Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var nok litt tilfeldig, men jeg drev mye med studentpolitikk i studietiden, og har vært opptatt av internasjonale spørsmål fra jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg lærte meg fransk som utvekslingselev mens jeg gikk på videregående, og har studert i Paris og i Belgia. Mens jeg studerte var jeg også en periode studentstipendiat på Norsk utenrikspolitisk institutt. Da aspirantopptaket ble utlyst var det mange jeg kjente som søkte, så da gjorde jeg også det. Etter at jeg begynte i UD i 1998 har jeg aldri hatt lyst til å bytte jobb og trives utrolig godt. Jeg har jobbet i Oslo, Indonesia, Storbritannia, Sudan og nå i Mexico.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg representerer Norge i Mexico og i seks andre land i Mellom-Amerika. Det blir mye reising og mange møter med representanter for andre lands myndigheter, men også med norske organisasjoner og næringsliv. Mye av jobben dreier seg om å fremme norske utenrikspolitiske prioriteringer, men det er også stor interesse for Norge generelt, ikke minst velferdsstaten, likestilling og energipolitikk.

Jeg bruker også en del tid på å holde taler, intervjuer og presentasjoner om ulike tema. For å nå ut til flest mulig om våre prioriteringer bruker vi også ulike sosiale media aktivt. En del av jobben dreier seg også om å legge til rette for besøk fra Norge, og skrive rapporter hjem om utviklingen i de landene vi dekker.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– De aller fleste ambassadører har gått på UDs aspirantkurs, og har jobbet i mange år i utenrikstjenesten, både hjemme i Norge og på flere utestasjoner. Man må også ha flere års erfaring som leder. For å komme inn på aspirantkurset må man ha fullført universitets- og/eller høgskoleeksamen med gode karakterer. De fleste har fullført utdanning på masternivå og mange har også relevant arbeidserfaring og/eller internasjonal erfaring fra studier, jobb eller organisasjonsarbeid. Når det gjelder personlige egenskaper er det viktig å være fleksibel og åpen og ha lyst til å bli kjent med nye folk og kulturer.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– For å ha en karriere i utenrikstjenesten må du har lyst til å bo i utlandet, også i land med krevende arbeids- og boforhold. Hvis du ikke kan tenke deg det, passer ikke utenrikstjenesten for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med å jobbe i utenrikstjenesten er muligheten til å bytte jobb hvert tredje, fjerde år, og hele tiden få nye utfordringer i nye deler av verden. For å kunne jobbe i Mexico måtte jeg for eksempel lære meg godt spansk, og Utenriksdepartementet er veldig flinke til å legge til rette for det. For å bli ambassadør må du også ha lyst til å ha lederansvar og til å snakke i store forsamlinger, ofte om tema man ikke i utgangspunktet kan så mye om, og på et fremmed språk.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det som er mest krevende med å jobbe i utenrikstjenesten er belastningen det er for familien. For ektefelle og barn kan det være vanskelig å måtte bytte skole og ofte også lære seg et nytt språk. Det kan også være vanskelig å bo langt borte fra familie og venner i Norge. Man forstår ganske fort at Norge er et utrolig godt land å bo i!

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å jobbe i utenrikstjenesten er en drømmejobb for dem som er interessert i internasjonale spørsmål, språk og kultur, som liker å bli kjent med nye folk, og som har lyst til å representere Norge i utlandet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er få som slutter i utenrikstjenesten, og det skyldes nok at det er et yrke som stadig byr på nye utfordringer. Men mange velger også å arbeide en periode i næringslivet, ulike organisasjoner eller andre departementer mens de tar permisjon fra utenrikstjenesten.'

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som aspirant har man en startlønn på omtrent 510 000 kroner i året, mens en ambassadør har en startlønn på 850 000 kroner årlig. Når man jobber i utlandet mottar man også en rekke tillegg til lønnen, avhengig av hvilket land man bor i. Enkelte av disse tilleggene er skattefrie.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det tas opp mellom 10–20 aspiranter til utenrikstjenesten hvert år. Norge har cirka 100 ambassadører, så det er ikke alle som blir tatt opp som aspiranter som blir ambassadører i løpet av karrieren.

Det jeg liker best med å jobbe i utenrikstjenesten er muligheten til å bytte jobb hvert tredje, fjerde år, og hele tiden få nye utfordringer i nye deler av verden.
For å bli ambassadør må du ha jobbet i utenrikstjenesten i mange år, og i ulike land og stillinger.