligninger. En grunnstein er ligningene i Einsteins relativitetsteori. De er sentrale for å forstå universet. Jeg bruker også observasjoner fra romsonder og teleskoper på bakken.  

Det finnes forskjellige typer astronomer. Noen studerer universet gjennom teleskop fra forskjellige steder i verden, mens andre gjør som meg og jobber med ligninger og dataprogrammer.

Det jeg liker best er å formidle kunnskap om universet. Det er viktig at jeg følger med på hva som skjer i feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Mange store spørsmål om universet er fortsatt ubesvarte, noe som gjør det til et spennende område å forske på. I det daglige arbeidet er det nødvendig å lage delmål og ta et bitte lite skritt av gangen. Jeg har skrevet flere bøker for barn og voksne.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv tok jeg bachelor i fysikk og master i astrofysikk. I masteroppgaven så jeg på hvordan de aller minste elementærpartiklene påvirker universets utvikling. Etter det tok jeg også doktorgrad i astrofysikk.

Du må ha stor interesse for realfag og solid bakgrunn i matematikk og fysikk.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du trenger ikke å ha vært ekstremt god i matematikk på skolen, men du må være villig til å jobbe med det slik at du blir god.

img_9610.jpg

 Jostein Riiser Kristiansen foran datamaskinen på kontoret.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å holde foredrag og svare på spørsmål fra media. Det er så mange som er interessert i temaet. Alle grubler på noe med universet. Å formidle kunnskap er fantastisk og noe helt annet enn å knote med vanskelige ligninger.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å stå fast i et dataprogram og ikke finne løsningen på en feil.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det viktigste er at du er nysgjerrig og er glad i realfag. Utover det er det plass til mange mennesketyper, enten du liker å jobbe alene eller i store samarbeidsprosjekter.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du utdanner deg i liten grad til et yrke, men må lære å se mulighetene studiet gir. De fleste som tar en astronomiutdanning begynner å jobbe med helt andre ting senere. Du kan for eksempel jobbe med meteorologi, økonomi, biologi, ingeniørvitenskap, informatikk, eller undervise, skrive og forske. Gjennom utdanningen lærer du å løse kompliserte problemer, og det er en kunnskap som er etterspurt i mange yrker. Endel har midlertidige forskningsstillinger i Norge eller i utlandet etter at de har tatt en doktorgrad.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg antar alt fra 550 000 kroner i året og oppover.  

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Å få fast jobb som astronom er vanskelig. De fleste som jobber som astronom befinner seg på universitetene, der de gjerne kombinerer forskning og undervisning. Det betyr ikke nødvendigvis at du blir arbeidsledig hvis du tar en astronomiutdanning. Det du lærer i utdanningen er etterspurt i mange yrker.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Mange store spørsmål om universet er fortsatt ubesvarte.
    • Du må ha stor interesse for realfag og solid bakgrunn i matematikk og fysikk.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser