Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg liker å jobbe kreativt, og siden jeg var liten har jeg likt å tegne og skape ting. Allerede fra 4.–5. klasse ble jeg introdusert for digitale verktøy som Photoshop og ulike 3D-programmer. Det ble en introduksjon som var spennende og satte meg litt på sporet.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Vi jobber for mange forskjellige aktører, både innen reklame, vitenskap og næring. Ofte kan de ha vanskelige budskap, som de vil at vi skal hjelpe dem å formidle visuelt. Jobben starter med en brif med kunden, der vi kartlegger hva de vil si og til hvem. Da diskuterer vi også ulike uttrykk og visuelle stilarter. Ofte er jeg med helt fra starten av et prosjekt. Senere samarbeider jeg tett med kolleger, som hver sørger for ulike steg i prosjektet. Når kunden gir klarsignal på utkast han har fått fra oss, starter min jobb.

Som animatør utformer jeg karakterer og kontekst i 3D. Du kan si jeg jobber som en fotograf på data. Jeg bestemmer hva som skal synes i et virtuelt rom, og lager liv, farger og lys til det som skal vises i bildet. Utgangspunktet er tegningene fra illustratøren, der jeg med bruk av egne dataprogrammer legger til proporsjoner og farger. Man kan sammenligne det med å jobbe med leire. Jeg former og strekker i miljø og karakterer. Karakterer som skal bevege seg blir som regel lagd i full 3D, mens miljøet rundt holder det ofte å lage en side av, den som synes. Underveis er tid alltid en faktor. Vi jobber opp mot tidsfrister, og vurderer kontinuerlig hvor mye jobb vi kan legge i et prosjekt. Ambisjonene til oss på 3D kan ofte være høyere enn det som egentlig er mulig. Bruker vi mye tid, vil også prisen bli høyere.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Mulig jeg ikke burde si det her, men man må ikke ha en spesiell utdanning for å jobbe som animatør. Såfremt du ikke skal jobbe i stat og kommune i hvert fall, der er nok mer vanlig med krav til utdanning. Utdanningen viser ofte ikke hvor flink du egentlig er. Innen privat næringsliv handler det mer om å vise frem det du kan, og ferdigheter får man egentlig best ved å bare jobbe, og å prøve seg frem. Det offentlige utdanningstilbudet for animasjon i Norge er ganske begrenset. Jeg har gått fire år ved Norges Kreative Fagskole, som nå heter Høyskolen Kristiania. Der gikk jeg både på illustrasjon og på motion design. Noen velger å supplere dette ved å ta en bachelor i utlandet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dette yrket passer nok ikke for dem som er utålmodige. Ting tar tid i dette yrket. Man kan sitte en hel dag for å løse et problem, og så kommer man på en løsning først når man kommer hjem. Det er samtidig dette som gjør jobben spennende. Dette er ikke et rullebånd, det er ikke den samme oppgaven som gjentas gang på gang. Etter hvert vil likevel erfaring gjøre en bedre rustet til å løse utfordringer som dukker opp, slik at man kommer i mål til tidsfrister.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best utfordringer og det å konstant vokse, lære nye ting. Her blir man aldri utlært. Dette er en bransje der teknologien konstant dytter deg fremover. Mens grunnprinsipper i det kreative og det visuelle ikke vil forandre seg like mye, så skjer det mye i utvikling i trender og teknologi.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å ikke kunne jobbe kreativt. Av og til blir det oppgaver som ikke utfordrer eller som ikke krever noe. Det er vel det verste. Det er føles som en fase jeg er forbi. Det har jo også skjedd at det vi lager ikke kommuniserer som det var tenkt, eller at kunden ikke liker det vi har lagd. Det kan være tungt, for vi investerer jo mye av oss selv i dette. Det er heldigvis sjelden det forekommer. Gode rutiner på forarbeid gjør at vi unngår det i særlig grad.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Hvilke egenskaper man bør ha i denne jobben, vil henge sammen med hva slags type animatør du skal jobbe som. Animasjon er egentlig en paraply for ulike retninger, som for eksempel karakteranimatør, modellør eller lyssetter. Dette spørs hvor stor og hvilken type bedrift du jobber i. Noen animatører jobber veldig teknisk, og vil ikke behøve å være kreative i sin yrkeshverdag. I andre stillinger er kreativiteten mer viktig. Generelt er det vel viktig å være tålmodig, arbeidsom og hyggelig. Vi samarbeider mye tett med andre, da er det langt hyggeligere å omgås med blide folk. Akkurat på min arbeidsplass er det også viktig å lære å ta ansvar. Det vil nok variere etter hvilken type bedrift man er ansatt i.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er et bredt spekter av muligheter for animatører, og mulighetene blir stadige flere. 3D og 3D-visualisering blir brukt innen alle felt nå. Alle som lager noe, lager ofte en prototyp i 3D først, som for eksempel ingeniører, arkitekter, innen forskning, produktdesign, TV og film. Bedriftene må da helst være av en viss størrelse, for at det skal være kvantum nok for en 3D-designer. Noen starter også egne foretak.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Man blir ikke rik i denne jobben. En normal årslønn er på rundt 400 000 kroner. Ofte høyere i Oslo.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– For meg har det gått greit å få jobb. Jeg fikk min første jobb i et firma jeg hadde gjort et oppdrag for som student. Men det kan også være vanskelig. Det utdannes nok flere animatører enn det er marked for. Særlig for nyutdannede er det nok en fordel å være åpen for å flytte etter hvor det kan finnes jobb. Et alternativ er jo alltids å skape sitt eget marked der man er.