Animatør

– Det å være animatør passer for personer som blir motivert av å skape og formidle visuelt, mener William Eckbo Avgerinos
En mann i blå skjorte
William Eckbo Avgerinos
Animatør
Imagma Animation & VFX, Oslo
«Det er nødvendig å ha evnen til å se og forstå andre mennesker og deres væremåte og karakteristikker.»
― William Eckbo Avgerinos
Intervju:
Sylwia Sørensen
Publisert: 30.06.2023
«Det er nødvendig å ha evnen til å se og forstå andre mennesker og deres væremåte og karakteristikker.»
― William Eckbo Avgerinos
«Det tar tid å bli animatør. For å leve av å være animatør er det en forutsetning at showreelen viser frem det beste materialet du har bidratt til å skape. »
― William Eckbo Avgerinos

Hvorfor valgte du å bli animatør?

– Valget om å bli animatør er et resultat av en interesse for film og visuelle effekter, i tillegg til skuespill og komedie. Jeg ønsket tidlig å lære å skape visuelle effekter i film, noe som ledet meg inn på studier innen film og 3D design.

Underveis i studieløpet opplevde jeg animasjon som det aller mest givende. Med animasjon fikk jeg kombinert skuespill, komedie og visuelle effekter.

Image
En mann i grønn skjorte sitter foran pc-en. Han er på et kontor.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En typisk dag animerer jeg karakterer. Da bruker jeg blant annet animasjonsprinsipper og generell filmkunnskap.

Animasjonen baserer seg som regel på videoreferanse. Videoreferanse er et opptak hvor jeg spiller ut karakterene i en scene. Jeg lager en videoreferanse for å få inspirasjon, ikke for at jeg skal kopiere det jeg filmer. Noen ganger skal animasjonen være en form for cartoony, og da handler det blant annet om å karikere virkeligheten. Andre ganger skal animasjonen være realistisk, og da studerer jeg for eksempel opptak av dyr for å se dyrets bevegelser og trekk.

Animasjonen skal vanligvis være realistisk når den skal integreres i en live action film. Om jeg skal animere et fantasivesen som likevel følger fysiske lover, henter jeg gjerne inspirasjon fra ulike dyr. Hver dag er preget av at jeg får ta mange kreative vurderinger for å skape bevegelser og fortellinger med animasjon.

I løpet av dagen er jeg vanligvis også i dialog med andre på prosjektet. Man må ha samme visjon så det er viktig å holde kontakten med de andre i teamet slik at det blir en kontinuitet i prosjektet.

Hva kreves for å kunne jobbe som animatør?

– Formell utdanning er ikke nødvendig for å være animatør. Jeg vil likevel anbefale å ta utdanning innen film og senere spesialisere seg innen animasjon. Før jeg spesialiserte meg tok jeg studier i Norge som handlet om animasjon. Dette finnes et par steder i Norge. Jeg anbefaler Animation Mentor som utdanningstilbud om du ønsker å bli spesialisert innen animasjon.

For å være animatør er det helt nødvendig å ha en showreel. En showreel er en film som oppsummerer hva man har skapt alene og sammen med andre. Gjennom den får man vist frem sine ferdigheter og erfaringer for omverdenen.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Det å være animatør passer for personer som blir motivert av det å skape og formidle visuelt. Det passer nok ikke for den rastløse. Jeg vil påstå at du bør være tålmodig for å være animatør. Det å skape animasjon er tidkrevende.

Det er også nødvendig å ha evnen til å se og forstå andre mennesker og deres væremåte og karakteristikker. Karakteranimasjon handler om å lage en illusjon av liv til noe som ikke lever, og overbevise publikum om at karakterene er tenkende individer som handler ut ifra egne følelser og erfaringer. Andre egenskaper som kommer godt med er forståelse for kinematografi, fysikk, humor og timing.

Hva liker du best med å være animatør?

– Jeg trives aller best når jeg er involvert i filmprosjekter hvor jeg opplever å ha fanget noe spesielt og autentisk som kommer til uttrykk gjennom karakterene.

Hva liker du minst?

– Det jeg liker minst er nok hvor mye skjermtid det kan bli i løpet av en dag.

Image
En mann i grønn skjorte sitter foran pc-en. Han er på et kontor.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er behov for animatører i film-, reklame- og spillbransjen. Animasjon er et nokså spesialisert fag.

Hva tjener en animatør?

I tillegg til lønn i de periodene hvor animasjonen skapes, skal en animatør ha rimelig vederlag for bruk av
verket animatøren har bidratt til å skape.

En animatør skaper materiale som det er knyttet opphavsrettigheter til. Størrelsen på vederlaget skal ta hensyn til brukens økonomiske verdi. For en animatør avhenger kompensasjonen dermed av lønn og vederlagsordninger.

Noen selskaper tilbyr kontrakter med lav lønn, uten ordning for vederlag, som i tillegg forhindrer deltakelse i eksisterende vederlagsordninger. Animasjonsstudioet jeg driver er derimot opptatt av at animatører skal ha rimelig betalt.

Hvordan er sjansene for å få jobb som animatør?

– Det tar tid å bli animatør. For å leve av å være animatør er det en forutsetning at showreelen viser frem det beste materialet du har bidratt til å skape. For å få oppdrag som animatør må showreelen vise hva du kan og har gjort tidligere. Det er vanlig praksis i bransjen at animatører og andre filmartister har showreels tilgjengelig på nettet. Om du har en god showreel, så har du også gode muligheter.

Tilhørende utdanninger

Animasjon, spill- og 3D-design

Utdanningene lærer deg å simulere, visualisere og skape effekter og illusjoner i 3D. Animasjon og 3d-design brukes blant annet i utvikling av dataspill, film og TV, reklamebyråer, produktdesign og i mange andre bransjer.

Finn studier
Medieproduksjon

Utdanningen gir studentene praktiske og teoretiske kunnskaper om medieproduksjon.

Finn studier