Kvalitetssikret av UiO, Institutt for teoretisk astrofysikk 05. februar 2019

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Arbeidsoppgaver

Astronomi er vitskapen om universet utanfor jorda. Astronomar, òg kalla astrofysikarar, er forskarar som undersøker samansetnaden, utviklinga og rørslene til planetar, galaksar, stjerner og andre himmellekamar og fenomen i universet. 

Forskinga til astronomen er basert på fysikk og matematikk. Astronomar brukar høgteknologisk verktøy til å samle informasjon og analyserer informasjonen ved hjelp av avanserte dataprogram.

Gjennom dette arbeidet simulerer astronomar utviklinga og rørslene til stjerner og andre objekt. 

Hvor jobber astronomer ?

Mange astronomar er tilsette på universitet og høgskolar, der dei driv med forsking og undervising. Du kan og få jobb som forskar andre stader, til dømes ved SINTEF. Som astronom eller astrofysikar har du gode ferdigheiter i matematikk, fysikk og programmering. Derfor kan du og få jobb i skoleverket eller til dømes innanfor teknologibransjen, meteorologi, flysikkerheit eller bank og forsikring.

Intervjuer

Portrett av astronom Ragnhild Aurlien

Astronom

Ragnhild Aurlien

– Å prøve å finne ut hvordan universet ble til er kjempespennende, sier Astronom Ragnhild Aurlien, som alltid har vært fascinert av stjernehimmelen.

Viktige egenskaper

For å arbeide med astronomi må du vere interessert i realfag og teknologi. Du må vere detaljorientert og systematisk, sidan ein stiller strenge krav til at arbeidet er nøyaktig. 

Lønn

Utdanning

Utanom svært gode kunnskapar i astronomi, treng du bakgrunn på universitetsnivå i mellom anna matematikk, fysikk og informatikk (data).

For å få jobb må du vanlegvis ha fullført bachelor- og masterutdanning. For å drive med forsking må du i tillegg ta doktorgrad.

Etter- og vidareutdanning
Forskinga fører til nye oppdagingar, og det er svært viktig for ein astronom å alltid halde seg oppdatert og vidareutvikle kompetansen sin i faget. 

 

De som jobber som astronomer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant astronomi- og fysikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 8521 - Fysiske fag
  • 752112 - Master, astronomi, toårig
  • 752103 - Cand.scient.-utdanning, astronomi
  • 752101 - Cand.real.-utdanning, astronomi

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med astronomer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111102 - ASTRONOM
  • 2111101 - ASTROFYSIKER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.